Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okup za WSZYSTKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okup za WSZYSTKICH."— Zapis prezentacji:

1 Okup za WSZYSTKICH

2 W jaki sposób śmierć Jezusa sprawiła, że stało się to możliwe?
Wszyscy chrześcijanie zgadzają się, że Jezus umarł w celu przebaczenia grzechu. W jaki sposób śmierć Jezusa sprawiła, że stało się to możliwe?

3 „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako OKUP ZA WSZYSTKICH, aby o tym świadczono we właściwym czasie” do Tymoteusza 2:5-6

4 OKUP to środek, z pomocą którego Bóg może sprawiedliwie wypuścić Adama z więzienia śmierci. Rzymian 6:23

5 Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci WYKUPIĘ ich.
Ozeasza 13:14

6 Co znaczy słowo „OKUP”?

7 Słowo OKUP zostało przetłumaczone z greckiego słowa „antilutron” oznaczającego „równoważną, odpowiadającą cenę”.

8 Ta koncepcja odpowiadającej ceny jest stałym prawem w Boskim wszechświecie.

9 Koncepcja OKUPU wyrażona jest w Księdze Wyjścia 21: „Dasz ŻYCIE za ŻYCIE, oko za oko, ząb za ząb”

10 CO JEST ODPOWIADAJĄCĄ CENĄ?

11 Doskonałe życie

12 Doskonałe życie JEZUS

13 Za doskonałe życie

14 Za doskonałe życie ADAM

15 Oto Boża waga doskonałej sprawiedliwości

16 JEZUS był Doskonałym Człowiekiem, nie z upadłego rodu Adama, urodzony przez dziewicę z mocy Bożej.
ADAM był Doskonałym Człowiekiem, z prawem do życia tak długo jak długo będzie posłuszny Bogu.

17 ADAM zgrzeszył przez nieposłuszeństwo
JEZUS był doskonale posłuszny Bogu

18 ADAM został skazany na śmierć
ADAM został skazany na śmierć. „Dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz” Rodzaju 2:17 Rzymian 6:23 Ezechiela 18:43

19 JEZUS miał prawo do życia wiecznego, ponieważ był posłuszny
JEZUS miał prawo do życia wiecznego, ponieważ był posłuszny. „Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości ... ten na pewno żyć będzie” Ezechiela 18:5,9 Powtórzonego Prawa 30:16

20 Wszystkie dzieci Adama (cała rasa ludzka) odziedziczyły grzech Adama i karę za niego, czyli śmierć. Rzymian 5:12,17-18; 6:23 1 do Koryntian 15:21-22

21 Jezus oddał swoje własne, doskonałe ludzkie życie, aby umrzeć jako okup w miejsce Adama, uwalniając w ten sposób od wyroku śmierci Adama i całe jego potomstwo!

22 „Skoro bowiem człowiek [Adam] sprowadził śmierć...

23 ... to również dzięki człowiekowi [Jezusowi] nastąpi zmartwychwstanie umarłych”
1 Koryntian 15:21 Biblia Poznańska

24 OKUP JEZUSA ZA ADAMA ZADOWOLIŁ SPRAWIE-DLIWOŚĆ 1 Koryntian 15:22

25 Umożliwia on Adamowi i całej ludzkości przywrócenie do życia!

26 Sprawiedliwość czy „tylko my”?

27 Sprawiedliwość czy „tylko my”?

28 Sprawiedliwość czy „tylko my”?

29 Boża sprawiedliwość nie znaczy „tylko my”!

30 Tu zaś wszyscy pozostali
A jednak, wielu uczy, że tylko chrześcijanie mogą być kiedykolwiek zbawieni. Chrześcijanie tutaj Tu zaś wszyscy pozostali

31 Jeśli to prawda, to większość rasy ludzkiej skazana jest na wieczną śmierć

32 Jeśli to prawda, to większość rasy ludzkiej skazana jest na wieczną śmierć (lub coś gorszego).

33 ZATRZYMAJ SIĘ i POMYŚL przez krótką chwilę...

34 Czy Jezus umarł, aby ocalić nielicznych chrześcijan czy dać całej ludzkości szansę na życie?

35 Co mówi nam Biblia?

36 Niektóre z kolejnych slajdów to cytaty z Pisma Świętego
Niektóre z kolejnych slajdów to cytaty z Pisma Świętego. Obrazki w tle zostały pominięte, aby pomóc ci w skupieniu się na Słowie Bożym.

37 „On bowiem [Chrystus] jest ofiarą przebłagalną za nasze [chrześcijan] grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego [obecnie niewierzącego] świata” 1 Jana 2:2 Biblia Tysiąclecia

38 „On sam jest ofiarą zadośćuczynienia za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata” 1 Jana 2:2 Przekład Kowalskiego

39 Kochający Ojciec przygotował swojego jednorodzonego Syna, by umarł „za wszystkich”, kiedy jeszcze wszyscy byli w grzechu. Jana 3:16 Rzymian 5:8

40 Doskonały człowiek Jezus umarł za grzech Adama, zajął jego miejsce w śmierci, a tym samym odkupił Adama ORAZ całe jego potomstwo - rasę ludzką - od śmierci.

41 „Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy [Jezus] za niesprawiedliwych [w Adamie], aby nas przywiódł do Boga” 1 Piotra 3:18 Biblia Gdańska

42 „Jak przez jednego człowieka [Adama] grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi … Jak przestępstwo jednego [Adama] sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego [Jezusa] sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie” Rzymian 5:12,18 (BT)

43 „ODKUPIENI PRZEZ PANA POWRÓCĄ!” (Izajasza 51:11)
W DNIU „ZMARTWYCHWSTANIA UMARŁYCH”

44 “WSZYSCY, co są w grobach, usłyszą głos Jego [Jezusa]
“WSZYSCY, co są w grobach, usłyszą głos Jego [Jezusa]. I wyjdą” Jana 5:28

45 „Zmartwychwstanie umarłych” będzie miało dwie części

46 Sprawiedliwych

47 ... i niesprawiedliwych Dzieje 24:15

48 “Nie dziwcie się temu; bo przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego; I pójdą, ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu” Jana 5:28-29

49 „Sprawiedliwi” to wierni naśladowcy Chrystusa

50 „Niesprawiedliwi” nauczą się sprawiedliwości nie poprzez ogień piekielny, ale dzięki Królestwu Mesjasza. Izajasza 26:9; Mateusza 16:27; Łukasza 12:48; Micheasza 4:1-3

51 Wtedy… Cała ludzkość odda Bogu chwałę, mówiąc: „Oto nasz Bóg
Wtedy… Cała ludzkość odda Bogu chwałę, mówiąc: „Oto nasz Bóg! Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia!” Izajasza 25:9

52 ... albowiem pierwsze rzeczy przeminęły
…i rzekł Ten, który siedział na tronie: „Oto wszystko nowe czynię!” Objawienie 21:4-5

53 Więcej informacji: www.badaczebiblii.pl


Pobierz ppt "Okup za WSZYSTKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google