Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METROPOLITALNA ANKIETA. Informacja o badaniu Termin realizacji: 14 września – 8 października 2007 Próba: losowa, reprezentatywna dla mieszkańców Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METROPOLITALNA ANKIETA. Informacja o badaniu Termin realizacji: 14 września – 8 października 2007 Próba: losowa, reprezentatywna dla mieszkańców Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 METROPOLITALNA ANKIETA

2 Informacja o badaniu Termin realizacji: 14 września – 8 października 2007 Próba: losowa, reprezentatywna dla mieszkańców Warszawy i gmin leżących w obszarze metropolitalnym Wielkość próby: 1900 osób w wieku 15 lat i więcej Cechy społeczno demograficzne próby: Płeć: mężczyźni – 46,6% kobiety – 53,4% Wiek: 15 - 17 lat - 2,9% 45 - 54 lata -17,2% 18 - 24 lata - 13,4% 55 - 64 lata - 15,1% 25 - 34 lata - 19,4% 65 lat i więcej - 17,5% 35 - 44 lata - 14,5% Wykształcenie niepełne podstawowe/podstawowe - 9,2% gimnazjalne - 3,6% zasadnicze zawodowe - 17,3% średnie (liceum, technikum) - 39,0% pomaturalne/policealne/licencjat - 6,2% wyższe - 24,7%

3 Obszar aglomeracji miejskiej Co Pana(i) zdaniem wyznacza obszar aglomeracji miejskiej? Odpowiedzi twierdzące 77,1% 75,8% 72,0% 69,8% 67,7% 67,1% 61,9% 61,5% 60,8% 58,8% 55,7% Tereny rekreacji użytkowane przez mieszkańców całego obszaru Rynek pracy Wspólne interesy gospodarcze Zasięg komunikacji kolejowej WKD i SKM Wspólne instytucje kultury, obiekty kulturalne Wspólne usługi zdrowia Wspólne usługi oświaty Codzienny dojazd do pracy w Warszawie Wspólny system wodociągu Wspólny system kanalizacji Dojazd do szkoły średniej Ogółem (N=1900)

4 Obszar aglomeracji miejskiej Co Pana(i) zdaniem wyznacza obszar aglomeracji miejskiej? Odpowiedzi twierdzące Mieszkańcy gmin obszaru metropolitalnego 81,9% 75,8% 71,4% 70,9% 68,9% 68,5% 62,1% 56,5% 55,4% 54,3% 53,0% Tereny rekreacji użytkowane przez mieszkańców całego obszaru Rynek pracy Wspólne interesy gospodarcze Zasięg komunikacji kolejowej WKD i SKM Wspólne instytucje kultury, obiekty kulturalne Wspólne usługi zdrowia Wspólne usługi oświaty Codzienny dojazd do pracy w Warszawie Wspólny system wodociągu Wspólny system kanalizacji Dojazd do szkoły średniej

5 Obszar aglomeracji miejskiej Co Pana(i) zdaniem wyznacza obszar aglomeracji miejskiej? Odpowiedzi twierdzące Mieszkańcy Warszawy 75,8% 73,7% 72,5% 69,0% 66,9% 66,8% 66,5% 66,1% 61,7% 61,2% 55,2% Tereny rekreacji użytkowane przez mieszkańców całego obszaru Rynek pracy Wspólne interesy gospodarcze Zasięg komunikacji kolejowej WKD i SKM Wspólne instytucje kultury, obiekty kulturalne Wspólne usługi zdrowia Wspólne usługi oświaty Codzienny dojazd do pracy w Warszawie Wspólny system wodociągu Wspólny system kanalizacji Dojazd do szkoły średniej

6 Autoidentyfikacja – poczucie przynależności do metropolii warszawskiej 51,1 77,7 66,5 34,1 8,5 19,3 14,8 13,9 14,2 Mieszkańcy gmin obszaru metropolitalnego Mieszkańcy Warszawy Ogółem TakNieTrudno powiedzieć, nie myślałem(am) o tym (%)

7 Obszar regionu metropolitalnego Warszawy Jaki obszar, Pana(i) zdaniem, powinien obejmować region metropolitalny Warszawy? Ogółem (N=1900) Warszawę oraz przyległe i bezpośrednio z nią związane miasta i gminy - granice zaznaczone na mapce linią zieloną Tylko Warszawę – obszar zaznaczony na mapce kolorem ciemno brązowym Obszar, takie jak dawne województwo warszawskie - granice zaznaczone na mapce linią filetową Granice zaznaczone na mapce linią szarą Granice zaznaczone na mapce linią czerwoną przerywaną Trudno powiedzieć 53,3% 22,4% 13,4% 5,8% 4,4% 0,7%

8 Obszar regionu metropolitalnego Warszawy Jaki obszar, Pana(i) zdaniem, powinien obejmować region metropolitalny Warszawy? Mieszkańcy gmin Warszawę oraz przyległe i bezpośrednio z nią związane miasta i gminy - granice zaznaczone na mapce linią zieloną Tylko Warszawę – obszar zaznaczony na mapce kolorem ciemno brązowym Obszar, takie jak dawne województwo warszawskie - granice zaznaczone na mapce linią filetową Granice zaznaczone na mapce linią szarą Granice zaznaczone na mapce linią czerwoną przerywaną Trudno powiedzieć 45,5% 17,5% 16,3% 11,9% 8,3% 0,6% obszaru metropolitalnego

9 Obszar regionu metropolitalnego Warszawy Jaki obszar, Pana(i) zdaniem, powinien obejmować region metropolitalny Warszawy? Mieszkańcy Warszawy Warszawę oraz przyległe i bezpośrednio z nią związane miasta i gminy - granice zaznaczone na mapce linią zieloną Tylko Warszawę – obszar zaznaczony na mapce kolorem ciemno brązowym Obszar, takie jak dawne województwo warszawskie - granice zaznaczone na mapce linią filetową Granice zaznaczone na mapce linią czerwoną przerywaną Trudno powiedzieć 59,0% 26,0% 11,3% Granice zaznaczone na mapce linią szarą 1,3% 1,6% 0,7%

10 Sprawy i instytucje wspólne dla całego obszaru metropolitalnego wspólne dla każdego miasta/gminy 86,5% 84,3% 83,1% 81,6% 68,9% 68,4% 60,4% 58,5% 56,4% 54,7% 53,8% 46,1% 45% 41,2% 39,3% 38,8% 38,1% 37% 34,3% Sieć kolejowa Koordynacja transportu kolejowego z komunikacją publiczną Komunikacja publiczna na całym obszarze Bilety komunikacji publicznej Informowanie o możliwościach rozwoju gospodarczego Zarządzanie drogami (czyszczenie, remonty i system sygnalizacji) Gospodarka odpadami Planowanie przestrzenne Instytucje kultury Infrastruktura wodociągowa Infrastruktura kanalizacyjna Utrzymanie terenów zielni Policja Szkoły gimnazjalne Straż miejska Szkoły podstawowe Wydawanie pozwoleń na budowę Zasiłki socjalne Wydawanie prawa jazdy Ogółem

11 Sprawy i instytucje wspólne dla całego obszaru metropolitalnego wspólne dla każdego miasta/gminy Mieszkańcy gmin obszaru metropolitalnego 88,9% 88,1% 86,8% 86,6% 70% 65,1% 54,3% 53,1% 52,8% 43,9% 42,6% 40,5% 38,9% 37,5% 35,4% 33,6% 29,5% 28,3% 28,1% Sieć kolejowa Koordynacja transportu kolejowego z komunikacją publiczną Komunikacja publiczna na całym obszarze Bilety komunikacji publicznej Informowanie o możliwościach rozwoju gospodarczego Zarządzanie drogami (czyszczenie, remonty i system sygnalizacji) Gospodarka odpadami Planowanie przestrzenne Instytucje kultury Infrastruktura wodociągowa Infrastruktura kanalizacyjna Utrzymanie terenów zielni Policja Szkoły gimnazjalne Straż miejska Szkoły podstawowe Wydawanie pozwoleń na budowę Zasiłki socjalne Wydawanie prawa jazdy

12 Sprawy i instytucje wspólne dla całego obszaru metropolitalnego wspólne dla każdego miasta/gminy Mieszkańcy Warszawy Sieć kolejowa Koordynacja transportu kolejowego z komunikacją publiczną Komunikacja publiczna na całym obszarze Bilety komunikacji publicznej Informowanie o możliwościach rozwoju gospodarczego Zarządzanie drogami (czyszczenie, remonty i system sygnalizacji) Gospodarka odpadami Planowanie przestrzenne Instytucje kultury Infrastruktura wodociągowa Infrastruktura kanalizacyjna Utrzymanie terenów zielni Policja Szkoły gimnazjalne Straż miejska Szkoły podstawowe Wydawanie pozwoleń na budowę Zasiłki socjalne Wydawanie prawa jazdy 84,8% 81,5% 80,4% 77,9% 70,7% 68,1% 66% 62,6% 62% 61,6% 58,8% 51,4% 48,3% 45,2% 43,8% 43,5% 42,4% 41,4% 38,8%

13 Inwestycje najbardziej potrzebne dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy? Wskazywano trzy najważniejsze Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do Warszawy Budowa dróg szybkiego ruchu Modernizacja linii kolejowych Budowa oczyszczalni ścieków Budowa innych portów lotniczych Budowa obiektów sportowych Budowa nowych linii lekkiej kolei (w tym WKD do miast nie obsługiwanych transportem szynowym) Budowa i modernizacja szpitali Rozbudowa portu lotniczego Okęcie Budowa wysypisk odpadków Budowa obiektów rekreacyjnych, parków Budowa przychodni Rozwój sieci Internetu dla każdego w domu Budowa szkół (innych niż uczelnie wyższe np. podstawowe, gimnazjalne, średnie itp. ) Rozwój uczelni wyższych Budowa instytucji kultury Modernizacja istniejących przystanków i stacji kolejowych Budowa nowych przystanków i stacji kolejowych Rozbudowa cmentarzy Trudno powiedzieć Ogółem N=1900 35,8% 20,0% 16,5% 7,8% 7,7% 5,5% 5,4% 4,3% 3,7% 2,5% 0,5% 57,5% 23,2% 16,9% 16,3% 14,3% 12,3% 11,3%

14 Inwestycje najbardziej potrzebne dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy? Wskazywano trzy najważniejsze 65,8% 30,4% 26,6% 20,9% 16,5% 15,6% 15,5% 12,9% 10,6% 8,9% 8,8% 8,6% 8,0% 5,9% 3,8% 1,8% 0,3% 0,1% Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do Warszawy Budowa dróg szybkiego ruchu Modernizacja linii kolejowych Budowa oczyszczalni ścieków Budowa innych portów lotniczych Budowa obiektów sportowych Budowa nowych linii lekkiej kolei (w tym WKD do miast nie obsługiwanych transportem szynowym) Budowa i modernizacja szpitali Rozbudowa portu lotniczego Okęcie Budowa wysypisk odpadków Budowa obiektów rekreacyjnych, parków Budowa przychodni Rozwój sieci Internetu dla każdego w domu Budowa szkół (innych niż uczelnie wyższe np. podstawowe, gimnazjalne, średnie itp. ) Rozwój uczelni wyższych Budowa instytucji kultury Modernizacja istniejących przystanków i stacji kolejowych Budowa nowych przystanków i stacji kolejowych Rozbudowa cmentarzy Trudno powiedzieć Mieszkańcy gmin obszaru metropolitalnego

15 Inwestycje najbardziej potrzebne dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy Jakie inwestycje są najbardziej potrzebne dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy? Wskazywano trzy najważniejsze Mieszkańcy Warszawy 51,5% 39,7% 22,7% 22,6% 20,7% 18% 16,4% 15,3% 13% 11,9% 9,9% 7% 6,9% 5,1% 3,7% 3,1% 3% 0,7% Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do Warszawy Budowa dróg szybkiego ruchu Modernizacja linii kolejowych Budowa oczyszczalni ścieków Budowa innych portów lotniczych Budowa obiektów sportowych Budowa nowych linii lekkiej kolei (w tym WKD do miast nie obsługiwanych transportem szynowym) Budowa i modernizacja szpitali Rozbudowa portu lotniczego Okęcie Budowa wysypisk odpadków Budowa obiektów rekreacyjnych, parków Budowa przychodni Rozwój sieci Internetu dla każdego w domu Budowa szkół (innych niż uczelnie wyższe np. podstawowe, gimnazjalne, średnie itp. ) Rozwój uczelni wyższych Budowa instytucji kultury Modernizacja istniejących przystanków i stacji kolejowych Budowa nowych przystanków i stacji kolejowych Rozbudowa cmentarzy Trudno powiedzieć

16 Inwestycje do zrealizowania do 2015 r. Do roku 2015 na rozwój obszaru metropolii warszawskiej jest do wykorzystania pewna pula pieniędzy z UE. Co jest najważniejsze do zrobienia dla dobrego funkcjonowania tego obszaru w najbliższych 8 latach? 58,5% 46,8% 23,5% 23,4% 19,8% 18,3% 14,7% 13% 11,8% 8,2% 7,7% promocja możliwości rozwoju gospodarczego regionu (targi, wystawy, kongresy itp. rozwój obwodnic wokół Warszawy rozwój sieci dróg lokalnych wprowadzenie wspólnego dla całej metropolii transportu publicznego z jednym biletem budowa mieszkań modernizacja transportu kolejowego dojazdowego do Warszawy ochrona przyrody (terenów zieleni i lasów) utrzymanie czystości (lasów i rzek) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z wytycznymi dla rozwoju obszaru i wskazaniem terenów gdzie nie wolno budować zapewnienie dostępu do szkół bez rejonizacji budowa obiektów rekreacyjnych 6,4% 5,7% 5,1% 4,8% 4,2% 3% 2,6% 0,6% 2,7% 0,3% trudno powiedzieć rozwój Internetu szerokopasmowego - zapewnienie swobodnego dostępu do Internetu budowa instytucji kultury parkingi przy dworcach kolejowych i przystankach dla ułatwienia przesiadek wygodne miejsca dla przesiadek transportem publicznym budowa obiektów dla nauki; laboratoria i centra badawcze rozwój terenów dla budownictwa jednorodzinnego wykorzystanie niezagospodarowanych terenów kolejowych przygotowanie terenów pod budowę biur poza centrum miasta Inne przygotowanie terenów pod budowę nowych centrów handlowych Wymienione w 1,2 i 3 kolejności łącznie Ogółem (N=1900)

17 Inwestycje do zrealizowania do 2015 r. Do roku 2015 na rozwój obszaru metropolii warszawskiej jest do wykorzystania pewna pula pieniędzy z UE. Co jest najważniejsze do zrobienia dla dobrego funkcjonowania tego obszaru w najbliższych 8 latach? Wymienione w 1,2 i 3 kolejności łącznie Mieszkańcy gmin obszaru metropolitalnego 51,5% 47,0% 26,8% 23,1% 19,3% 18,6% 17,6% 11,6% 11,5% 8,4% 8,1% rozwój Internetu szerokopasmowego - zapewnienie swobodnego dostępu do Internetu rozwój sieci dróg lokalnych rozwój obwodnic wokół Warszawy wprowadzenie wspólnego dla całej metropolii transportu publicznego z jednym biletem modernizacja transportu kolejowego dojazdowego do Warszawy utrzymanie czystości (lasów i rzek) budowa mieszkań ochrona przyrody (terenów zieleni i lasów) zapewnienie dostępu do szkół bez rejonizacji promocja możliwości rozwoju gospodarczego regionu (targi, wystawy, kongresy itp. budowa obiektów rekreacyjnych 8,0% 7,4% 5,9% 5,5% 4,3% 3,0% 2,5% 0,8% 0,5% 4,3% 0,1% Inne opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z wytycznymi dla rozwoju obszaru i wskazaniem terenów gdzie nie wolno budować budowa instytucji kultury budowa obiektów dla nauki; laboratoria i centra badawcze parkingi przy dworcach kolejowych i przystankach dla ułatwienia przesiadek wygodne miejsca dla przesiadek transportem publicznym rozwój terenów dla budownictwa jednorodzinnego wykorzystanie niezagospodarowanych terenów kolejowych przygotowanie terenów pod budowę biur poza centrum miasta przygotowanie terenów pod budowę nowych centrów handlowych trudno powiedzieć

18 Inwestycje do zrealizowania do 2015 r. Do roku 2015 na rozwój obszaru metropolii warszawskiej jest do wykorzystania pewna pula pieniędzy z UE. Co jest najważniejsze do zrobienia dla dobrego funkcjonowania tego obszaru w najbliższych 8 latach? Wymienione w 1,2 i 3 kolejności łącznie Mieszkańcy Warszawy 66,8% 43,4% 26,9% 21,1% 18,8% 17,4% 14,6% 14,0% 11,3% 7,2% 5,8% rzapewnienie dostępu do szkół bez rejonizacji rozwój obwodnic wokół Warszawy rozwój sieci dróg lokalnych budowa mieszkań wprowadzenie wspólnego dla całej metropolii transportu publicznego z jednym biletem ochrona przyrody (terenów zieleni i lasów) modernizacja transportu kolejowego dojazdowego do Warszawy opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z wytycznymi dla rozwoju obszaru i wskazaniem terenów gdzie nie wolno budować utrzymanie czystości (lasów i rzek) promocja możliwości rozwoju gospodarczego regionu (targi, wystawy, kongresy itp. budowa obiektów rekreacyjnych 5,2% 4,8% 4,4% 3,0% 2,7% 0,6% 1,6% 0,4% Inne wygodne miejsca dla przesiadek transportem publicznym rozwój Internetu szerokopasmowego - zapewnienie swobodnego dostępu do Internetu parkingi przy dworcach kolejowych i przystankach dla ułatwienia przesiadek budowa instytucji kultury rozwój terenów dla budownictwa jednorodzinnego budowa obiektów dla nauki; laboratoria i centra badawcze wykorzystanie niezagospodarowanych terenów kolejowych przygotowanie terenów pod budowę nowych centrów handlowych przygotowanie terenów pod budowę biur poza centrum miasta trudno powiedzieć

19 Największe zagrożenia dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy Jakie są największe zagrożenia dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy? Dwie odpowiedzi Ogółem (N=1900) 30,9% 25,1% 24,6% 20,6% 18,2% 17,7% 14,4% 5,9% 3,1% 0,8% trudno powiedzieć niechęć do współpracy pomiędzy gminami / miastami brak zainteresowania mieszkańców do myślenia i działania w ramach całej metropolii brak zainteresowania rządu problemami Metropolii dominacja miasta Warszawy emigracja zarobkowa mieszkańców Metropolii brak ustawy o Metropoliach brak miejsc pracy konkurencja innych Metropolii w Polsce konkurencja innych Metropolii w Europie

20 Największe zagrożenia dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy Jakie są największe zagrożenia dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy? Dwie odpowiedzi Mieszkańcy gmin obszaru metropolitalnego 30,4% 27,8% 25,5% 23,9% 17,8% 15,0% 13,3% 5,3% 3,8% 0,9% trudno powiedzieć niechęć do współpracy pomiędzy gminami / miastami dominacja miasta Warszawy brak zainteresowania rządu problemami Metropolii brak zainteresowania mieszkańców do myślenia i działania w ramach całej metropolii emigracja zarobkowa mieszkańców Metropolii brak ustawy o Metropoliach brak miejsc pracy konkurencja innych Metropolii w Polsce konkurencja innych Metropolii w Europie

21 Największe zagrożenia dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy Jakie są największe zagrożenia dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy? Dwie odpowiedzi Mieszkańcy Warszawy 31,2% 26,0% 23,9% 19,6% 18,5% 15,4% 15,3% 6,4% 2,7% 0,7% trudno powiedzieć niechęć do współpracy pomiędzy gminami / miastami brak zainteresowania mieszkańców do myślenia i działania w ramach całej metropolii brak zainteresowania rządu problemami Metropolii brak ustawy o Metropoliach emigracja zarobkowa mieszkańców Metropolii dominacja miasta Warszawy brak miejsc pracy konkurencja innych Metropolii w Polsce konkurencja innych Metropolii w Europie

22 CBOS


Pobierz ppt "METROPOLITALNA ANKIETA. Informacja o badaniu Termin realizacji: 14 września – 8 października 2007 Próba: losowa, reprezentatywna dla mieszkańców Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google