Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwo Finansów

2 Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006 Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zawarte między Ministrem Finansów, Ministrem Rozwoju Regionalnego a właściwymi wojewodami określają sposób zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (art. 203 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

3 Porozumienia Trójstronne w sprawie zarządzania finansowego 2004-2006 c.d. Województwo:Data: Podlaskie:17 marca 2006 Małopolskie:21 marca 2006 Kujawsko-pomorskie:24 marca 2006 Wielkopolskie:27 marca 2006 Lubuskie:28 marca 2006 Podkarpackie:29 marca 2006 Opolskie:31 marca 2006 Świętokrzyskie:4 kwietnia 2006 Warmińsko-mazurskie:4 kwietnia 2006 Mazowieckie:5 kwietnia 2006 Lubelskie:6 kwietnia 2006 Śląskie:10 kwietnia 2006 Zachodniopomorskie:10 kwietnia 2006 Pomorskie:11 kwietnia 2006 Dolnośląskie:11 kwietnia 2006 Łódzkie:25 maja 2006 Data podpisania Porozumień przez poszczególne województwa:

4 Środki funduszy strukturalnych w ZPORR Alokacja z funduszy na lata 2004-2006 : EFS – 438.469.535,00 EUR EFRR – 2.530.001.234,00 EUR Środki otrzymane z Komisji Europejskiej w ramach zaliczki (16%): EFS – 70.155.125,60 EUR EFRR – 404.800.197,44 EUR Refundacje otrzymane z Komisji Europejskiej (stan na 10.12.06 r.): EFS – 36.950.677,92 EUR (8,4% alokacji) EFRR – 548.431.370,23 EUR (21,7% alokacji)

5 Wnioski o refundację / płatność – EFRR Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 11 wniosków o refundację: na kwotę 864.871.204,02 EUR do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 11 wnioskom IZ): na kwotę 868.283.198,83 EUR

6 Dokonane wypłaty środków – EFRR (1) Pierwszy wniosek o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 7 grudnia 2005 r. z województwa świętokrzyskiego Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo opolskie (7 razy) Suma środków przekazanych przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących: 924.615.009,61 924.615.009,61 EUR (36,5% alokacji)

7 Dokonane wypłaty środków – EFRR (2) Województwo / MRR: Suma przekazanych środków: w tym refundacja: Dolnośląskie:54.494.966,7931.948.100,21 Kujawsko-pomorskie:57.190.372,7434.484.762,94 Lubelskie:60.046.716,0133.903.344,77 Lubuskie:40.003.403,6323.833.995,63 Łódzkie:45.027.493,8219.064.580,87 Małopolskie:92.192.613,0264.211.091,56 Mazowieckie:81.300.812,5247.269.184,94 Opolskie:23.343.574,7812.885.247,06 Podkarpackie:65.882.595,9341.344.876,11 Podlaskie:47.048.060,1929.051.999,18 Pomorskie:67.157.552,4133.943.793,83 Śląskie:72.117.786,2641.146.317,77 Świętokrzyskie:49.954.475,6825.463.056,51 Warmińsko-mazurskie:50.646.490,4529.844.204,16 Wielkopolskie:69.316.845,4443.992.350,81 Zachodniopomorskie:42.069.315,7525.753.080,32 MRR:6.821.934,193.065.716,19 SUMA:924.615.009,61541.205.702,86 Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR (w EURO):

8 Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw oraz MRR jako % ich alokacji: Dokonane wypłaty środków – EFRR (3)

9 Wnioski o refundację / płatność – EFS Instytucja Płatnicza otrzymała z Instytucji Zarządzającej 9 wniosków o refundację: na kwotę 55.815.455,75 EUR do Komisji Europejskiej Instytucja Płatnicza złożyła 8 wniosków o płatność (co odpowiada 9 wnioskom IZ): na kwotę 56.012.502,89 EUR

10 Dokonane wypłaty środków – EFS (1) Pierwsze wnioski o zaliczkę Instytucja Płatnicza otrzymała w dniu 5 grudnia 2004 r. z województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Najczęściej wnioskowało o zaliczkę województwo podlaskie (8 razy) Środki przekazane przez Instytucję Płatniczą na rachunki Instytucji Pośredniczących: 105.693.213,42 EUR 105.693.213,42 EUR (24,1% alokacji)

11 Dokonane wypłaty środków – EFS (2) Województwo: Suma przekazanych środków Suma przekazanych środków : w tym refundacje: Dolnośląskie:6.150.084,752.003.466,51 Kujawsko-pomorskie:6.976.671,783.416.042,64 Lubelskie:13.688.846,336.635.717,69 Lubuskie:3.247.613,95801.162,95 Łódzkie:4.103.809,211.593.909,96 Małopolskie:6.463.389,992.293.957,92 Mazowieckie:5.911.501,651.273.476,47 Opolskie:4.236.853,261.485.542,76 Podkarpackie:4.427.578,372.254.151,47 Podlaskie:7.652.227,722.105.722,83 Pomorskie:6.024.919,591.648.076,54 Śląskie:11.337.803,632.720.286,73 Świętokrzyskie:3.729.016,06630.597,86 Warmińsko-mazurskie:7.356.418,453.124.054,67 Wielkopolskie:7.433.977,922.599.612,33 Zachodniopomorskie:6.952.500,762.071.052,63 SUMA:105.693.213,4236.656.831,96 Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw (w EURO):

12 Dokonane wypłaty środków – EFS (3) Wypłacone kwoty dla poszczególnych województw jako % ich alokacji:

13 Kontrole Instytucja Płatnicza przeprowadziła kontrole: - w czerwcu br. w Instytucji Zarządzającej kontrole wniosków o refundację w ramach EFRR oraz w ramach EFS; - - we wrześniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Opolskim Urzędzie Wojewódzkim kontrole systemu w ramach EFRR oraz w ramach EFS; - - w grudniu br. w Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim kontrola systemu i wniosków o refundację w ramach EFS. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień (wykryto błędy formalne, np. niewielkie przekroczenie terminu proceduralnego, brak 1 podpisu na liście sprawdzającej).

14 Prefinansowanie ZPORR Środki wypłacone w ramach prefinansowania bezpośrednio przez MF: w 2004 r. – 2 996 224,66 PLN w 2005 r. – 4 382 154,81 PLN w 2006 r. – 1 681 670,75 PLN Ogółem 2004-2006: 9 060 050,22 PLN Środki przekazane do BGK: w 2004 r. – 28 000 000,00 PLN w 2005 r. – 1 356 931 910,87 PLN w 2006 r. – 1 854 482 183,58 PLN Ogółem 2004-2006: 3 239 414 094,45 PLN

15 Płynność W związku ze spiętrzeniem wniosków o płatność / refundację wystąpiły problemy z płynnością środków EFRR (od marca br.) i EFS (od września br.). Wdrożone środki zaradcze : ­ ­ wycofano środki z rachunków bankowych Instytucji Pośredniczących, które miały niewykorzystane środki i przekazano do województw, które miały problemy z płynnością (EFRR i EFS); ­ ­ częściej niż kwartalnie składanie wniosków o refundację przez Instytucje Pośredniczące (EFRR i EFS); ­ ­ dokonano pożyczki z Sektorowego Programu Transport (EFRR); ­ ­ wnioski o refundacje składane przez Instytucje Pośredniczące zawierają również wydatki poświadczone, a nie zrefundowane beneficjentom (EFRR)

16 Płynność (2) Planowane środki zaradcze (EFRR i EFS): ­ ­ po otrzymaniu refundacji z KE Instytucja Płatnicza będzie przekazywała środki na realizację bieżących płatności do Instytucji Pośredniczącej na podstawie składanego przez nią wniosku o przekazanie środków na realizację bieżących płatności. Powyższe rozwiązanie zawarte jest w projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej NPR oraz trybu i zakresu rozliczeń, przygotowywanego po nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.

17 Wnioski Do dnia 10 grudnia 2006 r. kwota przedłożonych do Komisji Europejskiej wniosków o refundację wynosiła odpowiednio: ­ ­ 56.012.502,89 EUR w ramach EFS, ­ ­ 868.283.198,83 EUR w ramach EFRR, co daje odpowiednio: 12,8% alokacji EFS oraz 34,3% alokacji EFRR. W związku z powyższym, w latach 2007-2008 należy przedłożyć do KE wnioski na: 87,2% alokacji EFS 65,7% alokacji EFRR

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Doświadczenia Instytucji Płatniczej we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Piotr Tworos Departament Instytucji Płatniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google