Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody badań strukturalnych w biotechnologii Wykład VII Spektroskopia elektronowa (UV-Vis) Spektroskopia CD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody badań strukturalnych w biotechnologii Wykład VII Spektroskopia elektronowa (UV-Vis) Spektroskopia CD."— Zapis prezentacji:

1 Metody badań strukturalnych w biotechnologii Wykład VII Spektroskopia elektronowa (UV-Vis) Spektroskopia CD

2

3

4 Przejście elektronów w cząsteczce ze stanu podstawowego do wzbudzonego powoduje zmiany energii oscylacyjnej i rotacyjnej. Widma UV-Vis są zatem widmami elektronowo-rotacyjno- oscylacyjnymi i dlatego jest to dobre narzędzie do badania struktury cząsteczki

5 Spektroskopia elektronowa znajduje zastosowanie: -Identyfikacja związków organicznych, -Badanie struktury kompleksów tworzonych przez metale przejściowe, -Badania kinetyczne (np. równowagi kwasowo/zasadowe i wykrywanie pośrednich produktów reakcji)

6 Zakres widzialny 380nm < violet < 450nm 455nm < blue < 485nm 500nm < green < 550nm 570nm < yellow < 590nm 625 nm < red

7

8 Schemat spektrofotometru UV-Vis

9 Przejście σσ*

10 Przejście ππ*

11 Przejście nπ*

12

13 Widmo elektronowe Absorbance Długość fali, podawana w nanometerach (nm) UV Visible max dla charakterystycznej.

14 Rozpuszczalniki stosowane w spektroskopii UV-Vis Woda205 CH 3 C N210 C 6 H Eter210 EtOH210 Heksan210 MeOH210 Dioksan220 THF220 CH 2 Cl CHCl CCl Benzen 280 Aceton 300

15 Zależność między transmittancją a absorbancją P0P0 P B (długość drogi optycznej) Transmitancja: T = P/P 0 Absorbancja: A = -log T = log P 0 /P

16 Parametry charakteryzujące widmo elektronowe to intensywność absorpcji promieniowania, a w szczególności molowy współczynnik absorpcji ε, określony przez prawo Lamberta-Beera : A = εbc gdzie: A – absorbancja, b – grubość kuwety (cm), c – stężenie molowe roztworu

17 Dlaczego zastosowanie prawa Lamberta-Beera wymaga użycia absorbancji zamiast transmitancji? Prawo przestaje mieć zastosowanie wraz ze wzrostem stężenia

18 Podstawowe pojęcia w spektroskopii UV-Vis: chromoforGrupa odpowiedzialna za absorpcje i tym samym za nadawanie barwy (np C=C, C=O) auksochromGrupa, ktora przyłączona do chromoforu zmienia intensywność i położenie pasma absorpcji (np -OH, -Cl) Przesunięcie batochromłowe Przesunięcie pasma w kierunku mniejszych częstości (większych długości fali) Przesunięcie hipsochromowe Przesunięcie pasma w kierunku większych częstości (mniejszych długości fali)

19 Efekt hiperchromowy Zwiększenie intensywności pasma pod wpływem podstawnika, rozpuszczalnika czy oddziaływania Efekt hipochromowy Zmniejszenie intensywności pasma pod wpływem podstawnika, rozpuszczalnika lub oddziaływania

20 Podobne struktury mają zbliżone widma elektronowe: λ max = 238nm λ max = 240nm λ max = 173nm

21 σσ* 135nm ππ* 165nm nσ* 183nm ππ* 150nm nσ* 188nm nπ* 279nm

22 Azulen λmax (nm) = 696 ε = 150

23 Pasma absorpcji odpowiadające przejściom ππ*

24 Widma elektronowe peptydu w zależności od jego konformacji w roztworze: 1 – α-helisa, 2 – konformacja nieuporządkowana, 3 –β-zgięcie

25 Zastosowanie przejscia ππ* (Soret band) w badaniach strukturalnych porfiryn

26 Orbitale d w polu o symetrii oktaedrycznej

27

28 CD (Circular Dichroism) – spektroskopia dichroizmu kołowego Metoda badania budowy przestrzennej związków chiralnych przy użyciu światła spolaryzowanego Warunkiem niezbędnym do wykonania eksperymentu jest absorpcja promieniowania i występowanie centrum chiralności w badanym układzie.

29 Niejednakowa absorpcja prawego i lewego, kołowo spolaryzowanego promieniowania nazywa się dichroizmem kołowym. Miarą jego wielkości Jest współczynnik Δε, który wyraża różnicę współczynników molowych absorpcji lewego i prawego, kołowo spolaryzowanego promieniowania: Δε = ε L - ε R

30 Zastosowania spektroskopii CD: - badania konformacyjne peptydów i białek, - badanie geometrii układów koodrynacyjnych

31 antiparallel -sheet -turn -turn -helix -helix other Zależność pomiędzy typem konformacji, a kształtem widm CD dla peptydów i białek

32 chymotrypsin lysozyme triosephosphate isomerase myoglobin helix sheet turn other proteinmyoTIMlyschym percent content Różne białka dają różne widma CD – jest to efekt równowagi pomiędzy różnymi formami konformacyjnymi

33 Zmiany obserwowane na widmie CD pozwalają śledzić różne procesy np. denaturację peptydów i białek 21ºC : a nice -helical signal 81ºC : a coil- like signal


Pobierz ppt "Metody badań strukturalnych w biotechnologii Wykład VII Spektroskopia elektronowa (UV-Vis) Spektroskopia CD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google