Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

2 Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego , Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego , zawarte między Ministrem Finansów, Ministrem Rozwoju Regionalnego a właściwymi wojewodami określają sposób zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

3 Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego c.d. Województwo:Data: Podlaskie:17 marca 2006 Małopolskie:21 marca 2006 Kujawsko-pomorskie:24 marca 2006 Wielkopolskie:27 marca 2006 Lubuskie:28 marca 2006 Podkarpackie:29 marca 2006 Opolskie:31 marca 2006 Świętokrzyskie:4 kwietnia 2006 Warmińsko-mazurskie:4 kwietnia 2006 Mazowieckie:5 kwietnia 2006 Lubelskie:6 kwietnia 2006 Śląskie:10 kwietnia 2006 Zachodniopomorskie:10 kwietnia 2006 Pomorskie:11 kwietnia 2006 Dolnośląskie:11 kwietnia 2006 Łódzkie:25 maja 2006 Data podpisania Porozumień przez poszczególne województwa:

4 Środki funduszy strukturalnych w ZPORR Alokacja z funduszy na lata : EFS – ,00 EUR EFRR – ,00 EUR Środki otrzymane z Komisji Europejskiej w ramach zaliczki (16%): EFS – ,60 EUR EFRR – ,44 EUR Refundacje otrzymane z Komisji Europejskiej (stan na r.): EFS – ,92 EUR (8,4% alokacji) EFRR – ,23 EUR (21,7% alokacji)

5 Wnioski o refundację / płatność – EFRR Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 11 wniosków o refundację: na kwotę ,02 EUR do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 11 wnioskom IZ): na kwotę ,83 EUR

6 Dokonane wypłaty środków – EFRR (1) Pierwszy wniosek o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 7 grudnia 2005 r. z województwa świętokrzyskiego Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo opolskie (7 razy) Suma środków przekazanych przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących: , ,61 EUR (36,5% alokacji)

7 Dokonane wypłaty środków – EFRR (2) Województwo / MRR: Suma przekazanych środków: w tym refundacja: Dolnośląskie: , ,21 Kujawsko-pomorskie: , ,94 Lubelskie: , ,77 Lubuskie: , ,63 Łódzkie: , ,87 Małopolskie: , ,56 Mazowieckie: , ,94 Opolskie: , ,06 Podkarpackie: , ,11 Podlaskie: , ,18 Pomorskie: , ,83 Śląskie: , ,77 Świętokrzyskie: , ,51 Warmińsko-mazurskie: , ,16 Wielkopolskie: , ,81 Zachodniopomorskie: , ,32 MRR: , ,19 SUMA: , ,86 Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR (w EURO):

8 Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR jako % ich alokacji: Dokonane wypłaty środków – EFRR (3)

9 Wnioski o refundację / płatność – EFS Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 9 wniosków o refundację: na kwotę ,75 EUR do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 9 wnioskom IZ): na kwotę ,89 EUR

10 Dokonane wypłaty środków – EFS (1) Pierwsze wnioski o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 5 grudnia 2004 r. z województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo podlaskie (8 razy) Środki przekazane przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Pośredniczących: ,42 EUR ,42 EUR (24,1% alokacji)

11 Dokonane wypłaty środków – EFS (2) Województwo: Suma przekazanych środków Suma przekazanych środków : w tym refundacje: Dolnośląskie: , ,51 Kujawsko-pomorskie: , ,64 Lubelskie: , ,69 Lubuskie: , ,95 Łódzkie: , ,96 Małopolskie: , ,92 Mazowieckie: , ,47 Opolskie: , ,76 Podkarpackie: , ,47 Podlaskie: , ,83 Pomorskie: , ,54 Śląskie: , ,73 Świętokrzyskie: , ,86 Warmińsko-mazurskie: , ,67 Wielkopolskie: , ,33 Zachodniopomorskie: , ,63 SUMA: , ,96 Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw (w EURO):

12 Dokonane wypłaty środków – EFS (3) Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw jako % ich alokacji:

13 Kontrole Instytucja Płatnicza przeprowadziła kontrole: - w czerwcu br. w Instytucji Zarządzającej kontrole wniosków o refundację w ramach EFRR oraz w ramach EFS; - - we wrześniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Opolskim Urzędzie Wojewódzkim kontrole systemu w ramach EFRR oraz w ramach EFS; - - w grudniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim kontrola systemu i wniosków o refundację w ramach EFS. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień (wykryto błędy formalne, np. niewielkie przekroczenie terminu proceduralnego, brak 1 podpisu na liście sprawdzającej).

14 Prefinansowanie ZPORR Środki wypłacone w ramach prefinansowania bezpośrednio przez MF: w 2004 r. – ,66 PLN w 2005 r. – ,81 PLN w 2006 r. – ,75 PLN Ogółem : ,22 PLN Środki przekazane do BGK: w 2004 r. – ,00 PLN w 2005 r. – ,87 PLN w 2006 r. – ,58 PLN Ogółem : ,45 PLN

15 Płynność W związku ze spiętrzeniem wniosków o płatność / refundację wystąpiły problemy z płynnością środków EFRR (od marca br.) i EFS (od września br.). Wdrożone środki zaradcze : ­ ­ wycofano środki z rachunków bankowych Instytucji Pośredniczących, które miały niewykorzystane środki i przekazano do województw, które miały problemy z płynnością (EFRR i EFS); ­ ­ częściej niż kwartalnie składanie wniosków o refundację przez Instytucje Pośredniczące (EFRR i EFS); ­ ­ dokonano pożyczki z Sektorowego Programu Transport (EFRR); ­ ­ wnioski o refundacje składane przez Instytucje Pośredniczące zawierają również wydatki poświadczone, a nie zrefundowane beneficjentom (EFRR)

16 Płynność (2) Planowane środki zaradcze (EFRR i EFS): ­ ­ po otrzymaniu refundacji z KE Instytucja Płatnicza będzie przekazywała środki na realizację bieżących płatności do Instytucji Pośredniczącej na podstawie składanego przez nią wniosku o przekazanie środków na realizację bieżących płatności. Powyższe rozwiązanie zawarte jest w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej NPR oraz trybu i zakresu rozliczeń, przygotowywanego po nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

17 Wnioski Do dnia 10 grudnia 2006 r. kwota przedłożonych do Komisji Europejskiej wniosków o refundację wynosiła odpowiednio: ­ ­ ,89 EUR w ramach EFS, ­ ­ ,83 EUR w ramach EFRR, co daje odpowiednio: 12,8% alokacji EFS oraz 34,3% alokacji EFRR. W związku z powyższym, w latach należy przedłożyć do KE wnioski na: 87,2% alokacji EFS 65,7% alokacji EFRR

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google