Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblijne pytania 4. Biblijne pytania 4 Czy „kościół” to prawidłowa nazwa, odpowiednik greckiej ekklesii? Kościół wszedł do języka polskiego w XV wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblijne pytania 4. Biblijne pytania 4 Czy „kościół” to prawidłowa nazwa, odpowiednik greckiej ekklesii? Kościół wszedł do języka polskiego w XV wieku."— Zapis prezentacji:

1

2 Biblijne pytania 4

3 Czy „kościół” to prawidłowa nazwa, odpowiednik greckiej ekklesii?
Kościół wszedł do języka polskiego w XV wieku za pośrednictwem Słowaków. Pierwotnie oznaczał cmentarz (kostol), na którym stawiano budowlę o przeznaczeniu sakralnym. Natomiast biblijna, grecka ekklesia, którą się zastępuje kościołem, oznacza Zgromadzenie Wybranych (Boga).

4 A którzy są nauczycielami w Zgromadzeniu?
Nie róbmy sobie złudzeń! Krasomówstwo nie jest tożsame z darem nauczania. Pismo jasno się wypowiada w tej sprawie: Bo będąc zobowiązani, by przez ten czas być nauczycielami - znowu macie potrzebę, aby was ktoś nauczał początku podstawowych zasad rozumienia słów Boga. Staliście się takimi, co mają potrzebę mleka, a nie solidnego pokarmu. Ponieważ każdy, kto wspólnie spożywa mleko, jest nieświadomy kwestii (nauki o; BW) sprawiedliwości; ponieważ jest niemowlęcy. Zaś solidny pokarm jest dla dojrzałych - tych, co poprzez nabytą umiejętność mają wyćwiczoną zdolność umysłu do rozdzielenia szlachetnego i złego (Hebrajczyków 5,12-14; NBG).

5 Czy można utracić zbawienie?
Nie, nie można! O utracie zbawienia mówią ludzie ze świata, bądź ci z uczniów Pana Jezusa, którzy się odwołują do własnej sprawiedliwości na podstawie dobrych uczynków. My jesteśmy zbawieni darmo, z łaski; bo zbawienie jest Dziełem Boga, a nie naszym. Gdyż jesteście zbawieni łaską z powodu wiary; i to nie z was, Boga to dar; nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ponieważ jesteśmy Jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli (Efezjan 2,8-10; NBG)

6 Zapewnienie jest w innych miejscach:
A gdzie tu pewność? Zapewnienie jest w innych miejscach: (Jezus:) Nie wy mnie wybraliście, ale ja was sobie wybrałem. Także wam sprawiłem, abyście szli naprzód i nieśli owoc, a wasz owoc by trwał (Jan 15,15; NBG) Ale wiemy, że miłującym Boga wszystko pomaga ku szlachetnemu postępowaniu tych, którzy według zamysłu są zaproszonymi. Bo których wcześniej widział - także z góry przeznaczył (predestynował), jako podobnie ukształtowanych do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci. Zaś których przeznaczył (predestynował) - tych i powołał. A których powołał - tych i uznał za sprawiedliwych. A których uznał za sprawiedliwych - tych też wyniósł (Rzymian 8,28-30; NBG).

7 w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym
I dalej… Niech będzie wysławiany Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas uwielbił w niebiosach całym błogosławieństwem duchowym w Chrystusie; gdy w nim wybrał nas sobie przed położeniem fundamentów świata, abyśmy byli wobec Niego świętymi i bez zarzutu, w miłości. Przeznaczył (predestynował) nas dla samego Siebie, według upodobania Jego woli, do usynowienia przez Jezusa Chrystusa, ku chwale wspaniałości Jego łaski, jaką nas napełnił w Swoim umiłowanym (Efezjan 1,3-6; NBG) Bo jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani potęgi, ani rzeczy teraźniejsze, ani mające nastąpić, ani wyniesienie, ani głębia, ani jakieś inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu (Rzymian 8,38-39; NBG)

8 Co to znaczy – wejść w odpocznienie?
Człowiek „na pustyni” walczy z grzechem; a walczy dlatego, bo daje się podporządkowywać ludzkim prawom, bądź wyjątkom z Prawa Mojżesza. Zatem można się zatrwożyć nieposłuszeństwem wtedy, kiedy jest zaniedbana obietnica wejścia do Jego odpoczynku; gdy komuś z was się wydaje, że jest słabszym (Hebrajczyków 4,1; NBG)

9 Zaś odpocznienie jest odpoczynkiem od swoich czynów i zdaniem się tylko na Pana.
Zatem wejście w odpoczywanie jest pozostawione dla ludu Boga. Bowiem ten, co wszedł do Jego odpoczynku, sam także odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich. Zatem postarajmy się wejść do owego odpoczynku, aby ktoś nie chybił takim samym przykładem nieposłuszeństwa (Hebrajczyków 4,9-11;NBG)

10 Zapytacie – a jak to zrobić?
Ano prosić, wyłącznie prosić! Bo zbawienie, wzrost nowego stworzenia i w końcu wejście w odpocznienie jest wyłącznie Dziełem Boga, dokonanym w wielkim i świętym Imieniu Jezus. W tym Imieniu rozdawane są wszystkie łaski.

11 Czy przyjście Pana jest bliskie?
Tak, bliskie, bardzo bliskie! Wypełniła się większość proroctw, a ostatnie się wypełniają. Bo kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy zbliża się ich zagłada; jak ból porodowy tej, co ma w łonie, i się nie wymkną (1 Tesaloniczan 5,3; NBG) Świat dąży do założenia centrum – politycznego i religijnego oraz modli się o „pokój i bezpieczeństwo”. Na tej bazie objawi się antychrystus, a zaraz potem nastąpi pochwycenie.

12 Czym różni się Armagedon od bitwy Goga?
Pierwsze, widoczne przyjście Pana (po okresie wielkiego ucisku) wiąże się z Armagedonem (co znaczy: Przeklętą wojną), rozgromieniem armii świata, która ruszy przeciwko Israelowi i tzw. Sądem Narodów, które pozostaną przy życiu. Natomiast do bitwy Goga (co znaczy: Pracującego na górze) dojdzie po okresie Millennium, gdy szatan zostanie rozpętany i znów poprowadzi ludzkość przeciwko Israelowi. Po rozgromieniu wojsk szatana rozpocznie się Sąd Ostateczny, a po nim nastanie Królestwo Boga.

13 Czytaj Nową Biblię Gdańską
Adres:


Pobierz ppt "Biblijne pytania 4. Biblijne pytania 4 Czy „kościół” to prawidłowa nazwa, odpowiednik greckiej ekklesii? Kościół wszedł do języka polskiego w XV wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google