Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy autorytety są wśród nas?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy autorytety są wśród nas?"— Zapis prezentacji:

1 Czy autorytety są wśród nas?

2 Autorki: M.Maciaszek N.Obiegło D.Grzelak D.Dawidczyk A.Jankowska
A.Szczepańska E.Maciejewska Autorki:

3 Pierwsze zadanie… Rezultat…
Odszukanie kilku definicji terminu „autorytet”. Rezultat… Definicje terminu „autorytet” oraz dane dotyczące autorów i źródeł.

4 Co oznacza termin „autorytet”?
1.Autorytet – uznanie, jakim obdarzona jest dana osoba w jakiejś grupie. Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L., Stankiewicz A. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006 2.Autorytet– ogólnie uznana czyjaś uwaga, czyjś wpływ, czyjeś znaczenie, człowiek; instytucja itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub opinii pewnych ludzi szczególnym poważaniem, uznaniem. Jackowak D., Szpet J., „Wolni przez miłość”, wyd. Świętego Wojciecha, Poznań 2010 3.Autorytet – w kontaktach międzyludzkich osoba mająca cechy przywódcze, z wysoką inteligencją emocjonalną lub charyzmą. wikipedia.pl/

5 Co oznacza termin „autorytet”?
4.Autorytety – ludzie, cieszący się powszechnym szacunkiem, poważani z powodu osiągnięć w określonej dziedzinie, zwykle pełniący odpowiedzialne funkcje. Janicka J., Kucia A., Maćkowiak T., „Dziś i jutro – wiedz o społeczeństwie”, Nowa Era 5. Autorytet - uznanie jakim obdarzana jest dana osoba w jakiejś grupie. sjp.pwn.pl/ 6. Autorytet - osoba, instytucja, pismo itp. cieszące się szczególnym uznaniem.

6 Drugie zadanie… Rezultat…
Odnalezienie w różnych źródłach fragmentów dotyczących autorytetów. Rezultat… Zapisane cytaty oraz informacje na temat ich autorów i źródeł.

7 Cytaty dotyczące autorytetów
„Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać - podjął Król. - Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku.” - Antoine de Saint-Exupéry — „Mały Książę” „Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych.” - Albert Einstein „To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii.” - Georg Wilhelm Friedrich Hegel „Sumienie sprawuje władzę z równą surowością jak autorytety zewnętrzne.” - Erich Fromm Źródło:

8 Opracowanie ankiety badającej wiedzę i opinię na temat autorytetów.
Trzecie zadanie… Opracowanie ankiety badającej wiedzę i opinię na temat autorytetów. Rezultat… Wzór ankiety.

9 Wzór ankiety 8. Czy kieruje się pani/pan autorytetami? Jak tak, to jakimi? a. członek rodziny b. gwiazda filmu/estrady c. Osoba duchowna d. polityk e. Inny A.1. Płeć: Kobieta Mężczyzna A.2. Wiek: 15-17 18-24 25-35 36-50 51 i więcej A.3. Miejsce zamieszkania: Miasto Wieś A.4. Aktywność zawodowa: Pracownik umysłowy Pracownik fizyczny Właściciel firmy Stanowisko kierownicze Emeryt/rencista Student/uczeń Bezrobotny Inny zawód 1.Czy według pani/pana istnieją autorytety? a. Tak b. Nie 2.Jak według pani/pana można wyjaśnić definicję autorytetu? a. Osoba, która lubi gromadzić dobra materialne b. Człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, ceniony za swoje osiągnięcia w danej dziedzinie. c. Posiada cechy przywódcze 3.Jakimi cechami powinien kierować się autorytet? a. Mądrością, umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, słucha innych. b. Lubi mieć przewagę nad innymi. c. Jest chciwa i samolubna. 4. Czy gwiazdy filmu/estrady mogą być autorytetami? a. Tak b. Nie c. Nie wiem 5. Czy według pani/pana wiek jest przeszkodą do bycia autorytetem? 6.Czy któryś z mieszkańców Konina jest dla pani/pana autorytetem? 7. Jak pani/pan uważa, czy autorytet powinien zajmować wysokie stanowisko?

10 Wzór ankiety A.5. Wykształcenie: Niespełna podstawowe Podstawowe
Zawodowe Średnie wyższe

11 Czwarte zadanie… Rezultat…
Przygotowanie ksero-kopii ankiety dla każdego ucznia w grupie i rozdanie kwestionariuszy uczniom, którzy będą pełnić funkcję ankieterów. Rezultat… Ksero-kopie ankiet.

12 Ksero-kopie ankiety

13 Piąte zadanie… Rezultat…
Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, rodzeństwa, sąsiadów lub znajomych. Rezultat… Wypełnione ankiety.

14 Wypełnione ankiety

15 Szóste zadanie… Rezultat…
Opracowanie kilku pytań do sondażu badającego opinie na temat lokalnych autorytetów i przeprowadzenie sondażu. Rezultat… Zestaw pytań i odpowiedzi.

16 Sondaż 1.Dlaczego tak często dla młodych ludzi autorytetami są osoby negatywne? 2.Jak wyjaśniłby Pan/Pani pojęcie autorytet pozorny? 3.Jak Pan/Pani kieruje się autorytetami w codziennym życiu? 4.W jaki sposób według Pana/Pani autorytety wpływają na decyzje współczesnych ludzi? 5.Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem „kryzys autorytetów”?

17 Opracowane wnioski z ankiety i sondażu.
Siódme zadanie… Analiza wyników ankiety i sondażu i przedstawienie ich w formie pisemnej. Rezultat… Opracowane wnioski z ankiety i sondażu.

18 Opracowanie ankiety

19 Opracowanie ankiety

20 Opracowanie ankiety

21 Opracowanie ankiety

22 Opracowanie sondażu 1.Dlaczego tak często dla młodych ludzi autorytetami są osoby negatywne? Z sondażu wynika , iż przyczyną tego , że dla wielu młodych ludzi coraz częściej autorytetem są osoby negatywne , to: Łatwe uleganie wpływanie innych , narzucanie przez innych własnego zdania młodemu pokoleniu , co wiąże się z niską samooceną . Moment buntu przeciwko zasadom rodziców , nauczycieli i osób starszych. Robią na przekór dorosłym – chcą być inni i tak to manifestują . Młodzież chcę się popisać przed ludźmi z otoczenia , stara się być oryginalna przeszywając sobie autorytety negatywne . Rodzina jest dla młodych mniej ważna , niż kontakty z rówieśnikami .

23 Opracowanie sondażu 2. Jak wyjaśniłby Pan/Pani pojęcie autorytet pozorny? Według większości osób , które odpowiadały na nasze pytania , autorytet pozorny to osoba , która nie zasługuję na tytuł „autorytetu”. Jest to zwykle człowiek cieszący się popularnością w mediach i prasie , poprzez negatywny styl zachowania i ubierania się W rzeczywistości styl ten narzucają mu styliści , reżyserowie , projektanci mody … 3. Jak Pan/Pani kieruje się autorytetami w codziennym życiu? Wszyscy udzielający odpowiedzi , potwierdzili , że dzięki autorytetowi stają się bardziej dojrzali , doświadczeni . Uważają też , że całkowite życie bez jakiegokolwiek autorytetu jest niemożliwe . Każdy z nas potrzebuję osób do naśladowania .

24 Opracowanie sondażu 4. W jaki sposób według Pana/Pani autorytety wpływają na decyzje współczesnych ludzi? Ankietowani sądzą , że : Dzięki autorytetowi udoskonalają swój charakter . Naśladowanie i branie z nich przykładu może być znaczące podczas podejmowanych przez nich decyzji . Autorytety ukierunkowują ich stosunek do świata , wzorując się na ich stylu życia i wyznawanych wartości. 5. Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem „kryzys autorytetów”? Każdy , kto odpowiadał na nasze pytania , odrzekł , że „kryzys autorytetów” przejawia się , gdy brakuję ludzi powszechnie cenionych , którzy są bezinteresowni i starają się pomagać innym .

25 Zbiór artykułów i opracowań.
Ósme zadanie… Odszukanie co najmniej jednej książki lub trzech artykułów poruszających zagadnienie autorytetu i przygotowanie streszczenia każdej z publikacji. Rezultat… Zbiór artykułów i opracowań.

26 Pierwsza książka - opracowanie
I. Lorge przeprowadzał badanie, w którym stwierdził jakie są autorytety osób odpowiadających. Następnie przeprowadził doświadczenie, dzięki któremu uzyskał odpowiedz na pytanie „ Czy ludzie znają swoje autorytety, i czy umieją przyporządkować im twierdzenia dotyczące problemów ekonomicznych”. Drugie badanie miało potwierdzić odpowiedź z pierwszego doświadczenia, które odbyło się miesiąc wcześniej. Pomiary podały trzy rodzaje odpowiedzi: a) Badany pomylił się przypisując twierdzenie osobie, która jest dla niego większym autorytetem, niż jego własny autor. b) Badany wybrał właściwe tezy wytypowując rzeczywistego autora twierdzenia. c) Badany w pierwszym eksperymencie pomylił się, natomiast w drugim zaprezentowano mu właściwego twórcę twierdzenia, który jest jego autorytetem. Wyszło na jaw, że w zależności od zaistnienia jednej z tych możliwości w czasie drugiego badania zmieniły się, lub nie zmieniły postawy osób badanych.

27 Pierwsza książka - opracowanie
Powyższe wyniki doświadczeń pokazują zmiany w zależności od tego komu przypisywano autora twierdzenia, na które pytany ma wyrazić zgodę. Jeśli twórca definicji jest jego autorytetem, zmiany występują, ale gdy autor nie jest jego autorytetem zmian nie ma. Kolejne badanie opisane w książce zostało przeprowadzone przez H. B. Lewisa. Wykonała badanie, w którym okazało się, że autorytety znikomo wpływają na zmiany postaw u ludzi. Badanie polegało na tym, że pytany musiał zaakceptować czy twierdzenie należy do właściwych osób, gdyż zapewnienia komunistyczne zostały zmienione na demokratyczne. Doświadczeniu poddano zwolenników określonych partii politycznych. Okazało się, że mało osób zgodziło się z twierdzeniem ,nawet jeśli rzekomo należały do ich autorytetów. Wielu z ankietowanych nie chciało przyjąć do świadomości, że ich autorytety mówią coś sprzecznego z ich przekonaniami. Niektórzy uważali, że hasła są wyrwane z kontekstu przemówienia. Podsumowując, osoby które głęboko wierzą w swojego idola, nawet wtedy gdy nie do końca ufają w jego słowa.

28 Druga książka - opracowanie
W książce Thomasa Gordona Pt. „ Wychowanie bez porażek w praktyce „ autor przedstawia duże definicje słowa autorytet. Według pierwszego pojęcia, autorytet ma następujące cechy : wiedzę, doświadczenie, kompetencje. Według drugiego znaczenia, autorytet posiada cechy takie jak: władza, prawo kontrolowania, prawo rozkazywania, moc karania. Jeżeli rodzice lub opiekunowie nie przestrzegają definicji drugiego autorytetu, to nie oznacza, że nie wywierają wpływu na dziecko. Rodzice wykorzystują swoje doświadczenie, mądrość życiową, wiedzę do kształtowania charakteru swojego dziecka. Młodzi ludzie potrzebują wzorców, najczęściej będą brać przykład z rodziców, jeżeli mają z nimi dobry kontakt. Jeśli wykorzystujemy siłę, przyjmując własną postawę nie mamy wpływu na drugą osobę. W książce tej autor uczy starszych jak tworzyć dobre więzi z dziećmi.

29 Artykuł Młodzi ludzie lubią się na kimś wzorować, ale ku ich rozczarowaniu coraz mniej jest osób godnych zaufania i czci. Zwłaszcza trudno znaleźć prawdziwe autorytety w najbliższym nam środowisku. W wielu przypadkach nie mogą pełnić tej funkcji nasi rodzice, bo ich postępowanie jest dalekie od ideału. Skoro mamy do nich wiele zastrzeżeń, to nie chcemy też ich naśladować. Pod tym względem także niewiele pomogą nasi rówieśnicy. Oni maja podobne problemy jak my i też nie widzą wzorów. W takiej sytuacji młodzi ludzie inspirację znajdują w świecie pokazywanym na ekranach telewizorów. Mogą fascynować się piłkarzami, piosenkarzami i innymi znanymi ludźmi ze świata kultury, czy sportu. Są tacy fanatycy, którzy wszystko wiedza o swoim idolu, są ślepo wpatrzeni w taką osobę i nie przyjmują do wiadomości żadnych krytycznych uwag. Nic nie jest w stanie zmienić ich nabożnego stosunku na przykład do piosenkarza, nawet informacja, że on sięga po alkohol i ma problemy z narkotykami. Uważam, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wyboru swojego idola, bo inaczej możemy się bardzo rozczarować. Gorzej będzie wtedy, gdy bezrefleksyjnie przyjmiemy czyjeś zachowanie. Przecież nie można naśladować czyichś nałogów, tylko dlatego, że ta osoba robi cuda na boisku piłkarskim, czy też potrafi urzekająco śpiewać. Zawsze trzeba podejść do wszystkiego racjonalnie i z głową. 1

30 Artykuł Mam wrażenie, że kiedyś było więcej osób takich, na których można się wzorować. Przecież wiele było przykładów w historii zachowań niezwykłych. Żeby ograniczyć się do ubiegłego wieku wspomnę tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości a później zmagali się z dwoma okupantami. Moją uwagę zwróciło zachowanie młodych powstańców z 1944 roku. Oni mieli czasami tyle lat co my i nie wahali się przelewać krwi za swój kraj. Dokonywali nieraz odważne i bohaterskie czyny. Nie wahali się ryzykować życia. Przejmująco pisze o tym Kamiński w powieści "Kamienie na szaniec". Główni bohaterowie z całą pewnością zasługują na miano autorytetów. Oczywiście jak my mieli swoje wady, ale przecież dominowały w nich pozytywne cechy charakteru. Potrafili przy tym pogodzić obowiązki własne z działaniem społecznym na rzecz innych. Byli wielkimi patriotami i potrafili wiele zrobić, by w tych trudnych czasach ratować bliskich. Dobro ojczyzny było dla nich najważniejsze. 2

31 Artykuł W dzisiejszych czasach bardzo mało jest takich postaw. Ludzie myślą tylko o sobie i dlatego później tak trudno o autorytety. Nie sądzę, by kogoś z moich kolegów było stać na takie zachowania, jakie pokazywali młodzi powstańcy warszawscy. Dzisiaj niewiele jest osób ofiarnych i zdolnych do poświecenia w imię wyższych celów. Dominuje konsumpcyjne nastawienie i dlatego jest tak trudno o prawdziwych, dobrych i serdecznych Polaków, na których można by się wzorować. Młodzi ludzie kiedyś dorosną i będą decydować o wielu ważnych sprawach. Jednak wśród nich nie widzę tych, którzy by mogli zmienić niepokojące zjawiska wokół nas. Dzisiaj bardzo trudno o autorytety. Jeśli jednak ktoś taki się pojawi, to nie znajduje uznania, bo proponuje niełatwe działania. Ludzie przyzwyczajeni do wygodnego życia, nie chcą z niczego zrezygnować. W ten sposób błędne koło się zamyka i nie ma z niego wyjścia. Jedno jest pewne prawdziwe autorytety są potrzebne i nie zastąpi ich nawet wielu idoli. W końcu przez jakiś czas można by fanem jakiegoś piosenkarza, lubić jego muzykę, ale w życiu potrzebujemy coś więcej. Artykuł pochodzi z internetowej strony bryk.pl 3

32 Artykuł - opracowanie Według autora występuje kryzys autorytetów. Młodzież nie posiada właściwych wzorców. Rodzice odbiegają od bycia ideałem w zachowaniu , a rówieśnicy mają te same problemy. W wyniku tego młodzi ludzie wzorują się na znanych osobistościach estrady i muzyki. Zachowują się fanatycznie idealizując swój autorytet. Należy starannie dobierać swoich idoli. Nie można ślepo naśladować czyjegoś zachowania, tym bardziej jeśli odbiega od normy. Prawdziwym autorytetem Autora tekstu są bohaterowie książki „ Kamienie na szaniec”- Powstańcy z 1994 roku. Młodzi ludzie w przyszłości będą podejmować sami decyzje , ale nie przyczynią się do poprawy życia ludzkiego.

33 Czy autorytety są wśród nas?
Według nas autorytety są na świecie i zawsze będą. Często są one jednak nietrafnie dobrane. Z naszego sondażu wynika, iż jest to skutek buntu młodzieży w dzisiejszych czasach. Każdy z nas powinien mieć autorytet. To w końcu one wpływają na nasz wizerunek, kształtują nasz charakter, naszą osobowość. Bierzemy z nich przykład podczas podejmowania życiowych decyzji. Prawdziwe autorytety to nie gwiazdy estrady cieszące się popularnością dzięki swojemu zachowaniu i kontrowersyjnym wyglądzie. Rzeczywistymi autorytetami są ludzie, którzy przestrzegają norm i dążą do pomagania innym. Ich głównym celem jest czynienie dobra np. w celach charytatywnych. I to właśnie te osoby wpływają korzystnie na nasze decyzje, na zachowanie. Pamiętajmy, że rzeczywistych autorytetów jest coraz mniej. Jednak każdy z nas może być godnym naśladowania obywatelem, wzorem dla innych ludzi. Starajmy się dążyć do tego, by liczba osób cieszących się takim szacunkiem wzrastała, nie malała!

34 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji 


Pobierz ppt "Czy autorytety są wśród nas?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google