Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie

2 W skład Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wchodzą:
Szkoła Podstawowa Gimnazjum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

3 SZKOŁA PODSTAWOWA Umożliwia kształcenie dzieci od 6 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza szkoła zapewnia: pierwszy pozytywny kontakt dziecka ze szkołą, wszechstronny rozwój, pracę metodami dostosowanymi do indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wprowadzanie w życie społeczne, uczestnictwo w różnego typu zajęciach terapeutycznych m.in. hipoterapia, dogoterapia.

4 GIMNAZJUM Umożliwia kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza szkoła zapewnia: wyrównywanie szans edukacyjnych i wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizację procesu nauczania, metody pracy dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wprowadzanie w życie społeczne, integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w różnorodnych akcjach, konkursach itp. 4

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Jest szkołą przeznaczoną dla młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wspomaga rozwój ucznia, przygotowuje do samodzielnego, odpowiedzialnego życia dorosłego oraz do podjęcia pracy zawodowej. Oferuje kształcenie w kierunkach: PIEKARZ MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ŚLUSARZ MURARZ -TYNKARZ MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE MECHANIK –MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

6 Szkoła umożliwia znalezienie miejsc odbywania praktycznej nauki zawodu
Piekarz praktyka odbywa się w piekarniach na terenie miasta i okolicy Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej praktyka odbywa się w SOSW lub u pracodawcy

7 Szkoła zapewnia bezpłatny dowóz młodzieży na zajęcia praktyczne
Mechanik pojazdów samochodowych – praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych i w warsztatach samochodowych na terenie miasta Murarz-tynkarz - praktyka odbywa się w zakładach remontowo-budowlanych Ślusarz – praktyka odbywa się w warsztatach szkolnych Szkoła zapewnia bezpłatny dowóz młodzieży na zajęcia praktyczne

8 Absolwenci mogą uzyskać dyplom czeladniczy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

9 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Jest szkołą ponadgimnazjalną, kształcącą młodzież (do 24 roku życia) posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności oraz podnoszą kompetencje społeczne.

10 Prowadzone zajęcia rewalidacyjne pozwalają młodym ludziom poznawać swoją wartość, poczuć się potrzebnym, bogatszym w nowe doświadczenia.

11 Ośrodek dysponuje odpowiednio wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi (komputery z dostępem do Internetu, rzutniki multimedialne, skanery, drukarki, tablice interaktywne, sprzęt audio video), pracownią informatyczną…

12 … biblioteką z centrum multimedialnym, siłownią oraz boiskami.

13 Uczniowie wszystkich typów szkół
Ośrodek prowadzi terapię dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback wspomagając proces uczenia się, poprawiając koncentrację uwagi, kreatywność, pamięć, ograniczając nadpobudliwość psychoruchową. Dysponujemy nowoczesną aparaturą oraz wykwalifikowaną kadrą. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w tablice multimedialne, które sprzyjają zaktywizowaniu uczniów, uatrakcyjniają i ułatwiają proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Uczniowie wszystkich typów szkół korzystają nieodpłatnie z podręczników szkolnych. 13

14 Uczniowie uczestniczą w zajęciach hipoterapii, dogoterapii, hortikuloterapii (praca w ogrodzie).

15 Uczniowie rozwijają sprawność fizyczną…
…na basenie …na lodowisku …podczas XI Międzynarodowego Biegu Zdrojowego

16 Ośrodek zapewnia wykształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

17 Koszty pobytu w Ośrodku to tylko opłata za wyżywienie.
Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w Ośrodku. Koszty pobytu w Ośrodku to tylko opłata za wyżywienie. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość częściowego bądź całkowitego zwolnienia z tej odpłatności za zgodą organu prowadzącego placówkę.

18 w pracach drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc: teatralnym w różnorodnych zajęciach świetlicowych w kółkach zainteresowań w zajęciach sportowych tanecznym informatycznym w pracach drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” turystyczno-krajoznawczym modelarskim

19 Inne formy spędzania czasu wolnego
Wycieczki …

20 ... imprezy... 20

21 Ciekawe wydarzenia, interesujące inicjatywy.
„Biała Sobota” Spotkanie z panią Anną Dymną Projekt unijny „Przerośniemy naszych mistrzów” 21

22 Spektakle teatralne Pokazy interaktywne nauka przez zabawę i doświadczenie Uzyskanie Karty rowerowej Akcja Mikołajkowa Akcja „Szlachetna Paczka”

23 Ważnym elementem budowania więzi wśród uczniów i pracowników Ośrodka oraz integracji ze środowiskiem lokalnym jest kultywowanie tradycji ... Rocznica Odzyskania Niepodległości Opieka nad miejscami pamięci narodowej Obchody rocznicy Bitwy pod Broniną Jasełka i wspólna wieczerza wigilijna Przyznanie SOSW Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

24 tworzona przez ponad 35 lat działalności Ośrodka.
...i obrzędowość tworzona przez ponad 35 lat działalności Ośrodka. Ślubowanie uczniów klas I Powiatowy Międzyszkolny Turniej Ekologiczny Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego „Dzień Kobiet” „Dzień Rodzica” 24

25 Ośrodek dysponuje własnymi środkami transportu.
Legitymacje szkolne uprawniają do 78% zniżki przy przejazdach środkami komunikacji publicznej. Zniżka ta dotyczy również podróżujących z uczniami opiekunów.

26 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Szkoły Podstawowej w Broninie:
Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Dodatkowe dokumenty: 2 zdjęcia legitymacyjne, inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, odpis aktu urodzenia (do wglądu), poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka.

27 Wykaz dokumentów dla kandydatów do Gimnazjum w Broninie:
Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał). Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty (oryginał) Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. 27

28 Wykaz dokumentów dla kandydatów do ZSZ w Broninie:
Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał). Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał). Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. 28

29 Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia.
Wykaz dokumentów dla kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Broninie: Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną (oryginał). Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał). Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w SSPdP. Dodatkowe dokumenty: - 2 zdjęcia legitymacyjne, - opinia wychowawcy klasy, - inne informacje, m. in. o stanie zdrowia, - odpis aktu urodzenia (do wglądu), - poświadczenie zameldowania. Rodzice ucznia ubiegającego się o przyjęcie do SOSW składają wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka.

30 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Bronina 59 Busko-Zdrój tel./ fax (41) lub tel (41) lub nasza strona:

31 PLAN DOJAZDU DO OŚRODKA


Pobierz ppt "Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google