Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anoplophora chinensis (Forster)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anoplophora chinensis (Forster)"— Zapis prezentacji:

1 Anoplophora chinensis (Forster)

2 Status prawny Organizmy kwarantannowe:
Anoplophora chinensis ( Thomson) Anoplophora glabripennis ( Motschulsky) Anoplophora malasiaca ( Forster) dwa gatunki A. chinensis oraz A. malasiaca obecnie uznane za jeden: A. chinensis, nazwy są synonimami

3 Akty prawne - unijne Dyrektywa Rady 2000/29/WE Zał. I Część A Dział I
Decyzja komisji z dnia 07 listopada 2008r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis

4 Akty prawne - krajowe rozporządzenie MRiRW
z dnia 21 lutego 2008r.( Dz. U. Nr 46, poz ze zm.) zał. I, część A, dział I, tabela A, pkt 4 w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych z dnia 18 listopada 2009r. ( Dz. U. Nr 206, poz. 1593) w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis

5 Rozmieszczenie geograficzne
A. chinensis – Chiny, Japonia, Korea Płn. i Płd., Tajwan, Hong Kong, Birma, Malezja, Wietnam, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Holandia [ Litwa ,Wielka Brytania ] A. glabripennis- Chiny, Korea Płn. i Płn., Tajwan, Japonia, Stany Zjednoczone, Włochy, Austria, Francja, Niemcy.

6

7

8 Anoplophora chinensis. - rośliny żywicielskie
Citrus spp. (cytrusowe) Corylus spp (leszczyna) Cotoneaster spp. (irga) Fagus spp. (buk) Lagerstroemia spp. Malus spp. (jabłoń) Acer spp. (klon) Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny) Alnus spp. (olcha) Betula spp. (brzoza) Carpinus spp. (grab)

9 Rośliny żywicielskie – cd.
Platanus spp. (platan) Populus spp. (topola) Prunus spp. (śliwa, morela,brzoskwinia, wiśnia, czereśnia) Pyrus spp. (grusza) Salix spp. ( wierzba) Ulmus spp.( wiąz)

10 Anoplophora chinensis (Forster)
biologia, objawy występowania i wykrywanie A.chinensis te same jak w przypadku A. glabripennis cechą różniącą A. chinensis i A. glabripennis są nierówności na podstawie pokryw

11 Odróżnianie gatunków Anoplophora glabripennis (Motchulsky)
Anoplophora chinensis (Thomson)

12 Anoplophora chinensis

13 Anoplophora chinensis

14 Anoplophora spp.- Biologia
owady dorosłe występują w okresie kwiecień – październik, odżywiają się liśćmi, ogonkami liściowymi i młodą korą jaja składane pojedynczo pod korą u podstawy pnia, do wysokości ok. 60 cm larwy żerują w zdrewniałych tkankach gałęzi, pnia i korzeni (cykl rozwojowy trwa od 1 do 2 lat) osobniki dorosłe wychodzą przez otwory znajdujące się u podstawy pnia ( 5-20 cm) lub na odkrytych korzeniach

15 Identyfikacja szkodnika - jaja
na powierzchni kory występują owalne uszkodzenia kory średnicy mm - miejsca złożenia jaj jaja są wydłużone, cylindryczne, lekko zwężające się ku tyłowi, barwy kremowobiałej, ok. 5 mm długości i ok. 2 mm szerokości w miejscach złożenia jaj często dochodzi do wycieków soku

16 Anoplophora glabripennis Uszkodzenia
Miejsce złożenia jaj Miejsce złożenia jaj

17 Anoplophora spp. Uszkodzenia: miejsca złożenia jaj

18 Anoplophora spp. Uszkodzenia: miejsca złożenia jaj

19 Identyfikacja szkodnika- larwa
larwy (5-60mm) po opuszczeniu osłonek jajowych wgryzają się w głębsze warstwy, gdzie drążą spłaszczone w przekroju korytarze przebiegające w różnych kierunkach i na różnej głębokości larwy bardzo podobne do larw żerdzianek ( Monochamus), ciało beznogie, barwy od kremowobiałej do żółtawej z brązową głową, rozszerzające się w części tułowiowej, spłaszczone grzbieto-brzusznie

20 Anoplophora chinensis
Larwa

21 Anoplophora glabripennis Larwa
. Larwa Larwa

22 Identyfikacja szkodnika - poczwarka
poczwarka typu wolnego - podobna do osobnika dorosłego z wyraźnie widocznymi poszczególnymi częściami ciała, jasno zabarwiona

23 Anoplophora spp.- Poczwarka

24 Anoplophora spp.- Poczwarka

25 Anoplophora glabripennis Postać dorosła

26 Anoplophora glabripennis
Otwory wylotowe – okrągłe 6-11 mm średnicy

27 Anoplophora spp. Uszkodzenia: okrągłe otwory wylotowe

28 Anoplophora spp. Uszkodzenia: okrągłe otwory wylotowe

29

30 Anoplophora chinensis
Postać dorosła mm

31 Anoplophora chinensis
Ciało czarne z lekkim połyskiem, na pokrywach nieregularne plamki z jasnych włosków, stopy i strona brzuszna pokryta delikatnym niebieskim omszeniem

32 Anoplophora chinensis

33

34 Anoplophora glabripennis

35 Anoplophora glabripennis Postać dorosła – dymorfizm płciowy
samica samiec 1,7-2 Czułki 1.2

36 Anoplophora glabripennis Uszkodzenia
Trociny Wycieki soku

37 Anoplophora spp. Ślady żerowania chrząszczy

38 Anoplophora spp.

39 Anoplophora spp. - Wykrywanie
postaci dorosłe żerują na wierzchołkach pędów owady duże, postaci dorosłe 20–40 mm długości wyróżniające ubarwienie postaci dorosłych, chrząszcze wykazują dymorfizm płciowy beznogie larwy, barwy kremowej, do 60 mm długości okrągłe otwory wyjściowe/wylotowe postaci dorosłych, trociny miejsca złożenia jaj w postaci szczelin w korze wycieki soku korytarze pod korą i w drewnie więdnięcie i zamieranie zaatakowanych roślin

40 Anoplophora spp. - Znaczenie ekonomiczne
znaczące szkodniki drewna obniżanie wartości drewna zakłócony transport wody i składników pokarmowych uszkodzenia drzew owocowych- obniżenie plonu rośliny stają się podatniejsze na ataki innych szkodników i chorób zamieranie roślin

41 Nowe regulacje prawne UE
Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Anoplophora chinensis ( Forster) ( 2008/840/WE)

42 Nowe regulacje prawne UE
Art. 4 państwa członkowskie prowadzą coroczne urzędowe kontrole dotyczące występowania organizmu Anoplophora chinensis oraz dowodów porażenia przez ten organizm roślin żywicielskich na swoich terytoriach wyniki tych kontroli, wraz z wykazem wyznaczonych obszarów są zgłaszane Komisji i pozostałym państwom członkowskim do każdego roku

43 Nowe regulacje prawne UE
„ określone rośliny” oznaczają rośliny do sadzenia, inne niż nasiona rodzajów: Acer spp., Alnus spp., Betula spp. Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp.,oraz Ulmus spp., gatunku: Aesculus hippocastanum

44 Nowe regulacje prawne UE
określone rośliny przywożone z krajów trzecich, co do których wiadomo, że występuje w nich A. chinensis mogą być wprowadzane do Wspólnoty jedynie pod warunkiem, że: spełnione są wymogi określone w zał. I część I pkt.1 decyzji – dodatkowa deklaracja zostaną przy wprowadzaniu do Wspólnoty poddane kontroli przez odpowiedzialny organ urzędowy , zgodnie z zał. I część I pkt. 2 do decyzji i zostaną uznane za wolne od organizmu w przypadku przemieszczania we Wspólnocie towarzyszy im paszport roślin

45 Nowe regulacje prawne UE
określone rośliny pochodzące z wyznaczonych obszarów we Wspólnocie, określonych zgodnie z art. 5, można przemieszczać w obrębie Wspólnoty jedynie, jeśli : towarzyszy im paszport roślin były uprawiane przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających przemieszczanie w zarejestrowanym zgodnie z dyrektywą 92/90/EWG miejscu produkcji, które było dwa razy w roku poddawane drobiazgowym kontrolom i uznane za wolne od organizmu

46 Nowe regulacje prawne UE
wyznaczone obszary składają się z : strefy porażenia będącej strefą, w której potwierdzono występowanie A. chinensis, obejmującej wszystkie rośliny wykazujące objawy spowodowane przez w/w organizm i o ile ma zastosowanie, wszystkie rośliny należące do tej samej partii w chwili sadzenia strefy buforowej o promieniu co najmniej 2 km wokół granic strefy porażenia

47 Nowe regulacje prawne UE
środki urzędowe podejmowane na wyznaczonych obszarach, obejmują co najmniej: - w strefie porażenia, odpowiednie środki zmierzające do zwalczenia organizmu, w tym ścinanie i niszczenie porażonych roślin i roślin wykazujących symptomy porażenia do 30 kwietnia - w strefie porażenia i strefie buforowej, intensywne monitorowanie organizmu poprzez kontrole roślin żywicielskich

48 Wykrycie organizmu w zachodniej Holandii ( rejon Boskoop )
Grudzień 2009r - 2 larwy na grabie, a wokół 2 zamierające drzewa Acer palmarum z 7 otworami wylotowymi Wyznaczono strefę porażenia i buforową W promieniu 3 m wykopano i przebadano wszystkie drzewa podatne W kolejnej strefie 100 m wykopano drzewa podatne i poddano lustracji

49 Wykrycie organizmu w zachodniej Holandii ( rejon Boskoop )
Szczegółowe lustracje w promieniu 2 km przed wprowadzeniem roślin do obrotu Zaopatrywanie roślin w paszporty Przekazano listę szkółek znajdujących się w rejonie Boskoop

50 Działania Inspekcji Przekazanie stosownych informacji podmiotom sprowadzającym rośliny podatne z rejonu Boskoop Prowadzenie kontroli zdrowotności w szkółkach i centrach ogrodniczych roślin podatnych sprowadzonych z rejonu Boskoop Przeprowadzenie niszczącej metody pobierania próbek o wielkości 0.5% ( ale nie mniej niż na 1 roślinie) – gdy średnica pnia wynosi min. 2cm W przypadku podejrzenia- pobieranie prób

51 METODA NISZCZĄCA Niszcząca metoda pobierania próbek polega na niszczeniu roślin poprzez złamanie/przecięcie w kilku miejscach gałęzi, pnia i korzeni, mającym na celu ewentualne wykrycie larw i/ lub korytarzy wydrążonych przez szkodnika wewnątrz ww. organów.

52 Otwór wylotowy

53 Działania Inspekcji oraz czy rośliny sprowadzone po r. są zaopatrzone w paszport TAK - przeprowadzenie czynności kontrolnych NIE – wycofanie roślin z obrotu w drodze decyzji administracyjnej ( zwrot do holenderskiego nadawcy lub ich zniszczenie, przesłanie notyfikacji)

54 Działania Inspekcji lustracje surowca drzewnego
lustracje drewnianego materiału opakowaniowego termin lustracji cały rok

55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Anoplophora chinensis (Forster)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google