Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach

2 Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul
Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul.Jesionowa 3 Wiechlice Szprotawa  tel/fax:    (068...)  tel:          (068...) Dyrektor CKiW: Dorota Szatkowska Zastępca Dyrektora CKiW: Piotr Sikorski Dyrektor Zespołu Szkół: Jan Suchecki Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego: Tadeusz Kosmatka CKiW:

3 Nasza oferta Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach jest ponadwojewódzką jednostką kompleksowo realizującą wszystkie zadania statutowe, szczególnie w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie, ze środowisk zagrożonych demoralizacją, z rodzin nie spełniających funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

4 Oferujemy młodzieży:

5 Dobrze wyposażony internat

6 Pracownię komputerową

7 Wspaniałą szkołę

8 Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna   Jedna ze szkolnych klas Sala gimnastyczna

9 Kompleks sportowy

10 Stołówka

11 Miejsce do organizowania spotkań i wypoczynku

12 A także: Gwarantujemy młodzieży stały kontakt z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym

13 Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy BEZPŁATNIE: - pobyt w ośrodku - trzy posiłki dziennie - zakwaterowanie w wieloosobowych pokojach oraz - gwarantujemy zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego z wynagrodzeniem 4% średniej krajowej

14 Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy:
Naukę w dwuletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach: - kucharz małej gastronomii - sprzedawca 2. Naukę w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach: - murarz - stolarz 3. Naukę w Gimnazjum przysposabiającym do pracy w następujących zawodach: - ogrodnik - krawiec       - stolarz

15 DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU
- Podanie i życiorys. - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasy VI) lub świadectwo ukończenia I lub II klasy Gimnazjum. - Skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania i numerem PESEL. - Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt i naukę w Centrum. - Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia. - 5 zdjęć. - Opinia kuratora sądowego ( w przypadku posiadania nadzoru). - Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy. - Odpis arkusza ocen. - Numer NIP (decyzja nadania) z Urzędu Skarbowego

16 Serdecznie zapraszamy!!!


Pobierz ppt "Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google