Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aniele Boży, Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aniele Boży, Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do."— Zapis prezentacji:

1 Aniele Boży, Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Archanioł Michał

19 Archanioł Gabriel

20 Archanioł Rafał

21 Katecheza Temat: Bóg Stwórcą świata duchowego

22 Kim są aniołowie? Skąd się wzięli?

23 Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

24

25 Z Księgi Rodzaju Co oznacza wyrażenie niebo i ziemia w Piśmie Świętym? Co Bóg stworzył oprócz świata widzialnego? Jakimi stworzeniami są aniołowie? Co to znaczy, że aniołowie są stworzeniami duchowymi? Co aniołowie posiadają?

26 Aniołowie sąposłańcamiBoga, oznajmiają Jego zamiary ipomagająludziom wypełniać wolę Bożą.Aniołowie tworzą orszak Pana Boga wniebie, wielbią Go, oddają Mucześć są podzieleni na chóry, anielskie.

27 Gdy się Chrystus rodzi 1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. 2.Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

28 3. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba; bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. 4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

29

30 Praca domowa dla chętnych Ułóż własną modlitwę do Anioła Stróża, zapisz ją w zeszycie i pomódl się jej słowami. Ułóż własną modlitwę do Anioła Stróża, zapisz ją w zeszycie i pomódl się jej słowami.

31 Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Zastępów Anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Pobierz ppt "Aniele Boży, Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google