Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA STRUKTURA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO WYNIKAJĄCA Z PROCESOWEGO UJĘCIA LOGISTYKI Józef OKULEWICZ Spała 2008

2 Za pomocą systemu logistycznego.
Jak dostarczyć towary ? Za pomocą systemu logistycznego. System dostarczania towarów. Co to jest system logistyczny ?

3 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA
„Supply Chain Management” wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowymi wobec niej oczekiwaniami: należy postrzegać „łańcuch dostawczy” jako pewną całość. konieczne jest podejmowania decyzji w ujęciu strategicznym. zupełnie inaczej należy ujmować rolę magazynowania z perspektywy „łańcucha dostawczego”, które staje się jedynie ostatecznym środkiem dla zbilansowania popytu z podażą, gdy zawodzą inne możliwe środki. zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałanie w miejscach wspólnych interesów. Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, 1992

4 nowego podejścia: „supply-chain management”.
Houlihan J. B.:  International Supply Chain Management.   International Journal of Physical Distribution & Material Management v.15, n.1, p.22-38, 1985 „potrzebujemy nowej perspektywy i wynikającego z niej nowego podejścia: „supply-chain management”. Jones T., Riley D.: Using Inventory for competitive and advantage through Supply Chain Management. International Journal of Physical Distribution & Material Management, v.15, n.5, p.16-26, 1985 Persson U.: A Conceptual and Empirical Examination of the Management Concept Supply Chain Management, Lic. Thesis, Luleå University of Technology, 1997

5 Autor Definicja J.Houlihan „Zarządzanie łańcuchem dostaw pokrywa przepływ produktów od dostawcy, poprzez producenta i dystrybutora do ostatecznego użytkownika” J.Turner „ ... technika zorientowaną na wszystkie punkty styku w łańcuchu od dostawców surowców, poprzez różne szczeble produkcji, składowanie i dystrybucję do ostatecznego klienta" L.Johansson „W zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styku oraz przepływy informacji między różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych wyników jego funkcjonowania" D.Bowersox „ ... strategia oparta na współpracy zorientowanej na powiązania operacji biznesowych między przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia wspólnej wizji rynkowych szans" D.Lambert M.Cooper J.Pagh „ ... integracja kluczowych procesów biznesowych od końcowych użytkowników, poprzez początkowych dostawców, którzy dostarczają produkty, usługi i informacje oraz dodają wartość dla klientów i innych udziałowców łańcucha dostaw" M.Christopher „zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami w górę i dół łańcucha w celu dostarczenia najwyższej wartości dla klientów i przy kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości" D.Simchi-Levi Ph.Kaminsky E.Simchi-Levi „ ... zestaw sposobów podejścia stosowanych do efektywnego integrowania dostawców, 2000 producentów, składów i punktów sprzedaży detalicznej, aby produkty były wytwarzane i dystrybuowane we właściwych ilościach, do właściwych miejsc i we właściwym czasie w celu minimalizacji kosztów systemowych i przy założeniu osiągnięcia wymaganego poziomu obsług S.Chopra P.Meindl „ ... zarządzanie przepływami między ogniwami w łańcuchu dostaw w celu maksymalizacji globalnej rentowności łańcucha dostaw" Rutkowski K. : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12/2004

6 Oto w skrócie problem dotyczący oprogramowania na potrzeby „zarządzania łańcuchem dostaw”
Im więcej czasu spędzasz rozwiązując problemy dotyczące łańcucha dostawczego, tym bardziej stwierdzasz, że coraz więcej masz tych problemów. Ten paradoks jak nigdy dotąd wzmaga zainteresowanie łańcuchem dostawczym. „Here's the problem with supply chain management (SCM) software in a nutshell: The more you spend to fix the problems with your supply chain, the more you realize how many more problems you actually have. This paradox is fueling interest in the supply chain as never before.” Greenbaum J. : Supply Chain Risk & Reward, Managing Automation,

7 zmienić należy podejście do systemów,
zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałanie w miejscach wspólnych interesów. Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, 1992

8 System logistyczny Janusz Fijałkowski to podsystem w przedsiębiorstwie, który składa się ze środków pracy, tj. maszyn i ludzi potrzebnych do przekształcania obiektów, przy czym każdy system logistyczny zawiera w sobie charakterystyczny przepływ informacji. Fijałkowski J.: Transport wewnętrzny w systemach logistycznych - wybrane zagadnienia, OW PW, Warszawa 2000 Martin Christopher rolę logistyki należy postrzegać jako rozwijanie systemów i wspierających procesów koordynujących, których celem jest zgodna z założeniami obsługa klienta. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000

9 SPECYFIKA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO
R 1 czas UTWORZENIE SYSTEMU ZACHOWANIE INTEGRALNOŚCI czyli ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI CELU ZREALIZOWANIE FUNKCJI SYSTEMU

10 Algebry Boole'a – struktury algebraiczne rozważane w matematyce, informatyce teoretycznej oraz elektronice cyfrowej. Typowymi przykładami algebr Boole'a są: rodzina wszystkich podzbiorów ustalonego zbioru wraz działaniami na zbiorach jako operacjami algebry oraz dwuelementowa algebra wartości logicznych {0, 1} z działaniami koniunkcji, alternatywy i negacji. WIKIPEDIA

11 11 10 01 dostępność przestrzeń czas
LOGICZNA KRATA 2 ZMIENNYCH 11 10 01 dostępność przestrzeń czas STRUCTURA POJĘĆ SYSTEMOWYCH

12 LOGICZNA KRATA 3 ZMIENNYCH
111 110 101 011 100 010 001

13 integralność dostępność przejrzystość łączność przestrzeń czas cel
STRUCTURA POJĘĆ SYSTEMOWYCH integralność dostępność przejrzystość łączność przestrzeń czas cel

14 Struktura pojęciowa logistyki
wyposażenie asortyment mobilność produkcja środki transportu transport park pojazdów magazyn komunikacja „SEKWENCJA DOSTAWCZA” użytkowanie

15 Struktura pojęciowa systemu logistycznego
wyposażenie asortyment mobilność system logistyczny produkcja środki transportu stabilność transport park pojazdów dynamika magazyn komunikacja kombinacyjność „SEKWENCJA DOSTAWCZA”  realizacja procesu dostawczego użytkowanie „SEKWENCJA DOSTAWCZA”

16 Struktura pojęciowa systemu logistycznego
wyposażenie asortyment mobilność system logistyczny produkcja środki transportu dostępność transport park pojazdów łączność magazyn komunikacja przejrzystość „SEKWENCJA DOSTAWCZA”  realizacja procesu dostawczego użytkowanie „SEKWENCJA DOSTAWCZA”


Pobierz ppt "KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google