Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie

2 W skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą: Szkoła Podstawowa Gimnazjum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

3 SZKOŁA PODSTAWOWA Umożliwia kształcenie dzieci od 6 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza szkoła zapewnia: pierwszy pozytywny kontakt dziecka ze szkołą, wszechstronny rozwój, pracę metodami dostosowanymi do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wprowadzanie w życie społeczne, uczestnictwo w różnego typu zajęciach terapeutycznych m.in. hipoterapia, dogoterapia.

4 GIMNAZJUM Umożliwia kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza szkoła zapewnia: wyrównywanie szans edukacyjnych i wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizację procesu nauczania, metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wprowadzanie w życie społeczne, integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w różnorodnych akcjach, konkursach itp.

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Jest szkołą przeznaczoną dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. PIEKARZ Oferuje kształcenie w kierunkach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ MURARZ -TYNKARZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE MECHANIK –MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Wspomaga rozwój ucznia, przygotowuje do samodzielnego, odpowiedzialnego życia dorosłego oraz do podjęcia pracy zawodowej.

6 Piekarz praktyka odbywa się w piekarniach na terenie miasta i okolicy Szkoła umożliwia znalezienie miejsc odbywania praktycznej nauki zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej praktyka odbywa się w SOSW lub u pracodawcy

7 Mechanik pojazdów samochodowych – praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych i w warsztatach samochodowych na terenie miasta Murarz-tynkarz - praktyka odbywa się w zakładach remontowo-budowlanych Ślusarz – praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych Szkoła zapewnia bezpłatny dowóz młodzieży na zajęcia praktyczne

8 Absolwenci mogą uzyskać dyplom czeladniczy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

9 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Jest szkołą ponadgimnazjalną, kształcącą młodzież (do 24 roku życia) posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności oraz podnoszą kompetencje społeczne.

10 Prowadzone zajęcia rewalidacyjne pozwalają młodym ludziom poznawać swoją wartość, poczuć się potrzebnym, bogatszym w nowe doświadczenia.

11 Ośrodek dysponuje odpowiednio wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne, skanery, drukarki, tablice interaktywne, sprzęt audio video), pracownią informatyczną…

12 … biblioteką z centrum multimedialnym, siłownią oraz boiskami.

13 Uczniowie wszystkich typów szkół korzystają nieodpłatnie z podręczników szkolnych. Ośrodek prowadzi terapię dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback wspomagając proces uczenia się, poprawiając koncentrację uwagi, kreatywność, pamięć, ograniczając nadpobudliwość psychoruchową. Dysponujemy nowoczesną aparaturą oraz wykwalifikowaną kadrą. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice multimedialne, które sprzyjają zaktywizowaniu uczniów, uatrakcyjniają i ułatwiają proces zdobywania wiedzy i umiejętności.

14 Uczniowie uczestniczą w zajęciach hipoterapii, dogoterapii, hortikuloterapii (praca w ogrodzie).

15 Uczniowie rozwijają sprawność fizyczną… …podczas XI Międzynarodowego Biegu Zdrojowego …na basenie …na lodowisku

16 Ośrodek zapewnia wykształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

17 Ośrodku Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w Ośrodku. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość częściowego bądź całkowitego zwolnienia z tej odpłatności za zgodą organu prowadzącego placówkę. Koszty pobytu w Ośrodku to tylko opłata za wyżywienie.

18 Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc: w różnorodnych zajęciach świetlicowych w kółkach zainteresowań w pracach drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku w zajęciach sportowych teatralnym informatycznym turystyczno- krajoznawczym modelarskim t anecznym

19 Inne formy spędzania czasu wolnego Wycieczki …

20 ... i mprezy...

21 Ciekawe wydarzenia, interesujące inicjatywy. Spotkanie z panią Anną Dymną Biała Sobota Projekt unijny Przerośniemy naszych mistrzów

22 Spektakle teatralne Akcja Mikołajkowa Pokazy interaktywne -nauka przez zabawę i doświadczenie Akcja Szlachetna Paczka Uzyskanie Karty rowerowej

23 Ważnym elementem budowania więzi wśród uczniów i pracowników Ośrodka oraz integracji ze środowiskiem lokalnym jest kultywowanie tradycji... Jasełka i wspólna wieczerza wigilijna Opieka nad miejscami pamięci narodowej Obchody rocznicy Bitwy pod Broniną Rocznica Odzyskania Niepodległości Przyznanie SOSW Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

24 Dzień Rodzica Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego Powiatowy Międzyszkolny Turniej Ekologiczny Dzień Kobiet...i obrzędowość tworzona przez ponad 35 lat działalności Ośrodka. Ślubowanie uczniów klas I

25 Ośrodek dysponuje własnymi środkami transportu. Legitymacje szkolne uprawniają do 78% zniżki przy przejazdach środkami komunikacji publicznej. Zniżka ta dotyczy również podróżujących z uczniami opiekunów.

26 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Szkoły Podstawowej w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania.

27 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Gimnazjum w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał). Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty (oryginał) Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka.

28 Wykaz dokumentów dla kandydatów do ZSZ w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał). Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał). Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka.

29 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał). Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w SSPdP. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka.

30 Bronina 59 Bronina 59 28-100 Busko-Zdrój 28-100 Busko-Zdrój tel./ fax (41) 378 68 58 tel./ fax (41) 378 68 58 lub tel. (41) 242 95 67 lub tel. (41) 242 95 67 e-mail: bronina@tlen.pl e-mail: bronina@tlen.plbronina@tlen.pl lub sosw@sosw-bronina.edu.pl lub sosw@sosw-bronina.edu.plsosw@sosw-bronina.edu.plsosw@sosw-bronina.edu.pl OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nasza strona: www.sosw-bronina.edu.pl

31 PLAN DOJAZDU DO OŚRODKA


Pobierz ppt "Ośrodek Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google