Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Stębarku ID grupy: 96_25 Opiekun: Mirosław Purwin Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Na tropach symetrii Semestr/rok szkolny: V semestr 2011/

3 NA TROPACH SYMETRII

4 4 Symetria Odbicie figury. Jej rodzaje: osiowa ­środkowa ­obrotowa

5 UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH To dwie prostopadłe osie liczbowe przecinające się wzajemnie w swoich miejscach zerowych. Ten punkt przecięcia nazywamy początkiem układu współrzędnych i zaznaczamy go (0,0). Każdemu punktowi na płaszczyźnie możemy przypisać dwie liczby określające jednoznacznie jego położenie: P = (x,y). Oś X nazywamy osią odciętych, oś Y nazywamy osią rzędnych; współrzędna x punktu P = (x,y) to odcięta, współrzędna y tego punktu to rzędna

6 GNOMON jeden z najstarszych i najprostszych przyrządów astronomicznych. Najczęściej jest to odpowiednio osadzony pręt (kolumna, pionowy słup lub kijek wbity w ziemię), którego cień wskazuje położenie Słońca (deklinacja). Długość i kierunek cienia gnomonu wyznaczają wysokość i azymut słońca. Używany często też w zegarach słonecznych. Gnomon był używany przez astronomów starożytnych do oznaczania wysokości i zboczeń ciał niebieskich

7 SYMETRIA W PRZYRODZIE Wokół nas jest wiele przedmiotów, które są symetryczne. Za chwilę przedstawimy kilka takich przykładów;

8 8

9 9

10 10 Symetria w przyrodzie-kryształy W przyrodzie występują ciała stałe, które charakteryzują się regularną strukturą przestrzenną tzw. kryształy. Przestrzenne rozmieszczenie atomów lub cząsteczek w krysztale powoduje występowanie charakterystycznych kształtów. Przykłady kryształów: kryształy soli, cukru kryształy kamieni szlachetnych: agat, ametyst, diament kryształy śniegu

11

12 Asymetria w przyrodzie Flądra, płastuga – ogólna nazwa ryby flądrokształtnej (płastugokształtnej) – charakteryzującej się spłaszczonym, asymetrycznym ciałem. Dawniej tą nazwą określano ryby z rodzaju Pleuronectes w rodzinie flądrowatych, obecnie często jeszcze jest odnoszona do storni (dawniej Pleuronectes flesus, obecnie Platichthys flesus), nazywanej również fląderką.

13 Muszla- to zewnętrzny szkielet zwierzęcia o miękkim ciele nazywanym mięczakiem. Wytwarzana jest przez nabłonek fałdu skóry zw. płaszczem. Na ogół zbudowana jest ona z 3 warstw: zewnętrznej - konchiolinowej, tworzącej również wieczko w muszlach ślimaków (pod względem chem. zbliżonej do chityny), środkowej - wapiennej (tzw. porcelanowej lub pryzmatycznej) oraz wewnętrznej, zw. macicą perłową. Budulcem dwóch ostatnich warstw jest głównie węglan wapnia (CaCO 3 ). Muszle rosną od krawędzi zewnętrznej. Właśnie na rosnącej krawędzi zwierzę wytwarza guzki, łuski, kolce i żebra. Barwne wzory na powierzchni muszli to odzwierciedlenie powtarzających się rytmicznie okresów wzrostu i jego zahamowań. Niemal wszystkie gatunki mięczaków nalezące do pięciu gromad: ślimaków, małży, walconogów, chitonów i głowonogów tworzą okrycie z muszli. Większość muszli wytwarzają przedstawiciele dwóch z nich: ślimaki i małże. Ślimaki mają muszle jednoczęściowe, zwykle spiralnie skręcone, małże zaś dwuczęściowe, zwykle połączone po jednej stronie zamkiem. Głowonogi mają muszle wielokomorowe lub szczątkowe, a u chitonów muszle składają się z 8 płytek

14

15 SYMETRIA W BUDYNKACH

16

17 Symetria na naszym terenie

18 SYMETRIA OSIOWA Symetria osiowa to inaczej symetria względem osi.Jest to odwzorowanie geometryczne płaszczyzny lub przestrzeni, które dla ustalonej osi czyli prostej każdemu punktowi P swojej dziedziny przyporządkowuje punkt Q. Z definicji bezpośrednio wynika, że punktami stałymi symetrii osiowej S l są wszystkie punkty prostej l i tylko one

19

20

21

22 Symetria środkowa Symetria środkowa o środku P (symetria względem punktu P) – odwzorowanie geometryczne SP prostej, płaszczyzny lub przestrzeni takie, że SP(Q) = R wtedy i tylko wtedy, gdy punkt P, nazywany środkiem symetrii środkowej, jest środkiem odcinka QR. Punkty Q i R nazywa się punktami symetrycznymi względem środka symetrii P. Figurę geometryczną F, która jest swoim obrazem w symetrii środkowej SP (SP(F) = F) nazywa się figurą geometryczną środkowo symetryczną (lub mówi się, że figura F ma środek symetrii). Punkt P jest środkiem symetrii figury F. Figura geometryczna ograniczona ma co najwyżej jeden środek symetrii.

23

24 Symetria ubrań

25 SYMETRIA W MATERII CIAŁA STAŁE – atomy i cząsteczki tworzące ciała stałe mocno się przyciągają, są ściśle ułożone jedna obok drugiej i prawie nie wykonują ruchu. Atomy ciał stałych są ułożone bardzo regularnie, jednak nie posiadają osi ani środka symetrii.

26 CIECZE – w tym stanie ciało ma stałą objętość ale bardzo łatwo zmienia kształt. Ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Cząsteczki cieczy słabo na siebie oddziałują i mogą przemieszczać się swobodnie i nie mają elementów symetrycznych.

27 GAZY – ciało w tym stanie nie ma stałego kształtu ani objętości; rozprzestrzenia się w całej dostępnej mu przestrzeni. Cząsteczki gazu nie oddziałują na siebie i dzięki temu poruszają się zupełnie swobodnie, oddalając się od siebie na dowolne odległości ze znacznymi prędkościami, lecz nie mają osi ani środka symetrii.

28 Złoty podział odcinka Złoty podział innymi słowy to podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej.

29 Złoty podział odcinka - metoda graficzna Potrzebne przybory: linijka, cyrkiel i ołówek. Tok postępowania: rysujemy odcinek AB rysujemy prostopadłą do niego prostą x na prostej x wyznaczamy odcinek BC, który jest połową długości odcinka AB łączymy punkt A i C rysujemy łuk o środku w punkcie C i promieniu BC na odcinku AC zaznaczamy punkt D rysujemy łuk o środku w punkcie A i promieniu AD wyznaczamy na odcinku AB punkt E W ten sposób wyznaczyliśmy złotą proporcję odcinka AB (w punkcie E prosta AB podzielona jest według złotego podziału).

30 przekształceniem jest na płaszczyźnie obrót figury wokół zadanego punktu o kąt będący podwielokrotnością kąta pełnego, a w przestrzeni wokół zadanej prostej (można wykazać, że musi być to środek ciężkości i prosta przez niego przechodząca). symetria obrotowa

31 symetria twarzy ludzkiej

32

33 Zwierzęta symetryczne

34 Symetria w budowie ciała człowieka Symetria dotyczy w znacznym stopniu także narządów wewnętrznych. Mózg Płuca

35 Symetria w związkach chemicznych Siarka Tlen SO 2 -tlenek siarki (IV) H 2 O - woda

36 Symetria w słowach Z symetrią spotykamy się wszędzie, nawet w naszych zeszytach. OKO SOS KOCIE

37 Symetria w origami Origami- Sztuka składania papieru, pochodząca z Chin, rozwinięta w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. W XX w. ostatecznie ustalono reguły origami: punktem wyjścia ma być kwadratowa kartka papieru, której nie wolno ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać i z której poprzez zginanie tworzone są przestrzenne figury.

38 Koło ma nieskończenie wiele osi symetrii

39 Typy symetrii Symetria promienista - charakteryzuje się dużą liczbą płaszczyzn symetrii przebiegających przez ciało wzdłuż jednej osi głównej Symetria dwuboczna - wyznaczana jest przez płaszczyznę biegnąca wzdłuż osi długiej (głównej) ciała dzielącą je na dwie części, prawą i lewą. Występuje u organizmów jedno- i wielokomórkowych, w tym u roślin i zwierząt.

40 Symetria promienista Występuje u zwierząt osiadłych lub planktonowych, takich jak parzydełkowce oraz szkarłupnie, przy czym u szkarłupni jest cechą wtórną. U zwierząt o symetrii promienistej wyróżnia się w budowie ciała część górną i dolną.

41 Symetria dwuboczna Wykształciła się w związku z aktywnym ruchem. Jest charakterystyczna dla większości zwierząt. U zwierząt dwubocznie symetrycznych można wyróżnić przód, gdzie kształtuje się głowa i tył ciała oraz stronę grzbietową i brzuszną.

42 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google