Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce ID grupy: 96/57_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Chcesz realizować marzenia = planuj! Semestr/rok szkolny: 2009/2010 semestr I

3 Wzajemne poznanie się Na zajęciach Pani wprowadziła nas w tematykę projektu. Następnie z wielkim skupieniem obejrzeliśmy prezentację multimedialną. Jesteśmy zadowoleni, że dostaliśmy się do tego projektu. Dzięki projektowi rozwinęliśmy swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz zainteresowania. Korzystaliśmy z platformy Rozwój przez kompetencje

4 Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat: - zasad i roli planowania w życiu młodego człowieka - racjonalnego gospodarowania własnym czasem - kryteriów wyboru zawodu i planowania dalszej nauki - zachowań i postaw asertywnych w aspekcie funkcjonowania grupy - sposób radzenia sobie ze stresem

5 Cele projektu cd. Umiejętności Zdobycie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności: -samodzielnego wykonywania zadań, samokontroli i samooceny -efektywnego planowania i zarządzania własnym czasem -wyszukiwania z różnych źródeł, selekcjonowanie i analizowania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych -komunikowania się, współpracy w zespole, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem

6 Cele projektu cd. Postawy Kształtowanie i utrwalanie postawy: -motywującej do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne i samodzielne funkcjonowanie we współczesnym świecie -odpowiedzialność za własną edukację i przyszłość zawodową -warunkującej efektywne komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów oraz asertywne zachowania i radzenie sobie ze stresem -racjonalnego wykorzystywania komputera i Internetu do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań -komunikowanie się za pomocą komputera technologii informacyjno-komunikacyjnych

7 Zaplanowanie realizacji zadań Na tych zajęciach ustaliliśmy ich cele Podzieliliśmy zadania między siebie Omówiliśmy harmonogram projektu Opracowaliśmy zasady współpracy w grupie Zawarliśmy kontrakt Poznaliśmy stronę projektową Rozwój przez kompetencje

8 Zapoznanie uczniów z tematem projektowym Na początku zajęć określiliśmy role w zespole. Następnie podzieliliśmy się na grupy robocze Uzupełniliśmy bazę danych o uczestnikach projektu. Poznaliśmy zasady działania strony Rozwój przez kompetencje

9 Praca i przedsiębiorczość Pracowaliśmy nad tematem Chcesz realizować marzenia- planuj! Poznaliśmy zawody związane z przedsiębiorstwem Sami szukaliśmy informacji o ciekawych przedsiębiorstwach W dalszym ciągu uzupełnialiśmy własną bazę danych

10 Przedsiębiorczość Podjęliśmy dyskusję na temat przedsiębiorców w naszej okolicy Wyszukaliśmy znaczenie słowa PRZEDSIĘBIORSTWO Metodą burzy mózgów znaleźliśmy cechy osoby przedsiębiorczej Analizowaliśmy kto z przedsiębiorców lub ludzi sukcesu mógłby nam udzielić wywiadu

11 Zainwestuj w siebie Na zajęciach rozważaliśmy jak najlepiej zainwestować w siebie Na podstawie informacji z różnych źródeł opracowaliśmy najlepsze sposoby inwestowania w siebie w formie tabeli. Następnie wyjaśniliśmy pojęcia inwestycja i inwestowanie w aspekcie przyszłości gimnazjalisty Planowaliśmy jak efektywnie spędzić czas wolny Na koniec wykonaliśmy krzyżówkę

12 Inwestowanie w siebie Informacje, które powinniśmy zdobyć: - informacje o szkołach - informacje o zawodach - informacje o trendach na rynku pracy

13 Osobiste portfolio kariery Ścieżka kariery to sposób planowania rozwoju zawodowego Planowanie działań i określenie swego potencjału: - zainteresowania i wartości - zdolności i stan zdrowia - wiedza i umiejętności

14 Planowanie wywiadu z człowiekiem sukcesu Całą grupą zaplanowaliśmy wywiad z człowiekiem sukcesu Opracowaliśmy program spotkania Następnie zaplanowaliśmy i opracowaliśmy listę pytań Korzystaliśmy z zasobów Internetu Niektóre informacje przydały nam się podczas wywiadu

15 Vademecum Gimnazjalisty Wypełniliśmy ankietę ewaluacyjną na platformie Rozwój przez kompetencje Pracowaliśmy nad wykonaniem Vademecum Gimnazjalisty Podzieliliśmy się na grupy, aby każdy miał wkład w Vademecum Rozmawialiśmy na temat zawodów, które nas interesują

16 Zawody przedsiębiorców które nas interesują Oto niektóre z nich: Aktuariusz Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych.

17 Zawody, cd. Brocker Przykładowo brocker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe swojego klienta, działając na mocy pełnomocnictwa i doprowadzając do zawarcia umowy ubezpieczenia między ubezpieczającym się (czyli klientem) a zakładem ubezpieczeń. Dealer bankowy Dealer pracuje w banku, firmie ubezpieczeniowej albo w dużym przedsiębiorstwie, które chce pomnożyć swoje zyski. Dealer bankowy zajmuje się inwestowaniem pieniędzy na wszelkie możliwe sposoby.

18 Zawody, cd. Legislator Jest urzędnikiem, członkiem korpusu służby cywilnej, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze, który ukończył aplikację legislacyjną. Powinien mieć dużą znajomość literatury prawniczej, zwłaszcza w zakresie zasad prawodawstwa i techniki legislacyjnej. Logistyk Doświadczony w liczeniu; to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem, procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Zazwyczaj specjaliści od logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów.

19 Zawody, cd. Sales manager Przedstawiciel wiodących koncernów światowych, dostawca urządzeń i nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biur, rozwiązań interaktywnych dla edukacji oraz systemów after printing dla poligrafii.

20 Wywiad z człowiekiem sukcesu Spotkaliśmy się z człowiekiem sukcesu Zadaliśmy dużo interesujących pytań Po wywiadzie spisaliśmy odpowiedzi Pana Wójta Wywiad został wydany w szkolnej gazetce Na końcu języka, Wywiad był dla nas wielką inspiracją, wiele informacji wykorzystamy w przyszłości

21 Planowanie wywiadu z doradcą zawodowym Przygotowaliśmy i opracowaliśmy pytania Gromadziliśmy i wyszukiwaliśmy informacje dotyczące planowania przyszłości W Internecie dowiedzieliśmy się jakie szkoły i zawody są najlepsze

22 Planowanie Vademecum Gimnazjalisty Na początku ustaliliśmy formę Vademecum Wyszukiwaliśmy i selekcjonowaliśmy informacje Następnie analizowaliśmy i przetwarzaliśmy informacje pod kątem przydatności do Vademecum Niektóre informacje musieliśmy wyszukiwać w Internecie Na koniec zrobiliśmy prezentację multimedialną Zawody z pasją

23 Wywiad z doradcą Wywiad Kryteria wyboru zawodu dotyczył: - osobowości - charakteru - predyspozycji - roli zainteresowań w planowaniu dalszej edukacji prowadzącej do zdobycia zawodu

24 Spotkanie ze specjalistami Na zajęcia przyjechały do nas Panie psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Z Panią psycholog mieliśmy zajęcia nt. Zachowania asertywne – sztuka odmawiania. Z Panią pedagog zajęcia były: Stres – uczymy się radzić sobie w sytuacjach trudnych. Pan Jacek Marcinkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnił nam znaczenie słowa rynek, wyjaśnił nam, na czym polega licytacja. Pan Adam Wyszkowski (również z Uniwersytetu) wytłumaczył nam kim jest przedsiębiorca, co to jest przedsiębiorczość.

25 Nasze marzenia, nasze zawody Wyszukiwaliśmy z różnych źródeł informacji na temat naszych wymarzonych zawodów Oto niektóre z nich: -Mechanik samochodowy -Elektryk -Informatyk -Kucharz -Nauczyciel matematyki -Mangaka -Tłumacz -Projektantka mody

26 Raport z realizacji projektu Wspólnie wyznaczyliśmy kto odpowiedzialny jest za prezentację podsumowującą projekt Koleżanka wykonała podsumowanie projektu w Wordzie Po realizacji projektu osiągnęliśmy wyznaczone cele Korzystaliśmy ze stron internetowych oraz z portalu Rozwój przez kompetencje

27 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google