Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel Projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel Projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warunki uczestnictwa w Projekcie: zamieszkiwanie na terenie powiatu bolesławieckiego wiek aktywności zawodowej pozostawanie bez zatrudnienia korzystanie z pomocy społecznej Warunki uczestnictwa w Projekcie: zamieszkiwanie na terenie powiatu bolesławieckiego wiek aktywności zawodowej pozostawanie bez zatrudnienia korzystanie z pomocy społecznej

4 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osoby objęte działaniami Projektu w 2008 r. należały do jednej z poniższych grup: osoby niepełnosprawne osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby objęte działaniami Projektu w 2008 r. należały do jednej z poniższych grup: osoby niepełnosprawne osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

5 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Projektu realizowanego w 2008 r. uczestnicy mieli możliwość udziału w kursach pozwalających na zdobycie nowych umiejętności zawodowych, w tym: - dla 7 osób sfinansowano kurs językowy - dla 1 osoby sfinansowano kurs stylizacji paznokci Kurs języka niemieckiego

6 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 5 osób sfinansowano kurs komputerowy dla19 osób sfinansowano kurs prawa jazdy kat. B, C lub E

7 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W trakcie realizacji projektu w 2008 r.: 38 osób zostało objętych poradnictwem zawodowym 5 osób otrzymało zwrot kosztów nauki w szkołach policealnych o profilu zawodowym 17 osób uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych lub ćwiczeniach fizycznych usprawniających psychoruchowo 17 osób skorzystało bezpłatnie z turnusu rehabilitacyjnego Grupowe spotkanie z doradcą zawodowym

8 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dla 30 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu sfinansowano zajęcia z zakresu podwyższania umiejętności zawodowych oraz usamodzielniania się w życiu społecznym, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia w pracowni rękodzielniczej

9 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 – założenia na 2009 r. Osoby objęte działaniami Projektu w 2009 r. : osoby niepełnosprawne osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze młodzież w wieku 15-20 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdująca się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 – założenia na 2009 r. Osoby objęte działaniami Projektu w 2009 r. : osoby niepełnosprawne osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze młodzież w wieku 15-20 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdująca się w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych

10 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Projekt Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę ! Kontakt: Biuro Projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 59-700 Bolesławiec ul. Zwycięstwa 9 Tel./fax 075 732 24 47 lub 075 735 30 48 e-mail: pcpr.projekt@op.plpcpr.projekt@op.pl


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizuje projekt: Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013 współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google