Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Korzyści wynikające z realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu Konferencja System.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Korzyści wynikające z realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu Konferencja System."— Zapis prezentacji:

1 Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Korzyści wynikające z realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Warszawa, 13.10.2009 Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Małgorzata Sienna – ŁCDN i KP Teresa Kazimierska - KOWEZiU

2 Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego Tradycyjne kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym nie jest dostosowane do wymogów gospodarki opartej na wiedzy Oferta edukacyjna szkół zawodowych, CKP oraz CKU wymaga uatrakcyjnienia, uelastycznienia oraz skorelowania z potrzebami rynku pracy

3 Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego Absolwenci szkół zawodowych mają trudności z poruszaniem się po rynku pracy Wielu uczniów i słuchaczy ma niedostatecznie ukształtowane umiejętności samodzielnego uczenia się i ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego

4 Istniejące regulacje prawne stwarzają podstawy do wdrażania modułowych programów nauczania dla zawodów W Polsce nie udało się powszechnie wprowadzić do praktyki szkolnej modułowych programów kształcenia zawodowego Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego

5 Nowe wyzwania - działania Podnieść rangę kształcenia zawodowego Spopularyzować w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządowców model kształcenia zawodowego bardziej efektywny niż tradycyjny

6 Nowe wyzwania - działania Inspirować i aktywizować szkoły i placówki do wdrożenia programów o strukturze modułowej Zapewnić wsparcie umożliwiające szkołom i placówkom oświatowym sprawne przygotowanie do wdrażania programów modułowych

7 Nowe wyzwania - działania Działania związane z wdrażaniem programów modułowych do praktyki szkolnej mają charakter przedsięwzięć podejmowanych przez najbardziej aktywnych i poszukujących innowacyjnych rozwiązań dyrektorów

8 Wyzwania – działania na poziomie szkoły Przygotować atrakcyjną ofertę edukacyjną skorelowaną z potrzebami rynku pracy Przygotować absolwentów efektywnego wykonywania zadań zawodowych

9 Sylwetka absolwenta Absolwent szkoły zawodowej powinien: Legitymować się wysokim poziomem umiejętności ponadzawodowych, ogólnozawodowych i zawodowych oraz charakteryzować się: aktywnością zawodową mobilnością otwartością na kształcenie ustawiczne

10 Wyzwanie dla grupy Kształcenie zawodowe według modułowych programów nauczania wiąże się z wieloma trudnościami, jednak ma wiele zalet, korzyści, które wspólnie spróbujemy wyróżnić

11 Korzyści dla uczniów Skuteczniejsze uczenie się przez działanie Elastyczny cykl kształcenia Indywidualny tok zdobywania nowych umiejętności Stopniowe nabywanie kwalifikacji do zawodu Przyjazna relacja MISTRZ – UCZEŃ Atrakcyjniejsze i bardziej świadome przygotowanie do zawodu Łatwiejsze uzyskanie uznania kkwalifikacji u pracodawcy

12 Korzyści dla nauczycieli i szkoły Motywacja do rozwoju Aktualizacja wiedzy Wzbogacenie warsztatu Wzmacnianie wrażliwości na potrzeby gospodarki Uczeń częściej staje się aktywny Współpraca z pracodawcami Wzrasta ranga szkoły

13 Korzyści dla otoczenia szkoły Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami rynku Skorelowanie treści kształcenia z zadaniami zawodowymi Realizacja strategii MEN Czynnik mobilizujący do uatrakcyjnienia kierunków kształcenia Wyższe wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje Elastyczna oferta szkoleń Przygotowany pracownik

14 Korzyści w skali makro Dostosowanie oferty do rynku pracy Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Dostęp do nowości technicznych Współpraca z pracodawcami Szybkie pozyskiwanie pracownika Uczestnictwo w programach unijnych Możliwość przekwalifikowania (kursy) Elastyczność specjalizacji

15 Korzyści dla pracodawców i rynku pracy Nowe miejsca pracy Pracownik o szerszych umiejętnościach zawodowych Kształcenie w zawodach dla rynku pracy Zmniejszenie bezrobocia Możliwość szybkiego przekwalifikowania pracownika Umiejętność obsługi przez pracownika urządzeń w przedsiębiorstwie Brak potrzeby wstępnego szkolenia pracownika

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Sesja panelowa - Panel 1 i 2 Korzyści wynikające z realizacji modułowych programów nauczania dla zawodu Konferencja System."

Podobne prezentacje


Reklamy Google