Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ"— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASA I)

2 UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki; dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; interesuje się czytaniem i pisaniem; Umiejętność czytania i pisania: zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie proste, krótkie teksty; pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);

3 UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; interesuje się książkami; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich. posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela; korzysta z pakietów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

4 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; ustala równoliczność dwóch zbiorów; rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania; ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach; rozróżnia stronę lewą i prawą u siebie i innych, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru;

5 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; posługuje się liczebnikami porządkowymi, wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych; sprawnie liczy obiekty, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10); sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych np. palcach), poprawnie zapisuje te działania; zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

6 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. mierzy długość, posługując się np. linijką, porównuje długości obiektów; potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, orientuje się do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego dąży do wykonania zadania.

7 Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzysta z myszy i klawiatury; wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.

8 Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; recytuje wiersze i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

9 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania.

10 CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie; samodzielnie korzysta z toalety; samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o rzeczy osobiste; utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

11 Prezentację przygotowały: Danuta Szymanowska i Izabela Jarosz
Wykorzystanie prezentacji dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu.


Pobierz ppt "WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google