Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zysk z WIGorem Licz zyski gdy pomrukują niedźwiedzie jak i szarżują byki Guru Financial Telefon 24 h: 666960888

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zysk z WIGorem Licz zyski gdy pomrukują niedźwiedzie jak i szarżują byki Guru Financial Telefon 24 h: 666960888"— Zapis prezentacji:

1 Zysk z WIGorem Licz zyski gdy pomrukują niedźwiedzie jak i szarżują byki Guru Financial biuro@gurufinancial.pl Telefon 24 h: 666960888 www.gurufinancial.pl

2 Charakterystyka Produktu Strona 2 Produkt oparty o:Indeks 20 największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG 20 Okres inwestycji:18 miesięcy Gwarancja kapitału:*100% Potencjalny zysk:uzależniony od bezwzględnej % zmiany WIG 20 Partycypacja we wzroście:oczekiwana 100% brutto. 87,65 – 112,35 % brutto (71 – 91 % netto) Minimalna kwota:10.000 zł Okres subskrypcji:19.12.2008 – 29.01.2009 Ryzyko walutowe:brak Forma prawna:polisa, dzięki której produkt zwolniony jest z podatku Belki** Rodzaj opcji:barierowa, z barierą na poziomie ± 40% wartości indeksu z dnia pierwszej obserwacji Prowizja 2% Do czasu zakupienia opcji:pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 8 % p.a.

3 Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji a nie uwzględnia się dochodów z akcji (dywidend, praw poboru). W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Wyznaczenia uczestników indeksu WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia (rewizja roczna) oraz kwietnia, lipca i października (korekty kwartalne). Indeks WIG20 publikowany jest przez GPW w sposób ciągły. Każdego dnia w prasie, radiu czy telewizji, w informacjach dotyczących giełdy, mówi się, że ten czy indeks giełdowy spadł, wzrósł lub osiągnął historyczną wartość. Rzadziej komentuje się notowania poszczególnych spółek, natomiast wartości i zmiany indeksów są podawane codziennie, gdyż właśnie indeksy są najlepszym miernikiem sytuacji na rynku giełdowym. Czym jest WIG20 Strona 3

4 Skład Indeksu Strona 4 Indeks WIG20 obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Spółki te są znane nie tylko w Polsce ale i na świecie. Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 są najczęściej wybierane przez inwestorów zagranicznych, zarówno indywidualnych jak międzynarodowe firmy inwestycyjne. Wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu przestrzegają zasad ładu korporacyjnego (corporate governance) przez co stają się jeszcze bardziej transparentne.

5 IndeksBezwzględny Zysk może przynieść dodatnią stopę zwrotu zarówno przy wzroście, jak i przy spadku indeksu WIG20. Jeśli WIG20 zyska w ciągu trwania lokaty 20%, dokładnie tyle zarobi inwestor. Gdyby jednak indeks dwudziestu największych polskich spółek spadł o 20%, wówczas zysk inwestora wyniesie także 20 proc. Strategia taka wydaje się optymalna w obecnej bardzo zmiennej sytuacji rynkowej gdy trudno przewidzieć kierunek ruchu giełdy, a za pewne uważa się powszechnie jedynie spory potencjał wahań. Jest jeden warunek aby lokata przyniosła zysk ustalana według tego schematu: w trakcie trwania inwestycji WIG20 nie może pokonać barier ustawionych na poziomie ± 40% wartości początkowej indeksu z pierwszej obserwacji. Jeśli tak by się stało, inwestor w dniu zakończenia inwestycji otrzyma z powrotem zwrot kapitału. Taka konstrukcja pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach, co w obliczu dynamicznych zmian jakie zachodzą na rynkach finansowych stanowi wyśmienitą strategię inwestycyjną. Zasada Działania Strona 5

6 Zasada Działania Strona 6 Zysk 30% + 40% wartości początkowej -40% wartości początkowej + 30% T 5.02.2009 T 5.08.2010 Wartość indeksu WIG20

7 Zasada Działania Strona 7 Zysk + 25% + 40% wartości początkowej -40% wartości początkowej - 25% Wartość indeksu WIG20 T 5.02.2009 T 5.08.2010

8 Zasada Działania Strona 8 100 % gwarancja kapitału + 40% wartości początkowej - 40% wartości początkowej - 25% Wartość indeksu WIG20 T 5.08.2010 T 5.02.2009

9 IndeksBezwzględny Znaczna rozbieżność prognoz dotyczących rozwoju sytuacji makroekonomicznej nie pozwala wysnuć jednoznacznego wniosku co do zachowania się Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Możemy jednak zaryzykować stwierdzenie, że sytuacja będzie dużo bardziej stabilna, niż w ostatnim okresie. Wielu ekonomistów, w tym przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich prof. Jan Winiecki uważa, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce zakończy się w połowie 2010 roku. Do tego czasu powinniśmy być świadkami nieznacznych zmian indeksu giełdowego WIG20, co pozwoli osiągnąć zysk z naszej inwestycji. Argumenty Makroekonomiczne Strona 9 W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami znacznego wzrostu zmienności na wszystkich rynkach, nie ominęło to także indeksu WIG20. Jednak zgodnie z prognozami analityków, działania podjęte przez szereg instytucji międzynarodowych i szefów państw powinno wypłynąć na uspokojenie nerwowych nastrojów inwestorów. Spadek zmienności w połączeniu ze stabilnym, zrównoważonym wzrostem giełd światowych działałby na korzyść naszej inwestycji.

10 Indeks zwolnienie produktu z podatku Belki dzięki formie prawnej** ekspozycja na indeks WIG20, czyli wskaźnik określający zmianę kursów akcji 20 największych spółek notowanych na GPW wysokie oprocentowanie środków w przypadku wpłaty przed zakończeniem subskrypcji możliwość zyskiwania niezależnie od sytuacji rynkowej bardzo prosta i przejrzysta konstrukcja produktu znaczny potencjał zysku sięgający blisko 40% 100 % gwarancji kapitału* brak ryzyka walutowego krótki okres inwestycji Najważniejsze Korzyści Strona 10

11 zainteresowany inwestycją, która ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowany krótkim okresem inwestycji zainteresowany ekspozycją na polski rynek akcji zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i dopiero rozpoczynający swoja przygodę z rynkami finansowymi zainteresowany zyskiem absolutnym a nie jedynie pobiciem benchmark`u, co w tradycyjnym funduszu może oznaczać tylko mniejszą stratę niż poniósł rynek Inwestor Strona 11

12 Strona 12 * Inwestycja Zysk z WIGorem nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. *** Stan na dzień 15.12.2008 Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.

13 Guru Financial biuro@gurufinancial.pl Tel gsm: 666960888 www.gurufinancial.pl


Pobierz ppt "Zysk z WIGorem Licz zyski gdy pomrukują niedźwiedzie jak i szarżują byki Guru Financial Telefon 24 h: 666960888"

Podobne prezentacje


Reklamy Google