Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY POLSKI Karol Działoszyński Uwarunkowania prawne rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA ELEKTRONICZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY POLSKI Karol Działoszyński Uwarunkowania prawne rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY POLSKI Karol Działoszyński Uwarunkowania prawne rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce Warszawa, 6 kwietnia 2000 r.

2 1 Oderwijmy się na moment od naszych codziennych zmagań i pozwólmy sobie na chwilę refleksji nad nową rzeczywistością. Jesteśmy świadkami początków nowego ładu gospodarczego, którego podstawowe założenia są tak różna od dotychczasowych doświadczeń i realiów, jak różne były ery przemysłu i rolnictwa. Dostrzeżenie zwiastunów przyszłości jest kluczem do zrozumienia nieustannych współczesnych zmian oraz ich wzrastającego wpływu na nasze życie i działalność. John Huey, Waking Up to the New Economy, Fortune

3 2 PLAN PREZENTACJI ZAŁOŻENIA GLOBALNE ROZWOJU RYNKU E-COMMERCE IMPLIKACJE DLA POLSKI

4 3 ZAŁOŻENIA GLOBALNE ROZWOJU RYNKU E-COMMERCE

5 4 0 x 1.3 500 1000 1996 2000 715 940 0 500 1000 19962000 Milliony Abonenci mobilni 138 500 x 3.6 0 500 1000 19962000 Milliony 250 35x 7.1 Milliony ROZWÓJ TELEKOMUNIKACJI Abonenci Internetu Linie abonenckie stałe

6 5 RUCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH Wolumen ruchu Czas głos dane cyfrowe 2000-2002

7 6 NIESPOTYKANE TEMPO ZMIAN Źródło: \Raport "E-commerce@ its best" - Wielka Brytania Radio publiczne Telewizja publiczna Komputery osobiste Komercyjne zastosowanie internetu Okres czasu niezbędny do osiągnięcia poziomu 50 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych Liczba lat

8 7 UŻYTKOWNICY INTERNETU (mln)

9 8 UŻYTKOWNICY INTERNETU (% populacji*) *Daty badań w poszczególnych krajach mało się różnią Źródło:NVA SZACUNKOWO SzwecjaUSANorwegiaFinlandia Kanada Australia Wielka Brytania SingapurHolandia JaponiaNiemcyHiszpaniaFrancja Włochy Polska W Polsce mało osób korzysta z Internetu

10 9 WIELKOŚĆ RYNKU E-COMMERCE (mld USD)

11 10 E-COMMERCE W USA I W EUROPIE (mld USA) Średnie roczne tempo wzrostu 1997-2001: USA-104% Europa-151% Polska 1999 ~35 mln USD = 1,4% Europy

12 11 HANDEL ELEKTRONICZNY NA ŚWIECIE (% PKB) Źródło: International Data Corporation, OECD Stany Zjednoczone Wielka Brytania NiemcyFrancjaJaponia 1998 r. Prognoza 2002 r. %PKB

13 12 dotknie wszystkich dziedzin życia gospodarczego, politycznego i społecznegodotknie wszystkich dziedzin życia gospodarczego, politycznego i społecznego równie doniosła jak rewolucja przemysłowa - ale 10 razy szybszarównie doniosła jak rewolucja przemysłowa - ale 10 razy szybsza globalnaglobalna zaawansowanie: dopiero 5%zaawansowanie: dopiero 5% REWOLUCJA INTERNETOWA

14 13 integracja rynku mediów, telekomunikacji i informatyki,integracja rynku mediów, telekomunikacji i informatyki, rozwój nowych form oprogramowania i nośników np. telefonia komórkowa WAP,rozwój nowych form oprogramowania i nośników np. telefonia komórkowa WAP, dynamicznie rosnący rynek usług e-commerce,dynamicznie rosnący rynek usług e-commerce, nieograniczoność zastosowańnieograniczoność zastosowań głód informacji - rozwój nowych obszarów zawodowych,głód informacji - rozwój nowych obszarów zawodowych, niskie koszty użytkowanianiskie koszty użytkowania ogólnoświatowy zasięgogólnoświatowy zasięg zmiany strukturalne w modelu gospodarkizmiany strukturalne w modelu gospodarki KIERUNKI ROZWOJU

15 14 ZNACZENIE ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Nowe procesy Nowe transakcje Zmiana istniejących modeli biznesowych, transformacja podmiotów gospodarczychZmiana istniejących modeli biznesowych, transformacja podmiotów gospodarczych Utworzenie nowych rynków produktów i usługUtworzenie nowych rynków produktów i usług Redukcja kosztów w dotychczasowych procesachRedukcja kosztów w dotychczasowych procesach

16 15 Przemysł wytwórczy Zmiany branżowe Turystyka Rozrywka Handel detaliczny Usługi finansowe TRANSFORMACJA ISTNIEJĄCYCH MODELI BIZNESOWYCH Rolę dotychczasowych pośredników fizycznych przejmą pośrednicy sieciowi Wpływ na supermarkety, w miarę jak produkty kupowane są drogą elektroniczną i dostarczane następnego dnia Małe przedsiębiorstwa będą również mogły mieć korzyści skali dzięki wspólnym zakupom materiałów oraz działaniom marketingowym Przy rozwoju szybkiego dostępu do Internetu, użytkownicy mają ułatwiony dostęp do muzyki i filmów Pasażerowie kupują bilety bezpośrednio od linii lotniczych PRZYKŁADY

17 16 DOSTĘP DO INTERNETU JAKO USŁUGA POWSZECHNA Szwecja Wielka Brytania Holandia Włochy Grecja Dyrektywy UE wymieniają transmisję danych za pomocą modemów jako element usługi powszechnej Kraje, w których dostęp do Internetu traktowany jest jako usługa powszechna Nie tylko w krajach Unii, dostęp do Internetu to usługa powszechna

18 17 IMPLIKACJE DLA POLSKI

19 18 *1998 - Europa Zachodnia, 1999 - Europa Wschodnia **Region moskiewski Źródło:Business Central Europe, McKinsey PORÓWNANIE PENETRACJI INTERNETU I TELEFONII KOMÓRKOWEJ* Penetracja telefonii komórkowej Penetracjainternetu Niemcy Portugalia Japonia Hiszpania Wielka Brytania USA Szwecja Finlandia Belgia Francja Dania Włochy Norwegia Grecja M-commerce uzupełni tradycyjny e-commerce M-commerce przewyższy tradycyjny e-commerce Liderzy zastosowań przewodowych i bezprzewodowych Rosja** Polska Czechy Węgry

20 19 INTERNET W POLSCE *Indeksy WGPW obliczone z wyłączeniem udziału TP SA, w skład indeksu teleinformatycznego wchodzą Optimus, Prokom, Softbank, Computerland, Elzab (oraz TP SA, którą tu wyłączono) Źródło: Raporty banków inwestycyjnych, GPW Indeks spółek sektora teleinformatycznego w porównaniu do indeksu WIG* (wartość w dniu 2.11.1999 = 100) Wzrost wartości spółek internetowych w okresie od 11.1999 do 02.2000 mln USD% mln USD % Udział sektora teleinformatycznego w kapitalizacji WIG Indeks spółek teleinfo rmaty- cznych Indeks WIG 3,2% 3,2%5,7% 11.1999 02.2000 +134 % +40 % Agora Prokom Softbank Optimus Comarch Computerland Szeptel Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD 188 158 251 140 101 170 114 Łączny wzrost wartości spółek internetowych 2,1 mld USD

21 20 ROZWÓJ GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Aspekty kulturowe Nowe miejsca pracy Walory edukacyjne GOSPODARKA ELEKRONICZNA Transformacja gospodarki; przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego Aspekty społeczno-kulturowe Aspekty społeczno-ekonomiczne

22 21 e-commerce dla POLSKI ASPEKTY PRO ROZWOJOWE DLA GOSPODARKI Czynniki makroekonomiczne Wpływ na rozwój sektora usług Nowe miejsca pracy związane z e-commerce Integracja rynku teleinformatycznego z rynkiem mediów Współuczestniczenie w międzynarodowej wymianie usług Innowacje w zakresie transferu nowoczesnych technologii Poprawa efektywności procesów gospodarczych Poprawa konkurencyjności gospodarki Czynniki rozwoju społecznego oraz kulturalnego Dostęp do nowoczesnych globalnych mediów Możliwość usprawnienia działania systemu administracji Efektywny dostęp do światowych zasobów kulturalnych Wzmocnienie więzi kulturowych z Polakami na świecie Nowoczesne usługi kultury masowej np. video-on-demand Uczestnictwo w światowym życiu naukowym Rozwój Spoleczeństwa Informacyjnego

23 22 GŁÓWNE PRZESZKODY ROZWOJU E-C0MMERCE W POLSCE Dostęp do Internetu kosztowny, wolny i bez gwarancji bezpieczeństwa przesyłu danych i potwierdzania tożsamościDostęp do Internetu kosztowny, wolny i bez gwarancji bezpieczeństwa przesyłu danych i potwierdzania tożsamości Społeczeństwo w niewystarczającym stopniu posiadające umiejętności wykorzystania InternetuSpołeczeństwo w niewystarczającym stopniu posiadające umiejętności wykorzystania Internetu Brak wystarczająco dynamicznej, przedsiębiorczej i nastawionej na klienta kulturyBrak wystarczająco dynamicznej, przedsiębiorczej i nastawionej na klienta kultury Sektor publiczny nie odgrywa odpowiednio aktywnej roli w promowaniu nowych usługSektor publiczny nie odgrywa odpowiednio aktywnej roli w promowaniu nowych usług Niejasne uregulowania prawneNiejasne uregulowania prawne Emigracja polskich specjalistów teleinformatykiEmigracja polskich specjalistów teleinformatyki

24 23 Wprowadzenie młodzieży w erę cyfrową Szybki dostęp do Internetu dla studentów i naukowców Udogodnienia dla niepełnosprawnych Inicjatywy społeczno- edukacyjne ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE

25 24 E-GOVERNMENT DLA ROZWOJU E-COMMERCE W POLSCE Zaangażowanie administracji państwowej w rozwój e-commerce: 1. na szczeblu centralnym elektroniczna wymiana informacjielektroniczna wymiana informacji bezpośredni kontakt obywatela z organami państwabezpośredni kontakt obywatela z organami państwa elektroniczna wymiana informacjielektroniczna wymiana informacji 2. na szczeblu lokalnym ułatwiony kontakt społeczeństwa z administracjąułatwiony kontakt społeczeństwa z administracją restrukturyzacja lokalnych rynków pracyrestrukturyzacja lokalnych rynków pracy

26 25 ZrozumienieZasięgZaufanie Mechanizmy konkurencji rynkowej Konkurencyjne środowisko Stabilne warunki regulacyjne Rozwój rynku usług e-comerce w Polsce wymaga: zapewnienia stabilnych warunków prawnychzapewnienia stabilnych warunków prawnych zaangażowania administracji państwowejzaangażowania administracji państwowej współpracy z przedsiębiorcami, inwestoramiwspółpracy z przedsiębiorcami, inwestorami Zaangażowniie administraji Nadzór państwa FUNDAMENTY STRATEGII DLA ROZWOJU E-COMMERCE

27 26 IMPLIKACJE DLA POLSKI Transmisja danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów powinna być uznana za usługę powszechną Regulacje Transformacja dotychczasowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków nastąpi w szybkim czasie Gospodarka Powinny być wprowadzone inicjatywy promujące dostęp do Internetu w szkołach, uczelniach i ośrodkach badawczych Aspekty społeczne


Pobierz ppt "GOSPODARKA ELEKTRONICZNA A ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY POLSKI Karol Działoszyński Uwarunkowania prawne rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google