Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Ostaszewie ID grupy: 96/8_MP_G2. Opiekun: Joanna Czerwińska Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Na tropach symetrii Semestr/rok szkolny: pierwszy / 2010/2011

4

5

6 SYMETRIA OSIOWAOBROTOWAŚRODKOWA S

7

8 Gdy poprowadzimy oś symetrii i w ten sposób podzielimy przedmiot na dwie części to jedna strona będzie przystawała drugiej, czyli gdy złożymy ją na pół to oba elementy się pokryją. Polega ona na odbiciu lustrzanym przedmiotu.

9

10 Symetria środkowa jest symetrią, która każdemu punktowi na płaszczyźnie przyporządkowuje punk, który jest jednakowo odległy od środka symetrii i leży po drugiej jego stronie w takiej samej odległości.

11 Symetrie środkową możemy znaleźć np. podczas pełni księżyca, na niektórych kwiatach, na przekroju pomarańczy. Symetria ta odwzorowuje każdy punkt na płaszczyźnie względem punktu S. S S

12 przekształcenie przestrzeni będące przemiennym złożeniem symetrii płaszczyznowej i obrotu; zachodzi jedynie wtedy, gdy oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny symetri i.

13 Symetria obrotowa (często zwana gwiaździstą) to taka symetria, gdzie przekształceniem jest obrót figury względem wybranego punktu o taki sam powielający się kąt.

14 FIGURA OSIOWO SYMETRYCZNA TO TAKA FIGURA KTÓRA POSIADA OŚ SYMETRII

15 FIGURA ŚRODKOWO SYMETRYCZNA TO TAKA FIGURA KTÓRA POSIADA ŚRODEK SYMETRII

16

17

18

19

20

21 Symetria promienista - charakteryzuje się dużą liczbą płaszczyzn symetrii przebiegających przez ciało wzdłuż jednej osi głównej. Symetria dwuboczna - wyznaczana jest przez płaszczyznę biegnąca wzdłuż osi długiej (głównej) ciała dzielącą je na dwie części, prawą i lewą. Występuje u organizmów jedno- i wielokomórkowych, w tym u roślin i zwierząt.

22 Rośliny jednoliścienne mają najczęściej kwiaty o symetrii trzykrotnej, a rośliny dwuliścienne, kwiaty o symetrii grzbiecistej(np. fiołek) oraz cztero i pięciokrotnej (jak bez czy jaskier).

23

24

25

26

27 Jednoosiowa różnobiegunowa Promienista Dwuboczna

28

29 występuje u zwierząt osiadłych lub planktonowych, takich jak parzydełkowce oraz szkarłupnie, przy czym u szkarłupni jest cechą wtórną. U zwierząt o symetrii promienistej wyróżnia się w budowie ciała część górną i dolną.

30 wykształciła się w związku z aktywnym ruchem. Jest charakterystyczna dla większości zwierząt. U zwierząt dwubocznie symetrycznych można wyróżnić przód, gdzie kształtuje się głowa i tył ciała oraz stronę grzbietową i brzuszną.

31 w budowie, np. u ślimaków, pojawia się na skutek zatarcia symetrii dwubocznej.

32

33

34

35

36

37

38 Gdyby narysowano oś symetrii wzdłuż naszego ciała można zauważyć, że mamy (czasami) tyle samo i tak samo po jednej jak i po drugiej stronie. Np.: dwie ręce zakończone palcami w jednej i w drugiej, dwie nogi i stopy, para oczu i uszu. Brzuch, szyja, broda, usta, nos i czoło są względem tej prostej swoimi lustrzanymi odbiciami. Wewnętrzne narządy też podlegają symetrii jak np.: płuca czy nerki.

39 Spójrzmy, jakbyśmy wyglądali, gdyby nasze ciało było doskonale symetryczne ;DD

40

41

42

43 Styl romański ( tzw. romanizm) – styl w sztuce średniowiecznej, dominował mniej więcej w okresie XI – XIII w. Powstające w stylu romańskim budowle cechowały się prostotą form, masywnością - budynki często miały kształt prostopadłościanu lub walca. Budulcem, z którego korzystano w tym czasie był kamień, co decydowało o trwałości budowli, zresztą wiele z nich przetrwało w całkiem dobrym stanie aż do dzisiaj.

44 Powstawały zazwyczaj na planie krzyża, a prezbiterium zamykano półkolistą absydą. Wnętrze świątyni było podzielone rzędami kolumn lub filarów na trzy części – nawę główną oraz dwie nawy boczne. Prostopadle do osi kościoła biegła kolejna nawa, nazywana transeptem. W miejscu przecięcia się naw często budowano wieże, które zapewniały dodatkowe oświetlenie wewnątrz gmachu.

45 Kościół Świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy powstał na początki XII w. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce.

46 Kościół w stylu romańskim został wzniesiony w XII w. w miejscowości Saint – Nectaire [ czyt. : sę nekter ] we Francji.

47

48 Styl gotycki – styl w architekturze późnego średniowiecza w Europie, rozwijał się do XII wieku, w niektórych miejscach nawet do wieku XVI. Gotyk był wyrazem średniowiecznego dążenia (wznoszenia się) do Boga, stąd właśnie brały się jego znane powszechnie strzeliste wydłużone, pełne ekspresji formy.

49 gotyk to nie tylko znane ogółowi katedry, styl gotycki znajdował zastosowanie także w architekturze o charakterze świeckim. W budowlach gotyckich przeważały linie pionowe, powtarzające się z dużą częstotliwością. Cechą charakterystyczną były także, nadające całości lekkość, subtelne zdobienia oraz witraże.

50 Katedra w Burgos jej budowę zaczęto już w 1221 roku a ukończono dopiero w XV wieku

51 zbudowana w latach Katedra ta posiada najwyższą wieże wśród angielskich kościołów -123 metry

52

53 Dzisiejsza technologia pozwala na poprawienie funkcjonalności obiektów, które zadziwiają wyglądem oraz nietypowymi kształtami. Warto w tym momencie nadmienić, że filozofia oraz jej działanie miały ogromny wpływ na modernizację obecnej architektury, To dzięki tym prądom posiadamy w tej chwili na naszej kuli Ziemskiej piękne budowle, które zachwycają nie tylko wyglądem ale również i funkcjonalnością.

54 Architektura współczesna korzysta z prawa swobody do artystycznych poszukiwań, ograniczonego jedynie względami użytkowymi. Styl to zespół przyjętych elementów, np. detali architektonicznych, ornamentów, dzięki którym odróżniamy dziś budowle renesansową i gotycką, barokową od renesansowej itp

55

56

57

58

59

60 Sztuka składania papieru pochodząca, z Chin rozwinięta jednak w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. W XXw. Ostatecznie ustalono reguły origami: punktem wyjścia ma być kwadratowa kartka papieru, której nie można ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać z której poprzez zginanie tworzone są figury przestrzenne

61

62

63

64 Figury powstają w wyniku połączenia powstałych wcześniej zgodnie z zasadami origami elementów ( modułów). Takie pojedyncze moduły są łączone w całość tworząc bardziej skomplikowaną figurę.

65

66

67

68 nie było łatwo – bo przyroda jak okazuje się nie jest aż tak precyzyjna – udało się jednak nam znaleźć i zaznaczyć fragmenty symetryczne

69 Odrysowaliśmy liście na kartkach papieru i na rysunkach zaznaczaliśmy elementy zawierające symetrie

70

71

72

73

74

75 Klaudia dwoi się i troi by wytłumaczyć Mateuszowi wiązania chemiczne, ale on chyba nie bardzo ma na to ochotę…

76

77

78 Najwięcej kłopotów mieliśmy z siecią krystaliczną chlorku sodu- po wielu mękach udało się!!!

79

80

81 Szukaliśmy symetrii w naszych miejscach zamieszkania Tam gdzie udało się ją znaleźć postaraliśmy się zaznaczyć osie symetrii

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Jak widać symetrie można spotkać wszędzie: w domu, w przyrodzie, a także w pewnym sensie i my jesteśmy symetryczni.

96 Sami widzicie, że symetrie można spotkać wszędzie. Zarówno w architekturze jak i w przyrodzie. Dzięki naszej pracy, dowiedliśmy, że architektura w połączeniu z przyrodą tworzy harmonię.

97 Internet

98

99

100 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google