Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UTWORZENIE SPÓJNEJ ANTYTERRORYSTYCZNEJ STRATEGII INFORMACYJNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UTWORZENIE SPÓJNEJ ANTYTERRORYSTYCZNEJ STRATEGII INFORMACYJNEJ"— Zapis prezentacji:

1 UTWORZENIE SPÓJNEJ ANTYTERRORYSTYCZNEJ STRATEGII INFORMACYJNEJ
PROJEKT BADAWCZY UTWORZENIE SPÓJNEJ ANTYTERRORYSTYCZNEJ STRATEGII INFORMACYJNEJ

2 Raport cząstkowy nr 12 na temat Badanie opinii przedstawicieli środowisk dziennikarskich nt mechanizmów oraz odpowiedzialności za proces przekazywania informacji obywatelom w sytuacjach zagrożenia Ewa Stasiak-Jazukiewicz Marta Jas-Koziarkiewicz Paweł Krasowski

3 Metodologia badań Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
Metoda badawcza Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) zrealizowano 12 wywiadów z przedstawicielami środowiska mediów respondenci byli autorami tekstów nt terroryzmu, bądź odpowiadali w redakcjach za tematykę bezpieczeństwa wewnętrznego lub wydawanie serwisów informacyjnych wywiady zrealizowano między 4 a 16 sierpnia roku

4 Metodologia badań Zagadnienia w scenariuszu wywiadu (IDI)
rozumienie pojęcia „terroryzm” przez dziennikarza, główne źródła wiedzy o terroryzmie dla dziennikarza, wiedza na temat podmiotów publicznych, odpowiedzialnych za przekazywanie informacji dot. zagrożenia terrorystycznego oraz ocena ich funkcjonowania, ocena poziomu zagrożenia terrorystycznego w Polsce, poziom świadomości dziennikarza o roli mediów w przekazywaniu informacji na temat zagrożeń terrorystycznych w Polsce oraz kształtowania właściwych postaw obywateli,

5 Metodologia badań Zagadnienia w scenariuszu wywiadu (IDI)
ocena sposobów przekazywania informacji przez media, postawa wobec propozycji organizacji szkoleń na temat postępowania i informowania w sytuacji ataku terrorystycznego oraz pożądane treści ww. szkoleń, ocena skuteczności mediów w informowaniu na temat zachowania w sytuacji zagrożeń, oczekiwania i postulaty dziennikarza w zakresie współpracy z instytucjami publicznymi

6 Metodologia badań Zagadnienia w scenariuszu wywiadu (IDI)
opis i ocena dotychczasowych form współdziałania mediów oraz instytucji publicznych w trakcie sytuacji kryzysowych, doświadczenia związane z próbami ograniczenia wolności słowa w Polsce, postawa dziennikarza ws. ewentualnego ograniczenia wolności słowa w sytuacjach zagrożenia oraz ataku terrorystycznego.

7 Próba badawcza „Gazeta Wyborcza” – 2 respondentów
„Rzeczpospolita” – 2 respondentów „Fakt” – 2 respondentów „Polityka” – 2 respondentów „Polska Zbrojna” – 1 respondent „Wprost” – 1 respondent Polska Agencja Prasowa – 1 respondent Informacyjna Agencja Radiowa – 1 respondent

8 Wykres 1. Typy źródeł wiedzy respondentów nt terroryzmu

9 Wykres 2. Media jako źródło wiedzy respondentów nt terroryzmu

10 Wykres 3. Liczba źródeł wiedzy nt terroryzmu

11 Wykres 4. Czy istnieje współcześnie rzeczywiste zagrożenie terroryzmem w Polsce?

12 Wykres 5. Źródła zagrożenia terrorystycznego w Polsce w opinii dziennikarzy

13 Wykres 6. Najważniejsze instytucje publiczne odpowiedzialne za politykę informacyjną w sytuacji zagrożenia terrorystycznego

14 Wykres 7. Instytucje publiczne odpowiedzialne za politykę informacyjną w sytuacji zagrożenia terrorystycznego (respondent mógł wskazać wiele podmiotów)

15 Wykres 8. Najważniejsze funkcje mediów w przekazywaniu informacji na temat zagrożenia terrorystycznego (respondent mógł wskazać jedną funkcję)

16 Wykres 9. Funkcje mediów w przekazywaniu informacji na temat zagrożenia terrorystycznego (respondent mógł wskazać kilka funkcji)

17 Wykres 10. Jak przekazy medialne kształtują postawy obywateli wobec zagrożenia terrorystycznego? (najważniejsze w wypowiedzi respondentów)

18 Wykres 11. Jak przekazy medialne kształtują postawy obywateli wobec zagrożenia terrorystycznego? (wszystkie wymienione przez respondentów)

19 Wykres 12. Czy wydarzenia związane z terroryzmem zajmują ważne miejsce w polityce informacyjnej Pana/Pani redakcji? Badani deklarowali, że w ich redakcjach nie ma wytycznych związanych z relacjonowaniem ataku terrorystycznego lub ich nie znają; Badani twierdzili, że specjalizacja związana wyłącznie z terroryzmem byłaby zbyt wąska i nie jest praktykowana w ich redakcjach

20 Wykres 13. Jakie podmioty publiczne powinny być odpowiedzialne za przekazywanie informacji na temat zagrożeń terrorystycznych?

21 Wykres 14. W jaki sposób administracja publiczna może ułatwić pracę dziennikarzom w przypadku zamachu terrorystycznego?

22 Wykres 15. Preferowane kanały przepływu informacji między dziennikarzami a właściwymi instytucjami w sytuacji zagrożenia terrorystycznego (wszystkie wymienione)

23 Wykres 16. Pożądane treści szkoleń nt przekazywania przez media informacji o zagrożeniu terrorystycznym (odpowiedzi przyporządkowane do pięciu kategorii)

24 Wykres 17. Czy spotkała/spotkał się Pani/Pan z sytuacją, w której wolność słowa została ograniczona?

25 Wykres 18. Kwestia ograniczenie wolności słowa przez władze w przypadku zagrożenia terrorystycznego

26 Wykres 19. Kwestia wprowadzenia regulacji prawnych zwiększających uprawnienia władz do ograniczenia wolności słowa

27 Wykres 20. Formy ograniczenia wolności słowa dopuszczane przez dziewięciu respondentów

28 Dziękujemy za uwagę Ewa Stasiak-Jazukiewicz Marta Jas-Koziarkiewicz
Paweł Krasowski


Pobierz ppt "UTWORZENIE SPÓJNEJ ANTYTERRORYSTYCZNEJ STRATEGII INFORMACYJNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google