Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.zarazwracam.org. Pokolenie Synów Issachara 1 Kronik 12:33 (BT) Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.zarazwracam.org. Pokolenie Synów Issachara 1 Kronik 12:33 (BT) Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego,"— Zapis prezentacji:

1

2 Pokolenie Synów Issachara 1 Kronik 12:33 (BT) Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael, dwustu dowódców, oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem.

3 Słowo proroków Łk 2:25-38 Proroctwa biblijne 2P 1:19 Znaki czasu Mt 2:2 Proroczy GPS

4 2 Piotra 1:19 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Jezus jest największym prorokiem, jaki chodził po ziemi. Jeśli nie wiesz jak zastosować słowo prorocze, chodzisz w ciemności. Oznacza to dwie rzeczy: 1. Nie wiesz dokąd zmierzasz, 2. Nie rozumiesz, co się wokół ciebie dzieje. Słowo Prorocze w Piśmie Świętym

5 WSZYSTKIE proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa spełniły się dokładnie, literalnie. Nie było żadnych metafor i przenośni. Nie ma żadnego nowotestamentalnego wzorca, który by wskazywał na to, że proroctwa należy rozumieć inaczej niż tak, jak one mówią. Zasada rozumienia słowa proroczego w Piśmie Świętym

6 Amosa 3:7 Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. Łukasza 2:26 Jemu (Symeonowi) Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Słowo proroków

7 Cztery typy proroczych znaków czasu Wydarzenia jako znaki Trendy jako znaki Znaki kosmiczne Znaki osobiste

8 Przegląd kluczowych wydarzeń końca czasów Początek bólów porodowych Wzrastające bóle porodowe 3½ roku Ogólny Dzień Pański 1000 lat - MILENIUM Wieczność Oczyszczenie obecnej ziemi (koniec Milenium ) Wielki Ucisk Fałszywy światowy pokój i bezpieczeństwo Wielkie odstępstwo od wiary Wielkie żniwa Powtórne przyjście Pana Armagedon, kończący przejście drugiego przyjścia Wejście do Jerozolimy 7 lat Ciężkie bóle porodowe 3½ roku Szczególny Dzień Pański

9 Początek bólów porodowych Mateusza 24:8 Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. 1.Fałszywi chrześcijanie 2.Wojna 3.Konflikt etniczny 4.Wojna ekonomiczna 5.Głód 6.Zarazy 7.Trzęsienia ziemi 8.Problemy 9.Zamieszki 10.Straszne zjawiska 11.Wielkie znaki na niebie 12.Prześladowanie Mateusza 24:4-8 Marka 13:5-8 Łukasza 21:7-18

10 Światowy, fałszywy pokój i bezpieczeństwo 1Tesaloniczan 5:3 Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada Daniela 9:27 Utrwali on (Antychryst) przymierze dla wielu przez jeden tydzień (okres 7 lat). A około połowy tygodnia (po 3½ latach) ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów.

11 Pełnia bólów porodowych (Wielki Ucisk) Mateusza 24:21: Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Mateusza 24:15,21-22: Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte... Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

12 Cztery źródła wielkiego ucisku 1.Pełnia Bożego sądu 2.Pełnia wściekłości Szatana 3.Pełnia grzechu człowieka: Zabójstwa Czary Nierząd Kradzieże 4.Pełnia jęczenia i wzdychania stworzenia

13 Cel Wielkiego Ucisku Oczyszczenie Bożego ludu Obrona świętych Obnażenie fałszywych wierzących Demonstracja Bożej mocy Ukaranie grzechu Oczyszczenie ziemi Wielki Ucisk nie jest skierowany przeciwko wierzącym!

14 Zasada Bożego sądu Bóg użyje najmniej surowych środków w celu doprowadzenia największej liczby ludzi do najgłębszego poziomu miłości, bez pogwałcenia niczyjej wolnej woli w przygotowywaniu przyszłych zarządców ziemi.

15 Ostateczny cel Boga Połączenie nieba i ziemi. Efezjan 1:10 …aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

16 Armagedon, kończący przejście drugiego przyjścia (wejście do Jerozolimy) Wzrastające bóle porodowe Powtórne przyjście Pana – szczególny Dzień Pański (wejście do Jerozolimy) MILENIUM – 1000 lat Wieczność Początek bólów porodowych Przegląd kluczowych wydarzeń końca czasów Fałszywy światowy pokój i bezpieczeństwo (1Tes 5,1-3; Obj 17,6; Mt 24,37-39) Wielkie odstępstwo od wiary (2Tes 2,3; Mt 24,10-12) Wielkie żniwa (Mt 24,14; Obj 7,9.14; 14,35) Wielki Ucisk (Jr 30,6-7; Mt 24,21; Dn 12,1) 42 miesiące (Obj 11,2; 13,15) 1260 dni (Obj 11,3; 12,6) Czas czasów i połowa czasu (Obj 12,14; Dn 7,25; 12,7) 7 LAT 3 ½ ROKU Ciężkie bóle porodowe Oczyszczenie obecnej ziemi (koniec Milenium 2P 3,10-13; Obj 20,11; 21, Pieczęcie – Obj 6 Trąby – Obj 8-9 Czasze – Obj Ogólny Dzień Pański (Za 1,14-18; 1Tes 5,1-3; 2P 3,8-12) 30 dni Dn 12,11 45 dni Dn 12,12 Trwają wielkie żniwa Rz 11,26; Za 2,11 Płacz o zbawienie Płacz w Izraelu Za 12,10 Płacz w narodach Obj 1,7 Osąd pogańskich narodów Mt 25,31-32 Iz 2,4; 24,21 Początek bólów porodowych (Mt 24,4-8)

17


Pobierz ppt "Www.zarazwracam.org. Pokolenie Synów Issachara 1 Kronik 12:33 (BT) Z synów Issachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google