Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYROSTY WZGLĘDNE UPROSZCZONE WZORY NA PRZYROSTY WZGLĘDNE PRZYROSTY WZGLĘDNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYROSTY WZGLĘDNE UPROSZCZONE WZORY NA PRZYROSTY WZGLĘDNE PRZYROSTY WZGLĘDNE."— Zapis prezentacji:

1

2 PRZYROSTY WZGLĘDNE

3 UPROSZCZONE WZORY NA PRZYROSTY WZGLĘDNE PRZYROSTY WZGLĘDNE

4 WYDAJNOŚĆ KRAŃCOWA

5 IZOKWANTY

6 TECHNICZNA STOPA SUBSTYTUCJI

7 W = 1 log (X 1 + 1) + 2 +, 0 0, 2 > 0, gdzie: W – wydajność pracy robotnika, X 1 – staż pracy robotnika, X 1k – najwyższy staż pracy (określony zazwyczaj wiekiem emerytalnym). (Pawłowski) PRZYKŁADY FUNKCJI WYDAJNOŚCI

8 2 oczekiwaną wydajność pracy Parametr 2 interpretujemy jako oczekiwaną wydajność pracy robotnika w pierwszym okresie stażu pracy. 1 poziom stabilności wydajności pracy Parametr 1 określa poziom stabilności wydajności pracy przy wystarczająco długim stażu pracy.

9 Dysponując wystarczająco dużą próbą statystyczną oraz zespołem cech pracowników możemy zbudować modele indywidualnej wydajności pracy wielu zmiennych: W = f(X 1, X 2, X 3,......, X k, ).

10 W i = 60,297 0,018516 X 1 3,8464 X 2 5,4605 X 3, gdzie: W i – indywidualna wydajność pracy mierzona procentowym wykonaniem normy, X 1 – średnie roczne wynagrodzenie (w zł), X 2 – wykształcenie: X 2 = 1 – wykształcenie niepełne podstawowe i podstawowe, X 2 = 2 – wykształcenie ponadpodstawowe, X 3 – płeć: X 3 = 1 – mężczyzna, X 3 = 0 – kobieta

11 minusX 3 Znak minus przy zmiennej X 3 oznacza, że wydajność pracy mężczyzn mierzona wykonaniem normy jest mniejsza o 5,46% niż wydajność pracy kobiet. Podkreślenia wymaga fakt, że znaczny wpływ na wydajność pracy zatrudnionych ma zróżnicowanie płac.

12 zespołowej wydajności pracy Relacje zespołowej wydajności pracy mogą być opisywane modelami addytywnymi postaci: W t = 0 + 1 W t 1 + 2 U t + 3 X t 1 +, Wt – zespołowa wydajność pracy w okresie t, W t-1 W t-1 - zespołowa wydajność pracy w okresie poprzednim (t-1), Ut – techniczne uzbrojenie pracy w okresie t, - składnik losowy.

13 zespołowej wydajności Biorąc pod uwagę zespół innych czynników, model zespołowej wydajności pracy przyjmuje postać: W t = 0 X t1 U t 2 X t3 3 X t4 4...e t+ t

14 W t = 0 X t1 1 (X t2 X t1 ) 2 (X t3 X t1 ) 3 e 4t +, W t – wydajność pracy w kwartale t (w zł na 1 rbh), X t1 – przepracowane roboczogodziny w kwartale t, X t2 X t1 – techniczne uzbrojenie pracy (w zł na 1 rbh) X t3 X t1 – energetyczne wyposażenie pracy (w kWh na rbh), T – zmienna czasowa 4 – wpływ niezależnego postępu techniczno- organizacyjnego

15 W t = 727 X t1 –0,63 (X t2 X t1 ) 0,036 (X t3 X t1 ) 0,14 e 0,00245t wzrost o 1% liczby godzin przepracowanych wpływa na zmniejszenie się zespołowej wydajności pracy średnio o 0,63%, wwzrost technicznego uzbrojenia pracy o 1% powoduje wzrost wydajności pracy średnio o 0,036%, · *zwiększenie się energetycznego uzbrojenia pracy o 1% oddziaływa na wzrost wydajności pracy średnio o 0,14%, nna skutek niezależnego postępu techniczno- organizacyjnego wydajność pracy wzrastała z kwartału na kwartał średnio o 0,25% (e 0,00245 – 1) 100 0,245%).

16 Dla funkcji wydajności indywidualnej, mierzonej procentem wykonania normy, względem wieku pracowników (w latach), postaci: a) Określ w jakim wieku pracownik osiągnie optymalną wydajność pracy.

17 Mając oszacowaną funkcję produkcji: a)Wyznacz zespołową funkcję wydajności b)Określ o ile zmieni się wydajność pracy jeżeli zwiększymy kapitał o 3%, nie zmieniając poziomu zatrudnienia? c) Jak powinna zmienić się wydajność pracy przy zwiększeniu kapitału o 5% i zmniejszeniu zatrudnienia o 2%?

18 a) b) Jeżeli kapitał zwiększymy o 3% wydajność wzrośnie o 3*0,37%=1,11% c)


Pobierz ppt "PRZYROSTY WZGLĘDNE UPROSZCZONE WZORY NA PRZYROSTY WZGLĘDNE PRZYROSTY WZGLĘDNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google