Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

chrześcijańskieniechrześcijańskie chrześcijańskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "chrześcijańskieniechrześcijańskie chrześcijańskie."— Zapis prezentacji:

1

2 chrześcijańskieniechrześcijańskie

3 chrześcijańskie

4 Ewangelie : świadectwa wiary wielkanocnej, relacje tego co Jezus rzeczywiście uczynił i czego nauczał. Są dokumentami historycznymi zaświadczającymi o Boskiej i ludzkiej naturze Jezusa, który żyjąc w konkretnym miejscu i czasie, jednocześnie jako Bóg przekracza i przerasta historię. Nie są jednak podręcznikami historii w dzisiejszym rozumieniu. Niemniej jednak są świadectwami faktów niepodważalnych, które rzeczywiście miały miejsce w Ziemi Świętej. One są nade wszystko i w pierwszym rzędzie dokumentem religijnym. Zawierają objawienie pochodzące od Boga.

5 Cud przemiany wody w wino ( J 2, 1-12) …Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej… Cud uzdrowienia chorych (Mk 2, 1-12; Mk 1, 40-45; Lk 9, 37-43) …Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go ojcu… Cuda jako dary (Mt 14, 13-21; J 6, 32) …Spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dawał je uczniom…

6 Cud wskrzeszenia zmar ł ych ( J 11, 1-44; Mk 5, 35-43) …Jezus powiedział: > i wyszedł zmarły… Cud ocalenia (Mt 8, 23-27) …Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza… Cud Zmartwychwstania ( J 22, 1-10; Lk 24, 1-11; Mk 16, 1-8; Mt 28, 1-8) …Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał nie ma Go tu…

7 Dzieje Apostolskie (Dz 2, 22-24)..którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was… Dzieje Apostolskie (Dz 14.3) Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce… List do Rzymian (Rz 15,18-19) …nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego… List do Galatów (Ga 3.5) …. 5 Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, [czyni to] dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?

8 niechrześcijańskie

9 Źródła pozachrześcijańskie odgrywają rolę drugorzędną, jednak w nich odnajdujemy wzmianki o cudownej działalności Jezusa. Są one dlatego ważne, ponieważ autorzy mają obiektywne spojrzenie na osobę Jezusa. Nie będąc chrześcijanami, wspominają Chrystusa jako osobę wyjątkową.

10 W swoim Testimonium Flawianum pisze: …w tym czasie stał się przyczyna nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę…

11 Talmud zawiera kilka wzmianek o Jezusie: W wigilie Pasch został powieszony Jezus, czterdzieści dni wcześniej Herod głosił: >…

12 W swoim Liście do Cesarza Trajana, pisze takie słowa: …Zapewniali zaś, że największą ich winą czy to błędem było to, ze mieli zwyczaj z nastaniem dnia, o świcie, zbierać się i śpiewać na przemian pieśń ku czci Chrystusa jako Boga...

13


Pobierz ppt "chrześcijańskieniechrześcijańskie chrześcijańskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google