Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Przedstawienie wyników realizacji projektu EurEnDel: Technologiczne i społeczne wizje przyszłości energetycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Przedstawienie wyników realizacji projektu EurEnDel: Technologiczne i społeczne wizje przyszłości energetycznej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Przedstawienie wyników realizacji projektu EurEnDel: Technologiczne i społeczne wizje przyszłości energetycznej Europy do roku 2020 Anna Oniszk-Popławska

2 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Plan prezentacji -Proces formułowania formularza -Wyniki badania delfickiego -Wnioski i rekomendacje -Raporty uzyskane w wyniku realizacji projektu

3 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju EurEnDel – Elementy projektu Analiza literatury i wcześniej już opracowanych przez inne instytucje studiów delfickich z zakresu energii Panele ekspertów Analiza wpływów (Cross-impact analysis) Opracowanie wizji społecznych Studium delfickie (konstrukcja, wyniki) Scenariusze technologiczne i rynkowe Ocena perspektyw technologicznych i społecznych Rekomendacje w zakresie badań i rozwoju

4 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Proces formułowania formularza Zakres Wybór wschodzących technologii oraz formułowanie tez technologicznych Formułowanie wizji społecznych dot. przyszłości energetycznej Europy

5 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Proces formułowania formularza Burza mózgów: Czynniki wpływające na popyt w 2030 Wyselekcjonowanie możliwych czynników z 15 obszarów tematycznych (literatura) Tezy kwestionariusza delfickiego 15 obszarów tematycznych Definicja zakresu badania Analiza wpływów (cross impact)- wyselkcjonowanie najważniejszych czynników: Ocena innych studiów delfickich Ścieżki i trendy technologiczne

6 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wizje społeczne w projekcie EurEnDel Definicja i uzasadnienie Wizje społeczne – możliwe uwarunkowania zewnętrzne rozwoju sektora energetycznego przejawiające się w wyborze pewnych specyficznymi dla danej wizji priorytetów społecznych przez rząd i obywateli. Komentarz: Respondenci badania delfickiego czasami mają tendencję do uzależniania swojej odpowiedzi od ogólnego tła gospodarczo- społecznego w przyszłości, którego wizja nie jest dla nich jasna. W celu ułatwienia zadania i lepszego poznania opinii respondentów w projekcie EurEnDel wprowadzono 3 wizje społeczne dla roku 2030.

7 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Proces formułowania formularza Opracowanie wizji społecznych Warsztaty nt. wizji technologicznych: wpływ na myśl technologiczną w latach 1900-2003, najbardziej pożądane wizje społeczne 3 wizje społeczne na 2030 Indywidualny wybór Priorytety: szybki rozwój gospodarczy, wolny rynek Równowaga ekologiczna Priorytety: rozwój zrównoważony Sprawiedliwość społeczna Priorytety: zapewnienie wysokiego standardu życia wszystkim obywatelom II część kwestionariusza

8 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Proces formułowania formularza Analiza literatury i istniejących, innych studiów delfickich Analiza 17 istniejących studiów delfickich o tej samej tematyce 12 map technologicznych Materiał wyjściowy dla dalszych etapów projektu

9 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Proces formułowania formularza Analiza literatury i istniejących, innych studiów delfickich Przykład

10 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Technologie popytowe – wzrost zapotrzebowania kontra efektywność energetyczna Transport Przemieszczanie i transport Rozwój sieci elektroenergetycznej Przyszłość technologii odnawialnych Magazynowanie i dystrybucja energii Wyczerpywanie się zasobów kopalnych Energia jądrowa Podatki energetyczne i ceny Przyszłe stosunki społeczne Przyszłość pracy Trendy demograficzne Postęp technologiczny Cele i ograniczenia z zakresu ochrony środowiska 15 obszarów tematycznych 43 czynniki systemu Proces formułowania formularza Analiza wpływów (Cross-impact analysis)

11 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Obszar tematycznyCzynnik systemu Przyszłość energetyki odnawialnej 1.Badania i rozwój OZE 2.Wsparcie prawne dla rozowju OZE 3.Nakłady inwestycyjne na OZE Proces formułowania formularza Analiza wpływów (Cross-impact analysis)- przykład

12 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Proces formułowania formularza – zidentyfikowane kluczowe technologie Nowe i bardziej wydajne procesy w przemyśle Nowe technologie w budownictwie Ogniwa paliwowe w transporcie, większy udział kolei w przewozach towarów Zaawansowane technologie przesyłu gazu ziemnego Linie przesyłowe wysokiego napięcia do przesyłu energii z OZE Systemy magazynowania energii z OZE o niestabilnym charakterze produkcji Systemy produkcji wodoru Nadprzewodniki Rozproszone systemy produkcji energii elektrycznej Instalacje geotermalne Siłownie wiatrowe Biopaliwo dla transportu Biomasa do celów grzewczych Ogniwa fotowoltaiczne Systemy wykorzystujące energię mórz i oceanów Pasywne systemy jądrowe (reakcje rozszczepienia) Fuzja Sekwestracja CO 2 Popyt na energię Infrastruktura energetyczna Podaż energii

13 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Kwestionariusz delficki, profil ekspertów I tura (czerwiec-sierpień 2003) –3,461 zaproszonych ekspertów –669 odpowiedzi 19% –Kobiety 12% –Osoby przed czterdziestką 32% II tura (sierpień-wrzesień 2003) –669 zaproszonych ekspertów –418 odpowiedzi 62% –Kobiety 12% –Osoby przed czterdziestką 31%

14 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Placówki naukowe Przemysł Firmy konsultingowe Agencje publiczne NGOs-y i inne 34% 29% 18% 11% 8% Kwestionariusz delficki - miejsce pracy ekspertów

15 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Kwestionariusz delficki - specjalizacja ekspertów technologia biznes kształtowanie polityki publicznej Inne 55% 13% 23% 9%

16 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Kwestionariusz delficki - kraj pochodzenia ekspertów I tura II tura

17 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Wyniki projektu

18 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Raporty Storna internetowa projektu: http://www.izt.de/eurendel/ Raporty: Raport nt. przeglądu literatury oraz wyników innych studiów delfickich Raport nt. wyników analizy strukturalnej Raport nt. wyników badania kwestionariuszowego metoda delficką Raport nt. scenariuszy przyszłości energetycznej Europy Raport nt. rekomendacji i wniosków dot. polityki w zakresie badań i rozowju nowych technologii Prezentacje z seminariów krajowych Inne publikacje związane z projektem

19 Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Anna Oniszk-Popławska EC BREC/IBMER ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa tel.: 848-48-32 w. 116 http://www.ecbrec.pl/ e-mail: oniszk@ibmer.waw.pl Kontakt


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków 5PR Badań i Rozwoju Przedstawienie wyników realizacji projektu EurEnDel: Technologiczne i społeczne wizje przyszłości energetycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google