Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie 96/65 Matematyczno – przyrodnicza Woda cud natury Semestr II 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie 96/65 Matematyczno – przyrodnicza Woda cud natury Semestr II 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1

2 Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie 96/65 Matematyczno – przyrodnicza Woda cud natury Semestr II 2009/2010

3 Woda cud natury dlaczego wybraliśmy

4 nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie.
Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia; jesteś samym życiem A. Saint-Exupery

5 życia na naszej planecie,
Woda to podstawa życia Bez wody nie byłoby życia na naszej planecie, praktycznie cały rozwój cywilizacji nie mógł by być możliwy.

6 Woda życiodajna substancja - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Nie można jej niczym zastąpić. Aby być zdrowym, każdy z nas musi codziennie przyjąć w posiłkach i napojach około dwóch i pół litra wody.

7 Znaczenie kulturowe wody
Woda jest jednym z czterech żywiołów Symbolizuje: życie, płodność i oczyszczenie. W wielu religiach zanurzenie w wodzie symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie - chrzest.

8 Zasoby wodne Ziemi szacowane są na około 1,3 do 1,5 mld km3.
Wody słone stanowią 96,5% ogólnych zasobów Ziemi, a tylko 3,5% to wody słodkie

9 Woda występuje w przyrodzie w postaci:
- stanu stałego /cząsteczki są ściśle upakowane (lód, szron, spadź, śnieg) - stanu ciekłego /odległość między cząsteczkami jest większa i jest możliwość ruchu pomiędzy cząsteczkami (woda) - stanu gazowego /odległości między cząsteczkami są duże, swoboda ruchu cząsteczek (para wodna)

10 Przemiany stanu skupienia Sublimacja Topnienie Parowanie
Krzepnięcie Skraplanie Resublimacja Źródło: z wykładu dr Doroty Burskiej w naszej szkole.

11 Właściwości fizyczne wody
- Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 0C = 273,15 K Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,970C = 373,12 K Gęstość w temperaturze 40C: 1 kg/l (gęstość maksymalna). - Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal Masa cząsteczkowa: 18,01524 Da Ma budowę polarną Szczególne właściwości wody: - obniżanie się temperatury zamarzania wody przy wzroście ciśnienia duża wartość napięcia powierzchniowego duża wartość ciepła parowania - wzrost objętości wody o około 10% przy zamarzaniu

12 Właściwości chemiczne wody
Woda, H2O, związek tlenu z wodorem- jest najpowszechniej występującym na naszej planecie związkiem chemicznym.

13 - Reaguje z metalami. - Nie pali się. - Nie podtrzymuje spalania.
- Jest cieczą bezbarwną, bez smaku i zapachu. - Reaguje z metalami. - Nie pali się. - Nie podtrzymuje spalania. - Woda jest także bardzo dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków chemicznych w trzech stanach skupienia.

14 Wynikają z tego korzyści, ale także zagrożenia dla środowiska
Wynikają z tego korzyści, ale także zagrożenia dla środowiska. Woda umożliwia nam nie tylko mycie, pranie i sporządzanie napojów, ale przede wszystkim wykorzystywana jest w procesach produkcji przemysłowej

15 Woda to najbardziej uniwersalny rozpuszczalnik w przyrodzie, może rozpuścić praktycznie wszystko jest to tylko kwestia czasu. Świadczyć o tym mogą różne procesy korozyjne zachodzące w przyrodzie. W ten sposób woda rozpuszcza nawet skały będące jednymi z najtrwalszych substancji na ziemi. Duże znaczenie może odgrywać tu budowa pojedynczej cząsteczki wody pod względem biegunowości.

16 Woda jest w stanie równie dobrze otoczyć dodatnio naładowane cząsteczki (np. jony sodu w soli kamiennej) jak i ujemnie naładowane cząsteczki (np. jony chloru soli kamiennej). Do tych pierwszych cząsteczki wody zwracają się ujemnie naładowanymi atomami tlenu, do tych drugich dodatnio naładowanymi atomami wodoru. Dzięki temu cząsteczki wody są w stanie się wcisnąć pomiędzy atomy innych substancji chemicznych i związków.

17 Właściwości chemiczne wody

18 Ciekawą właściwością wody jako cieczy jest jej wysokie napięcie powierzchniowe.
Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą.

19 Zjawisko to polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją tak, że zachowuje się ona jak sprężysta błona Niektóre gatunki zwierząt np.: żaby są w stanie chodzić a raczej skakać po wodzie odbijając się od jej powierzchni.

20 Gęstość wody podobnie jak i gęstość innych substancji zależy od temperatury.
Zależność ta w przypadku wody jest specyficzna, ponieważ woda wykazuje maksimum gęstości w temperaturze 4oC. Poniżej i powyżej tej temperatury gęstość wody jest mniejsza od jedności (1g/cm3).

21 Dzięki temu woda w rzekach i jeziorach zamarza tylko na powierzchni, co umożliwia istnienie życia biologicznego w głębi wody. Przyczyną takiego zachowania się wody jest asocjacja jej cząsteczek na większe cząsteczki o wzorze (H2O)x o mniejszej gęstości.

22 Asocjacja cząsteczek wody wynika z biegunowej budowy cząsteczki wody
Asocjacja cząsteczek wody wynika z biegunowej budowy cząsteczki wody. Kształt cząsteczki wody nie jest wydłużony w rodzaju H-O-H, lecz odpowiada trójkątowi, w którego jednym wierzchołku znajduje się atom tlenu, a w dwóch pozostałych atomy wodoru. Kąt między atomami wodoru wynosi ok.105o.

23 W okolicy atomu tlenu gromadzi się więcej ładunków ujemnych, zaś w okolicy atomów wodoru istnieje przewaga ładunków dodatnich. Cząsteczki wody przyciągają się różnoimiennymi biegunami tworząc asocjaty (tj. zespoły dwóch lub więcej cząsteczek).

24 Zimą, na dnie zamarzniętego jeziora /pokrytego taflą lodu/ panuje temperatura + 4⁰C ponieważ w takiej  temperaturze woda posiada największą gęstość czyli jest najcięższa i to ona opada na dno. Tafla lodu jest dobrym izolatorem, który doskonale chroni wodę pod lodem przed zbytnim ochłodzeniem i zamarznięciem do dna. Dzięki temu np. ryby mogą przetrwać nawet najsroższe zimy

25 Woda ma cały czas tę samą budowę
struktura wody jest różna w zależności od warunków. Tak przedstawia się wpływ na strukturę wody używanych słów emocji muzyki  dziękuję nienawidzę cię miłość i wdzięczność  L. van Beethovena

26 Woda jest również znakomitym regulatorem temperatury, dzięki temu ludzki organizm jest w stanie utrzymać stałą temperaturę ciała ok. 36,6 st. C. Funkcja regulacji temperatury jest związana z wysokim ciepłem właściwym wody wynoszącym 4190 J/kg0C. Ciepło właściwe to energia jaka jest potrzebna do podniesienia temperatury ciała o jednostkowej masie o jeden stopień. Ciepło właściwe zależy od budowy i struktury chemicznej atomów, z których ciało jest zbudowane.

27 Obieg wody w przyrodzie

28 Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem.

29 Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w widoczne skupienia chmury.

30 W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną powstają mgły.
Chmury, niesione wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądów mórz i oceanów. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad.

31 Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą początek strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, które wpadają do morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się od nowa.

32 Znaczenie wody w przyrodzie
Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, Jest podstawą płynów ustrojowych. Jest środkiem transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę i uczestniczy w reakcjach hydrolizy. Utrzymuje odpowiednie wymiary i kształty komórek. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 75%.

33 Woda jej rola w organizmie
i na naszej planecie Organizm ludzki składa się w 70-80% z wody, także na powierzchni kuli ziemskiej woda zajmuje około 75% powierzchni. Bez wody niemożliwe jest życie, dlatego badania kosmosu, których celem jest odkrycie życia na innych planetach opierają się na sprawdzeniu i zweryfikowaniu czy na tej planecie może być woda.

34 Woda a środowisko

35 Oceany

36 Oceany zajmują ok. 71% powierzchni naszej planety
(97% wszystkich wód w hydrosferze). Wyróżniamy trzy oceany: Ocean Spokojny zwany też Pacyfikiem (179,7 mln km 2) Ocean Atlantycki wraz z Oceanem Arktycznym (106,5 mln km2) - Ocean Indyjski (74,9 mln km2)

37 Wody oceaniczne mają słonogorzki smak spowodowany zasoleniem
W wodzie oceanicznej możemy wyróżnić następujące związki chemiczne: chlorek sodu 77,8% chlorek magnezu 10,9% siarczan magnezu 4,7% Zasolenie powierzchniowe zależy od szerokości geograficznej. Na wysokość zasolenia mają wpływ takie czynniki jak: - ilość opadów atmosferycznych, - intensywność parowania.

38 Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie zajmuje obszar 415,3 tys. km2. Należy do najmniejszych i najpłytszych mórz na kuli ziemskiej. Głębokość maksymalna Bałtyku wynosi 459 m, głębokość średnia 52,3 m, objętość 21,7 tys. km3. Morze Bałtyckie należy do najmłodszych mórz Oceanu Atlantyckiego.

39 Woda morska jest roztworem.
W jednym jej kilogramie znajduje się przeciętnie 35 gramów różnych soli (z tego najwięcej - ponad 70 % - zwykłej soli kuchennej), stąd jej charakterystyczny słonogorzki smak.

40 Podczas rozpryskiwania się fal drobiny wody transportują do atmosfery cząsteczki soli, na których może skraplać się para wodna obecna w atmosferze i gromadzić w chmury.

41 Lodowiec Lodowiec, pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca na powierzchni Ziemi w wyniku nagromadzenia dużej ilości śniegu i przeobrażania go w lód, na skutek ciśnienia nadległych warstw. Lodowce powstają powyżej linii wiecznego śniegu i wolno zsuwają się z obszarów swojego powstawania w dół. Poniżej linii wiecznego śniegu stopniowo zanikają na skutek topnienia Źródło:

42 Rzeki i dorzecza Rzeki określane są jako wody płynące stale lub okresowo w dolinie opadającej w określonym kierunku. Rzeka główna (uchodząca do morza lub jeziora, która nie jest dopływem innej rzeki) wraz z dopływami tworzy dorzecze.

43 Oprócz dorzeczy wyróżniamy także zlewnie czyli obszar,
z którego wody spływają do jednego dowolnie wybranego miejsca.

44 Największe dorzecza w Polsce mają Wisła i Odra.
Obszar numer : 1 - dorzecze Odry 2 - dorzecze Wisły 3 - zlewnia Zalewu Szczecińskiego 4 - dorzecza rzek przymorza 5 - zlewnia Zalewu Wiślanego 6 - dorzecze Niemna 7 - dorzecze Dniestru 8 - dorzecze Dunaju 9 - dorzecze Łaby Podział Polski na jednostki hydrograficzne najwyższego rzędu - obszary Źródło:

45 W każdym dorzeczu zachodzą ścisłe związki między odpływem rzeki a warunkami przyrodniczymi, które kształtują: opady atmosferyczne, temperatura powietrza, parowanie, infiltracja nachylenie podłoża szata roślinna.

46 Ze względu na ciągłość zasilania rzeki dzielimy na:
Stałe prowadzące wodę przez cały rok Okresowe prowadzące wodę w porze deszczowej Epizodyczne - płynące raz na kilka lat, tylko po obfitych opadach atmosferycznych

47 Ze względu na charakter środowiska geograficznego rzeki dzielimy na:
Górskie Nizinne Jeziorne Bagienne Krasowe

48 Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne

49 Spośród wielu typów genetycznych jezior
do najważniejszych zaliczamy: jeziora tektoniczne - w rowach tektonicznych (należą do najgłębszych na Ziemi, np. Bajkał, Tanganika), w tektonicznych obniżeniach w górach, na wyżynach (np. jezioro Wiktorii) lub nizinach (np. Ładoga), są najliczniejszą grupą wśród największych i najgłębszych jezior świata.

50 Jeziora tektoniczne reliktowe to część dawnych mórz
Jeziora tektoniczne reliktowe to część dawnych mórz. Powstały w wyniku ruchów epejrogenicznych (powolne ruchy wynoszące lub zanurzające w głąb litosfery znaczne fragmenty skorupy ziemskiej) np. jeziora Kaspijskie, Azowskie, niekiedy nazywane morzami, ze względu na zajmowanie dużych powierzchni.

51 Jeziora wulkaniczne - występują kraterach lub kalderach (rozległe zapadlisko w centrum wulkanu) czynnych lub wygasłych wulkanów, zaliczane są do najgłębszych (np. Jezioro Kraterowe w Oregonie ma prawie 590m głębokości na zdjęciu), a także w lejach otoczonych materiałem wulkanicznym (tzw. maary) oraz powstałe w wyniku zatamowania doliny potokiem lawy

52 Jeziora lodowcowe - znajdujące się pod bezpośrednim oddziaływaniem lodu, na powierzchni lodowców i łądolodów lub pod ich powierzchnią (np. w Islandii), a także między lodowcem a zboczem doliny (np. w Alpach), o zmiennych powierzchniach, niekiedy istnieją tylko latem, przez kilka miesięcy.

53 Jeziora polodowcowe górskie - występują na obszarach górskich zlodowaconych w przeszłości, ich misy zostały wydrążone w skałach przez lód. Wśród nich wyróżniamy jeziora cyrkowe powstałe w miejscach dawnych pól firnowych (np. Czarny Staw w Tatrach), jeziora fiordowe w zagłębieniach znajdujących się w przedłużeniu fiordów (Szkocja, Norwegia) oraz morenowe.

54 Jeziora polodowcowe nizinne - ich powstanie (ok. 10 tys
Jeziora polodowcowe nizinne - ich powstanie (ok.10 tys. lat temu) związane jest z działalnością lądolodu oraz wód lodowcowych podczas ostatniego zlodowacenia Europy i Ameryki Północnej.

55 Główne typy jezior polodowcowych nizinnych występujących w Polsce to:
-Rynnowe - znacznie wydłużone, strome brzegi, należą do najgłębszych, np. Hańcza, Gopło

56 Moreny dennej - kształt owalny, liczne zatoki i półwyspy, brzegi płaskie,
np. Śniardwy, Mamry Śniardwy Zespołu jeziora Mamry

57 - Moreny czołowej - mniejsze, lecz głębsze od jezior moreny dennej, o kształcie owalnym lub wydłużonym, raczej bez wysp i półwyspów - Sandrowe - W zagłębieniach na sandrach po wtopieniu się brył martwego lodu, przeważnie płytkie, np. w Borach Tucholskich

58 - Oczka to najmniejsze jeziora polodowcowe, bardzo płytkie, często wysychające podczas lata

59 Jeziora stanowią zaledwie 0,26% wszystkich wód słodkich na Ziemi i jedynie 0,014% całej hydrosfery. Mają one jednak duże znaczenie polegające na: - regulowaniu odpływu wody (gromadzenie nadmiaru wody w okresach wilgotnych i oddawaniu wody w okresach suchych) - stwarzaniu korzystnych warunków życia organizmów wodnych - pozytywnym oddziaływaniu na klimat lokalny, zwłaszcza w okresach suchych

60 Do ważnych obiektów, w których gromadzone są duże ilości wody należą zbiorniki sztuczne.
Powstają one sztucznie przez budowanie zapór, czyli budowli piętrzących, które przegradzają dolinę rzeczną. W Polsce największy zbiornik pod względem pojemności to zbiornik Soliński, który gromadzi ok 0,5 km3 wody. Zbiornik Soliński (tzw. Jezioro Solińskie)

61 Spośród wielu funkcji zbiorników sztucznych do najważniejszych należą:
- regulowanie przepływów rzek(zbiorniki powodziowe), - zapewnienie ciągłości żeglugi (zbiorniki żeglugowe), wytwarzanie energii elektrycznej (zbiorniki energetyczne), zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę (zbiorniki komunalne i przemysłowe), - dostarczenie wody dla rolnictwa (zbiorniki rolnicze).

62 Wody podziemne Występowanie wód podziemnych jest ściśle związane z budową geologiczną, czyli rodzajem skał i ich strukturą. Skały, w których jest możliwe gromadzenie się wód podziemnych, zwane są skałami wodnonośnymi, lub przepuszczalnymi.

63 Woda opadowa, przesiąkając w głąb skał, przesącza przez strefę aeracji (zawierającą powietrze) do strefy saturacji (zawierającą wodę). Na granicy tych stref znajduje się zwierciadło wody podziemnej. Zwierciadło wody podziemnej może być swobodne lub napięte.

64 Swobodne - jeśli nad zwierciadłem wody w tej samej warstwie jest przestrzeń bez wody umożliwiająca jego podnoszenie się. Napięte- jeśli wyżej leżąca warstwa nieprzepuszczalna uniemożliwia wzrost poziomu zwierciadła wody. W takim wypadku woda podziemna znajduje się pod ciśnieniem. Ciśnienie umożliwia ruch wody podziemnej także w górę. Dlatego też kierunki odpływu wód podziemnych są różne i często zupełnie inne niż kierunki nachylenia terenu.

65 Wyróżniamy cztery główne typy wód podziemnych w zależności od miejsca ich występowania w stosunku do skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych: przypowierzchniowe (podskórne) gruntowe wgłębne głębinowe

66 Wody przypowierzchniowe
Tworzą się one gdy tuż pod powierzchnią ziemi do głębokości 2 m występuje warstwa wzbogacona w minerały ilaste, które powstały na skutek procesów wietrzenia. Wody te występują się w dolinach rzecznych, w obniżeniach terenu, bądź na brzegach jezior na skutek obfitych opadów.

67 Wody gruntowe Zalegają nieco głębiej. W czasie roztopów, oraz podczas dłuższych opadów podnosi się, a w okresach suchszych się obniża. Woda pod wpływem siły grawitacji, oraz ciśnienia przemieszcza się. Wody gruntowe odznaczają się stałą temperaturą. Są one przefiltrowane, nadają się do spożycia. Najczęściej spożywanymi wodami przez człowieka są właśnie wody gruntowe. Wody tego rodzaju obficie zasilają rzeki, oraz jeziora.

68 Wody wgłębne Są to wody przykryte nieprzepuszczalnymi warstwami. Występują pod pewnym ciśnieniem hydrostatycznym. Wody wgłębne zasilane są wodami atmosferycznymi, a także wodami rzek i jezior. Poziom tych wód pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego podnosi się do określonej wysokości. Kiedy wody wgłębne samoczynnie wypływają na powierzchnię nazywamy je wtedy wodami artezyjskimi.

69 Wody głębinowe Są to wody, które znajdują się głęboko pod powierzchnią Ziemi. Są one najczęściej silnie zmineralizowane, oraz ogrzane ciepłem pochodzącym z wnętrza Ziemi. Znajdują się one pod dużym ciśnieniem. Wody głębinowe są nieodnawialne. Wody głębinowe stanowią ok. 90 % wszystkich wód podziemnych.

70 Wody podziemne są niezmiernie cenne
z gospodarczego punktu widzenia. Stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych gałęzi przemysłu.

71 Woda w organiźmie człowieka
Woda oprócz powietrza jest podstawowym elementem potrzebnym do życia. Jej zawartość w organizmie wynosi od 70 do 90% i zmienia się z wiekiem. W trzymiesięcznym płodzie znajduje się około 90%, u noworodka około 80%, u człowieka dorosłego 70% wody.

72 Głównymi zadaniami wody są:
1. Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport. 2. Wchłanianie pożywienia z jelit i odżywianie komórek. 3. Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii. 4. Udział w reakcjach biochemicznych. 5. Regulacja temperatury ciała 6. Zwilżanie błony śluzowej, stawów, gałki ocznej.

73 Odwodnienie organizmu
ODWODNIENIE (dehydratacja) stan nadmiernej utraty wody z organizmu dające o sobie znać w postaci zmęczenia, rozdrażnienia, widocznego zwolnienia procesów życiowych, pocenie się jest zmniejszone, przyspieszona akcja serca, obniżone ciśnienie krwi; Stanom odwodnieniowym często towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zwłaszcza kwasica.

74 Przeprowadziliśmy badanie potwierdzające ubytek masy ciała (głównie wody) w czasie intensywnego ruchu – ZABAWY ANDRZEJKOWEJ w naszej szkole

75 Ubytek wody w czasie zabawy.
Wnioski:     1. Podczas zabawy (wysiłku fizycznego u większości osób zaobserwowano ubytek masy ciała 17 na 20 czyli 85%.     2. U dwóch osób wystąpił wzrost masy ciała 10%.     3. Jedna osoba miała taką samą masę ciała przed i po zabawie 5%.     4. W czasie wytężonego wysiłku fizycznego lub zabawy należy uzupełniać ubytek wody w organizmie.

76   5. Chłopacy więcej stracili wody od dziewcząt. 
       dlaczego? (jakie mogły być tego przyczyny?)       - chłopacy intensywniej tańczyli od dziewcząt,       - chłopacy zamiast bawić się biegali po sali,       - chłopacy mają inną przemianę materii od dziewcząt.

77 6. Ubytek masy ciała jest różny w zależności od wieku,
największy dla klas II gim.     7. Najmniejszy ubytek jest w klasie VI 12 lat i wzrasta wraz z wiekiem 14 lat.

78 Wody mineralne Woda mineralna jest woda głębinowa, która: zawiera minimum 1000 mg pierwiastków życia w 1 litrze wody b) zawarte w tej wodzie pierwiastki tworzą ze sobą odpowiednie stosunki ilościowe

79 Od 1997r. w Polsce wyróżniamy trzy rodzaje tych wód, odpowiednio do zawartości pierwiastków życia
w 1 litrze wody: wody niskozmineralizowane - zawierające od 0 (!!!) do 500 mg/l 2. wody średniozmineralizowane - zawierające od 500 do 1500 mg/l 3. wody wysokozmineralizowane - zawierające powyżej 1500 mg/l

80

81

82 Źródło: http://www.zycie.ca/tag/woda/

83 Badanie organoleptyczne wody mineralnej
w ramach wykładu.

84 Zanieczyszczenia Wraz ze stałym wzrostem produkcji wszelkiego rodzaju towarów przybywa na świecie odpadów w postaci pyłów, ścieków i śmieci. Ścieki to zanieczyszczone wody W skład tych zanieczyszczeń wchodzą różne składniki wprowadzane przez człowieka.    

85 Opady atmosferyczne, które biorą udział w obiegu wody w przyrodzie są najlepszym nośnikiem większości trucizn produkowanych przez nas. Deszcze i śniegi zbierają z atmosfery pyły fabryczne oraz gazy (tak powstają kwaśne deszcze), spłukują pyły z powierzchni ziemi, dachów, ulic, z pól, łąk i lasów miliony ton pestycydów i nawozów sztucznych.

86 Ze względu na pochodzenie ścieki możemy podzielić na:
a) komunalne -ilość zależy od zużycia przez ludzi wody na cele bytowo-gospodarcze. Główne składniki tego rodzaju zanieczyszczeń to: związki organiczne (białka, tłuszcze i węglowodany),bakterie chorobotwórcze, detergenty.

87 b) rolnicze - środki ochrony roślin - pestycydy, nawozy sztuczne (azotany, fosforany oraz powstają przez spływ z gnojówki z ferm lub pól.

88 c) przemysłowe - pochodzą z zakładów przemysłowych, a wynikają z produkcji danego zakładu. Mogą się dostawać do wód pośrednio jako ścieki przemysłowe lub z atmosfery w postaci kwaśnych deszczów, pyłów oraz różnych związków chemicznych. Specyficznym rodzajem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia termiczne, związane ze spuszczaniem do zbiorników wodnych wód ciepłych i gorących (wody z procesów chłodzenia).

89 Zanieczyszczenia wód mogą być:
- naturalne - pochodzące z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych, np. zasolenie, zanieczyszczenie humusem, związkami żelaza. - sztuczne (antropogeniczne) - związane z działalnością człowieka, a pochodzące głównie ze ścieków, a także z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych (wysypisk śmieci).

90   Zanieczyszczona woda jest przyczyną często występujących chorób:
- azotany wywołują u dzieci sinicę, która może zakończyć się śmiercią, - kadm zawarty w pestycydach powoduje uszkodzenie wątroby i nerek, - ołów pochodzący ze starych rur oraz motoryzacji posiada działanie rakotwórcze, działa destabilizacyjnie na układ nerwowy i obniża iloraz inteligencji,

91 pestycydy uszkadzają nerki wątrobę, powodują uszkodzenia centralnego układu nerwowego, czego efektem są zaburzenia w sferze psychiki oraz osłabienia pamięci, są rakotwórcze, - detergenty są odpowiedzialne za alergie i nowotwory kory nadnerczy, powodują uszkodzenia błon komórkowych, obumieranie komórek, nieżyty przewodu pokarmowego i uszkodzenia wątroby.

92 Różne źródła zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych na terenach wiejskich

93 Metody oczyszczania wody
biologiczne. chemiczne. mechaniczne procesy cedzenia, procesy wznoszenia(flotacji), proces sedymentacji.

94 Nasze kolejne badanie – ankieta wśród mieszkańców naszej miejscowości

95 Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Pinczynie

96 Wnioski: Największe zużycie wody występuje w Stanach Zjednoczonych, a najmniejsze w Palestynie. (400l/dzień - 50l/dzień). Tak duża różnica 8x spowodowana jest rozwojem ekonomicznym kraju oraz położeniem geograficznym. Kraje o większym rozwoju ekonomicznym zużywają więcej wody od krajów mniej rozwiniętych. W Pinczynie średnie zużycie jest takie same jak w kraju.

97 Zasoby wodne a potrzeby człowieka
Tereny dotknięte niedoborem wody. Według Sztokholmskiego Instytutu Ochrony Środowiska aż jedna trzecia ludności świata żyje na obszarach dotkniętych umiarkowanym lub ostrym niedoborem wody.

98 Wpływ na zdrowie Brak lub niedobór wody szkodzi zdrowiu.
Niska jakość wody używanej do gotowania i picia jest przyczyną wielu chorób. Około 80% chorób i przeszło 1/3 zgonów w krajach rozwijających się to skutki korzystania ze skażonej wody..

99 SPOSOBY NA OSZCZĘDZANIE WODY
♥ - zakręć wodę gdy myjesz zęby, minuta to ok. 6-10l wody, ♥ - zakręć dokładnie kran, ♥ - myj warzywa i owoce raczej w misce niż pod bieżącą wodą. Pozostałą po umyciu wodę można wykorzystać do podlania kwiatów, ♥ - gotujemy tyle wody ile potrzeba do zaparzenia herbaty, ♥ - pamiętaj cieknący zawór w spłuczce toaletowej to strata ok 200l wody dziennie (ok 50 krotne spłukiwanie) jeśli zauważysz powiedz rodzicom ♥ - jeśli pomagasz rodzicom w myciu samochodu używaj wiaderka i gąbki a nie bieżącej wody.

100 Jak oszczędzasz wodę

101 Musimy wszyscy dbać o nasz
„Cud natury” Zróbmy choć jedną rzecz dziennie, która zaowocuje oszczędnościami wody. Nie martwmy się, jeżeli będą one minimalne. Liczy się każda zaoszczędzona kropla.

102


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stanisława Hoffmanna w Pinczynie 96/65 Matematyczno – przyrodnicza Woda cud natury Semestr II 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google