Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat

2 Definicja Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Obecnie „wolontariat” i „wolontariusz”, dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, są już pojęciami prawnymi. Ustawa definiuje „wolontariusza” jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Praca wolontarystyczna bywa używana wymiennie ze sformułowaniem praca społeczna, ochotnicza.

3 wolontariusze Gala-Poznański Wolontariusz Roku2011

4 Czy wiesz, że? Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim Domu Pomocy Społecznej - jest.

5 Rodzaje wolontariatu hospicyjnego

6 Wolontariuszem medycznym specjalistycznym może zostać osoba z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun chorych) , a pomocniczym - osoba bez wykształcenia medycznego, które ukończyły 18 lat i przeszły pomyślnie kurs z podstawowej wiedzy o wolontariacie oraz z zakresu opieki paliatywnej. Wolontariusz niemedyczny wspiera Hospicjum w organizowanych akcjach (koncertach, kwestach, konferencjach, przedstawieniach) oraz pracach biurowych i porządkowych. W ten rodzaj Wolontariatu może zaangażować się każdy niezależnie od wieku, wykształcenia, sprawności fizycznej i intelektualnej, rodzaj i typ pracy dobiera koordynator Wolontariatu.

7 Istotne elementy WOLONTARIATU
opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom jest dobrowolny zakłada pewną ciągłość i systematyczność w działaniach Wolontariat

8 WOLONTARIAT „służbą dla dobra ludzkości”
„pracą ofiarowaną dobrowolnie najbardziej potrzebującym”. sposobem na spędzanie wolnego czasu metodą szerokiej integracji środowiskowej Nie jest tylko

9 Motywacje Młodzież: Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata poszukiwanie własnej tożsamości, sposób na poszukiwanie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie Osoby w wieku średnim: Sposób na samorealizację,, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do trudów dnia codziennego, „humanizacja życia” Emeryci: Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie realizowanych pasji

10 osobiste nieszczęście czynnik pożyteczności
Motywy wolontariuszy Co motywuje ludzi do pomocy bliźnim? Oto jedne z najczęstszych pobudek : czyjś przykład osobiste nieszczęście pobudki religijne nadanie sensu życiu nagła konieczność chęć szerzenia dobra czyjaś potrzeba potrzeba kontaktu z ludźmi czynnik pożyteczności chęć bycia potrzebnym

11 „Konsekwencje” duchowej natury wolontariatu hospicyjnego
należy on do najcenniejszych i najbardziej intymnych wartości człowieka niesie w sobie jakieś wyzwanie (tajemnicę), która sprawia, że człowiek przekracza samego siebie czynna miłość do osoby – istotą wolontariatu hospicyjnego; troska o słowa pełne szacunku; wolontariat hospicyjny zmienia wszystkich, którzy pozostają w obrębie jego oddziaływania - przybliża ich do miary prawdziwego człowieczeństwa

12 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?
I. Znaczenie posługi wolontariuszy w szpitalach i hospicjach - wsparcie dla pacjentow; - wsparcie dla rodzin pacjentów; - wsparcie dla zespołu medycznego (konieczne szkolenie zespołu do współpracy z wolontariuszami); - własny rozwój i wzrost w cnotach;

13 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium. C
Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium? C.d. II. Organizacja wolontariuszy medycznych, pomocniczych Hospicjum Palium 1. Rekrutacja wolontariuszy- parafie, sprawdzone media, strony internetowe, znajomi i przyjaciele; 2. Organizacja szkolenia wolontariuszy medycznych ( Program szkolenia)i ich przygotowanie do posługi na oddziale szpitalnym i w domach chorych; 3. Motywacje do właściwych zachowań w posłudze wolontariackiej – pokazywanie właściwych wzorców, praktyka na oddziale z różnymi wolontariuszami, budowanie dobrych relacji w grupie wolontariuszy- spotkania, pokój dla wolontariuszy, doszkolenia; 4. Ustalenie stałych zasad posługi wolonariuszy- Regulamin, Kodeks Etyczny, Harmonogram wejść na oddział, Karta wolontariusza posługującego w domu pacjenta;

14 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd
III. Koordynacja posługi wolontariuszy: Spotkania wolontariuszy jako istotny element tworzenia wspólnoty; Duże znaczenie indywidualnych rozmów z wolontariuszami; Nacisk na stałe poszerzanie umiejętności wolontariuszy – doszkalanie w zakresie wiedzy medycznej i poza medycznej, propagowanie czytelnictwa z zakresu naszej posługi;

15 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd
4. Monitorowanie i pomoc w sytuacjach trudnych; 5. Zachęcanie do podejmowania nowych wezwań np. udział w spotkaniach w szkołach, zaangażowanie w pomoc rodzinom i dzieciom osieroconym, działania na rzecz rozbudowy (kampania „Motyle dla Hospicjum”)itd.. 6. Stwarzanie możliwości do zaangażowania w wolontariat różnych osob i środowisk;

16 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd
7. Umożliwienie wzrostu i rozwoju osobowego a także duchowego - Msze Św. wykłady i spotkania z duchownymi i świeckimi – jako element zapobiegania wypaleniu;

17 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd
IV. Trudności przy tworzeniu i koordynowaniu posługi wolontariuszy - brak procedur; - brak współpracy z zespołem medycznym; - zmiany w Harmonogramie wejść na oddział; - uwzględnianie indywidualności i osobowości członków zespołu; - dyspozycyjność, zobowiązania czasowe; - problemy osobiste i zawodowe wolontariuszy; - nieukształtowany do końca obraz posługi;

18 Jak zorganizować dobry wolontariat na przykładzie Hospicjum Palium?cd
V. Stworzenie możliwości do zaangażowania w wolontariat hospicyjny dzieci i młodzieży; - szerzenie idei opieki paliatywnej i hospicyjnej ( przez dzieci trafiamy do dorosłych) - działania na rzecz kampanii „Motyle dla Hospicjum” - sieć młodzieżowego wolontariatu hospicyjnego „Motyli wolontariat”


Pobierz ppt "Wolontariat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google