Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historyczność cudów Jezusa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historyczność cudów Jezusa"— Zapis prezentacji:

1 Historyczność cudów Jezusa

2 Podział źródeł historycznych
chrześcijańskie niechrześcijańskie

3 chrześcijańskie

4 Źródła chrześcijańskie
Ewangelie: świadectwa wiary wielkanocnej, relacje tego co Jezus rzeczywiście uczynił i czego nauczał. Są dokumentami historycznymi zaświadczającymi o Boskiej i ludzkiej naturze Jezusa, który żyjąc w konkretnym miejscu i czasie, jednocześnie jako Bóg przekracza i przerasta historię. Nie są jednak podręcznikami historii w dzisiejszym rozumieniu. Niemniej jednak są świadectwami faktów niepodważalnych, które rzeczywiście miały miejsce w Ziemi Świętej. One są nade wszystko i w pierwszym rzędzie dokumentem religijnym. Zawierają objawienie pochodzące od Boga.

5 Ewangeliczne cuda Jezusa
Cud przemiany wody w wino ( J 2, 1-12) „…Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej…” Cud uzdrowienia chorych (Mk 2, 1-12; Mk 1, 40-45; Lk 9, 37-43) „…Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go ojcu…” Cuda jako dary (Mt 14, 13-21; J 6, 32) „…Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dawał je uczniom…”

6 „…Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza…”
Cud wskrzeszenia zmarłych ( J 11, 1-44; Mk 5, 35-43) „…Jezus powiedział: << Łazarzu wyjdź na zewnątrz>> i wyszedł zmarły…” Cud ocalenia (Mt 8, 23-27) „…Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza…” Cud Zmartwychwstania ( J 22, 1-10; Lk 24, 1-11; Mk 16, 1-8; Mt 28, 1-8) „…Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał nie ma Go tu…”

7 Pozostałe księgi Nowego Testamentu
Dzieje Apostolskie (Dz 2, 22-24) „..którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was…” Dzieje Apostolskie (Dz 14.3) „ Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce…” List do Rzymian (Rz 15,18-19) „…nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem,  mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego…” List do Galatów (Ga 3.5) „…. 5 Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, [czyni to] dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?”

8 niechrześcijańskie

9 Niechrześcijańskie źródła o Jezusie
Źródła pozachrześcijańskie odgrywają rolę drugorzędną, jednak w nich odnajdujemy wzmianki o cudownej działalności Jezusa. Są one dlatego ważne, ponieważ autorzy mają obiektywne spojrzenie na osobę Jezusa. Nie będąc chrześcijanami, wspominają Chrystusa jako osobę wyjątkową.

10 Józef flawiusz, (ok. 37/38 – 102r.) Kapłan pisarz żydowski
W swoim „Testimonium Flawianum” pisze: „…w tym czasie stał się przyczyna nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę…”

11 Talmud, (I/II w.) po hebrajsku „nauka”, „studiowanie”, powstał z systematyzacji zasad interpretacyjnych i komentarzy tory Talmud zawiera kilka wzmianek o Jezusie: „W wigilie Pasch został powieszony Jezus, czterdzieści dni wcześniej Herod głosił: <<On zostanie wyprowadzony na ukamienowanie, ponieważ zajmował się magią i zwiódł Izraela na bezdroża>>…”

12 Pliniusz Młodszy, (62-114r.) konsul, namiestnik Pontu i Bitynii
W swoim „Liście do Cesarza Trajana”, pisze takie słowa: „…Zapewniali zaś , że największą ich winą czy to błędem było to, ze mieli zwyczaj z nastaniem dnia, o świcie, zbierać się i śpiewać na przemian pieśń ku czci Chrystusa jako Boga...”

13 podsumowanie


Pobierz ppt "Historyczność cudów Jezusa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google