Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul.Jesionowa 3 Wiechlice 67-300 Szprotawa tel/fax: (068...)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul.Jesionowa 3 Wiechlice 67-300 Szprotawa tel/fax: (068...)"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach

2 Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul.Jesionowa 3 Wiechlice 67-300 Szprotawa tel/fax: (068...) 376 22 55 tel: (068...) 376 00 87 Dyrektor CKiW: Dorota Szatkowska Zastępca Dyrektora CKiW: Piotr Sikorski Dyrektor Zespołu Szkół: Jan Suchecki Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego: Tadeusz Kosmatka CKiW: ckiwwiechlice@tercom.pl ckiwwiechlice@tercom.pl

3 Nasza oferta Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Wiechlicach jest ponadwojewódzką jednostką kompleksowo realizującą wszystkie zadania statutowe, szczególnie w stosunku do młodzieży niedostosowanej społecznie, ze środowisk zagrożonych demoralizacją, z rodzin nie spełniających funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

4 Oferujemy młodzieży:

5 Dobrze wyposażony internat

6 Pracownię komputerową

7 Wspaniałą szkołę

8 Sala gimnastyczna Jedna ze szkolnych klas

9 Kompleks sportowy

10 Stołówka

11 Miejsce do organizowania spotkań i wypoczynku

12 A także: Gwarantujemy młodzieży stały kontakt z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym

13 Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy BEZPŁATNIE: - pobyt w ośrodku - trzy posiłki dziennie - zakwaterowanie w wieloosobowych pokojach oraz - gwarantujemy zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego z wynagrodzeniem 4% średniej krajowej

14 Osobom, które zdecydują się na skorzystanie z naszej oferty zapewniamy: Naukę w dwuletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach: - kucharz małej gastronomii - sprzedawca 2. Naukę w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w następujących zawodach: - murarz - stolarz 3. Naukę w Gimnazjum przysposabiającym do pracy w następujących zawodach: - kucharz małej gastronomii - ogrodnik - krawiec - stolarz - murarz

15 DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁOSZENIU - Podanie i życiorys. - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (klasy VI) lub świadectwo ukończenia I lub II klasy Gimnazjum. - Skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania i numerem PESEL. - Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt i naukę w Centrum. - Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia. - 5 zdjęć. - Opinia kuratora sądowego ( w przypadku posiadania nadzoru). - Opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy. - Odpis arkusza ocen. - Numer NIP (decyzja nadania) z Urzędu Skarbowego

16 Serdecznie zapraszamy!!!


Pobierz ppt "Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach. Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach ul.Jesionowa 3 Wiechlice 67-300 Szprotawa tel/fax: (068...)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google