Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kościół (przez duże K) Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kościół (przez duże K) Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany."— Zapis prezentacji:

1 Kościół (przez duże K) Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany Ef 5:27

2 Kościół (przez duże K) Czym Kościół nie jest Czym Kościół jest Boży zamiar dla Kościoła Rola członków w Kościele

3 Czym Kościół nie jest ? Budynkiem z cegły lub drewna Ruchem politycznym Grupą działającą w ramach swojego statutu Tworem ludzkim, niezależnym od Boga Występem ze sceną i widownią Idealnym miejscem idealnych ludzi z idealną muzyką

4 Czym Kościół jest ? Zgromadzenie ludzi, którzy zostali wezwani lubpowołani i odpowiedzieli na to wezwanie

5 powołanym świętym Rz 1:7, 1Kor 1:2 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem J 15:16 Zgromadzenie ludzi, którzy zostali wezwani lubpowołani i odpowiedzieli na to wezwanie

6 A wiemy, że kochającym Boga wszystko służy ku dobremu, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Bo tych, których wcześniej przygarnął, przeznaczył, by posiedli obraz Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Rz 8:28-30 Zgromadzenie ludzi, którzy zostali wezwani lubpowołani i odpowiedzieli na to wezwanie

7 Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło 1Ptr 2:9 Zgromadzenie ludzi, którzy zostali wezwani lubpowołani i odpowiedzieli na to wezwanie

8 Czym Kościół jest ? Grupa już wolnych ludzi wykupiona z niewolniczego targowiska grzechu, która stała się wyłączną własnością Jezusa

9 Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Ef 2:1-2 On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli Ef 1:4-5 Grupa już wolnych ludzi wykupiona z niewolniczego targowiska grzechu, która stała się wyłączną własnością Jezusa

10 Pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was z marnej codzienności, która przeszła na was po ojcach. Tą ceną nie były rzeczy zniszczalne, srebro albo złoto, lecz droga krew Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i nieskalanego 1Ptr 1:18-19 Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. 1Kor 6:19-20 Grupa już wolnych ludzi wykupiona z niewolniczego targowiska grzechu, która stała się wyłączną własnością Jezusa

11 Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, który sobie nabył własną krwią Dz 20:28 Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa Prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem… Ga 3:13 Grupa już wolnych ludzi wykupiona z niewolniczego targowiska grzechu, która stała się wyłączną własnością Jezusa

12 Czym Kościół jest ? Dom duchowy zbudowany z żywych kamieni, w którym mieszka Bóg

13 Najwyższy jednak nie mieszka w budowlach zbudowanych rękami ludzkimi Dz 7:48 Gdy zbliżacie się do niego, Żywego Kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami, niczym żywe kamienie, jesteście wbudowywani w duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa 1Ptr 2:4-5 Dom duchowy zbudowany z żywych kamieni, w którym mieszka Bóg

14 Czym Kościół jest ? Żywe ciało z Jezusem jako Głową i Panem

15 Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia Ef 1:22-23 W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna – członkami 1Kor 12:27 Żywe ciało z Jezusem jako Głową i Panem

16 Podobnie my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami Rz 12:5 Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem 1Kor 12:12 Żywe ciało z Jezusem jako Głową i Panem

17 Czym Kościół jest ? Rodzina, braterstwo, wynikające przede wszystkim z duchowych zależności

18 A proszę was, bracia … Rz 16:17 Wszystkich poważajcie, darzcie miłością braci i siostry… 1Ptr 2:17 …dziećmi Bożymi… 1J 3:2 Rodzina, braterstwo, wynikające przede wszystkim z duchowych zależności

19 O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają! Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ps. 133:1-3 Rodzina, braterstwo, wynikające przede wszystkim z duchowych zależności

20 Czym Kościół jest ? Trzoda: owce z pasterzem i jego pomocnikami

21 Ja jestem dobrym pasterzem J 10:11 Moje owce słuchają mojego głosu, Ja je znam, a one idą za Mną J 10:27 Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi Dz 20:28-29 Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę… a gdy się ukaże Arcypasterz… 1Ptr 5:2-4 Trzoda: owce z pasterzem i jego pomocnikami

22 Kościół (przez duże K) Czym Kościół nie jest Czym Kościół jest Boży zamiar dla Kościoła Rola członków w Kościele


Pobierz ppt "Kościół (przez duże K) Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google