Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat w Małopolsce-szanse i wyzwania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat w Małopolsce-szanse i wyzwania"— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat w Małopolsce-szanse i wyzwania

2 Wolontariat w Polsce… ...od czynu społecznego do..
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze… Wolontariat w systemie punktowym dla kandydatów do szkół (zarządzenie Ministra Edukacji z 14 marca 2005 – dot. wydawania świadectw; ustalenia Małopolskiego Kuratorium Oświaty)

3 Kim jest wolontariusz Ustawa definiuje „wolontariusza”
jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych.

4 Czy jest wolontariat WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie.

5 Dlaczego wolontariat jest ważny

6 Odruch serca Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym."  Jan Paweł II o wolontariacie z okazji zakończenia Międzynarodowego Roku Wolontariatu - 5 grudnia 2001 roku

7 Rozsądek Dlaczego warto być wolontariuszem ? Powodów jest wiele, a wolontariat stwarza każdemu szansę na rozwój własnej osobowości. Oto kilka z nich. Wolontaria pozwala na: rozwijanie posiadanych umiejętności , odkrywanie nowych talentów, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, uzyskanie poczucia satysfakcji, pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką, ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu. Wolontariat jest także ważny ponieważ: uczy wrażliwości na drugiego człowieka, pomaga przetrwać okres bezrobocia, jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy , daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia,. Za

8 Dlaczego wolontariat jest ważny społecznie
Rozwija nasze człowieczeństwo Buduje solidarność społeczną Przezwycięża politykę Obniża koszty działań społecznych Wartościowo zagospodarowuje wolny czas Daje nowe możliwości i umiejętności

9 Dlaczego Polacy nie chcą się zaangażować społecznie
77% społeczeństwa nie angażuje się w wolontariat Muszę zatroszczyć się o przede wszystkim o siebie i rodzinę 36% Nie interesuję się tym, nigdy o tym nie myślałe(a)m 27,6% Nie mam czasu 26,3% Nikt mnie o to nie prosił 15,4% WOLONTARIAT, FILANTROPIA I 1% RAPORT Z BADAŃ 2005 Autor: Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

10 Dlaczego Polacy angażują się w wolontariat
23% Polaków angażuje się społecznie Uważam że powinno się innym pomagać (mam takie moralne, religijne lub polityczne przekonania) 63,9% Sprawia mi to przyjemność / interesuję się tym 36,9% Uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie 32,8% Daje mi to możliwość bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala pożytecznie wykorzystać czas 21,9% Nie potrafię odmawiać 21,5% Moi znajomi i bliscy też to robią 18,4% WOLONTARIAT, FILANTROPIA I 1% RAPORT Z BADAŃ 2005 Autor: Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor)

11 Dla dzieci (szkoły podstawowe, gimnazjalne)
Wolontariat - dla kogo? Dla dzieci (szkoły podstawowe, gimnazjalne) Zagrożenia Zniechęcenie – nieodpowiednie dobranie możliwości zaangażowania do wieku Szanse Wychowanie ze wskazaniem na drugiego człowieka

12 Wolontariat - dla kogo? Dla licealistów Zagrożenia Szanse
Zaangażowanie tylko z chęci zdobycia „papierka” (wolontariat wpisywany na świadectwie) Szanse Wychowywanie ze wskazaniem na drugiego człowieka Pobudzanie aktywności Umożliwienie realizacji własnych pomysłów

13 Wolontariat - dla kogo? Dla studentów Szanse
Zdobycie doświadczenia na wielu polach aktywności Nauka samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych Zagrożenia Traktowanie wolontariatu jako „punktu w CV”

14 Wolontariat - dla kogo? Dla pracowników Szanse
Stworzenie nowych więzi i relacji pracowników z firmą Zagrożenia Stworzenie z dobrowolnego zaangażowania przymusu

15 Wolontariat - dla kogo? Dla ludzi starszych Szanse
Możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu pomagając innym Zagrożenia Ograniczenia wynikające z wieku i nabytych przyzwyczajeń

16 Jakość wolontariatu Dobry wolontariat potrzebuje dobrych organizacji
Standardy pracy wolontariusza Wartościowe obszary zaangażowania Odpowiednio przygotowane miejsce pracy

17 Wnioski Badania dotyczące stanu i jakości wolontariatu w Małopolsce oraz zapotrzebowania na pracę wolontarystyczną Wzmocnienie organizacji w kierunku podniesienia jakości pracy z wolontariuszami Promocja wolontariatu dla różnych grup wiekowych Stworzenie narzędzi ułatwiających dostęp do wolontariatu Wzmocnienie wolontariatu jako elementu wychowawczego w programach szkolnych


Pobierz ppt "Wolontariat w Małopolsce-szanse i wyzwania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google