Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblia księgą Boga i ludzi Ks. Jarosław Chmura. Pismo Święte Pismo Święte to zbiór ksiąg, które wierzący Żydzi i chrześcijanie uważają za święte i kanoniczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblia księgą Boga i ludzi Ks. Jarosław Chmura. Pismo Święte Pismo Święte to zbiór ksiąg, które wierzący Żydzi i chrześcijanie uważają za święte i kanoniczne,"— Zapis prezentacji:

1 Biblia księgą Boga i ludzi Ks. Jarosław Chmura

2 Pismo Święte Pismo Święte to zbiór ksiąg, które wierzący Żydzi i chrześcijanie uważają za święte i kanoniczne, tj. normatywne dla wiary i religijnego życia. Pismo Święte to zbiór ksiąg, które wierzący Żydzi i chrześcijanie uważają za święte i kanoniczne, tj. normatywne dla wiary i religijnego życia. Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje jako Objawienie Boże. Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

3 Pismo Święte jest dziełem najczęściej wydawanym i tłumaczonym na różne języki. Skąd taka popularność Pisma Świętego? Skąd taka popularność Pisma Świętego? Dzięki komu Pismo Święte stało się niekwestionowanym bestsellerem? Dzięki komu Pismo Święte stało się niekwestionowanym bestsellerem? Skąd się w ogóle wzięło i kto jest autorem? Skąd się w ogóle wzięło i kto jest autorem?

4 Biblia składa się z 73 ksiąg. Stary Testament obejmuje 46 ksiąg. Nowy Testament obejmuje 27 ksiąg. 27 ksiąg.

5 Kto jest autorem ? Księga Przysłów Księga Przysłów Księga Mądrości Księga Mądrości Ewangelia św. Jana. Ewangelia św. Jana. Dzieje Apostolskie Dzieje Apostolskie List do Rzymian List do Rzymian List św. Jakuba List św. Jakuba

6 Co łączy tych autorów? Co łączy te księgi? Co o tym mówi Biblia i Kościół? 2 Tm 3, 16 2 Tm 3, 16 2 P 1, 19-21 2 P 1, 19-21

7 2 Tm 3,16 n. Wszelkie Pismo (jest) przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauczania i przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Wszelkie Pismo (jest) przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauczania i przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

8 2 P 1, 19 - 21 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie.

9 Wreszcie do sporządzenia ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako używającymi własnych zdolności i siły posłużył się, aby przy Jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał. (Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 11)

10 Bóg jest Autorem Pisma Świętego. Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. (KKK 105)

11 Natchnienie Natchnienie biblijne bowiem to bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu powstała pod tym wpływem księga jest dziełem dwóch autorów: autora głównego – Boga i autora podporządkowanego – człowieka.

12 Księga Bosko - ludzka Od Boga: prawda i świętość Od człowieka: styl, sposób myślenia, wrażliwość, wyobraźnia. sposób myślenia, wrażliwość, wyobraźnia.

13 Czas powstania Pisma Świętego Biblia powstawała Od ok. 1350 r. przed Chr. Do ok.100 r. po Chr.

14 Etapy powstawania Pisma Świętego. Przekazywanie ustne poszczególnych wydarzeń i mów. Przekazywanie ustne poszczególnych wydarzeń i mów. Spisywanie fragmentów ksiąg. Spisywanie fragmentów ksiąg. Redagowanie poszczególnych ksiąg. Redagowanie poszczególnych ksiąg. Włączanie poszczególnych ksiąg w skład dzisiejszej Biblii. Włączanie poszczególnych ksiąg w skład dzisiejszej Biblii.

15 Biblia jest pomnikiem starożytnej literatury, jest źródłem historycznym i podstawą cywilizacji, ale najważniejsze jest tutaj słowo samego Boga. Miliony ludzi czyta Pismo Święte bo wierzy, że jest ono listem Boga do człowieka.


Pobierz ppt "Biblia księgą Boga i ludzi Ks. Jarosław Chmura. Pismo Święte Pismo Święte to zbiór ksiąg, które wierzący Żydzi i chrześcijanie uważają za święte i kanoniczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google