Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
w Przemkowie Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej dyr. Beata Pazdej Wrocław r.

2 Program wychowawczy Celem nadrzędnym w naszej placówce jest dążenie do osiągnięcia przez każdego ucznia pełni rozwoju osobowego obejmującego: Rozwój fizyczny Umiejętności postrzegania i kojarzenia Rozwój intelektualny Rozwój emocjonalny Rozwój moralny Rozwój woli Rozwój duchowy Rozwój społeczny

3 misja Zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
to placówka bezpieczna, przyjazna, wolna od uprzedzeń i nietolerancji, kultywuje polską tradycję korzystając z dziedzictwa kulturowego regionu Uczniowie i wychowankowie są dumni ze swojego pochodzenia umieją współdziałać i współpracować w zespole przestrzegając podstawowych norm współżycia społecznego skutecznie porozumiewają się w różnych sytuacjach Rodzice są aktywnymi partnerami w projektowaniu, organizowaniu i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki Kadra traktuje uczniów i wychowanków jako zasadniczy punkt odniesienia swojej działalności preferuje współdziałanie stosuje demokratyczne procedury rozwiązywania problemów oddziaływania wychowawcze opiera na partnerstwie domem rodzinnym Środowisko współpracuje przy rozwiązywaniu problemów zarówno dotyczących środowiska lokalnego jak i Zespołu

4 Zadania placówki Organizacja procesu wychowania i kształcenia zapewniająca każdemu uczniowi i wychowankowi szansę rozwoju oraz sukces na miarę własnych ograniczeń, talentów i uzdolnień.

5 START- ROK 2006 ALIENACJA I TAJEMNICZOŚĆ-BRAK KONTAKTU ZE ŚRODOWISKIEM
ROZPROSZENIE – BRAK PRZEDSTWICIELI ŚRODOWISKA; ANONIMOWOŚĆ NIEWIEDZA O SYTUACJI WEWNĄTRZ GRUPY (WARUNKI SOCJALNE, ZATRUDNIENIE, POZIOM WYKSZTAŁCENIA, POTRZEBY) ODMIENNOŚĆ KULTUROWA ( BRAK WIEDZY O ROMACH, INNY SYSTEM WARTOŚCI I POSTRZEGANIE ŚWIATA) BARDZO NISKIE WYNIKI W NAUCE, SŁABA FREKWENCJA, BRAK PRZEPŁYWU INFORMACJI MIĘDZY SZKOŁĄ A DOMEM RODZINNYM

6 KONTAKT ZE ŚRODOWISKIEM ROMSKIM
Współpraca ze Stowarzyszeniem Romów Asystent romski Nauczyciel wspomagający N-le prowadzący zaj.wyrównawcze Zaangażowanie pedagogów szkolnych i wychowawców

7 DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA
Szkolenia rad pedagogicznych Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach Organizacja imprez integracyjnych Publikacje w lokalnej prasie, tv, stronie internetowej szkoły Reprezentowanie środowiska przed instytucjami

8 INTEGRACJA kształtowanie wzajemnych relacji, których podstawa jest
respektowanie tych samych praw, wartości, w których stwarza się identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju KOLONIE LETNIE ZIMOWISKA WYCIECZKI IMPREZY INTEGRACYJNE DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA W SZKOŁACH ORGANIZACJA WSPÓLNYCH ZAJĘC EDUKACYJNYCH

9 INTEGRACJA KOLONIE LETNIE - ŁEBA, KLUKI, JASTRZĘBIA GÓRA, SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE, GDAŃSK, GDYNIA, FROMBORK, SŁUPSK, BYTÓW, KOŁOBRZEG, SWINOUJŚCIE, MIĘDZYZDROJE, WOLIN

10 INTEGRACJA KRAKÓW

11 INTEGRACJA TARNÓW

12 EDUKACJA Zakup podręczników, przyborów, lektur Zaj.wyrównawcze
Rozwijanie zainteresowań Świetlica integracyjna Stypendia za wyniki w nauce Szkolenie asystentów, n-li wspomagających

13 EDUKACJA

14

15 2009 - EFEKTY ŚCISŁA WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM ROMÓW W PRZEMKOWIE
POWOŁANIE GMINNEGO ZESPOŁU DS.EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I INSTYTUCJI UTWORZENIE ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ PRZY ZSP1 W PRZEMKOWIE ZATRUDNIENIE ASYSTENTA ROMSKIEGO I NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W ZSP1 ORAZ 2 N-LI PROWADZĄCYCH ZAJ.WYRÓWNAWCZE; INTEGRACJA DZIAŁAŃ POMIĘDZY SZKOŁAMI POZYSKANIE WNIOSKÓW RODZICÓW O WDROŻENIE ZAJĘĆ PODTRZYMUJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ ETNICZNĄ UCZNIÓW ROMSKICH-ZGODA ORGANU PROWADZACEGO SYSTEMATYCZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW WSPOMAGAJĄCYCH SFERĘ EDUKACJI ORAZ POPRAWĘ WARUNKÓW MATERIALNYCH UCZNIÓW WZROST ZAINTERESOWANIA KULTURĄ ROMÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROMÓW, ELEMENTÓW KULTURY, USTALANIE I ARTYKUŁOWANIE PROBLEMÓW ŚRODOWISKA ROMSKIEGO, EGZEKWOWANIE PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW ORAZ DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WDRAŻANYCH PROGRAMÓW

16 EFEKTY NAWIĄZANIE KONTAKTU ZE ŚRODOWISKIEM; PRZEPŁYW INFORMACJI, ROZPOZNANIE PROBLEMÓW, WIEDZA O OSOBACH PRZYJAZNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO- POPRAWA FREKWENCJI; PODNOSZENIE SIĘ SR. DO STYPENDIUM PODEJMOWANIE STARAŃ O NABYCIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE ŚREDNIM( MATURA); 2 OS. SPRECYZOWANE PLANY EDUKACYJNE NA PRZYSZŁOŚĆ PRZEŁAMANIE ANONIMOWOŚCI DZIECI ROMSKICH I ICH RODZIN; WŁACZANIE SIĘ W DZIAŁANIA SPOŁECZNE INTEGRACJA DZIECI ROMSKICH Z POZOSTAŁYMI STWORZENIE BAZY DO NAUKI O TRADYCJI I KULTURZE ROZBUDZENIE CIEKAWOŚCI ŚRODOWISKA

17 KIERUNKI ZMIAN OPRACOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TRADYCJI I KULTURY ROMÓW UZYSKANIE KWALIFIKACJI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PODTRZYMUJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ ETNICZNĄ; UPRAWNIENIA WYCHOWAWCY KOLONII WŁĄCZENIE W SYSTEM WDN MODUŁU WIEDZY O KULTURZE ROMÓW ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZESPOŁU DS.EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH NA OŚCIENNE GMINY KONTYNUOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WSPOMAGANIE DZICI ROMSKICH W EDUKACJI

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google