Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat. Definicja Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat. Definicja Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat

2 Definicja Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Obecnie wolontariat i wolontariusz, dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, są już pojęciami prawnymi. Obecnie wolontariat i wolontariusz, dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, są już pojęciami prawnymi. Ustawa definiuje wolontariusza jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Praca wolontarystyczna bywa używana wymiennie ze sformułowaniem praca społeczna, ochotnicza. Ustawa definiuje wolontariusza jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Praca wolontarystyczna bywa używana wymiennie ze sformułowaniem praca społeczna, ochotnicza.

3 wolontariusze Gala-Poznański Wolontariusz Roku2011

4 Czy wiesz, że? Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim Domu Pomocy Społecznej - jest. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim Domu Pomocy Społecznej - jest.

5 Rodzaje wolontariatu hospicyjnego

6 Wolontariuszem medycznym specjalistycznym może zostać osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun chorych), a pomocniczym - osoba bez wykształcenia medycznego, które ukończyły 18 lat i przeszły pomyślnie kurs z podstawowej wiedzy o wolontariacie oraz z zakresu opieki paliatywnej. Wolontariusz niemedyczny wspiera Hospicjum w organizowanych akcjach (koncertach, kwestach, konferencjach, przedstawieniach) oraz pracach biurowych i porządkowych. W ten rodzaj Wolontariatu może zaangażować się każdy niezależnie od wieku, wykształcenia, sprawności fizycznej i intelektualnej, rodzaj i typ pracy dobiera koordynator Wolontariatu.

7 opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom jest dobrowolny zakłada pewną ciągłość i systematyczność w działaniach Istotne elementy WOLONTARIATU Wolontariat

8 służbą dla dobra ludzkości pracą ofiarowaną dobrowolnie najbardziej potrzebującym. sposobem na spędzanie wolnego czasu metodą szerokiej integracji środowiskowej WOLONTARIAT Nie jest tylko

9 Motywacje Młodzież: Młodzież: Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata poszukiwanie własnej tożsamości, sposób na poszukiwanie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie Osoby w wieku średnim: Osoby w wieku średnim: Sposób na samorealizację,, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do trudów dnia codziennego, humanizacja życia Emeryci: Emeryci: Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie realizowanych pasji

10 Motywy wolontariuszy Co motywuje ludzi do pomocy bliźnim? Oto jedne z najczęstszych pobudek : chęć szerzenia dobra czyjaś potrzeba potrzeba kontaktu z ludźmi czynnik pożyteczności chęć bycia potrzebnym czyjś przykład osobiste nieszczęście pobudki religijne nadanie sensu życiu nagła konieczność

11 Konsekwencje duchowej natury wolontariatu hospicyjnego Konsekwencje duchowej natury wolontariatu hospicyjnego należy on do najcenniejszych i najbardziej intymnych wartości człowieka należy on do najcenniejszych i najbardziej intymnych wartości człowieka niesie w sobie jakieś wyzwanie (tajemnicę), która sprawia, że człowiek przekracza samego siebie niesie w sobie jakieś wyzwanie (tajemnicę), która sprawia, że człowiek przekracza samego siebie czynna miłość do osoby – istotą wolontariatu hospicyjnego; czynna miłość do osoby – istotą wolontariatu hospicyjnego; troska o słowa pełne szacunku; troska o słowa pełne szacunku; wolontariat hospicyjny zmienia wszystkich, którzy pozostają w obrębie jego oddziaływania - przybliża ich do miary prawdziwego człowieczeństwa wolontariat hospicyjny zmienia wszystkich, którzy pozostają w obrębie jego oddziaływania - przybliża ich do miary prawdziwego człowieczeństwa

12 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium? I. Znaczenie posługi wolontariuszy w szpitalach i hospicjach - wsparcie dla pacjentow; - wsparcie dla pacjentow; - wsparcie dla rodzin pacjentów; - wsparcie dla rodzin pacjentów; - wsparcie dla zespołu medycznego - wsparcie dla zespołu medycznego (konieczne szkolenie zespołu do współpracy z wolontariuszami); (konieczne szkolenie zespołu do współpracy z wolontariuszami); - własny rozwój i wzrost w cnotach; - własny rozwój i wzrost w cnotach;

13 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium? C.d. II. Organizacja wolontariuszy medycznych, pomocniczych Hospicjum Palium 1. Rekrutacja wolontariuszy- parafie, sprawdzone media, strony internetowe, znajomi i przyjaciele; 1. Rekrutacja wolontariuszy- parafie, sprawdzone media, strony internetowe, znajomi i przyjaciele; 2. Organizacja szkolenia wolontariuszy medycznych ( Program szkolenia)i ich przygotowanie do posługi na oddziale szpitalnym i w domach chorych; 3. Motywacje do właściwych zachowań w posłudze wolontariackiej – pokazywanie właściwych wzorców, praktyka na oddziale z różnymi wolontariuszami, budowanie dobrych relacji w grupie wolontariuszy- spotkania, pokój dla wolontariuszy, doszkolenia; 4. Ustalenie stałych zasad posługi wolonariuszy- Regulamin, Kodeks Etyczny, Harmonogram wejść na oddział, Karta wolontariusza posługującego w domu pacjenta;

14 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd III. Koordynacja posługi wolontariuszy: 1.Spotkania wolontariuszy jako istotny element tworzenia wspólnoty; 2.Duże znaczenie indywidualnych rozmów z wolontariuszami; 3.Nacisk na stałe poszerzanie umiejętności wolontariuszy – doszkalanie w zakresie wiedzy medycznej i poza medycznej, propagowanie czytelnictwa z zakresu naszej posługi;

15 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd 4. Monitorowanie i pomoc w sytuacjach 4. Monitorowanie i pomoc w sytuacjach trudnych; trudnych; 5. Zachęcanie do podejmowania nowych wezwań np. udział w spotkaniach w szkołach, zaangażowanie w pomoc rodzinom i dzieciom osieroconym, działania na rzecz rozbudowy (kampania Motyle dla Hospicjum)itd.. 5. Zachęcanie do podejmowania nowych wezwań np. udział w spotkaniach w szkołach, zaangażowanie w pomoc rodzinom i dzieciom osieroconym, działania na rzecz rozbudowy (kampania Motyle dla Hospicjum)itd.. 6. Stwarzanie możliwości do zaangażowania w 6. Stwarzanie możliwości do zaangażowania w wolontariat różnych osob i środowisk; wolontariat różnych osob i środowisk;

16 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd 7. Umożliwienie wzrostu i rozwoju osobowego a 7. Umożliwienie wzrostu i rozwoju osobowego a także duchowego - Msze Św. wykłady i także duchowego - Msze Św. wykłady i spotkania z duchownymi i świeckimi – jako spotkania z duchownymi i świeckimi – jako element zapobiegania wypaleniu; element zapobiegania wypaleniu;

17 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd IV. Trudności przy tworzeniu i koordynowaniu posługi wolontariuszy koordynowaniu posługi wolontariuszy - brak procedur; - brak procedur; - brak współpracy z zespołem medycznym; - brak współpracy z zespołem medycznym; - zmiany w Harmonogramie wejść na oddział; - zmiany w Harmonogramie wejść na oddział; - uwzględnianie indywidualności i osobowości członków zespołu; - uwzględnianie indywidualności i osobowości członków zespołu; - dyspozycyjność, zobowiązania czasowe; - dyspozycyjność, zobowiązania czasowe; - problemy osobiste i zawodowe wolontariuszy; - problemy osobiste i zawodowe wolontariuszy; - nieukształtowany do końca obraz posługi; - nieukształtowany do końca obraz posługi;

18 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd V. Stworzenie możliwości do zaangażowania w wolontariat hospicyjny dzieci i młodzieży; V. Stworzenie możliwości do zaangażowania w wolontariat hospicyjny dzieci i młodzieży; - szerzenie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej ( przez dzieci trafiamy do dorosłych) - szerzenie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej ( przez dzieci trafiamy do dorosłych) - działania na rzecz kampanii Motyle dla Hospicjum - działania na rzecz kampanii Motyle dla Hospicjum - sieć młodzieżowego wolontariatu hospicyjnego Motyli wolontariat - sieć młodzieżowego wolontariatu hospicyjnego Motyli wolontariat


Pobierz ppt "Wolontariat. Definicja Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google