Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Lokalny Punkt Konsultacyjny KSI – dobre praktyki 2008-2010 Zofia Gródek-Szostak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Lokalny Punkt Konsultacyjny KSI – dobre praktyki 2008-2010 Zofia Gródek-Szostak."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Lokalny Punkt Konsultacyjny KSI – dobre praktyki 2008-2010 Zofia Gródek-Szostak

2 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Ośrodek KSI Zakres kompleksowych usług proinnowacyjnych obejmuje: Audyt technologiczny – 45 audytów Transfer technologii – 3 zrealizowane (w trakcie 5) Wydawanie Opinii o Innowacji. Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.2 Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)

3 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Usługa proinnowacyjna narzędzie pozwalające na zdiagnozowanie i określenie potencjału rozwojowego firmy w obszarze rozwiązań innowacyjnych, nie jest wymagany prawem i zwykle nie pełni funkcji kontrolnej, metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem: Zarzą dzania Zaso bów Działal ności opera cyjnej Działal ności B + R jakości Marke tingu / sprze daży profilowanie konkurencyjności czy produkty i procesy technologiczne przedsiębiorstwa odpowiadają potrzebom rynku porównanie własnych produktów i procesów technologicznych z najważniejszym konkurentem

4 Doświadczenia CTT PK we współpracy z przedsiębiorcami

5 Korzyści dla przedsiębiorstw: Artykuły naukowe, Wystąpienia konferencyjne, Udział w branżowych Spotkaniach Brokerskich, Spotkania seminaryjne, Udział przedsiębiorców w innych projektach realizowanych przez CTT PK, Konkurs INNOVATOR MAŁOPOLSKI

6 Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

7 Dobre Praktyki: Integracja środowisk przedsiębiorczych, Współpraca z IOB, Promocja postaw przedsiębiorczych, Promocja przedsiębiorstw w skali krajowej

8 Współpraca CTT PK z siecią KSU, PARP Udział w szkoleniach organizowanych przez PARP, Regionalny Punkt Konsultacyjny, Akademia PARP, Biuletyn KSU, Wykorzystanie stron www, Mailing, Materiały informacyjno-promocyjne, Zaplecze infrastrukturalne podczas Tragów, Pakiety tematyczne, Zaplecze eksperckie.

9 Promocja marki KSU Współpraca z PARP – materiały informacyjne, publikacje Współpraca z Wykonawcą działań promocyjnych Udział w imprezach okolicznościowych i wydarzeniach towarzyszących – Małopolski Pociąg do Kariery, Targi branżowe, spotkania brokerskie; Audycje radiowe Po co studia? Co po studiach? ; Światowy Tydzień Przedsiębiorczości; Europejski Tydzień MSP; Konferencje naukowe, seminaria; Bezpośredni kontakt z klientem.

10 Dziękuję za uwagę Zofia Gródek-Szostak Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Pobierz ppt "Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Lokalny Punkt Konsultacyjny KSI – dobre praktyki 2008-2010 Zofia Gródek-Szostak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google