Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej."— Zapis prezentacji:

1 Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Katowice listopada 2009 r.

2 Cele, problematyka i konstrukcja wystąpienia uogólniona refleksja nad kapitałem i jego odmianami oraz sposobami kwantyfikacji; kapitały w megalopolis, czyli organizacjach przestrzenno-społecznych stanowiących (obok miast globalnych, państw narodowych, wielkich regionów i TNC) pierwszoplanowych aktorów na politycznej, gospodarczej i kulturalnej scenie systemu światowego; kontrapunkt empiryczny w postaci śląskiego megalopolis;

3 Megalopolis (z gr. megalo- = 'wielko-', polis – 'miasto') - najwyższa forma aglomeracji, skupisko szybko rozwijających się miast milionowych, połączonych wraz z dużą liczbą ośrodków mniejszych, leżących pomiędzy nimi, w jeden wielki organizm miejski; termin megalopolis autorstwa Jeana Gottmanna (1957) początkowo stosowany był dla określenia korytarza ekonomicznego rozciągającego się na linii Boston-Nowy Jork-Waszyngton; w dzisiejszym świecie wzrost gospodarczy pobudzają nie całe państwa, a tylko ich fragmenty – dynamiczne regiony, transnarodowe, transterytorialne, współczesne wersje oryginalnych megalopolis;

4 Potencjał megalopolis według Richarda Floridy (autora mapy współczesnych megalopolis) gospodarkę zdominowało około 20 megalopolis – połowa z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych, reszta rozsiana jest po całym świecie. granice megaregionów wyznaczają dane demograficzne i ekonomiczne oraz miejskie światła, których nagromadzenie widać na nocnych zdjęciach satelitarnych Ziemi. 20 megalopolis: zaledwie 10 % światowej populacji, czyli około 660 mln mieszkańców, odpowiada za 50 % aktywności gospodarczej świata. W obrębie tych 20 megaregionów powstaje 75% wszystkich innowacji.

5 Mapa światła na Ziemi

6

7 Przykłady światowych megalopolis Najsilniejszym ekonomicznie megalopolis jest obszar między Bostonem i Waszyngtonem (BosWash, także Bosnywash). Populacja wynosi 55 milionów, co stanowi 17 % wszystkich Amerykanów. Wielkość gospodarki regionu - 2,5 biliona dolarów, co sprawia, że jest on czwartą gospodarką świata - większą niż Francja czy Wielka Brytania. Trzy dalsze centra amerykańskiej gospodarki rozciągają się nawet poza granice kraju. Tzw. So-Cal biegnie od Los Angeles do San Diego, a następnie przekracza granicę meksykańską i kończy się w Tijuanie. Tor-Buff-Chester rozciąga się od Toronto do Rochester. Cascadia od Portland w Oregonie do Vancouver. Nippon-Megalopolis najsilniej zurbanizowany obszar Japonii i największy pod względem liczby ludności region miejski w świecie (45 tys. km 2, ok. 80 mln mieszk.). Obejmuje wielkie regiony metropolitalne: Tokio–Jokohama, Osaka–Kōbe–Kioto, aglomeracje: Nagoi, Kitakiusiu i gł. okręgi przem. (Keihin, Hanshin) - wytwarzające 75% krajowej wartości produkcji przemysłowej. megalopolis brazylijskie- São Paulo i Rio de Janeiro - Nova Iguaçu - skupia na obszarze około 165 tys. km kw. prawie 34,5 mln mieszkańców.

8 Nippon-Megalopolis

9 Megalopolis europejskie największe europejskie megalopolis obejmuje obszar czterech krajów: Holandii, Belgii, Niemiec i Francji; od Barcelony po Marsylię rozciąga się południowy obszar ekonomiczny Europy, przyciągający ludzi i firmy konkurencyjnymi kosztami i śródziemnomorskim stylem życia;

10 Śląskie megalopolis – pierwsze przybliżenie Metropolia Górnośląska Kraków Wrocław Poznań Trójmiasto Łódź Warszawa powierzchnia km 2 ludnośc w tys. – ludnośc na 1 km2 – osób Metropolia Górnośląska powierzchnia – km 2 ludność w tys. – ludność na 1 km2 – osób Niemcy – Zagłębie Ruhry powierzchnia – km 2 ludność w tys. – ludność na 1 km2 – 326 osób Francja – Nord-Pas- De-Calais powierzchnia – km 2 ludność w tys. – ludność na 1 km2 – 2737 osób Ukraina – Donbas

11

12 Liczenie kapitałów kapitał ludzki (human capital) – umiejętności pojedynczych ludzi, ich skumulowana wiedza, zdolność do podejmowania pracy, stan zdrowia; kapitał społeczny (social capital) – zdolność i gotowość do kooperacji między ludźmi, do kompromisu, dialogu, społecznej wiarygodności i zaufania społecznego; kapitał przyrodniczy – jakość wody, powietrza, ziemi, stopień zanieczyszczenia, poziom hałasu, atrakcyjność ekologiczna; kapitał infrastrukturalny – istniejąca sieć drogowa i transportowa, układ komunikacyjny, infostrady; kapitał finansowy – jego istnienie warunkuje, z jednej strony rozbudowę pozostałych kapitałów, z drugiej - poziom kapitałów przekłada się na ilość i jakość zaangażowanych w rynek pieniędzy;

13 Górnośląski Związek Metropolitalny w skali województwa śląskiego

14 196,7 188,4 143,9 54,4 113,3 183,8 58,8 71,1 309,6 129,5 75,0 221,3 128,3 95,2

15 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł)

16 Uczelnie publiczne i niepubliczne (wraz z placówkami filialnymi) publiczne niepubliczne

17 Liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców 394,9 457,6 399,3 402,5 443,3 406,7 328,4 Mieszkania oddane do użytku w 2008 roku (na 1 tys. mieszkańców)

18 Liczba mieszkańców na 1 zakład opieki zdrowotnej Pracownicy medyczni na 10 tys. mieszkańców

19 Kina Teatry Opera Filharmonie Muzea i galerie sztuki

20 Ranking metropolii – NORDEA METROX.2008

21 Niech żyją giganci, czyli dokąd zmierza śląskie megalopolis? wskaźniki makro i mikroekonomiczne oraz doświadczenia innych megaregionów pozwalają wysnuć przypuszczenia, że o przyszłości Polski decydować będą dwie konurbacje, czyli miejskie giganty powiązane ze sobą siecią dróg i biznesów: dziesięciomilionowa konurbacja śląsko- krakowsko-ostrawska i czteromilionowa warszawsko-łódzka

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Śląskie Megalopolis -liczenie kapitałów Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir Grzegorz Gawron Kapitały społeczne i kulturowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google