Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

4 Zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności kluczowych umożliwiających uczniom podjęcie pracy podczas wakacji.

5 1. Autoprezentacja 2. Praca na wakacje 3. Jak napisać CV ? 4. Wakacyjna praca 5. Rachunki, świadectwa pracy 6. Z czego składa się wypłata ?

6 AUTOPREZENTACJA

7 To zgodność między budowanym obrazem własnej osoby a intencjami. Sztuka autoprezentacji to umiejętność odpowiedzi na dwa pytania: Jaki jest mój potencjał, jakie cechy chcę eksponować? Jakie walory mojej osoby powinienem prezentować w danej sytuacji?

8 AUTOPREZENTACJA To sztuka szczerości i bycia sobą – o wiele łatwiejsza, niż ubieranie masek i odgrywanie ról, które są może dobrze widziane, ale Tobie obce.

9 AUTOPREZENTACJA Na wrażenie jakie chcesz wywrzeć na odbiorcach wpływa to, co: Możesz świadomie kontrolować ( treść wypowiedzi, ton i dynamika głosu, kontakt wzrokowy itp.) 25% - 30% komunikacji to przekaz werbalny Nieświadome, lecz ujawniające się przez mowę ciała (mimika, gesty, mikroruchy itp.) 70% - 75% komunikacji to przekaz niewerbalny

10 SPRZECZNOŚĆ POMIĘDZY Wzbudza silny niepokój u odbiorcy i może powodować negatywne nastawienie do Twojej osoby Komunikatem werbalnym Komunikatem niewerbalnym

11 BĄDŹ NATURALNY Nie bój się drobnych potknięć Ludzie nie lubią perfekcjonistów i ideałów Drobne błędy, do których się przyznasz spowodują, że będziesz odbierany jako bardziej szczery, przystępny i sympatyczny

12 MOWA CIAŁA Gesty Mimika Postawa ciała Kontakt wzrokowy Ton głosu Ubiór Odległość od rozmówcy Odgłosy (tj. wzdychanie, mruczenie itp.) Rekwizyty (okulary, teczka itp.)

13 PIERWSZE WRAŻENIE Reguła 3 x 20 Pamiętajmy, że o dalszych wzajemnych relacjach decyduje pierwsze: 20 sekund 20 słów 20 gestów

14 PIERWSZE WRAŻENIE trwałe nieuniknione momentalne nieracjonalne samospełniające się globalne

15 ELEMENTY JĘZYKA CIAŁA POTRZEBNE W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW zbliż się do rozmówcy pochyl się w kierunku rozmówcy nie krzyżuj rąk ani nóg nawiąż kontakt wzrokowy niech rozmówca widzi Twoje odpowiedzi

16 PSM – Podstawowy Styl Myślenia Wizualny Wskazywanie na coś lub poruszanie rękami w okolicach oczu Słuchowy Ruchy dłoni w okolicy uszu lub ust Kinestetyczny Ruchy ramion, całych rąk, wymachiwanie patrz na ręce

17 KONTROLUJ FIZYCZNĄ ODLEGŁOŚĆ Strefa publiczna – powyżej 3,5m Strefa społeczna – między 3,5 – 1 m Strefa osobista – między 1 metrem a 50 cm Strefa intymna – między 50 cm a 0

18 UBIÓR - STRÓJ Garderobę dobrze ubranego człowieka charakteryzuje umiar w doborze kolorów i fasonów. Ubieranie się z poczuciem piękna i harmonii to umiejętność, którą się zdobywa Są eleganckie stroje, ale przede wszystkim są eleganccy ludzie

19 PRZEDSTAWIENIE SIĘ mężczyznę przedstawiamy kobiecie młodszego – starszemu nowo przybyłego – już obecnemu Poznajcie się panie/panowie Pozwoli pan/pani, że się przedstawię

20 POWITANIE Ukłon i uścisk dłoni pierwszy kłania się mężczyzna – kobiecie młodszy – starszemu pracownik – przełożonemu idący – stojącemu wchodzący – już obecnemu Rękę do powitania wyciągają kobieta do mężczyzny starszy do młodszego przełożony do podwładnego

21 ZAPAMIĘTYWANIE Potrafimy skutecznie zapamiętać: 20% tego, co słyszymy 30% tego, co widzimy 50% tego, co słyszymy i widzimy 70% tego, co robimy

22 Proces szukania pracy to też praca, i to całkiem ciężka. Najważniejszymi i niezbędnymi do jej wykonania narzędziami są dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny.

23 Jak napisać CV ?

24

25

26 Uwaga ! Pracę możemy podjąć mając ukończony 16 rok życia. PlusyMinusy Własne zarobki Doświadczenie na przyszłość Nauka rozważnego dysponowania pieniędzmi Brak wolnego czasu

27 KORZYŚCI Na teraz Na przyszłość Zarobki Nauka samodzielności Doświadczenie zawodowe Zabezpieczenie finansowe (lokaty, ubezpieczenia na życie )

28 Dokumenty związane z pracownikami - umowy, rachunki, świadectwo pracy Umowa o pracę - Umowa o pracę na czas zastępstwa - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz zasadami BHP - Oświadczenie o przelewaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków - Wypowiedzenie umowy o pracę - Świadectwo pracy - Umowa zlecenie - Umowa o dzieło - Rachunek do umowy o dzieło - Rachunek do umowy o dzieło do 200 zł

29 Z czego składa się wypłata?? Kiedy podpisujesz umowę o pracę, podane jest tam wynagrodzenie brutto. Twoja pensja netto, czyli to, co pracodawca faktycznie ci wypłaci, to suma, która pozostanie po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Comiesięczne wypłacanie pensji jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi, ilości i jakości czasu. W zależności od tego, jaką podpisałaś umowę, twoja pensja może się ograniczać do wynagrodzenia zasadniczego lub też być powiększona o dodatkowe składniki. Natomiast zawsze odlicza się od niej podatek i składki, a także inne ewentualne obciążenia.

30 Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw)) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez prawne. Po raz pierwszy w Polsce został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 lutego 1992 r., akt ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oprócz tej ustawy istnieje jeszcze szereg rozporządzeń normujących tę kwestię wydanych przez Ministra Finansów.

31 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm. Ponadto prawa i obowiązki podatnika tego podatku wynikają z szeregu postanowień Kostytucji RP, wielu ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych.

32 Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; PTU – rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług) podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu). W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004.

33 Nasza praca To już nasz ostatni projekt. Z każdym dniem uczymy się coraz więcej. Jesteśmy zgraną paczką, więc bez problemu daliśmy sobie radę z wyzwaniem jakie postawiła nam praca. Wszyscy są zadowoleni z rezultatów naszego wysiłku. Teraz wszyscy się z Wami żegnamy.

34 Realizatorzy projektu Natalia Ordyszewska Katarzyna Bendyk Aleksandra Kwiatkowska Katarzyna Jędrzejewska Weronika Sikorska Edyta Pawluk Ilona Kujawa Ilona Wójcicka Karolina Kacperowska Angelika Zakrzewska Justyna Węcławska Magdalena Bielec Marta Enerlich Opiekun grupy: mgr Grzegorz Liedtke

35 Zdjęcia ; )


Pobierz ppt "Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google