Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu"— Zapis prezentacji:

1 Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu
Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu Kraków, 4 marca 2013

2 BGK – informacje o banku
BGK to jedyny w Polsce bank państwowy, utworzony w 1924 r. Suma bilansowa w wysokości 110,8 mld PLN – czwarta pozycja w sektorze bankowym Instytucja aktywnie współpracująca z jednostkami publicznymi i samorządowymi Wsparcie polskiej gospodarki poprzez: Obsługę funduszy państwowych np. Krajowy Fundusz Drogowy; Zarządzanie programami rządowymi np. Finansowe Wspieranie Eksportu, Pierwszy Biznes; Ofertę rynkową dla samorządów i firm. Rating długoterminowy: A- (równy ratingowi Polski) Komunikat Fitch z 10 maja 2011 r. Ustawowa odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania BGK Sieć oddziałów BGK Finansowe Wspieranie Eksportu

3 Program rządowy - korzyści dla eksportera
Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego odbiorcy Wzmocniona konkurencyjność na rynkach zagranicznych – oferowanie płatności na warunkach odroczenia Eliminacja ryzyka braku zapłaty od zagranicznego kontrahenta Poprawa płynności Możliwość finansowania nabywców polskich towarów i usług, także z krajów wysokiego ryzyka, m.in. Białoruś, Rosja, Ukraina Preferencyjne koszty finansowania, dzięki wsparciu państwa oraz formule ‘non-profit’ programu Szybka wypłata środków na rzecz eksportera Przeniesienie ryzyka zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Formalności związane z ubezpieczeniem realizuje BGK Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego Wykup wierzytelności od eksportera Prosta procedura ubiegania się o wykup Szybkie uzyskanie należności Uproszczenie rozliczeń kontraktowych – jednorazowa wypłata Nowość Zapewnienie eksporterowi środków na realizację produkcji eksportowej Poszerzanie rynków zbytu Zwiększenie wolumenu sprzedaży Atrakcyjne oprocentowanie kredytu Brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych Lepsza pozycja w negocjacjach z dostawcami (ze względu na zapłatę bez odroczenia) Maksymalna kwota do wykorzystania na kredyty w ramach Programu rządowego do końca 2015 roku wynosi 5,7 mld zł. Finansowe Wspieranie Eksportu

4 Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (Rosja)
budowa hotelu przy lotnisku Vnukovo w Moskwie Wartość kontraktu: 408,1 mln PLN prace wykończeniowe w kompleksie hotelowo-biurowym w Sankt Petersburgu Wartość kontraktu: 271,1 mln PLN Finansowe Wspieranie Eksportu

5 Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (pozostałe kraje)
Kraj nabywcy Nazwa towaru/usługi Wartość kontraktu (w mln PLN) Białoruś budowa hotelu Viktoria w Mińsku 196,2 pojazdy szynowe 42,0 Azerbejdżan dostawa i montaż zakładu demilitaryzacji 24,3 linie do produkcji serów i solenia 18,9 linie do produkcji twarogu tradycyjnego 8,2 Serbia maszyny budowlane (spychacze i układacze rurociągów) 6,2 Ukraina taśmy transporterowe 4,9 Finansowe Wspieranie Eksportu

6 Produkty w ramach programu rządowego
- produkty długoterminowe Produkt Warunki Kredyt dla banku nabywcy Kredyt dla nabywcy (bezpośredni) Wykup wierzytelności Pochodzenie towaru (usługi) Polskie 1 Kraj eksportu bez ograniczeń Cel finansowanie zagranicznych nabywców polskich towarów i usług Koszt kredytu ponosi importer Przedmiot eksportu dobra inwestycyjne Min. kwota kredytu 0,2 mln EUR 10 mln EUR Pośrednictwo banku zagranicznego Tak Nie Okres spłaty kredytu od 2 do 5 lat Maks. kwota kredytu do 85% wart. kontraktu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi: - 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych - 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych Finansowe Wspieranie Eksportu

7 Kredyt dla banku nabywcy - schemat
Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK, importer ustala ze swoim bankiem warunki kredytu przy wykorzystaniu środków BGK 0. POLSKI EKSPORTER IMPORTER polskich towarów i usług 1 Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem. 4 BGK zawiera umowę kredytu z bankiem importera, a bank importera zawiera umowę kredytu z importerem. 5 6 2 7 BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. Eksporter realizuje kontrakt. 2 BANK IMPORTERA Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu. 7 BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem bank importera. Bank importera obciąża kredytem importera. 3 Przepływy pieniężne Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK. Przepływy towarów Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

8 polskich towarów i usług
Bezpośredni kredyt dla nabywcy - schemat Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 0. POLSKI EKSPORTER 1 Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem. 4 IMPORTER polskich towarów i usług BGK zawiera umowę kredytu z importerem. 5 6 2 BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. 7 Eksporter realizuje kontrakt. Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu. 3 BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem importera. Przepływy pieniężne Przepływy towarów Importer spłaca kredyt na rzecz BGK. Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

9 IMPORTER polskich dóbr/usług
Nowość Wykup wierzytelności eksportowych - schemat IMPORTER polskich dóbr/usług POLSKI EKSPORTER 5 7 6 3 0. Wskazane jest aby przed podpisaniem kontraktu eksporter skontaktował się z BGK celem ustalenia zapisów odpowiadających wymogom produktu, co ułatwi aranżację wykupu. 1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem na warunkach kredytu dostawcy (udziela importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług). 2. Eksporter ubezpiecza swoje należności w KUKE (polisa kredyt dostawcy). 3. Eksporter występuje do BGK z wnioskiem o wykup przyszłych wierzytelności. BGK dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika i podejmuje decyzję odnośnie do wykupu. 4. Eksporter realizuje kontrakt. 5. Eksporter podpisuje z BGK umowę wykupu wierzytelności. 6. Eksporter przedstawia w BGK dokumenty potwierdzające realizację kontraktu. 7. BGK wypłaca eksporterowi środki za wykupioną wierzytelność. 8. Importer dokonuje spłaty/spłat kredytu kupieckiego do BGK. 8 1 4 2 Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

10 Produkty w ramach programu rządowego
- produkty krótkoterminowe Produkt Warunki Prefinansowanie Dyskonto akredytywy Postfinansowanie akredytywy Pochodzenie towaru (usługi) Polskie 1 Kraj eksportu bez ograniczeń kraje ryzyka nierynkowego 2 Cel przygotowanie produkcji eksportowej finansowanie zagranicznych nabywców polskich towarów i usług Koszt kredytu ponosi eksporter importer Przedmiot eksportu Min. kwota kredytu Pośrednictwo banku zagranicznego Nie Tak Okres spłaty kredytu do 2 lat Maks. kwota kredytu do 100% wart. kontraktu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi: - 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych - 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego - 90% dla usług budowlanych 2 wszystkie kraje za wyjątkiem krajów UE oraz Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Australii Finansowe Wspieranie Eksportu

11 Kredyt na prefinansowanie eksportu
Podpisanie kontraktu eksportowego lub przygotowanie projektu kontraktu 0. Oddział Eksporter składa w Oddziale BGK wniosek o kredyt z kompletem wymaganych dokumentów. Eksporter składa w KUKE wniosek o wydanie gwarancji na rzecz BGK. 1 3 4 6 Eksporter zawiera z BGK umowę kredytu KUKE wydaje gwarancję eksporterowi. 2 POLSKI EKSPORTER Eksporter przedstawia w BGK uzyskaną w KUKE gwarancję oraz spełnia pozostałe warunki wykorzystania kredytu. 3 Dostawca sprzedaje towary/usługi eksporterowi i wystawia za nie faktury. Eksporter przedstawia w BGK faktury wystawione przez dostawców. 5 7 BGK opłaca faktury przedstawione przez eksportera - wykorzystanie kredytu. DOSTAWCY Eksportera Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Kredyt spłacany jest ze środków własnych eksportera lub z innych kredytów udzielanych przez BGK w ramach Programu. 8. Finansowe Wspieranie Eksportu

12 polskich towarów i usług
Postfinansowanie akredytywy - schemat Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 0. POLSKI EKSPORTER IMPORTER polskich towarów i usług Eksporter zawiera z importerem kontrakt eksportowy, zakładający rozliczenie akredytywą z finansowaniem BGK. 1 3 Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z opcją postfinansowania. 4 6 7 Eksporter realizuje kontrakt. 2 BANK IMPORTERA Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu. 7 BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. BGK wypłaca należności eksporterowi, uruchamia kredyt na rzecz banku importera (banku otwierającego akredytywę) a bank importera uruchamia kredyt na rzecz zleceniodawcy akredytywy (importera). 5 Przepływy pieniężne Przepływy towarów Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK. Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

13 Dyskonto akredytywy - schemat
Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 0. POLSKI EKSPORTER IMPORTER polskich towarów i usług Eksporter zawiera z importerem kontrakt, zakładający rozliczenie akredytywą z odroczonym terminem płatności. 1 3 Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z odroczonym terminem płatności. 4 6 7 Eksporter realizuje kontrakt. Eksporter prezentuje w BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu i składa wniosek o dyskonto należności z akredytywy. BANK IMPORTERA 2 7 BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. BGK wypłaca eksporterowi należności pomniejszone o odsetki dyskontowe. 5 Bank importera płaci należność do BGK zgodnie z warunkami akredytywy a niezależnie od tego importer rozlicza się ze swoim bankiem. Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

14 Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu
Waluta: USD Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera: brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera Finansowe Wspieranie Eksportu

15 Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu
Waluta: EUR Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera: brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera Finansowe Wspieranie Eksportu

16 Banki dla których KUKE wyznaczyło limit w ramach Programu Rządowego
Kraj Bank Argentyna (1) Banco de la Nacion Argentina Azerbejdżan (2) International Bank of Azerbaijan, Pasha Bank Białoruś (8) Belagroprombank, Belarusbank, BPS Bank - Sberbank, Belinvestbank, Belgazprombank, Belvnesheconombank, VTB Bank, Priorbank Bośnia i Hercegowina (1) Raiffeisen Bank Chorwacja (1) Zagrebacka Banka Czechy (1) UniCredit Bank Czech Republic Gruzja (1) Bank of Georgia Holandia (1) ABN Amro Indie (3) State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda Indonezja (3) Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Central Asia Irak (1) Trade Bank of Iraq Irlandia (1) Allied Irish Banks plc Katar (1) Qatar National Bank Kazachstan (6) Kazkommertsbank, Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Eurasian Bank, Eurasian Development Bank, ATF Bank, Tsesnabank JSC Macedonia (1) Komercijalna Banka Macedonia Kraj Bank Maroko (3) Attijariwafa Bank S.A., Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie, Credit du Maroc Meksyk (1) Banco Santander Mexico S.A. Mołdowa (1) Moldova Agroindbank Nigeria (1) Zenith Bank Rosja (17) Ak Bars Bank, Alfa Bank, Bank Saint Petersburg, Bank Uralsib, Energotransbank, Gazprombank, Investment Trade Bank, Khanty-Mansiysk Bank, MTS BANK, Nomos Bank, Promsvyazbank, Raiffeisenbank Russia ZAO, Rosbank, Rosselkhozbank ,Sberbank of Russia, Unicredit Bank, Vozrozhdeniye Bank Serbia (3) Banca Intesa a.d. Beograd, AIK Banka a.d., Komercijalna Banka a.d. Turcja (2) Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi A.S. Ukraina (7) Ukreximbank, Raiffeisen Bank Aval, PrivatBank, VTB Bank (Ukraine), Oschadny Bank Ukrainy, Ukrsotsbank, Prominvestbank USA (1) Comerica Bank Uzbekistan (1) The state commercial People’s Bank of the Republic of Uzbekistan (Halk Bank) Wietnam (3) Sacombank, Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry and Trade Węgry (1) CIB Bank Zrt Włochy (1) UBI-Banco di Brescia Na wniosek Eksportera mogą być ustanowione limity na kolejne banki Finansowe Wspieranie Eksportu 16

17 Łączne wsparcie w ramach Programu
(w mln EUR) Wartość kredytów w podziale na kraje eksportu: Finansowe Wspieranie Eksportu 17

18 Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Notatki Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Finansowe Wspieranie Eksportu

19 Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Notatki Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Finansowe Wspieranie Eksportu

20 Departament Wspierania Eksportu
Prosimy o kontakt Departament Wspierania Eksportu Kontakty Andrzej Ślączko p. o. Dyrektora Departamentu Mariusz Omelańczuk Menedżer ds. Relacji z Klientami Agata Wilińska tel , tel , tel , Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Finansowe Wspieranie Eksportu


Pobierz ppt "Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google