Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOTYWACJA DO PRACY WYKŁAD III. DEFINICJA PRACY Praca - celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on za pomocą narzędzi pracy (maszyn,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOTYWACJA DO PRACY WYKŁAD III. DEFINICJA PRACY Praca - celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on za pomocą narzędzi pracy (maszyn,"— Zapis prezentacji:

1 MOTYWACJA DO PRACY WYKŁAD III

2 DEFINICJA PRACY Praca - celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on za pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń, środków technicznych) przedmioty pracy i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne (transport, usługi remontowe, serwis urządzeń) i niematerialne (edukacyjne, kulturalne)

3 MOTYWACJA uruchomienie zachowania ukierunkowanie zachowania podtrzymanie zachowania zakończenie zachowania

4 ZASTOSOWANIE TEORII POTRZEB W ORGANIZACJI Teoria MaslowaERG Alderfera 5 typów potrzeb Fizjologiczne Bezpieczeństwa Przynależności Szacunku Samorealizacji Porządek hierarchiczny 3 typy potrzeb: Egzystencji Przynależności Wzrostu Nie ma hierarchii

5 ZASTOSOWANIE TEORII POTRZEB W ORGANIZACJI – HIERARCHIA POTRZEB MASLOWA Typy potrzebSposoby zaspokojenia przez organizację FizjologicznePłace Bezpieczne i przyjemne warunki pracy BezpieczeństwaProgramy emerytalne i systemy opieki zdrowotnej Gwarancja dłuższego zatrudnienia Podkreślanie ważności kariery wewnątrz organizacji Afiliacji (przynależności) Umożliwienie interakcji między pracownikami Udogodnienia socjalne i sportowe Imprezy integracyjne Szacunku (uznania, prestiżu) Praca wzmacniająca tożsamość pracownika Umożliwianie osiągnięć, autonomii, odpowiedzialności, osobistej kontroli) Informacja zwrotna na temat sukcesu Nagrody związane z sukcesami (finansowe, rzeczowe, awans, publiczne wskazanie, itp. ) SamorealizacjiSkłanianie do pełnego zaangażowania, pasji Na podstawie: Kożusznik, 2011, s. 51

6 TEORIA CELÓW LOCKA I LATHAMA Cel jest motywatorem poprzez sam fakt istnienia Uruchamia ocenę wymagań i swoich możliwości oraz ocenę szans na jego osiągnięcie Może frustrować – gdy jest nieosiągalny Może nudzić – gdy jest zbyt łatwy Może ekscytować – gdy jest nieco powyżej możliwości Cel powinien być precyzyjny Wiadomo co trzeba osiągnąć Wiadomo kiedy trzeba go osiągnąć Wiadomo jak można go osiągnąć Cel powinien być akceptowalny przez pracownika Im bardziej pracownik akceptuje cel tym bardziej jest zaangażowany i tym lepiej wykonuje zadanie

7 TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI ADAMSA Człowiek dokonuje porównań społecznych (szczególnie z innymi podobnymi do siebie) Pracownik dąży do zrównoważenia swoich zysków i kosztów do zysków i kosztów innych osób Zarówno sytuacja nadpłaty jak i niedopłaty jest sytuacją niesprawiedliwą SYTUACJA NIESPRAWIEDLIWA: Pracownik A ocenia swoje koszty jako wyższe, a zyski jako niższe, niż pracownik B SYTUACJA SPRAWIEDLIWA: Pracownik A ocenia swoje zyski i koszty, jako równe tym ponoszonym i uzyskanym przez pracownika B

8 TYPY MOTYWACJI WAŻNE W SYTUACJI PRACY Motywacja wewnętrzna (Hunt, 1965; Deci,1971) Nagroda (pozytywne odczucia) zawarta jest immanentnie w wykonywanym zadaniu Nagrody zewnętrzne zmniejszają motywację wewnętrzną W zarządzaniu (kierowaniu ludźmi) modyfikują ją: projektowanie interesujących zakresów pracy współzarządzanie pozytywna informacja zwrotna o wyniku pozytywna ocena pracownika Motywacja osiągnięć (McClelland, 1953; Atkinson, 1974) Tendencja do osiągania i przekraczania standardów doskonałości Jest to związane z odczuwaniem pozytywnych emocji w sytuacjach zadaniowych, spostrzeganych jako wyzwanie Dwa cele podjęcia zadania orientacja na poziom wykonania (lepszy od innych) orientacja na mistrzostwo (niezależnie od innych)


Pobierz ppt "MOTYWACJA DO PRACY WYKŁAD III. DEFINICJA PRACY Praca - celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on za pomocą narzędzi pracy (maszyn,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google