Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO WYNIKAJĄCA Z PROCESOWEGO UJĘCIA LOGISTYKI Józef OKULEWICZ III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO WYNIKAJĄCA Z PROCESOWEGO UJĘCIA LOGISTYKI Józef OKULEWICZ III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE."— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO WYNIKAJĄCA Z PROCESOWEGO UJĘCIA LOGISTYKI Józef OKULEWICZ III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE TEORIA I PRAKTYKA Spała 2008

2 Jak dostarczyć towary ? Za pomocą systemu logistycznego. System dostarczania towarów. Co to jest system logistyczny ?

3 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA Supply Chain Management wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i nowymi wobec niej oczekiwaniami: Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, należy postrzegać łańcuch dostawczy jako pewną całość. 2.konieczne jest podejmowania decyzji w ujęciu strategicznym. 3.zupełnie inaczej należy ujmować rolę magazynowania z perspektywy łańcucha dostawczego, które staje się jedynie ostatecznym środkiem dla zbilansowania popytu z podażą, gdy zawodzą inne możliwe środki. 4.zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałanie w miejscach wspólnych interesów.

4 Persson U.: A Conceptual and Empirical Examination of the Management Concept Supply Chain Management, Lic. Thesis, Luleå University of Technology, 1997 Houlihan J. B.: International Supply Chain Management. International Journal of Physical Distribution & Material Management v.15, n.1, p.22-38, 1985 Jones T., Riley D.: Using Inventory for competitive and advantage through Supply Chain Management. International Journal of Physical Distribution & Material Management, v.15, n.5, p.16-26, 1985 potrzebujemy nowej perspektywy i wynikającego z niej nowego podejścia:supply-chain management. potrzebujemy nowej perspektywy i wynikającego z niej nowego podejścia:supply-chain management.

5 AutorDefinicja J.HoulihanZarządzanie łańcuchem dostaw pokrywa przepływ produktów od dostawcy, poprzez 1988 producenta i dystrybutora do ostatecznego użytkownika J.Turner... technika zorientowaną na wszystkie punkty styku w łańcuchu od dostawców surowców, 1993 poprzez różne szczeble produkcji, składowanie i dystrybucję do ostatecznego klienta" L.JohanssonW zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styku oraz przepływy informacji między 1994 różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych wyników jego funkcjonowania" D.Bowersox... strategia oparta na współpracy zorientowanej na powiązania operacji biznesowych 1997 między przedsiębiorstwami w celu osiągnięcia wspólnej wizji rynkowych szans" D.Lambert M.Cooper J.Pagh... integracja kluczowych procesów biznesowych od końcowych użytkowników, 1998 poprzez początkowych dostawców, którzy dostarczają produkty, usługi i informacje oraz dodają wartość dla klientów i innych udziałowców łańcucha dostaw" M.Christopherzarządzanie relacjami z dostawcami i klientami w górę i dół łańcucha w celu dostarczenia 1998 najwyższej wartości dla klientów i przy kosztach niższych z punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości" D.Simchi-Levi Ph.Kaminsky E.Simchi-Levi... zestaw sposobów podejścia stosowanych do efektywnego integrowania dostawców,2000 producentów, składów i punktów sprzedaży detalicznej, aby produkty były wytwarzane i dystrybuowane we właściwych ilościach, do właściwych miejsc i we właściwym czasie w celu minimalizacji kosztów systemowych i przy założeniu osiągnięcia wymaganego poziomu obsług S.Chopra P.Meindl... zarządzanie przepływami między ogniwami w łańcuchu dostaw w celu maksymalizacji 2004 globalnej rentowności łańcucha dostaw" Rutkowski K. : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12/2004

6 Oto w skrócie problem dotyczący oprogramowania na potrzeby zarządzania łańcuchem dostaw Im więcej czasu spędzasz rozwiązując problemy dotyczące łańcucha dostawczego, tym bardziej stwierdzasz, że coraz więcej masz tych problemów. Ten paradoks jak nigdy dotąd wzmaga zainteresowanie łańcuchem dostawczym. Here's the problem with supply chain management (SCM) software in a nutshell: The more you spend to fix the problems with your supply chain, the more you realize how many more problems you actually have. This paradox is fueling interest in the supply chain as never before. Greenbaum J. : Supply Chain Risk & Reward, Managing Automation,

7 zmienić należy podejście do systemów, dla którego kluczem jest integracja, a nie zwykłe współdziałanie w miejscach wspólnych interesów. Oliver R.K., Webber M.D.: Supply-chain management: logistics catches up with strategy, Outlook, Booz Allen & Hamilton Inc., 1982, w Christopher M. (editor), Logistics. The strategic issues. Chapman & Hall, 1992

8 System logistyczny Janusz Fijałkowski to podsystem w przedsiębiorstwie, który składa się ze środków pracy, tj. maszyn i ludzi potrzebnych do przekształcania obiektów, przy czym każdy system logistyczny zawiera w sobie charakterystyczny przepływ informacji. Fijałkowski J.: Transport wewn ę trzny w systemach logistycznych - wybrane zagadnienia, OW PW, Warszawa 2000 Martin Christopher rolę logistyki należy postrzegać jako rozwijanie systemów i wspierających procesów koordynujących, których celem jest zgodna z założeniami obsługa klienta. Christopher M.: Logistyka i zarz ą dzanie ła ń cuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000

9 ZACHOWANIE INTEGRALNOŚCI czyli ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI CELU czas UTWORZENIE SYSTEMU ZREALIZOWANIE FUNKCJI SYSTEMU SPECYFIKA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO 1 R

10 WIKIPEDIA Algebry Boole'a – struktury algebraiczne rozważane w matematyce, informatyce teoretycznej oraz elektronice cyfrowej. Typowymi przykładami algebr Boole'a są: rodzina wszystkich podzbiorów ustalonego zbioru wraz działaniami na zbiorach jako operacjami algebry oraz dwuelementowa algebra wartości logicznych {0, 1} z działaniami koniunkcji, alternatywy i negacji.

11 przestrzeńczas dostępność STRUCTURA POJĘĆ SYSTEMOWYCH LOGICZNA KRATA 2 ZMIENNYCH

12 LOGICZNA KRATA 3 ZMIENNYCH

13 przestrzeń cel czas przejrzystość dostępność łączność integralność STRUCTURA POJĘĆ SYSTEMOWYCH

14 wyposażenie asortymentmobilność produkcjaśrodki transportu transportpark pojazdów magazynkomunikacja SEKWENCJA DOSTAWCZA użytkowanie Struktura pojęciowa logistyki

15 wyposażenie asortymentmobilność system logistyczny produkcjaśrodki transportustabilność transportpark pojazdówdynamika magazynkomunikacjakombinacyjność SEKWENCJA DOSTAWCZA realizacja procesu dostawczego użytkowanie Struktura pojęciowa systemu logistycznego SEKWENCJA DOSTAWCZA

16 wyposażenie asortymentmobilność system logistyczny produkcja ś rodki transportudost ę pno ść transportpark pojazdów łą czno ść magazynkomunikacja przejrzysto ść SEKWENCJA DOSTAWCZA realizacja procesu dostawczego użytkowanie Struktura pojęciowa systemu logistycznego SEKWENCJA DOSTAWCZA


Pobierz ppt "STRUKTURA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO WYNIKAJĄCA Z PROCESOWEGO UJĘCIA LOGISTYKI Józef OKULEWICZ III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA SYSTEMY LOGISTYCZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google