Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekorozwój w naszym regionie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekorozwój w naszym regionie"— Zapis prezentacji:

1 Ekorozwój w naszym regionie
Przygotowali: Marcin Lisiecki Krzysztof Dziadosz

2 Oszczędność energii w codzienności
Dlaczego oszczędzanie energii jest ważne? Jeżeli ludzie zużywają mniej energii, nacisk na podniesienie dostaw, np. przez konstruowanie nowych elektrowni, lub poprzez import energii z innych krajów, jest mniejszy.

3 Żarówki energooszczędne.

4 Ankieta na temat używania żarówek w domach mieszkańców głogowa
Oto wyniki z debaty na temat tego ile osób ze stu przepytanych używa żarówek energooszczędnych, a zwykłych.

5 Akcje oszczędzania prądu
Światowy Dzień Oszczędzania Prądu Akcja Oszczędzania Energii Tydzień Oszczędności Prądu

6 Na co tracimy energię w domu
Oto na co wykorzystujemy najwięcej energii elektrycznej

7 Oszczędzanie wody w domu i w szkole
Unikajmy zbędnego spłukiwania toalety na przykład po wrzucaniu do niej śmieci, niedopałków papierosów, chusteczek higienicznych itp., że nie wspomnę o pieluchach jednorazowych, czy innych środkach higienicznych. Pamiętajmy, że miska ustępowa, to nie jest śmietnik. Przy tej okazji oszczędzimy problemów operatorowi pompowni i oczyszczalni ścieków. Uszczelnijmy spłuczki w toaletach oraz nieszczelne baterie przy umywalkach, zlewozmywakach i wannach. W zależności od stopnia nieszczelności ze spłuczki może wyciekać dziennie nawet 50 i więcej litrów wody, a z nieszczelnego kranu nawet 30. Załóżmy, że w lokalu jest nieszczelna spłuczka i jeden nieszczelny kran. Mamy stratę 80 litrów dziennie (przynajmniej 1 extra prysznic) i prawie 30 m3 rocznie.

8 Składowanie i segregacja odpadów

9 Segregacja baterii Dużym problemem gospodarczym jest unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte baterie i akumulatory. W bateriach występuje szereg substancji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi. Najgroźniejsze z nich to: -Kadm jego toksyczne działanie polega na zaburzaniu czynności nerek, zmianach nowotworowych, chorobie nadciśnienia. -Ołów ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne. - Rtęć jest to pierwiastek silne toksyczny, może powodować uszkodzenia nerek, nadciśnienie, zmiany nowotworowe. -Nikiel w dużym stężeniu może uszkodzić błony śluzowe powodując reakcje alergiczne. -Lit objawy toksyczne mogą dotyczyć wielu narządów -Cynk kumuluje się w wątrobie i nerkach -Mangan ma niekorzystne działanie na układ nerwowy Jak widać z powyższego opisu zużyte baterie mają negatywny wpływ na środowisko.

10 Przetwórstwo odpadów GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. podjęła działania inwestycyjne polegające na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) wraz z kwaterą składowiska w Biechowie k/Głogowa mającego stać się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w regionie północnym województwa dolnośląskiego.

11 Składowanie przeterminowanych leków
Składowanie przeterminowanych leków jest bardzo ważne. Każda apteka ma obowiązek mieć pojemnik na przeterminowane leki.

12 Mycie zębów, a oszczędzanie wody.
Zakręcajmy wodę podczas mycia zębów, golenia i innych podobnych czynności wykonywanych przy umywalce. Normatywny wypływ wody z baterii umywalkowej przy ciśnieniu 0,1 MPa wynosi 0,07 litra na sekundę, co daje ponad 4litry na minutę. Załóżmy więc, że jest rodzina 4- osobowa, mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie po 3 minuty, przed zastosowaniem oszczędzania nikt nie zakręca wody, a po wprowadzeniu oszczędzania zakręcają wszyscy. Rachunek będzie prosty: dziennie taka rodzina oszczędzi prawie 100 litrów wody, miesięcznie prawie 3 m3, a rocznie ponad 36 m3. I to tylko z tego tytułu, że zakręcają wodę podczas mycia zębów.

13 Krany do oszczędzania wody w szkołach i w domach
Takie krany powinny znajdować się w szkołach. Pozwalają na oszczędzanie wody Krany do oszczędzania wody w szkołach i w domach Te natomiast zwiększają ilość pobieranej wody

14 Zanieczyszczenia z huty
Wyraża się to ponad 90% zmniejszeniem szkodliwych substancji do powietrza. Obecny stan higieny atmosfery charakteryzuje się tym, że przekroczenie norm zarówno pyłu jak i innych substancji (szczególnie metali, węglowodorów aromatycznych i związków fluoru oraz ich zawartość (imisja) w powietrzu- poza granicami zakładu nie przekraczają dopuszczalnych norm. To samo dotyczy opadu pyłu. Tym niemniej nie rozwiązane pozostaje zagadnienie zanieczyszczeń gleb, które nastąpiło w okresie prawie trzydziestoletniej działalności obu głogowskich hut. Większość pozostałej części gminy zajmują gleby zanieczyszczone metalami w mniejszym stopniu (o wielkościach od 0,5 do 1,0 wartości dopuszczalnych). Zasięgi te zostały wyznaczone na podstawie badań gruntu, wykonywanych przez różne jednostki badawcze i projektowe w latach Ponowne badanie zostało wykonane w roku 1996 przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach prac nad "Zdjęciem geochemicznym województwa legnickiego". Nie wykazało ono wzrostu zawartości metali w glebie w stosunku do badań poprzednich. Kwaśność gleb w gminie jest bardzo różna i waha się w granicach 4,0-6,6 pH . Udział gleb kwaśnych w areale użytków rolnych mieści się w przedziale 41-70%. Zawartość metali ciężkich w glebach gminy kwalifikuje je, wg badań z 1996 roku, do pierwszego stopnia zanieczyszczenia, przy czym największe jest zanieczyszczenie miedzią. Nie jest do końca rozwiązany problem odpadów poprodukcyjnych, zwłaszcza szlamów ołowionośnych i hałd żużla wielkopiecowego. Innym rodzajem zagrożenia środowiska przez hutę są zanieczyszczenia wód Odry, które mogą zdarzać się, zwłaszcza podczas powodzi. Zakład prowadzi zamknięty obieg wody i ma sprawnie działającą oczyszczalnię ścieków. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE Huty Miedzi "Głogów I" i "Głogów II" zwłaszcza ta pierwsza, od początku swojej działalności były bardzo uciążliwe dla otoczenia poprzez emisje szkodliwych substancji do powietrza, składowanie żużli wielkopiecowych i szlamów ołowionośnych oraz zanieczyszczenia wód gruntowych i odrzańskich. W pierwszym okresie działalności zakłady w dużej mierze nastawiły się na bierną ochronę środowiska przez utworzenie strefy ochronnej. Obecnie strefa ta obejmuje, w granicach gminy, północne części obrębu Kamiona, Żukowice i Kłoda. Znaczną część tego obszaru zajmują nasadzenia topolowe. Siedlisko Żukowic zostało w przeważającej części zlikwidowane - zabudowa rozebrana a teren zalesiony. W nielicznych pozostałych budynkach mieszczą się zakłady przemysłowe lub produkcyjne. Pozostało również kilka gospodarstw rolnych. Zagrożenie ze strony Huty Miedzi "Głogów" w latach 90 bardzo zmalało

15 Bank Ochrony Środowiska
Jesteśmy polskim bankiem Za nami jest już 22 lata doświadczeń na rynku. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszym wyróżnikiem są produkty proekologiczne Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Wspieramy działania samorządów oraz wspólnot mieszkaniowych. Wspieramy ochronę środowiska Oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu. W ciągu 22 lat działalności na realizację projektów ekologicznych udostępniliśmy środki o wartości ponad 10 mld zł.

16

17 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na poczęstunek


Pobierz ppt "Ekorozwój w naszym regionie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google