Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium dyplomowe Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium dyplomowe Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium dyplomowe Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie.

2 Wpływ nowych technologii na działalność przedsiębiorstw Stosowanie nowych technologii ma znaczny wpływ na użytkowanie, magazynowanie, koszt, prędkość i organizację informacji. Podstawowe efekty ich zastosowania to: rozszerzenie zasięgu postrzegania (zmiany w reklamie i wzorcach marketingowych, zwiększenie dostępu do źródeł, globalny zasięg do zaopatrzenia) zmiany procesów (ujednolicenie zadań, ograniczenie do modułów i określonych interfejsów, ograniczenie czasu poprzez działania równoległe oraz organizację przepływu pracy i kontrolę), wpływ na niematerialne transakcje (większa prędkość i wydajność, redukcja papierkowej roboty, tańsze przechowywanie i odzyskiwanie danych, szybsze polecenia, wypłaty, usługi) zmiany struktury organizacji (hierarchii, kompetencji, koordynacji i kontroli, zespołów i grup roboczych oraz relacji)

3 Budowa modelu ekonometrycznego na temat wpływu nowych technologii na kształtowanie się zatrudnienia w firmach różnych branż. Dane statystyczne Zmienna objaśniana Y to liczba zatrudnionych po wdrożeniu danej technologii w przedsiębiorstwie. Potencjalne zmienne objaśniające: X1 – liczba zatrudnionych przed wdrożeniem danej technologii w firmie X2 – bezrobotni poprzednio pracujący według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (dane w tyś.)

4 Dane statystyczne Lp.FirmaY*X1*X2 1Tommex52210,7 2PrintDisplay42 189,8 3Biuro Rachunkowe Ekoconsultant Sp. z o.o ,7 4Manuli Ekobal15210,7 5Opoczno S.A ,8 6Amica Wronki S.A KGHM Polska Miedź S.A.(administacja) ,1 8KGHM Polska Miedź S.A ,3 9Górażdże Cementownia ,6 10Cementownia "Nowiny" ,6 11Comp Rzeszów S.A ,7 12Alu Rehab Poland Z O.O ,9 13ComArch S.A ,7 14Veracomp ,7 15Bowim S.A ,3 16PKN Orlen S.A ,8

5 Dane statystyczne 2 Wielkość firm na podstawie zatrudnienia (przed wdrożeniem danej technologii) Ilość zatrudnionychLiczba firm do Powyżej 10004

6 Dane statystyczne 3 Ilość zatrudnionychLiczba firm do Powyżej Wielkość firm na podstawie zatrudnienia (po wdrożeniu danej technologii)

7 Dane statystyczne 4 Porównanie wielkości firm na podstawie zatrudnienia przed i po wdrożeniu nowych technologii

8 Eliminacja zmiennych objaśniających Współczynnik zmienności średnia arytmetyczna odchylenie standardowe Współczynniki zmienności Zmienna V Przyjęcie X1204,06%Tak X258,76%Tak

9 Budowa modelu ekonometrycznego i analiza obserwacji ModelCzynnośćZmienne w modelu RR Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimat e Durbin - Watso n 1 Wprowadzenie danych surowych X11,000,999 59,532841,933 2 Usunięcie stałej z modelu X11,000,999 61,223901,547

10 Budowa modelu ekonometrycznego i analiza obserwacji 2 Ostateczna postać modelu: = ,965X1

11 Kształtowanie się zatrudnienia w firmach po wdrożeniu nowych technologii Liczba zatrudnionych pracowników w firmie przed wdrożeniem nowych technologii Wielkość zatrudnienia po wdrożeniu nowych technologii [0;636]Wzrasta [637;665]Nie zmieni się Maleje

12 Opis jakościowy - ankieta Ankieta Poniższa ankieta ma na celu zbadanie wpływu nowych technologii na kształtowanie się zatrudnienia w firmach różnych branż. Otrzymane wyniki posłużą jedynie jako podstawa pracy badawczej. INSTRUKCJA: Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi poprzez kliknięcie na odpowiednie pole, zaś pola wykropkowane należy samemu wypełnić. Czy w Państwa firmie na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpiło wdrożenie nowych technologii ( komputeryzacja, usieciowienie, systemy wspomagające zarządzanie, itp.)? ( w przypadku odpowiedzi Tak prosimy o podanie rodzaju technologii) Jaka była wielkość zatrudnienia w roku poprzedzającym wdrożenie danej technologii (jeśli miało miejsce kilka wdrożeń na przestrzeni ostatnich 10 lat, prosimy o podanie wielkości zatrudnienia w każdym z poprzedzających lat)? Jaka była wielkość zatrudnienia w roku po wdrożeniu danej technologii Dziękujemy za wypełnienie ankiety

13 Opis jakościowy-wnioski 1. W ponad 70% przedsiębiorstw zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych wiąże się z redukcją zatrudnienia, przy czym jest to redukcja rzędu kilku do kilkunastu procent (jedynie w przypadku działu administracji Amica Wronki spadek zatrudnienia o 25%). 2. W firmach w których wzrost zatrudnienia jest zauważalny to dotyczy on zatrudnienia ogółem w firmie i może być wynikiem również innych czynników mających miejsce w okresie wdrożenia systemu. 3. Wzrost zatrudnienia dotyczy firm ściśle technologicznych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (Netia) i bezprzewodowych (Polkomtel). Organizacje te znajdują się w fazie rozwoju, co w znacznym stopniu determinuje również poziom zatrudnienia.

14 Opis jakościowy-wnioski 2 Pewną korelacje zauważyć można pomiędzy redukcją zatrudnienia w firmach powiązanych z budownictwem (Cementownia Nowiny, Gorażdże, Opoczno) a poziomem bezrobotnych poprzednio pracujących w skali całego kraju: Nowiny: 1999r zatrudnienie administracja 93 osoby, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 188,9tyś 2000r zatrudnienie 80 osób, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 204,2tyś Opoczno: 2001r zatrudnienie 1150 osób, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 252,1tyś 2002r zatrudnienie 1100 osób, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 265,8tyś Gorażdże: 1997r zatrudnienie 373 osoby, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 134,7 tyś 2000r zatrudnienie 324 osoby, bezrobotnych wcześniej pracujących w budownictwie 204,2 tyś

15 Porównanie i analiza uzyskanych wyników w badaniach statystyczno-ekonometrycznych i jakościowych 1 Uzyskany model ekonometryczny Wnioski, do jakich doszliśmy po analizie zebranych danych pod kątem badań jakościowych: - problem zmiany zatrudnienia pod wpływem nowych technologii jest problemem bardzo złożonym, bardzo trudno jest wyodrębnić wpływ jednego czynnika na zjawisko zatrudnienia, a w szczególności takiego czynnika, jakim są nowe technologie - problem z oszacowaniem wpływu tego czynnika związany jest również z trudnościami w zdobyciu danych potrzebnych do badań zjawiska - generalnie przy badaniu zjawiska od strony badań jakościowych, w oparciu o zgromadzone przez nas dane ( zawarte w powyższej tabeli), można dojść do następujących wniosków: - w firmach małych i średnich wprowadzenie nowych technologii wpływa na zwiększenie zatrudnienia - w firmach dużych, w których nastąpiło wdrożenie nowych technologii zauważyć możemy tendencje do spadku zatrudnienia = ,969X1

16 Porównanie i analiza uzyskanych wyników w badaniach statystyczno-ekonometrycznych i jakościowych 2 - analizując model ekonometryczny, uzyskany na podstawie pozyskanych danych możemy zauważyć, że dla przedsiębiorstw o niewielkiej liczbie zatrudnionych, po wdrożeniu nowych technologii nie zajdą duże zmiany w wielkości zatrudnienia, natomiast w przypadku przedsiębiorstw dużych nastąpi kilku procentowa redukcja zatrudnienia. Model ten jest otrzymany na podstawie danych zbiorczych, nie bierze on pod uwagę wielkości firmy, czy branży w jakiej ona działa, oraz trendów w gospodarce, jednak można uznać że generalnie model ten w sposób zbliżony do rzeczywistości modeluje to zjawisko, jakkolwiek jest to odwzorowanie bardzo ubogie, nie biorące pod uwagę wielu ważnych czynników, jednak w połączeniu z badaniem jakościowym uzyskujemy obraz, oddający w sposób stosunkowo dokładny przebieg zjawiska zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach pod wpływam wdrożenia nowych technologii

17 Porównanie i analiza uzyskanych wyników w badaniach statystyczno-ekonometrycznych i jakościowych 3 Następnie możemy porównać wyniki naszych badań z wynikami badań o podobnym charakterze, które miały miejsce w 1997 roku w Niemczech. Poniższa tabela przedstawia zmiany w zatrudnieniu ze względu na wprowadzenie nowych technologii w przedsiębiorstwach niemieckich, z podziałem na branże i wielkość firm ( zmiany są podane w %).

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Seminarium dyplomowe Praca badawcza: Wpływ nowych technologii na zatrudnienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google