Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZIEŻ WBREW STEREOTYPOM. Ważne pytania 1.Jakie kompetencje osobiste i społeczne gimnazjalistów zwiększają odporność na działanie zagrożeń w postaci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZIEŻ WBREW STEREOTYPOM. Ważne pytania 1.Jakie kompetencje osobiste i społeczne gimnazjalistów zwiększają odporność na działanie zagrożeń w postaci."— Zapis prezentacji:

1 MŁODZIEŻ WBREW STEREOTYPOM

2 Ważne pytania 1.Jakie kompetencje osobiste i społeczne gimnazjalistów zwiększają odporność na działanie zagrożeń w postaci substancji psychoaktywnych i innych uzależnień ? 2.Co chroni przed zachowaniami, które w konsekwencji powodują nie tylko sięgnięcie po alkohol lub narkotyki, ale przede wszystkim skutkują ucieczką od realnego świata, w świat zastępczy, z którego często nie ma powrotu ? 3.Jakie cechy osobowości oraz formy aktywności należy wzmacniać poprzez programy wychowawcze i profilaktyczne ? 4.Jakie są oczekiwania młodych ludzi wobec instytucji i organizacji w kwestii form spędzania wolnego czasu, organizowania wypoczynku ?

3 GIMNAZJALISTA W STEREOTYPACH Pozbawiony zainteresowań i pasji, Odrzucający wszelkie autorytety, Bierny, apatyczny, Destrukcyjny buntownik, Samotnik, indywidualista, Arogant

4 GIMNAZJALISTA W STATYSTYKACH Na podstawie badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC realizowanych we współpracy z Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

5

6

7

8

9

10 Co wynika ze statystyk ? Z badań HBSC nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej wynika, że gimnazjalista to człowiek: Aktywny, zaangażowany w działalność różnych organizacji, mający pozytywny stosunek do wartości i autorytetów

11 Z tych samych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży HBSC wynika, że bardzo silnymi czynnikami chroniącymi przed podejmowaniem zachowań ryzykownych są: Pozytywny stosunek do wybranych wartości, autorytetów Przynależność do organizacji religijnych i stowarzyszeń Posiadanie konstruktywnych zainteresowań

12 Co my, dorośli - szkoła i inne instytucje – możemy zrobić dla młodzieży w kwestii form spędzania wolnego czasu i organizowania wypoczynku ? na podstawie,,Białej Księgi młodzieży polskiej Dokonać ewaluacji oferty i form działań wszystkich placówek zajmujących się młodzieżą na terenie gminy lub powiatu, Przeprowadzić ocenę kwalifikacji kadr, Zwiększyć udział młodzieży w decydowaniu o kierunkach pracy instytucji kulturalnych, Upowszechnić projekt edukacyjny jako metodę aktywizującą.

13 Wnioski i rekomendacje Budować programy profilaktyczne i wychowawcze oraz ofertę dla gimnazjalistów, które opierają się na ich potencjale i naturalnych aktywnościach. Wzmacniać te cechy, które chronią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, na tym budować system oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.


Pobierz ppt "MŁODZIEŻ WBREW STEREOTYPOM. Ważne pytania 1.Jakie kompetencje osobiste i społeczne gimnazjalistów zwiększają odporność na działanie zagrożeń w postaci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google