Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biofizyka białek Białka - liniowe kopolimery złożone z aminokwasów Liczba rodzajów białek - nieznana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biofizyka białek Białka - liniowe kopolimery złożone z aminokwasów Liczba rodzajów białek - nieznana."— Zapis prezentacji:

1 Biofizyka białek Białka - liniowe kopolimery złożone z aminokwasów Liczba rodzajów białek - nieznana

2 Biofizyka białek Cechy wspólne białek 1. wielkocząsteczkowy charakter niedializują, roztwory koloidalne 2. wywierają ciśnienie osmotyczne 3. zdolność wiązania jonów 4. posiadają ładunek – wędrują w polu elektrycznym 5. ulegają wysalaniu 6. skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego -refraktometria 7. ulegają denaturacji

3 Biofizyka białek Jedynie pewne określone ugrupowania spełniają funkcje biologiczne Konserwatywność budowy Powtarzalność struktur

4 Biofizyka białek Białka (podział wg funkcji) - strukturalne - transportujące - magazynujące - enzymy - obronne

5 Biofizyka białek Białka (podział wg funkcji) - strukturalne - transportujące - magazynujące - enzymy - obronne

6 Biofizyka białek Białka (podział wg funkcji) - strukturalne - transportujące - magazynujące - enzymy - obronne

7 Biofizyka białek Białka (podział wg funkcji) - strukturalne - transportujące - magazynujące - enzymy - obronne

8 Biofizyka białek Białka (podział wg funkcji) - strukturalne - transportujące - magazynujące - enzymy - obronne

9 Biofizyka białek Białka (podział wg budowy) - proste - złożone - histony - protaminy - albuminy - globuliny

10 Biofizyka białek Białka (podział wg budowy) - proste - złożone - fosfo- - metalo- - lipo- - gliko- - nukleo- - chromo- proteiny

11 Biofizyka białek Chromoproteina – (hemoglobina)

12 Biofizyka białek Hierarchiczność budowy struktury I rzęduII rzędu III rzęduIV rzędu Aminokwasy --- Peptydy --- Białka

13 Biofizyka białek Struktura I rzędu - kolejność aminokwasów

14 g. karboksylowa reszta specjalna g. aminowa Biofizyka białek Aminokwasy -NH 2 -COOH Reakcje uwarunkowane grupami funkcyjnymi - tworzenie soli - estryfikacja - acylacja

15 Biofizyka białek

16 Aminokwasy -NH 2 -COOH Ładunek zależny od pH środowiska + obojętny - Aminokwasy: zasadowe, obojętne, kwaśne

17 Biofizyka białek Punkt izoelektryczny pI pH, przy którym cząsteczka nie jest obdarzona żadnym ładunkiem i nie porusza się w polu elektrycznym

18 Biofizyka białek

19

20

21

22 Widmo absorpcyjne aminokwasów aromatycznych w UV

23 Biofizyka białek

24

25

26

27

28

29 -0,015 +0,002 charakter w. częściowo podwójnego (88 kJ/mol)

30 Biofizyka białek Kąty torsyjne wiązania peptydowego Konformacja kątów i i i decyduje o strukturze II rzędu

31 Biofizyka białek Kąty torsyjne w kolejnych wiązaniach peptydowych 1. stałe wartość – konformacja regularna -helisa lub struktura 2. wartości nieregularne – konformacje nieregularne

32 Biofizyka białek -helisa najtrwalsza i najczęściej występująca w białkach konformacja II rzędu Zazwyczaj prawoskrętna = - 58º = - 47ºn = 3,6 n - liczba jednostek peptydowych przypadających na skręt

33 Biofizyka białek

34 p – odległość między sąsiednimi skrętami mierzonymi wzdłuż osi (skok śruby) p = 0,15 * 3,6 = 0,54 nm n - liczba jednostek peptydowych przypadających na skręt t – 360º/n – jednostkowy skręt (kąt obrotu przypadających na jedną resztę aa h – jednostkowa wysokość przypadająca na jedną resztę aa mierzoną wzdłuż osi helisy

35 Biofizyka białek

36

37 -helisa zawsze Ala, Leu, Met, Glu nigdy Pro, Gly, Tyr, Ser, Cys Obecność atomów siarki w łańcuchu bocznym uniemożliwia utworzenie -helisy – wzrost oddziaływań typu dipol-dipol pomiędzy wiązaniem C-S a N-H preferowana struktura

38 Biofizyka białek Struktura (pofałdowanej kartki) jest zawsze kombinacją kilku sekwencji aa, czasami dość odległych na łańcuchu = - 120º = -140º ułożenie fragmentów może być - równoległe 0,35 nm - antyrównoległe 0,325 nm

39 Biofizyka białek

40 struktura w większość białek nie jest planarna

41 Biofizyka białek -wstęga 180º --- 5 aa

42 Biofizyka białek - zgięcie

43 Biofizyka białek - zgięcie i+2Asn Cys Asp i+3Asn Asp Gly Trp

44 Biofizyka białek -zgięcie jedynie 3 aminokwasy

45 Biofizyka białek

46 Pętla – element nieregularny zazwyczaj 6 - 16 aa cytochrom c Pętle i zgięcia usytuowane są głównie na powierzchni białek i bogate są w aa hydrofilowe

47 Biofizyka białek Obszary wiązania antygenów zbudowane są z sześciu pętli

48 Biofizyka białek główna funkcja to łączenie elementów struktury II rzędu

49 Biofizyka białek

50

51

52

53

54

55

56 Domeny – następny poziom w organizacji przestrzennej Stanowią podstawowe jednostki struktury II rzędowej Pojedyncza domena – 50 – 150 aa średnica 2,5 nm Białka mogą składać się z pojedynczej domeny lub tworzyć wiele domen

57 Biofizyka białek -krystalina Domena 1Domena 2

58 Biofizyka białek Typy struktur III rzędowych 1. typ α – białka zbudowane gł. z α-helisy 2. α/β> 30% α > 20% β 3. β 45% β 4. α + β > 30% α > 20% β struktury α i β zlokalizowane są w odizolowanych obszarach

59 Biofizyka białek miohemoerytryna Typ I wiązki antyrównolegle ułożonych -helis połączonymi krótkimi obszarami pętli na powierzchni białka Struktura cylindryczna hemoglobiny -hydrofilowe łańcuchy boczne ukrywają hydrofobowe wnętrze

60 Biofizyka białek Typ II kolejne sąsiadujące pary helis połączone prostopadle przy ich sekwencyjnie przylegających końcach – motyw klucza greckiego min. pięcioelementowy

61 Biofizyka białek

62 Typ β I β segmenty w dwóch warstwach ułożonych naprzeciwko siebie tworzące strukturę zamkniętą (struktura odkształconej beczki)

63 Biofizyka białek Typ β II β segmenty w dwóch warstwach ułożonych naprzeciwko siebie tworzące strukturę zamkniętą

64 Biofizyka białek Typ α/β β segmenty tworzą wnętrze cząsteczki białka otoczone przez fragmenty o strukturze α helisy

65 Biofizyka białek Typ α + β tendencja do segregacji wzdłuż łańcucha peptydowego

66 Biofizyka białek

67

68 Hemoglobina jako przykład białka o strukturze IV rzędu


Pobierz ppt "Biofizyka białek Białka - liniowe kopolimery złożone z aminokwasów Liczba rodzajów białek - nieznana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google