Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy."— Zapis prezentacji:

0 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKI
2658_000328WA_201616_013 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POLSKI Karol Działoszyński Uwarunkowania prawne rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce Warszawa, 6 kwietnia 2000 r.

1 2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy świadkami początków nowego ładu gospodarczego, którego podstawowe założenia są tak różna od dotychczasowych doświadczeń i realiów, jak różne były ery przemysłu i rolnictwa. Dostrzeżenie zwiastunów przyszłości jest kluczem do zrozumienia nieustannych współczesnych zmian oraz ich wzrastającego wpływu na nasze życie i działalność. John Huey, Waking Up to the New Economy, Fortune

2 PLAN PREZENTACJI ZAŁOŻENIA GLOBALNE ROZWOJU RYNKU E-COMMERCE
2658_000328WA_201616_013 PLAN PREZENTACJI ZAŁOŻENIA GLOBALNE ROZWOJU RYNKU E-COMMERCE IMPLIKACJE DLA POLSKI

3 ZAŁOŻENIA GLOBALNE ROZWOJU RYNKU E-COMMERCE
2658_000328WA_201616_013 ZAŁOŻENIA GLOBALNE ROZWOJU RYNKU E-COMMERCE

4 ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI
x 1.3 500 1000 1996 2000 715 940 Milliony Abonenci mobilni 138 x 3.6 250 35 x 7.1 2658_000328WA_201616_013 ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI Linie abonenckie stałe Abonenci Internetu

5 RUCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH
2658_000328WA_201616_013 RUCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Wolumen ruchu dane cyfrowe głos Czas

6 NIESPOTYKANE TEMPO ZMIAN
2658_000328WA_201616_013 NIESPOTYKANE TEMPO ZMIAN Liczba lat Okres czasu niezbędny do osiągnięcia poziomu 50 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych Radio publiczne Telewizja publiczna Komputery osobiste Komercyjne zastosowanie internetu Źródło: \Raport its best" - Wielka Brytania

7 UŻYTKOWNICY INTERNETU (mln)
2658_000328WA_201616_013 UŻYTKOWNICY INTERNETU (mln)

8 UŻYTKOWNICY INTERNETU (% populacji*)
2658_000328WA_201616_013 UŻYTKOWNICY INTERNETU (% populacji*) SZACUNKOWO W Polsce mało osób korzysta z Internetu Wielka Brytania Szwecja USA Norwegia Finlandia Kanada Australia Singapur Holandia Japonia Niemcy Hiszpania Francja Włochy Polska * Daty badań w poszczególnych krajach mało się różnią Źródło:NVA

9 WIELKOŚĆ RYNKU E-COMMERCE (mld USD)
2658_000328WA_201616_013 WIELKOŚĆ RYNKU E-COMMERCE (mld USD)

10 E-COMMERCE W USA I W EUROPIE (mld USA)
2658_000328WA_201616_013 E-COMMERCE W USA I W EUROPIE (mld USA) Średnie roczne tempo wzrostu : USA - 104% Europa - 151% Polska 1999 ~35 mln USD = 1,4% Europy

11 HANDEL ELEKTRONICZNY NA ŚWIECIE (% PKB)
2658_000328WA_201616_013 HANDEL ELEKTRONICZNY NA ŚWIECIE (% PKB) 1998 r. Prognoza 2002 r. %PKB Stany Zjednoczone Wielka Brytania Niemcy Francja Japonia Źródło: International Data Corporation, OECD

12 REWOLUCJA INTERNETOWA
dotknie wszystkich dziedzin życia gospodarczego, politycznego i społecznego równie doniosła jak rewolucja przemysłowa - ale 10 razy szybsza globalna zaawansowanie: dopiero 5%

13 integracja rynku mediów, telekomunikacji i informatyki,
2658_000328WA_201616_013 KIERUNKI ROZWOJU integracja rynku mediów, telekomunikacji i informatyki, rozwój nowych form oprogramowania i nośników np. telefonia komórkowa WAP, dynamicznie rosnący rynek usług e-commerce, „nieograniczoność” zastosowań „głód informacji” - rozwój nowych obszarów zawodowych, niskie koszty użytkowania ogólnoświatowy zasięg zmiany strukturalne w modelu gospodarki

14 ZNACZENIE ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
2658_000328WA_201616_013 ZNACZENIE ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Zmiana istniejących modeli biznesowych, transformacja podmiotów gospodarczych Utworzenie nowych rynków produktów i usług Redukcja kosztów w dotychczasowych procesach Nowe procesy Nowe transakcje

15 TRANSFORMACJA ISTNIEJĄCYCH MODELI BIZNESOWYCH
2658_000328WA_201616_013 TRANSFORMACJA ISTNIEJĄCYCH MODELI BIZNESOWYCH PRZYKŁADY Rolę dotychczasowych pośredników fizycznych przejmą pośrednicy sieciowi Wpływ na supermarkety, w miarę jak produkty kupowane są drogą elektroniczną i dostarczane następnego dnia Usługi finansowe Handel detaliczny Zmiany branżowe Rozrywka Przemysł wytwórczy Turystyka Przy rozwoju szybkiego dostępu do Internetu, użytkownicy mają ułatwiony dostęp do muzyki i filmów Małe przedsiębiorstwa będą również mogły mieć korzyści skali dzięki wspólnym zakupom materiałów oraz działaniom marketingowym Pasażerowie kupują bilety bezpośrednio od linii lotniczych

16 DOSTĘP DO INTERNETU JAKO USŁUGA POWSZECHNA
2658_000328WA_201616_013 DOSTĘP DO INTERNETU JAKO USŁUGA POWSZECHNA Kraje, w których dostęp do Internetu traktowany jest jako usługa powszechna Nie tylko w krajach Unii, dostęp do Internetu to usługa powszechna Szwecja Dyrektywy UE wymieniają transmisję danych za pomocą modemów jako element usługi powszechnej Wielka Brytania Holandia Włochy Grecja

17 2658_000328WA_201616_013 IMPLIKACJE DLA POLSKI

18 PORÓWNANIE PENETRACJI INTERNETU I TELEFONII KOMÓRKOWEJ*
2658_000328WA_201616_013 PORÓWNANIE PENETRACJI INTERNETU I TELEFONII KOMÓRKOWEJ* Liderzy zastosowań przewodowych i bezprzewodowych Penetracja telefonii komórkowej M-commerce przewyższy tradycyjny e-commerce Finlandia Szwecja Norwegia M-commerce uzupełni tradycyjny e-commerce Włochy Japonia Dania Portugalia USA Grecja Francja Wielka Brytania Hiszpania Belgia Węgry Niemcy Czechy Polska Rosja** Penetracja internetu * Europa Zachodnia, Europa Wschodnia ** Region moskiewski Źródło: Business Central Europe, McKinsey

19 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD
INTERNET W POLSCE Indeks spółek sektora teleinformatycznego w porównaniu do indeksu WIG* (wartość w dniu = 100) Wzrost wartości spółek internetowych w okresie od do mln USD % Indeks spółek teleinformaty-cznych Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD +134% Agora 188 Prokom 158 +40% Softbank 114 Indeks WIG Optimus 251 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD Comarch 140 Computerland 101 3,2% 5,7% Udział sektora teleinformatycznego w kapitalizacji WIG Szeptel 170 * Indeksy WGPW obliczone z wyłączeniem udziału TP SA, w skład indeksu teleinformatycznego wchodzą Optimus, Prokom, Softbank, Computerland, Elzab (oraz TP SA, którą tu wyłączono) Źródło: Raporty banków inwestycyjnych, GPW

20 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
2658_000328WA_201616_013 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Aspekty społeczno-kulturowe Transformacja gospodarki; przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego Aspekty kulturowe GOSPODARKA ELEKRONICZNA Nowe miejsca pracy Walory edukacyjne Aspekty społeczno-ekonomiczne

21 e-commerce dla POLSKI Czynniki makroekonomiczne
2658_000328WA_201616_013 e-commerce dla POLSKI ASPEKTY PRO ROZWOJOWE DLA GOSPODARKI Wpływ na rozwój sektora usług Nowe miejsca pracy związane z e-commerce Integracja rynku teleinformatycznego z rynkiem mediów Współuczestniczenie w międzynarodowej wymianie usług Innowacje w zakresie transferu nowoczesnych technologii Poprawa efektywności procesów gospodarczych Poprawa konkurencyjności gospodarki Czynniki makroekonomiczne Czynniki rozwoju społecznego oraz kulturalnego Dostęp do nowoczesnych globalnych mediów Możliwość usprawnienia działania systemu administracji Efektywny dostęp do światowych zasobów kulturalnych Wzmocnienie więzi kulturowych z Polakami na świecie Nowoczesne usługi kultury masowej np. video-on-demand Uczestnictwo w światowym życiu naukowym Rozwój Spoleczeństwa Informacyjnego

22 GŁÓWNE PRZESZKODY ROZWOJU E-C0MMERCE W POLSCE
2658_000328WA_201616_013 GŁÓWNE PRZESZKODY ROZWOJU E-C0MMERCE W POLSCE Dostęp do Internetu kosztowny, wolny i bez gwarancji bezpieczeństwa przesyłu danych i potwierdzania tożsamości Społeczeństwo w niewystarczającym stopniu posiadające umiejętności wykorzystania Internetu Brak wystarczająco dynamicznej, przedsiębiorczej i nastawionej na klienta kultury Sektor publiczny nie odgrywa odpowiednio aktywnej roli w promowaniu nowych usług Niejasne uregulowania prawne Emigracja polskich specjalistów teleinformatyki

23 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE
Wprowadzenie młodzieży w erę cyfrową Inicjatywy społeczno- edukacyjne Szybki dostęp do Internetu dla studentów i naukowców Udogodnienia dla niepełnosprawnych

24 E-GOVERNMENT DLA ROZWOJU E-COMMERCE W POLSCE
2658_000328WA_201616_013 E-GOVERNMENT DLA ROZWOJU E-COMMERCE W POLSCE Zaangażowanie administracji państwowej w rozwój e-commerce: 1. na szczeblu centralnym elektroniczna wymiana informacji „bezpośredni” kontakt obywatela z organami państwa 2. na szczeblu lokalnym ułatwiony kontakt społeczeństwa z administracją restrukturyzacja lokalnych rynków pracy

25 FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU E-COMMERCE
2658_000328WA_201616_013 FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU E-COMMERCE Zrozumienie Zasięg Zaufanie Mechanizmy konkurencji rynkowej Konkurencyjne środowisko Stabilne warunki regulacyjne Rozwój rynku usług e-comerce w Polsce wymaga: zapewnienia stabilnych warunków prawnych zaangażowania administracji państwowej współpracy z przedsiębiorcami, inwestorami Zaangażowniie administraji Nadzór państwa

26 IMPLIKACJE DLA POLSKI Regulacje Gospodarka Aspekty społeczne
2658_000328WA_201616_013 IMPLIKACJE DLA POLSKI Regulacje Gospodarka Aspekty społeczne Transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów powinna być uznana za usługę powszechną Transformacja dotychczasowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków nastąpi w szybkim czasie Powinny być wprowadzone inicjatywy promujące dostęp do Internetu w szkołach, uczelniach i ośrodkach badawczych


Pobierz ppt "2658_000328WA_201616_013 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google