Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY."— Zapis prezentacji:

1 GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY

2 Zmiany w kulturze Zachodu Globalizacja kultury, Dekadencja moralności opartej na prawie naturalnym, Sekularyzacja (wyrzucanie z życia społecznego odniesienia do transcendencji), Rewolucja seksualna,

3 Zmiany w kulturze Zachodu Cywilizacja śmierci w imię wolności (aborcja, eutanazja, in vitro) Głoszenie śmierci Boga (w konsekwencja śmierć: ojca, małżonka, dziecka) Neopoganizm i promowanie okultyzmu (tęsknota za nieznanym),

4 Podatny grunt dla rewolucji Poszukiwanie nowego porządku po II wojnie światowej, Wyrzucenie moralności z życia seksualnego, Ideologia postmodernizmu (brak prawdy, obiektywnych norm i wartości),

5 Podatny grunt dla rewolucji Bierność chrześcijan (słaba wiara i zagubienie po Soborze Watykańskim II), Dobrobyt społeczeństwa zachodniego, Bierność zachodnich państw i oddawanie części praw w ręce międzynarodowych organizacji (ONZ, Unia Europejska).

6 Mity rewolucji kulturalnej Zagrożenie przeludnieniem Ziemi, Feministyczne hasło ucisku mężczyzn nad kobietami (hasło ideowe ruchu feministycznego), Mit wolnej miłości (bez zobowiązań), Mit prawa do wyboru (bez poznawania obiektywnej prawdy), Mit zdrowia reprodukcyjnego (a nie otwarcie na płodność).

7 Etapy rewolucji kulturalnej Rewolucja przemysłowa (walka kobiet o prawa m.in. do aborcji), Rewolucja seksualna (odrzucenie moralności, autorytetu, prawa naturalnego, prawdy o małżeństwie, religii),

8 Etapy rewolucji kulturalnej Rewolucja kulturalna (wyzwolenie od wszelkich norm moralnych, religijnych, kulturowych, społecznych) Ta rewolucja dokonuje się bez krwi, po cichu (z pominięciem demokracji, dyskusji ogólnonarodowych). Przez to nie wywołuje reakcji sprzeciwu, odmowy, samoobrony. Wróg jest ukryty!

9 Nowa, globalna etyka Tworzy się globalne wartości, Promują ją państwa, konferencje i agendy ONZ, międzynarodowe organizacje pozarządowe (wpływają na politykę, sądy, stanowione prawo), ONZ przyznało sobie monopol na rozstrzyganie kwestii etycznych,

10 Nowa, globalna etyka Tworzy się nowy język – niewyraźnie zdefiniowany, mgliste pojęcia, różnorodność interpretacji, Znikają słowa: prawda, rodzina, ojciec, mąż, żona, sumienie, wola, dziewictwo, dobro, grzech, przyzwoitość. Różnorodność opinii, orientacji seksualnych, zachowań, wartości

11 Dekonstrukcja pojęć 1. Zmienia się język, zamienia się znaczenie pojęć. 2. Nowe pojęcia wprowadzają nowe paradygmaty w etyce zastępując dotychczasowe uniwersalne, oparte na wierze, filozofii chrześcijańskiej: Rodzina – para, związek partnerski Małżonkowie -partnerzy

12 Dekonstrukcja pojęć Szczęście - dobrobyt Autorytet rodziców – prawa dziecka Sumienie - wolny wybór Komplementarność płci – równość między partnerami Dziecko poczęte - zarodek

13 Nowy globalny język Nowomowa kreuje u odbiorcy świat nieistniejący, świat pseudo i zasłania prawdziwą rzeczywistość czyniąc ją niedostępną rozpoznaniu, Język stwarza rzeczywistość, formuje myślenie i rozumienie rzeczywistości, Taki mamy świat, jaki jest nasz język Prawda rzeczy tkwi w słowie Tworzy się setki nowych pojęć, których sens jest niejasny, mglisty

14 Słownik nowych pojęć Globalizacja, zrównoważony rozwój, etyka globalna, jakość życia, prawo wyboru, równość szans, prawa reprodukcyjne, orientacja seksualna, różnorodność seksualna, wolność kulturowa, bezpieczna aborcja, pleć kulturowa (gender), prawa dziecka (dziecko może wybierać wartości niezależnie od rodziców),

15 Najwyższe normy nowej kultury Absolutne prawa wyboru, Zasada unikania dyskryminacji, Tolerancja wobec inności, Przekonanie o nieistnieniu wartości absolutnych, uniwersalnych, Wszystkie interpretacje mają równą wartość,

16 Dyktatura nowej kultury Dyktatura relatywizmu (Benedykt XVI) Manipulacja masami przez ośrodki mediów, Swoisty zamach stanu (w białych rękawiczkach) Mniejszości narzucają swoje normy większości (elity narzucają większości swoją ideologię),

17 Dyktatura nowej kultury Nacisk organizacji feministycznych i gejowskich (narzucenie kłamstwa, Hierarchie, autorytety się zawaliły, Nowa etyka wchodzi do edukacji (podręczniki szkolne, szkolenie nauczycieli), Wszędzie panuje równość opinii (chaos, brak odniesień),

18 Dyktatura nowej kultury Brak odniesień do Boga (człowiek sam staje się dla siebie bogiem), Prawa człowieka wyobcowane z naturalnego porządku, Bożek tolerancji (nie ma tolerancji dla tradycyjnych wartości, zakazuje się zakazywać), Władza ekspertow - ich opinii nie można podważać,

19 Nowa wizja rodziny Prawo do wyboru (aborcja) w miejsce prawa dziecka do życia od poczęcia, Zdrowie reprodukcyjne w miejsce planowania rodziny, Naturalny porządek rodziny oparty na małżeństwie mężczyzny i kobiety traktuje się jako stereotyp kultowy, wymysł Kościoła,

20 Nowe prawa człowieka Prawo do wolności słowa, Prawo do własnego ciała, Prawo do wolnej miłości (seks bez zobowiązań), Prawo wyboru kobiety (aborcja), Prawo do edukacji seksualnej,

21 Nowe prawa człowieka Prawo do antykoncepcji, Prawo do wolności od ograniczeń etycznych, Prawo do posiadania dziecka (in vitro), Prawo do godnej śmierci (eutanazja).

22 Techniki rewolucji kulturalnej Techniki inżynierii społecznej (narzuca się konsensus globalny), Pozornie wszystko jest po staremu (kościoły, szpitale, edukacja, rodziny, kultura) jedynie wróg jest wewnątrz (nowe wzorce, nowe myślenie),

23 Tereny rewolucji kulturalnej Nowe prawo stanowione, Mentalności styl życia, Zasady postępowania w firmach, Zmiany programów nauczania, Nowe normy w polityce, Zmiany w opiece zdrowotnej, Nowe podejście do rozwoju społecznego, Przemiana zasad demokracji,

24 Skutki rewolucji kulturalnej Dekonstrukcja obrazu człowieka i natury, Demoralizacja społeczeństwa, Rozbicie naturalnego porządku małżeństwa i rodziny, Nowe prawa zagrażają samemu człowiekowi (już nie wie kim jest!) Zagubiona tożsamość narodowa, Zagubienie młodzieży (brak mocnych fundamentów dla projektu życia),

25 Lekarstwo na etykę globalną Bronienie człowieka przed nim samym, Ewangelizacja kultury, Sprzeciw wobec ataku na uniwersalne wartości, Ukazywanie prawdy o człowieku stworzonym na obraz Boga, Zachowanie niezależności od tych zmian, Język głoszonych wartości dostosowany do mentalności człowieka XXI w.,

26 Opracował ks. Marcin Kozyra DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GLOBALIZACJA (nowa etyka, nowy język) ZACHODNIEJ KULTURY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google