Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Kraków, 4 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Kraków, 4 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Kraków, 4 marca 2013

2 BGK – informacje o banku Wsparcie polskiej gospodarki poprzez: Obsługę funduszy państwowych np. Krajowy Fundusz Drogowy; Zarządzanie programami rządowymi np. Finansowe Wspieranie Eksportu, Pierwszy Biznes; Ofertę rynkową dla samorządów i firm. BGK to jedyny w Polsce bank państwowy, utworzony w 1924 r. Suma bilansowa w wysokości 110,8 mld PLN – czwarta pozycja w sektorze bankowym Instytucja aktywnie współpracująca z jednostkami publicznymi i samorządowymi 2 Rating długoterminowy: A- (równy ratingowi Polski) Komunikat Fitch z 10 maja 2011 r. Ustawowa odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania BGK Sieć oddziałów BGK Finansowe Wspieranie Eksportu

3 Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego Wzmocniona konkurencyjność na rynkach zagranicznych – oferowanie płatności na warunkach odroczenia Eliminacja ryzyka braku zapłaty od zagranicznego kontrahenta Poprawa płynności Program rządowy - korzyści dla eksportera Możliwość finansowania nabywców polskich towarów i usług, także z krajów wysokiego ryzyka, m.in. Białoruś, Rosja, Ukraina Preferencyjne koszty finansowania, dzięki wsparciu państwa oraz formule non-profit programu Szybka wypłata środków na rzecz eksportera Przeniesienie ryzyka zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Formalności związane z ubezpieczeniem realizuje BGK Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego odbiorcy 3 Maksymalna kwota do wykorzystania na kredyty w ramach Programu rządowego do końca 2015 roku wynosi 5,7 mld zł. Zapewnienie eksporterowi środków na realizację produkcji eksportowej Poszerzanie rynków zbytu Zwiększenie wolumenu sprzedaży Atrakcyjne oprocentowanie kredytu Brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń rzeczowych Lepsza pozycja w negocjacjach z dostawcami (ze względu na zapłatę bez odroczenia) Wykup wierzytelności od eksportera Prosta procedura ubiegania się o wykup Szybkie uzyskanie należności Uproszczenie rozliczeń kontraktowych – jednorazowa wypłata Nowość Finansowe Wspieranie Eksportu

4 4 budowa hotelu przy lotnisku Vnukovo w Moskwie Wartość kontraktu: 408,1 mln PLN prace wykończeniowe w kompleksie hotelowo-biurowym w Sankt Petersburgu Wartość kontraktu: 271,1 mln PLN Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (Rosja) Finansowe Wspieranie Eksportu

5 5 Przykłady kontraktów wspieranych w ramach Programu (pozostałe kraje) Kraj nabywcyNazwa towaru/usługi Wartość kontraktu (w mln PLN) Białoruśbudowa hotelu Viktoria w Mińsku196,2 Białoruśpojazdy szynowe42,0 Azerbejdżandostawa i montaż zakładu demilitaryzacji24,3 Białoruślinie do produkcji serów i solenia18,9 Białoruślinie do produkcji twarogu tradycyjnego8,2 Serbiamaszyny budowlane (spychacze i układacze rurociągów)6,2 Ukraina taśmy transporterowe 4,9 Finansowe Wspieranie Eksportu

6 Produkt Warunki Kredyt dla banku nabywcy Kredyt dla nabywcy (bezpośredni) Wykup wierzytelności Pochodzenie towaru (usługi)Polskie 1 Kraj eksportubez ograniczeń Celfinansowanie zagranicznych nabywców polskich towarów i usług Koszt kredytu ponosiimporter Przedmiot eksportudobra inwestycyjne Min. kwota kredytu0,2 mln EUR10 mln EUR Pośrednictwo banku zagranicznegoTakNie Okres spłaty kredytuod 2 do 5 lat Maks. kwota kredytudo 85% wart. kontraktu Produkty w ramach programu rządowego - produkty długoterminowe 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi: - 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych - 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego- 90% dla usług budowlanych 6 Finansowe Wspieranie Eksportu

7 Kredyt dla banku nabywcy - schemat 7 2.BGK zawiera umowę kredytu z bankiem importera, a bank importera zawiera umowę kredytu z importerem. 3.BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. 4.Eksporter realizuje kontrakt. 5.Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu. 6.BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem bank importera. Bank importera obciąża kredytem importera. 7.Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK. 1 7 3 4 5 6 2 1.Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem. Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK, importer ustala ze swoim bankiem warunki kredytu przy wykorzystaniu środków BGK 0. BANK IMPORTERA BANK IMPORTERA IMPORTER polskich towarów i usług IMPORTER polskich towarów i usług POLSKI EKSPORTER POLSKI EKSPORTER 7 2 Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

8 8 Bezpośredni kredyt dla nabywcy - schemat 1.Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem. 2.BGK zawiera umowę kredytu z importerem. 3.BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. 5.Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu. 6.BGK wypłaca na rzecz eksportera należności za zrealizowany eksport, a jednocześnie obciąża kredytem importera. 7.Importer spłaca kredyt na rzecz BGK. Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 0. 4.Eksporter realizuje kontrakt. 7 1 4 2 3 5 6 IMPORTER polskich towarów i usług IMPORTER polskich towarów i usług POLSKI EKSPORTER POLSKI EKSPORTER Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

9 Wykup wierzytelności eksportowych - schemat 9 1 4 2 Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów 8 IMPORTER polskich dóbr/usług POLSKI EKSPORTER 576 3 0. Wskazane jest aby przed podpisaniem kontraktu eksporter skontaktował się z BGK celem ustalenia zapisów odpowiadających wymogom produktu, co ułatwi aranżację wykupu. 1. Eksporter zawiera kontrakt eksportowy z importerem na warunkach kredytu dostawcy (udziela importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług). 2. Eksporter ubezpiecza swoje należności w KUKE (polisa kredyt dostawcy). 3. Eksporter występuje do BGK z wnioskiem o wykup przyszłych wierzytelności. BGK dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej dłużnika i podejmuje decyzję odnośnie do wykupu. 4. Eksporter realizuje kontrakt. 5. Eksporter podpisuje z BGK umowę wykupu wierzytelności. 6. Eksporter przedstawia w BGK dokumenty potwierdzające realizację kontraktu. 7. BGK wypłaca eksporterowi środki za wykupioną wierzytelność. 8. Importer dokonuje spłaty/spłat kredytu kupieckiego do BGK. Finansowe Wspieranie Eksportu Nowość

10 Produkt Warunki Prefinansowanie Dyskonto akredytywy Postfinansowanie akredytywy Pochodzenie towaru (usługi)Polskie 1 Kraj eksportubez ograniczeńkraje ryzyka nierynkowego 2 Cel przygotowanie produkcji eksportowej finansowanie zagranicznych nabywców polskich towarów i usług Koszt kredytu ponosieksporterimporter Przedmiot eksportubez ograniczeń Min. kwota kredytubez ograniczeń Pośrednictwo banku zagranicznegoNieTak Okres spłaty kredytudo 2 lat Maks. kwota kredytudo 100% wart. kontraktu 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz 1097. Generalnie udział składników zagranicznych nie może przekraczać 50% kwoty kontraktu, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi: - 60% dla światłowodów, samolotów sportowych, rolniczych, a także środków farmaceutycznych - 80% dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego- 90% dla usług budowlanych 10 Produkty w ramach programu rządowego - produkty krótkoterminowe 2 wszystkie kraje za wyjątkiem krajów UE oraz Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Australii Finansowe Wspieranie Eksportu

11 Kredyt na prefinansowanie eksportu 11 2.Eksporter składa w KUKE wniosek o wydanie gwarancji na rzecz BGK. 3.Eksporter zawiera z BGK umowę kredytu. KUKE wydaje gwarancję eksporterowi. 4.Eksporter przedstawia w BGK uzyskaną w KUKE gwarancję oraz spełnia pozostałe warunki wykorzystania kredytu. 7.BGK opłaca faktury przedstawione przez eksportera - wykorzystanie kredytu. 43 3 1 5 1.Eksporter składa w Oddziale BGK wniosek o kredyt z kompletem wymaganych dokumentów. Podpisanie kontraktu eksportowego lub przygotowanie projektu kontraktu 0. DOSTAWCY Eksportera DOSTAWCY Eksportera POLSKI EKSPORTER POLSKI EKSPORTER 7 2 Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Oddział 5.Dostawca sprzedaje towary/usługi eksporterowi i wystawia za nie faktury. 6.Eksporter przedstawia w BGK faktury wystawione przez dostawców. 6 Kredyt spłacany jest ze środków własnych eksportera lub z innych kredytów udzielanych przez BGK w ramach Programu. 8. Finansowe Wspieranie Eksportu

12 Postfinansowanie akredytywy - schemat 12 2.Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z opcją postfinansowania. 5.BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. 3.Eksporter realizuje kontrakt. 4.Eksporter przekazuje do BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu. 6.BGK wypłaca należności eksporterowi, uruchamia kredyt na rzecz banku importera (banku otwierającego akredytywę) a bank importera uruchamia kredyt na rzecz zleceniodawcy akredytywy (importera). 7.Spłata kredytu - importer spłaca kredyt swojemu bankowi, bank importera spłaca kredyt na rzecz BGK. 1 7 3 7 2 1.Eksporter zawiera z importerem kontrakt eksportowy, zakładający rozliczenie akredytywą z finansowaniem BGK. Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 0. 5 4 6 BANK IMPORTERA BANK IMPORTERA IMPORTER polskich towarów i usług IMPORTER polskich towarów i usług POLSKI EKSPORTER POLSKI EKSPORTER Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Finansowe Wspieranie Eksportu

13 13 Dyskonto akredytywy - schemat 1.Eksporter zawiera z importerem kontrakt, zakładający rozliczenie akredytywą z odroczonym terminem płatności. 2.Na zlecenie importera bank importera otwiera akredytywę z odroczonym terminem płatności. 3.Eksporter realizuje kontrakt. 4.Eksporter prezentuje w BGK dokumenty potwierdzające realizację eksportu i składa wniosek o dyskonto należności z akredytywy. 6.BGK wypłaca eksporterowi należności pomniejszone o odsetki dyskontowe. 1 7 3 7 2 7.Bank importera płaci należność do BGK zgodnie z warunkami akredytywy a niezależnie od tego importer rozlicza się ze swoim bankiem. 5.BGK ubezpiecza kredyt w KUKE. 5 4 6 BANK IMPORTERA BANK IMPORTERA IMPORTER polskich towarów i usług IMPORTER polskich towarów i usług POLSKI EKSPORTER POLSKI EKSPORTER Przepływy pieniężne Przepływy towarów Przepływy dokumentów Eksporter prezentuje importerowi ofertę finansowania przez BGK. 0. Finansowe Wspieranie Eksportu

14 14 Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera: brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera Waluta: USD Finansowe Wspieranie Eksportu

15 15 Waluta: EUR Jeżeli kredyt jest udzielany za pośrednictwem banku importera: brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera Koszt kredytu i ubezpieczenia w ramach programu Finansowe Wspieranie Eksportu

16 16 Na wniosek Eksportera mogą być ustanowione limity na kolejne banki KrajBank Argentyna (1) Banco de la Nacion Argentina Azerbejdżan (2) International Bank of Azerbaijan, Pasha Bank Białoruś (8) Belagroprombank, Belarusbank, BPS Bank - Sberbank, Belinvestbank, Belgazprombank, Belvnesheconombank, VTB Bank, Priorbank Bośnia i Hercegowina (1) Raiffeisen Bank Chorwacja (1) Zagrebacka Banka Czechy (1) UniCredit Bank Czech Republic Gruzja (1) Bank of Georgia Holandia (1) ABN Amro Indie (3) State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda Indonezja (3) Bank Danamon Indonesia, Bank Mandiri, Bank Central Asia Irak (1) Trade Bank of Iraq Irlandia (1) Allied Irish Banks plc Katar (1) Qatar National Bank Kazachstan (6) Kazkommertsbank, Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Eurasian Bank, Eurasian Development Bank, ATF Bank, Tsesnabank JSC Macedonia (1) Komercijalna Banka Macedonia KrajBank Maroko (3) Attijariwafa Bank S.A., Banque Marocaine pour le Commerce et lIndustrie, Credit du Maroc Meksyk (1) Banco Santander Mexico S.A. Mołdowa (1) Moldova Agroindbank Nigeria (1) Zenith Bank Rosja (17) Ak Bars Bank, Alfa Bank, Bank Saint Petersburg, Bank Uralsib, Energotransbank, Gazprombank, Investment Trade Bank, Khanty-Mansiysk Bank, MTS BANK, Nomos Bank, Promsvyazbank, Raiffeisenbank Russia ZAO, Rosbank, Rosselkhozbank,Sberbank of Russia, Unicredit Bank, Vozrozhdeniye Bank Serbia (3) Banca Intesa a.d. Beograd, AIK Banka a.d., Komercijalna Banka a.d. Turcja (2) Turkiye Garanti Bankasi AS, Turkiye Is Bankasi A.S. Ukraina (7) Ukreximbank, Raiffeisen Bank Aval, PrivatBank, VTB Bank (Ukraine), Oschadny Bank Ukrainy, Ukrsotsbank, Prominvestbank USA (1) Comerica Bank Uzbekistan (1) The state commercial Peoples Bank of the Republic of Uzbekistan (Halk Bank) Wietnam (3) Sacombank, Bank for Investment and Development of Vietnam, Vietnam Joint-Stock Commercial Bank for Industry and Trade Węgry (1) CIB Bank Zrt Włochy (1) UBI-Banco di Brescia Banki dla których KUKE wyznaczyło limit w ramach Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu

17 Łączne wsparcie w ramach Programu (w mln EUR) 17 Wartość kredytów w podziale na kraje eksportu: Finansowe Wspieranie Eksportu

18 www.bgk.com.pl 18 Notatki Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Finansowe Wspieranie Eksportu

19 www.bgk.com.pl 19 Notatki Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Finansowe Wspieranie Eksportu

20 www.bgk.com.pl 20 Prosimy o kontakt Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa Departament Wspierania Eksportu e-mail: dwe@bgk.com.pl tel. +48 22 596 59 50, e-mail: Mariusz.Omelanczuk@bgk.com.pl Andrzej Ślączko p. o. Dyrektora Departamentu Mariusz Omelańczuk Menedżer ds. Relacji z Klientami Agata Wilińska Menedżer ds. Relacji z Klientami tel. +48 22 596 58 05, e-mail: Andrzej.Slaczko@bgk.com.pl Kontakty tel. +48 22 599 81 64, e-mail: Agata.Wilinska@bgk.com.pl Finansowe Wspieranie Eksportu


Pobierz ppt "Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Kraków, 4 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google