Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan prezentacji Gaz ziemny w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan prezentacji Gaz ziemny w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Dostępność gazu ziemnego na terenie Województwa Śląskiego Katowice 24 kwietnia 2006

2 Plan prezentacji Gaz ziemny w Polsce
Sieć gazownicza na terenie Województwa Śląskiego Możliwości dostaw gazu do klientów na Śląsku Zasady współpracy z Górnośląską Spółką Gazownictwa

3 Gaz ziemny w Polsce

4 Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski

5 Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski
złoża wielkopolskie złoża małopolskie

6 Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski
Bobrowniki I kontrakt jamalski (od 1996) kontrakt z Ruhrgasem 1998 Słubice Gubin „mały” kontrakt norweski 1999 Zgorzelec Hołowczyce Hermanowice import z Rosji (od lat 70)

7 Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski
Gazoport LNG

8 Struktura zakupów gazu ziemnego
Górnośląska Spółka Gazownictwa

9 Rodzaje gazu ziemnego Gaz zaazotowany (GZ-35)
Gaz wysokometanowy (GZ-50) Wartość opałowa >25 MJ/m3 Wartość opałowa >27 MJ/m3 (29.3) Wartosć opałowa 35.6 MJ/m3

10 Gaz ziemny w Województwie Śląskim

11 Gaz ziemny w Województwie Śląskim
m sieci gazowej przyłączy gazowych użytkowników m3 gazu rocznie

12 Górnośląska Spółka Gazownictwa

13 Zasięg działania GSG Jedna z sześciu spółek Grupy Kapitałowej PGNiG
Obszar działania: Województwo Śląskie Województwo Opolskie 41 gmin Woj. Małopolskiego 5 gmin Woj. Łódzkiego 3 gminy Woj. Świętokrzyskiego

14 GSG w liczbach 19 tys. km sieci dystrybucyjnej
600 km przesyłowej sieci wysokiego ciśnienia 104 stacje red.-pom. I° 487 stacje red.-pom. II° 405 tys. przyłączy gazowych

15 Schemat przesyłowej sieci gazowniczej

16 Gminy zgazyfikowane

17 Współpraca z GSG

18 Klienci indywidualni Jednostki Terenowe Handlowej Obsługi Klienta:
bezpośredni kontakt dla klientów indywidualnych obsługa procesu przyłączeniowego zawieranie umów realizacja płatności Rozdzielnie Gazu utrzymanie sieci rozdzielczej likwidowanie awarii i nieszczelności uzgadnianie prac remontowych i inwestycyjnych z innymi przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi

19 Klienci biznesowi Pełnomocnicy ds. kluczowych klientów i Doradcy Techniczno Handlowi analiza potrzeb klienta przygotowanie indywidualnej oferty przygotowanie i zawarcie umowy przyłączeniowej monitorowanie wydanych warunków przyłączenia zawarcie umowy o dostawę gazu opieka nad klientem

20 Partnerzy samorządowi
Koordynatorzy ds. Rozwoju -współpraca z władzami samorządowymi w zakresie: tworzenia planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla gmin przygotowania gazyfikacji osiedli i miast pomoc w uzgadnianiu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych

21 Sposób nawiązania współpracy
Klient indywidualny lub instytucjonalny kontakt z przedstawicielem GSG wspólne wypełnienie wniosku przyłączeniowego zapoznanie się z Warunkami Przyłączenia podpisanie umowy przyłączeniowej realizacja inwestycji po własnej stronie podpisanie umowy sprzedaży gazu Gazyfikacja obszaru Kontakt z przedstawicielem GSG Wspólne przeanalizowanie zakresu i sposobu gazyfikacji Ewentualna pomoc w rozpoznaniu marketingowym GSG

22 Dodatkowa oferta GSG Od 2005 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa oferuje pomoc w finansowaniu urządzeń wykorzystujących gaz ziemny Kotłownie gazowe Mała kogeneracja Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym

23 Kontakt z GSG Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11 Zabrze tel. 32/ fax 32/

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan prezentacji Gaz ziemny w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google