Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scholastyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scholastyka."— Zapis prezentacji:

1 Scholastyka

2 Termin „scholastyka” wywodzi się z łacińskiej schola, czyli „szkoła”
Termin „scholastyka” wywodzi się z łacińskiej schola, czyli „szkoła”. Była to zarówno koncepcja filozofii i metoda jej nauczania i uprawiania.

3 Za pierwszych scholastyków uważa się św
Za pierwszych scholastyków uważa się św. Augustyna i Boecjusza, choć właściwie dopiero św. Anzelm z Aosty ( ), biskup Canterbury, był scholastykiem w pełnym tego słowa znaczeniu.

4 Trzy okresy w dziejach scholastyki: • Średniowieczny: V/VI wiek (św
Trzy okresy w dziejach scholastyki: • Średniowieczny: V/VI wiek (św. Augustyn, Boecjusz) – XVI wiek. Wiek XIII –XIV złoty wiek scholastyki (św. Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot, Wiliam Ockham). • Nowożytny: XVI wiek – pocz. XIX wieku (Thomas de Vio Cajetan, Francesco de Vittoria, Francisco Suarez). • Neoscholastyka: pocz. XIX wieku, znacząca papieża rola Leona XIII dla rozwoju scholastyki (głownie myśli tomistycznej), do Soboru Watykańskiego II (Vaticanum II), to jest do roku, a właściwie po dziś dzień.

5 Istotna rola logiki sylogistycznej (przejętej od Arystotelesa i rozwiniętej w okresie od IX do XV wieku). Przesłanka większa: Ludzie są śmiertelni. Przesłanka mniejsza: Sokrates jest człowiekiem. Wniosek: Sokrates jest śmiertelny. Logika - narzędzie uzasadniania wiedzy, której źródłem jest doświadczenie.

6 Kwadrat logiczny

7 Metoda: Lectio – dokładna lektura jakiegoś dzieła o uznanym autorytecie, np. Arystotelesa z zakresu logiki, Euklidesa z zakresu geometrii, Awicenny lub Galena z zakresu medycyny. Rola magistra (mistrza): czuwanie nad interpretacją. Disputatio – swobodna dyskusja nad zagadnieniem (quaestio) wynikającym z przeczytanego tekstu przy zachowaniu rygorów logiki.

8 Scholastyka obejmowała studiowanie:
Ze szkół przyklasztornych scholastyka przeszła do nowych instytucji, czyli uniwersytetów. Scholastyka obejmowała studiowanie: filozofii, prawa kanonicznego i cywilnego, medycyny i teologii. Najważniejsze były fakultety filozofii i teologii, do których studiowania przygotowywały

9 Trivium: gramatyka (łacina), dialektyka (logika) i retoryka.
studia w zakresie fakultetów sztuk wyzwolonych (artes liberales): Trivium: gramatyka (łacina), dialektyka (logika) i retoryka. Quadrivium: geometria, arytmetyka, astronomia i muzyka.

10


Pobierz ppt "Scholastyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google