Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej."— Zapis prezentacji:

1 Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Katowice 19-20 listopada 2009 r.

2 Cele, problematyka i konstrukcja wystąpienia uogólniona refleksja nad kapitałem i jego odmianami oraz sposobami kwantyfikacji; kapitały w megalopolis, czyli organizacjach przestrzenno-społecznych stanowiących (obok miast globalnych, państw narodowych, wielkich regionów i TNC) pierwszoplanowych aktorów na politycznej, gospodarczej i kulturalnej scenie systemu światowego; kontrapunkt empiryczny w postaci śląskiego megalopolis;

3 Megalopolis (z gr. megalo- = 'wielko-', polis – 'miasto') - najwyższa forma aglomeracji, skupisko szybko rozwijających się miast milionowych, połączonych wraz z dużą liczbą ośrodków mniejszych, leżących pomiędzy nimi, w jeden wielki organizm miejski; termin megalopolis autorstwa Jeana Gottmanna (1957) początkowo stosowany był dla określenia korytarza ekonomicznego rozciągającego się na linii Boston-Nowy Jork-Waszyngton; w dzisiejszym świecie wzrost gospodarczy pobudzają nie całe państwa, a tylko ich fragmenty – dynamiczne regiony, transnarodowe, transterytorialne, współczesne wersje oryginalnych megalopolis;

4 Potencjał megalopolis według Richarda Floridy (autora mapy współczesnych megalopolis) gospodarkę zdominowało około 20 megalopolis – połowa z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych, reszta rozsiana jest po całym świecie. granice megaregionów wyznaczają dane demograficzne i ekonomiczne oraz miejskie światła, których nagromadzenie widać na nocnych zdjęciach satelitarnych Ziemi. 20 megalopolis: zaledwie 10 % światowej populacji, czyli około 660 mln mieszkańców, odpowiada za 50 % aktywności gospodarczej świata. W obrębie tych 20 megaregionów powstaje 75% wszystkich innowacji.

5 Mapa światła na Ziemi

6

7 Przykłady światowych megalopolis Najsilniejszym ekonomicznie megalopolis jest obszar między Bostonem i Waszyngtonem (BosWash, także Bosnywash). Populacja wynosi 55 milionów, co stanowi 17 % wszystkich Amerykanów. Wielkość gospodarki regionu - 2,5 biliona dolarów, co sprawia, że jest on czwartą gospodarką świata - większą niż Francja czy Wielka Brytania. Trzy dalsze centra amerykańskiej gospodarki rozciągają się nawet poza granice kraju. Tzw. So-Cal biegnie od Los Angeles do San Diego, a następnie przekracza granicę meksykańską i kończy się w Tijuanie. Tor-Buff-Chester rozciąga się od Toronto do Rochester. Cascadia od Portland w Oregonie do Vancouver. Nippon-Megalopolis najsilniej zurbanizowany obszar Japonii i największy pod względem liczby ludności region miejski w świecie (45 tys. km 2, ok. 80 mln mieszk.). Obejmuje wielkie regiony metropolitalne: Tokio–Jokohama, Osaka–Kōbe–Kioto, aglomeracje: Nagoi, Kitakiusiu i gł. okręgi przem. (Keihin, Hanshin) - wytwarzające 75% krajowej wartości produkcji przemysłowej. megalopolis brazylijskie- São Paulo i Rio de Janeiro - Nova Iguaçu - skupia na obszarze około 165 tys. km kw. prawie 34,5 mln mieszkańców.

8 Nippon-Megalopolis

9 Megalopolis europejskie największe europejskie megalopolis obejmuje obszar czterech krajów: Holandii, Belgii, Niemiec i Francji; od Barcelony po Marsylię rozciąga się południowy obszar ekonomiczny Europy, przyciągający ludzi i firmy konkurencyjnymi kosztami i śródziemnomorskim stylem życia;

10 Śląskie megalopolis – pierwsze przybliżenie Metropolia Górnośląska Kraków Wrocław Poznań Trójmiasto Łódź Warszawa powierzchnia - 1.468 km 2 ludnośc w tys. – 2.000.000 ludnośc na 1 km2 – 1.620 osób Metropolia Górnośląska powierzchnia – 4.435 km 2 ludność w tys. – 5.317.565 ludność na 1 km2 – 1.200 osób Niemcy – Zagłębie Ruhry powierzchnia – 12.414 km 2 ludność w tys. – 4.026.000 ludność na 1 km2 – 326 osób Francja – Nord-Pas- De-Calais powierzchnia – 26.517 km 2 ludność w tys. – 1.566.000 ludność na 1 km2 – 2737 osób Ukraina – Donbas

11

12 Liczenie kapitałów kapitał ludzki (human capital) – umiejętności pojedynczych ludzi, ich skumulowana wiedza, zdolność do podejmowania pracy, stan zdrowia; kapitał społeczny (social capital) – zdolność i gotowość do kooperacji między ludźmi, do kompromisu, dialogu, społecznej wiarygodności i zaufania społecznego; kapitał przyrodniczy – jakość wody, powietrza, ziemi, stopień zanieczyszczenia, poziom hałasu, atrakcyjność ekologiczna; kapitał infrastrukturalny – istniejąca sieć drogowa i transportowa, układ komunikacyjny, infostrady; kapitał finansowy – jego istnienie warunkuje, z jednej strony rozbudowę pozostałych kapitałów, z drugiej - poziom kapitałów przekłada się na ilość i jakość zaangażowanych w rynek pieniędzy;

13 Górnośląski Związek Metropolitalny w skali województwa śląskiego

14 196,7 188,4 143,9 54,4 113,3 183,8 58,8 71,1 309,6 129,5 75,0 221,3 128,3 95,2

15 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) 3146 2804 2510 2381 2493 3727 2766 2423 3230 3088 2524 2480 2395 2584

16 Uczelnie publiczne i niepubliczne (wraz z placówkami filialnymi) publiczne niepubliczne 3 1 2 1 5 3 2 3 9 14 1 1 1 4 3 1 2

17 Liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców 394,9 457,6 399,3 402,5 443,3 406,7 328,4 Mieszkania oddane do użytku w 2008 roku (na 1 tys. mieszkańców)

18 3141 3048 Liczba mieszkańców na 1 zakład opieki zdrowotnej 3548 1810 1628 2019 2749 Pracownicy medyczni na 10 tys. mieszkańców

19 Kina Teatry Opera Filharmonie Muzea i galerie sztuki 2 3 5 21142114 2 7 7 1 7 2 1 2 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1

20 Ranking metropolii – NORDEA METROX.2008

21 Niech żyją giganci, czyli dokąd zmierza śląskie megalopolis? wskaźniki makro i mikroekonomiczne oraz doświadczenia innych megaregionów pozwalają wysnuć przypuszczenia, że o przyszłości Polski decydować będą dwie konurbacje, czyli miejskie giganty powiązane ze sobą siecią dróg i biznesów: dziesięciomilionowa konurbacja śląsko- krakowsko-ostrawska i czteromilionowa warszawsko-łódzka

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google