Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach ID grupy: 96/18_P_G1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach ID grupy: 96/18_P_G1"— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach ID grupy: 96/18_P_G1
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach ID grupy: 96/18_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska-szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkowstwa Semestr/rok szkolny: Semestr I Rok szkolny 2009/2010

3 Unia Europejska -szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkowstwa

4 Co to jest Unia Europejska ?
UE jest nowym typem związku między państwami . Zadaniem Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi między ich mieszkańcami. UE respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. UE to gwarancja: demokracji, praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku. UE to wspólnota interesów i współzależności, która zapewnia obywatelom dobrobyt i postęp cywilizacyjny. UE jest szczególną formą współpracy państw. UE jest zwieńczeniem długiego procesu integracji gospodarczej i politycznej.

5 Powstanie Unii Europejskiej
Unia Europejska – powstała 18 kwietnia 1951 roku . Podpisana w Paryżu umowa międzynarodowa (Traktat paryski) dotyczyła utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali . Podpisało ją sześć państw : Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg . Traktat wszedł w życie 25 lipca 1952 roku . Został zawarty na okres 50 lat . Wygasł 25 lipca 2002 roku.

6 Założyciele Unii Europejskiej
W oparciu o plan Schumana sześć krajów podpisuje traktat mający wprowadzić wspólny zarząd dla przemysłu ciężkiego-węgla i stali-tych krajów. W ten sposób żaden, z nich nie może samodzielnie produkować broni wojennej i zwrócić się przeciw drugiemu, jak miało to miejsce w przeszłości. Założycielami Unii Europejskiej są : Belgia , Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

7 Kalendarium UE 1951-Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, podpisują w Paryżu Traktat powołujący do życia Europejska Wspólnotę Węgla i Stali, 1957-Podpisanie Traktatów Rzymskich przez państwa tworzące EWWiS. Powstaje Europejska Wspólnota gospodarcza (EWG) oraz Wspólnota Energii Atomowej (EUROATOM) Wchodzi w życie Wspólna Polityka Rolna (CAP) 1965-Ustanowienie jednej Rady oraz jednej Komisji w ramach Wspólnot (Traktat o fuzji) 1968-Utworzenie unii celnej państw Wspólnoty Europejskiej .Zniesienie celi wewnętrznych , sprowadzenie wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich.

8 1973-Do wspólnot przystępują : Dania , Irlandia oraz Wielka Brytania.
1978-podjęcie decyzji o utworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego. 1968-Utworzenie unii celnej państw Wspólnoty Europejskiej . Zniesienie celi wewnętrznych , sprowadzenie wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich. 1978-podjęcie decyzji o utworzeniu Europejskiego Systemu Walutowego. 1979-Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. 1981-przystąpienie Grecji do Wspólnot 1985-Niemcy , Francja , Belgia , Holandia , Luksemburg podpisują Układ z Schengen , znoszący kontrolę w ruchu osobowym na granicach .

9 1986-Hiszpania oraz Portugalia występują do Wspólnot Europejskich.
1987-Wchodzi w życie jednolity Akt Europejski , zapowiadający utworzenie Rynku Wewnętrznego. 1992-W Maastricht zostaje podpisany Traktat o Unii Europejskiej. 1993-Zapoczoczątkowany zostaje Rynek Wewnętrzny . 1995-Austria , Finlandia oraz Szwecja przystępują do Unii Europejskiej. 1997-Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego 1998-Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z kandydatami do członkostwa w Unii Europejskiej : Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonia oraz Cyprem. 1999-Wejście w życie Unii Walutowej.

10 2001-Podpisanie traktatu u Nicei
marca Rada Europejska zgromadzona w Lizbonie opracowuje strategię mającą na celu zwiększenie poziomu zatrudniana w UE , modernizację gospodarki i wzmocnienia spójności społecznej w ramach gospodarki opornej na wiedzy, 7-8 grudnia. W perspektywie rozszerzenia Unii Europejska zgromadzona u Nicei osiąga porozumienie w sprawie treści nowego traktatu zmieniającego system podejmowania decyzji . Przewodniczący Parlamentu Europejskiego , Rola Europejskiej Komisji Europejskiej uroczyście ogłaszają przyjęcie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2001-Podpisanie traktatu u Nicei 2002-Wprowadzenie w 12 krajach Unii (poza Wielką Brytanią, Danią i Szwecją )euro 2003-W Atenach zostaje podpisany traktat akcesyjny-prawna podstawa członkostwa 10 nowych państw.

11 Jako 13 kraj , dołącza Słowenia.
2004-Unia Europejska powiększa się o dziesięć krajów i liczy sobie obecnie 25 państw. 2007-Do Unii Europejskiej przystępują Bułgaria i Rumunia . Do strefy euro , Jako 13 kraj , dołącza Słowenia. 2007-Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przystąpienie Cypru i Malty do strefy euro. 2007-Podpisanie w Lizbonie traktatu reformującego przez szefów wszystkich państw członkowskich. 1007-Przystąpienie Czech, Estonii, Litwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii oraz Węgier do układu z Schengen. 2008-Wejście Malty oraz Cypru do strefy euro. 2009-Wejście Słowacji do strefy euro.

12 Główne założenia Unii Europejskiej
1.Pięć głównych założeń Europejskiej Polityki Międzynarodowej: *Nowy cel unijnej polityki międzynarodowej: objęcie roli najbardziej wpływowego gracza na arenie światowej, bez ambicji bycia najpotężniejszym *Wspólne wartości na rzecz lepszego świata *Unijna polityka międzynarodowa, oparta na zasadach demokracji *Efektywna realizacja interesów ogólnoeuropejskich

13 2.Cele Polityki Międzynarodowej:
*Polityka międzynarodowa przy poszanowaniu żywotnych interesów państw członkowskich 2.Cele Polityki Międzynarodowej: *Ochrona wspólnych interesów: partnerstwo strategiczne z USA, Rosją, Turcją, Japonią, Chinami i Indiami *Umożliwienie bezpośrednim sąsiadom UE godnego udziału w rozwoju Unii: wdrożenie polityki uprzywilejowanego sąsiedztwa (Białoruś- Ukraina- Kaukaz- Bliski Wschód- Afryka Północna) *Położenie podwalin dla rozwoju globalnej współpracy ponadnarodowej XXI wieku: wspieranie organizacji regionalnych(Afryka- Unia Afrykańska, Ameryka Łacińska- Mercosur, Azja- Asean)

14 3.Instrumenty Unijnej Polityki Międzynarodowej
*Reorganizacja instytucji międzynarodowych(ONZ, WTO),Zwiększenie efektywności wielostronnych działań na rzecz walki z zagrożeniami międzynarodowymi: usprawnienie międzynarodowego procesu decyzyjnego i działań(walka z przestępczością zorganizowaną, nędzą epidemiami zagrożeniami ekologicznymi,…) 3.Instrumenty Unijnej Polityki Międzynarodowej *Integracja zasobów dyplomatycznych *Wzmocnienie roli pozarządowych sieci europejskich *Wspólna, niezależna polityka obronna

15 ROZSZERZENIE UE W 1957

16 FRANCJA Miejsce w parlamencie:72 Głosy w radzie:29 Miejsce w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:24 Miejsce w Komitecie Regionów:24 Dawna waluta: Frank francuzki/ Obecna: Euro

17 HOLANDIA Miejsca w parlamencie:25 Głosy w radzie:13 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno Społecznym:12 Miejsca w Komitecie Regionów:12 Dawna waluta: Gulden holenderski/ Obecna:Euro

18 BELGIA Miejsce w parlamencie:22 Głosy w radzie:12 Miejsca w komitecie Ekonomiczno –Spolecznym:12 Miejsca w komitecie Regionów:12 Dawna waluta : Frank belgijski / Obecna : Euro

19 włochy Miejsca w parlamencie:72 Głosy w radzie:29 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:24 Miejsca w Komitecie Regionów:24 Dawna waluta: Lir włoski/ Obecna: Euro

20 luksemburg Miejsca w parlamencie:6 Głosy w radzie:4 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno Społecznym:6 Miejsca w Komitecie Regionów:6 Dawna waluta :Frank luksemburski/Obecna: Euro

21 Niemcy Miejsce w parlamencie: 99 Głosy w radzie: 29 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno - Społecznym: 24 Miejsca w Komitecie Regionów: 24 Obecna waluta: Euro

22 ROZSZERZENIE UE W 1973

23 dania Miejsce w parlamencie:13 Głosy w radzie:7 Miejsce w Komitecie Ekonomiczno- Społecznym:9 Miejsce w Komitecie Regionów:9 Obecna waluta: Korona duńska

24 Wielka brytania Miejsce w parlamencie:72 Głosy w radzie:29 Miejsca w komitecie ekonomiczno-społecznym:24 Miejsce w komitecie regionów:24 Obecna waluta: Funt szterling

25 irlandia Miejsca w parlamencie:12 Głosy w radzie:7 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:9 Miejsce w Komitecie Regionów:9 Dawna waluta: Funt irlandzki\ Obecna: Euro

26 ROZSZERZENIE UE W 1981

27 GRECJA Miejsca w parlamencie:22 Głosy w radzie:12 Miejsce w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:12 Miejsca w komitecie Regionów:12 Obecna waluta: Euro/ Dawna: Drachma

28 ROZSZERZENIE UE W 1986

29 portugalia Miejsca w parlamencie:22 Głosy w radzie:12 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:12 Miejsce w Komitecie Regionów:12 Obecna waluta: Euro/ Dawna: Escudo portugalskie

30 Hiszpania Miejsca w parlamencie:50 Głosy w radzie:27 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:21 Miejsca w Komitecie Regoionów:21 Obecna waluta: Euro/ Dawna: Peseta hiszpańska

31 Rozszerzenie ue w 1995

32 austria Miejsce w parlamencie: 17 Głosy w radzie: 10 Miejsce w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym: 12 Miejsce w Komitecie Regionów: 12 Obecna waluta: euro

33 finlandia Miejsca w parlamencie:13 Głosy w radzie: 7 Miejsce w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym: 9 Miejsce w Komitecie Regionów:9 Obecna waluta: Euro

34 Szwecja Miejsca w parlamencie: 18 Głosy w radzie: 10 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:12 Miejsca w Komitecie Regionów: 12 Obecna waluta: Korona szwedzka

35 norwegia -Norwegia wypowiedziała się przeciwko UE

36 ROZSZERZENIE UE W 2004

37 Polska Miejsce w parlamencie : 50 Głosy w radzie : 27 Miejsca w komitecie ekonomiczno- społecznym : 21 Miejsca w komitecie regionów : 21 Obecna waluta: złoty

38 Węgry Miejsce w parlamencie : 20 Głosy w radzie : 12 Miejsca w komitecie ekonomiczno-społecznym : 12 Miejsca w komitecie regionów : 12 Obecna waluta :Froint

39 Malta Miejsce w parlamencie : 5 Głosy w radzie : 3 Miejsca w komitecie ekonomiczno-społecznym : 5 Miejsca w komitecie regionów : 5 Obecna waluta: Lira maltańska

40 Estonia Miejsce w parlamencie : 6 Głosy w radzie : 4 Miejsce w komitecie ekonomiczno- społecznym : 7 Miejsce w komitecie regionów : 7 Obecna waluta : Korona estońska

41 Słowenia Miejsce w parlamencie : 7 Głosy w radzie : 4 Miejsce w komitecie ekonomiczno – społecznym : 7 Miejsca w komitecie regionów : 7 Dawna waluta : Talar/euro

42 Słowacja Miejsca w parlamencie : 13 Głosy w radzie : 7 Miejsca w komitecie ekonomiczno – społecznym : 9 Dawna waluta : Korona słowacka/euro

43 Litwa Miejsce w parlamencie : 12 Głosy w radzie : 7 Miejsca w komitecie ekonomiczno- społecznym : 9 Waluta :Lit

44 Łotwa Miejsce w parlamencie : 8 Głosy w radzie : 7 Miejsca w komitecie ekonomiczno-społecznym : 7 Miejsca w komitecie regionów : 7 Waluta: Łat

45 Czechy Miejsce w parlamencie : 20 Głosy w radzie : 12 Miejsca w komitecie ekonomiczno – społecznym : 12 Miejsca w komitecie regionów : 12 Waluta : Korona czeska

46 Cypr Miejsce w parlamencie : 6 Głosy w radzie : 4 Miejsce w komitecie ekonomiczno – społecznym : 6 Miejsca w komitecie regionów : 6 Dawna waluta : Funt cypryjski , obecna euro

47 Rozszerzenie Eu w 2007

48 bułgaria Miejsca w parlamencie: Głosy w radzie:23 Miejsca w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym:12 Miejsca w Komitecie Regionów:12 Obecna waluta: Lew

49 Przystąpienie Polski do UE
Polska w Uni Europejskiej miała miejsce w maju roku . Z wypadku komunizmu w 1989/1990 w Polsce , Polska rozpoczęła szereg reform i zmian w polityce zagranicznej które zamierzają przystąpić do UE i NATO , stała się realistyczna . W dniu 19 września 1989 rok . Polska podpisała umowy o handlu i współpracy z (wówczas) Wspólnoty Europejskiej (WE) . Polski zamiar przystąpienia do UE wyraził polski premier Tadeusz Mazowiecki w swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w lutym 1990 roku i w czerwcu 1991 rok przez polskiego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w sejmie .

50 Polska rozpoczęła procedurę mającą na celu rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o stowarzyszenie i negocjacje oficjalne rozpoczęły się w grudniu rok. Warunki ustalone w Kopenhadze określały: 1. że kraje kandydujące osiągnięcia silnych instytucji demokracji gwarancji legalności; praw człowieka oraz poszanowania i ochrony mniejszości 2. że kraje kandydujące są zdolne do przyjęcia wszystkich obowiązków członkowstwa . 31 marca roku rozpoczęły się negocjacje na temat przystąpienia do UE.

51 warunki Polska utrzymała stabilną makroekonomiczną i doświadcza stopniowo ożywianie gospodarki, pobudzonego przede wszystkim popytem zewnętrznym. Postęp reform od czasu ubiegłorocznego Raportu uległ niemalże zatrzymaniu. Władze polskie wykazywały dotychczas pewną niechęć w kwestii zajęcia się dostosowaniem fiskalnym. Głęboka restrukturyzacja i ograniczenie wydatków publicznych maja jednak zasadnicze znaczenie dla dalszej skuteczności stosowany narzędzi polityki pieniężnej i budżetowej , powstrzymania szybkiego wzrostu długu publicznego oraz dla przygotowania polskich finansów publicznych do przystąpienia.

52 Władzie polskie powinny zapewnić , aby żadna decyzja o wykorzystaniu rezerwy rewaluacyjnej nie narusza niezawisłości finansowej banku centralnego . Nowa ustawa o upadłości , przyjęta w lutym , stanowi uaktualnienie ram w odniesieniu do bankructwa i likwidacji oraz dostosowuje je do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej. W zakresie ogólnego potencjału administracyjnego i sądowego administracja publiczna oraz sądownictwo w Polsce dysponują wystarczającymi warunkami do wprowadzenie do roku w życie , istnieją jednak kwestie wymagające dalszego doprowadzenia . W dziedzinie administracji publicznej należy zwiększyć liczbę urzędników powoływanych w drodze otwartych konkursów , przy jednoczesnym udoskonaleniu koordynacji w ramach służby cywilnej oraz zmocnieniu

53 Struktur zaangażowanych w integrację europejską
Struktur zaangażowanych w integrację europejską. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na wysoki poziom dostosowania Polski do dorobku większości obszarów polityki. Przewiduje się także , że do chwili przystąpienia Polska wprowadzi w życie dorobek : większości obszarów sektora transportu ; w obszarze bezpośredniego opodatkowanie oraz współpracy administarcyjnej i wzajemnej pomocy w zakresie podatku ; większości obszarów odnoszących się do unii gospodarczej i walutowej ; statystyki ; w zakresie równości traktowania kobiet i mężczyzn , dialogu społecznego , polityki zatrudnienie , integracji społecznej i ochrony socjonalnej , obszarze polityki społecznej i zatrudnienia ; w sektorze energetycznym ; zakresie strategii pomysłowej w ramach rozdziału dotyczącego polityki przemysłowej. dminis

54 Negocjacje 31 marca 1998 roku rozpoczęły się formalnie negocjacje przystąpieniowe z sześcioma krajami : Czechami , Estonią , Polską , Słowenią , Węgrami i Cyprem . Decyzja o równoczesnym przystąpieniu do negocjacji z grupą krajów nie oznacza , że zakończą się one w tym samym czasie . Negocjacje z krajami kandydującymi są prowadzone indywidualnie ; ich tempo zależy od stopnia przygotowania każdego z krajów kandydujących i od złożoności problemów do rozwiązania . Helsińska Rada Europejska , podejmując w grudniu 1999 roku decyzję o przystąpieniu do negocjacji z drugą grupa krajów , uściśliła , że ,, kraje kandydujące , które zostały właśnie włączone proces negocjacji będą miały możliwość dołączenia w

55 Rozsądnym terminie do krajów z którymi negocjacje są już w toku pod warunkiem ,że będą dostarczające przygotowane ‘’ . Każdy kraj kandydujący jest więc oceniany według swych własnych osiągnięć . Z tego powodu nie można z góry przewidzieć czasu trwania poszczególnych negocjacji.

56 Zysk jaki można było uzyskać po wstąpieniu do UE
1.Zwiększenie stabilności politycznej. 2.Zwrost bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. 3.Zwiększenie rynku zbytu. 4. Utrzymanie poziomu zatrudnienia na rynku pracy UE. 5.Większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego , przepływów kapitałowych podejmowanych decyzji inwestycyjnych .

57 6. Wprowadzenie wspólnej waluty euro. 7
6.Wprowadzenie wspólnej waluty euro . 7.Równe szanse edukacyjne dla młodzieży z unii.

58 Zysk po 6 latach członkowstwa
1.Kraj zyskał 38 , 1 mln euro . 2.Dotacje na budowie : * Autostrady *drogi ekspresowe *kanalizacje *oczyszczalnie ścieków *remontowanie zabytków *modernizacje szpitali

59 3. Poprawa sytuacji rolnictwa . 4.Swoboda podróżowania .
* rozbudowa uczelni 3. Poprawa sytuacji rolnictwa . 4.Swoboda podróżowania . 5.Wzrost obrotu handlowego

60 Straty po 6 latach w uE Gdyby wziąć pod uwagę sondaże przeprowadzone przed referendum unijnym z czerwca 2003r. można by przypuszczać że obecnie jako jedną z największych strat jakie podniosła Polska byłaby częściowa ,,utrata” suwerynności w regionach objętych wspólną polityką. Na drugim miejscu mogłoby pojawić się obciążenie finansowe budżetu będące warunkiem korzystania ze środków i programów unijnych oraz wysoka składka do budżetu unijnego. Za kolejną stratę prawdopodobnie uznano by szybszy wzrost kosztów życia przy wolniejszym wzroście dochodów, co równoznacznie stanowi o większym rozwarstwieniu mieszkańców kraju. Wzrasta emigracja, przede wszystkim ludzi młodych wykształconych w poszukiwaniu lepszych życiowych co doprowadziłoby przyspieszenia procesu starzenia się społeczeństwa polskiego.

61 Nasza gmina w UE

62 KUBUŚ-UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RODNOWIE SZANSĄ DLA NAJMŁODSZYCH
Projekt przewiduje utworzenie Punktu przedszkolnego w budynku ,,starej” szkoły podstawowej w Rodnowie punktu przedszkolnego ,,Kubuś” dla 25 dzieci z obszarów wiejskich w wieku 3-5 lat. W ramach cross- finansingu przeprowadzono prace budowlane przystosowujące budynek do potrzeb dzieci oraz zakupiono meble niezbędne do funkcjonowania punktu. W ramach wsparcia dodatkowego zapewniono całodzienne wyżywienie oraz dowozy dzieci do punktu przedszkolnego.

63 Remont kapitalny domu kultury w bezledach-gmina bartoszyce
Realizacja operacji ,, Remont kapitalny Domu Kultury w miejscowości Bezledy- gmina Bartoszyce” ma na celu poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez zaspokojenie ich potrzeb życiowych, społecznych i kulturalnych. Projekt dotyczy modernizacji Domu Kultury połączonej z jego gruntowym remontem, a następnie doposażeniem. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac remontowych polegających na ociepleniu budynku, wymianie instalacji elektrycznej, stolarki okiennej itp., a następnie zakupienie niezbędnego wyposażenia, które uczynią obiekt bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Szczegółowy zakres robót został zawarty w opisie technicznym zadania.

64 Remont chodników (ciągów pieszych ) w miejscowościach galiny, łabędnik, łojdy, tolko i wojciechy- gmina bartoszyce Remont chodników w wymienionych miejscowościach ma na celu poprawę wizerunku sołectwa oraz estetyzację wsi poprzez modernizację jej przestrzeni publicznej. Poprawi się również bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie polegać będzie na odnowieniu nawierzchni ciągów pieszych zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami wykonywania chodników. Operacja zrealizowana została w centrach miejscowości, na obszarze ze względu na swe położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Projekt zrealizowany i rozliczony; środki wpłynęły na konto Urzędu Gminy Bartoszyce.

65 Zakup samochodu asenizacyjnego dla zakładu budżetowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej gminy bartoszyce W gminie Bartoszyce wskaźnik skanalizowania wynosi około 20%.Większość mieszkańców korzysta z szamb. Dlatego zakup nowoczesnego samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Budżetowego w istotny sposób poprawi możliwość usuwania nieczystości płynnych. Dostawa samochodu i rozliczenie projektu nastąpi do końca VI 2010r.

66 Zakup wyposażenia dla szkolnych miejsc zabaw dla wszystkich szkół podstawowych w Gminie bartoszyce
Gmina Bartoszyce w ramach pierwszego konkursu programu Radosna Szkoła w 2009r. otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia dla szkolnych miejsc zabaw we wszystkich 7 szkołach podstawowych dla których jest organem założycielskim. Projekt zrealizowanym i rozliczonym, środki wpłynęły na konto Urzędu Gminy Bartoszyce.

67 Budowa placów zabaw sokolicy i bezledach
W drugim konkursie Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie utworzenie szkolnych placów zabaw w 3 szkołach podstawowych na łączną kwotę ,00zł. projekty zajęły 3 pierwsze miejsca w województwie. Na konto Gminy wpłynęło 50% kwoty dofinansowania. Projekt zostanie zrealizowany do końca VI 2010r.

68


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach ID grupy: 96/18_P_G1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google