Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostępność gazu ziemnego na terenie Województwa Śląskiego Katowice 24 kwietnia 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostępność gazu ziemnego na terenie Województwa Śląskiego Katowice 24 kwietnia 2006."— Zapis prezentacji:

1 Dostępność gazu ziemnego na terenie Województwa Śląskiego Katowice 24 kwietnia 2006

2 Plan prezentacji Gaz ziemny w Polsce Sieć gazownicza na terenie Województwa Śląskiego Możliwości dostaw gazu do klientów na Śląsku Zasady współpracy z Górnośląską Spółką Gazownictwa

3 Gaz ziemny w Polsce

4 Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski

5 złoża małopolskie złoża wielkopolskie Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski

6 import z Rosji (od lat 70) Hołowczyce Hermanowice I kontrakt jamalski (od 1996) Bobrowniki Zgorzelec Gubin Słubice kontrakt z Ruhrgasem 1998 mały kontrakt norweski 1999 Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski

7 Gazoport LNG Kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski

8 Struktura zakupów gazu ziemnego

9 Rodzaje gazu ziemnego Gaz zaazotowany (GZ-35) Wartość opałowa >25 MJ/m3 Gaz zaazotowany (GZ-41.5) Wartość opałowa >27 MJ/m3 (29.3) Gaz wysokometanowy (GZ-50) Wartosć opałowa 35.6 MJ/m3

10 Gaz ziemny w Województwie Śląskim

11 m sieci gazowej przyłączy gazowych użytkowników m 3 gazu rocznie

12 Górnośląska Spółka Gazownictwa

13 Zasięg działania GSG Jedna z sześciu spółek Grupy Kapitałowej PGNiG Obszar działania: – Województwo Śląskie – Województwo Opolskie – 41 gmin Woj. Małopolskiego – 5 gmin Woj. Łódzkiego – 3 gminy Woj. Świętokrzyskiego

14 GSG w liczbach 19 tys. km sieci dystrybucyjnej 600 km przesyłowej sieci wysokiego ciśnienia 104 stacje red.-pom. I° 487 stacje red.-pom. II° 405 tys. przyłączy gazowych

15 Schemat przesyłowej sieci gazowniczej

16 Gminy zgazyfikowane

17 Współpraca z GSG

18 Klienci indywidualni Jednostki Terenowe Handlowej Obsługi Klienta: – bezpośredni kontakt dla klientów indywidualnych – obsługa procesu przyłączeniowego – zawieranie umów – realizacja płatności Rozdzielnie Gazu – utrzymanie sieci rozdzielczej – likwidowanie awarii i nieszczelności – uzgadnianie prac remontowych i inwestycyjnych z innymi przedsiębiorstwami infrastrukturalnymi

19 Klienci biznesowi Pełnomocnicy ds. kluczowych klientów i Doradcy Techniczno Handlowi – analiza potrzeb klienta – przygotowanie indywidualnej oferty – przygotowanie i zawarcie umowy przyłączeniowej – monitorowanie wydanych warunków przyłączenia – zawarcie umowy o dostawę gazu – opieka nad klientem

20 Partnerzy samorządowi Koordynatorzy ds. Rozwoju - współpraca z władzami samorządowymi w zakresie: – tworzenia planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe dla gmin – przygotowania gazyfikacji osiedli i miast – pomoc w uzgadnianiu wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych

21 Sposób nawiązania współpracy Klient indywidualny lub instytucjonalny – kontakt z przedstawicielem GSG – wspólne wypełnienie wniosku przyłączeniowego – zapoznanie się z Warunkami Przyłączenia – podpisanie umowy przyłączeniowej – realizacja inwestycji po własnej stronie – podpisanie umowy sprzedaży gazu Gazyfikacja obszaru – Kontakt z przedstawicielem GSG – Wspólne przeanalizowanie zakresu i sposobu gazyfikacji – Ewentualna pomoc w rozpoznaniu marketingowym GSG

22 Dodatkowa oferta GSG Od 2005 roku Górnośląska Spółka Gazownictwa oferuje pomoc w finansowaniu urządzeń wykorzystujących gaz ziemny – Kotłownie gazowe – Mała kogeneracja – Stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym

23 Kontakt z GSG Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Szczęść Boże Zabrze tel. 32/ fax 32/

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dostępność gazu ziemnego na terenie Województwa Śląskiego Katowice 24 kwietnia 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google