Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblia księgą Boga i ludzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblia księgą Boga i ludzi"— Zapis prezentacji:

1 Biblia księgą Boga i ludzi
Ks. Jarosław Chmura

2 Pismo Święte Pismo Święte to zbiór ksiąg, które wierzący Żydzi i chrześcijanie uważają za święte i kanoniczne, tj. normatywne dla wiary i religijnego życia. Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

3 Pismo Święte jest dziełem najczęściej wydawanym i tłumaczonym na różne języki.
Skąd taka popularność Pisma Świętego? Dzięki komu Pismo Święte stało się niekwestionowanym bestsellerem? Skąd się w ogóle wzięło i kto jest autorem?

4 Biblia składa się z 73 ksiąg.
Stary Testament obejmuje 46 ksiąg. Nowy Testament obejmuje 27 ksiąg.

5 Kto jest autorem ? Ewangelia św. Jana. Księga Przysłów
Księga Mądrości Ewangelia św. Jana. Dzieje Apostolskie List do Rzymian List św. Jakuba

6 Co łączy tych autorów. Co łączy te księgi
Co łączy tych autorów? Co łączy te księgi? Co o tym mówi Biblia i Kościół? 2 Tm 3, 16 2 P 1, 19-21

7 2 Tm 3,16 n. Wszelkie Pismo (jest) przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauczania i przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

8 2 P 1, Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.

9 Wreszcie do sporządzenia ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako używającymi własnych zdolności i siły posłużył się, aby przy Jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał. (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11)

10 Bóg jest Autorem Pisma Świętego
Bóg jest Autorem Pisma Świętego. „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane”. (KKK 105)

11 Natchnienie Natchnienie biblijne bowiem to bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu powstała pod tym wpływem księga jest dziełem dwóch autorów: autora głównego – Boga i autora podporządkowanego – człowieka.

12 sposób myślenia, wrażliwość, wyobraźnia.
Księga Bosko - ludzka Od Boga: prawda i świętość Od człowieka: styl, sposób myślenia, wrażliwość, wyobraźnia.

13 Czas powstania Pisma Świętego

14 Etapy powstawania Pisma Świętego.
Przekazywanie ustne poszczególnych wydarzeń i mów. Spisywanie fragmentów ksiąg. Redagowanie poszczególnych ksiąg. Włączanie poszczególnych ksiąg w skład dzisiejszej Biblii.

15 Biblia jest pomnikiem starożytnej literatury, jest źródłem historycznym i podstawą cywilizacji, ale najważniejsze jest tutaj słowo samego Boga. Miliony ludzi czyta Pismo Święte bo wierzy, że jest ono listem Boga do człowieka.


Pobierz ppt "Biblia księgą Boga i ludzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google