Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006 Przykłady dobrych projektów w kraju morawskośląskim (MSK) Seminarium końcowe, 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006 Przykłady dobrych projektów w kraju morawskośląskim (MSK) Seminarium końcowe, 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora."— Zapis prezentacji:

1 INTERREG IIIA Czechy-Polska Przykłady dobrych projektów w kraju morawskośląskim (MSK) Seminarium końcowe, , Ołomuniec, Hotel Flora Konferencja współfinansowana ze środków UE

2 Działanie Złożono do KS Wybrano przez KS Złożono do KS (z MSK) Wybrano przez KS (z MSK) 1.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej Rozwój turystyki Fundusz mikroprojektów Rozwój i wspieranie transgran. struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Łącznie Liczba złożonych i zatwierdzonych projektów na 1. i 2. Komitecie Sterującym

3 Dobre projekty z 1. i 2. Komitetu Sterującego - udział dotacji ERDF w przypadku projektów z kraju morawskośląskiego Działanie Wybrano na KS (ERDF, w mln CZK) W tym projekty z MSK (ERDF, w mln CZK) Udział MSK (w %) 1.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 150,3115,2410, Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej 70,146,5966, Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej 100,28,688, Rozwój turystyki28,066,0521, Fundusz mikroprojektów75,1538,7251, Rozwój i wspieranie transgran. struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej 41,5126,4563,72 Łącznie465,33141,7330,46

4 PRZYKŁADY DOBRYCH PROJEKTÓW Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej Tytuł projektu: Videokonferencyjne połączenie dla celów wymiany danych centrów operacyjnych Ostrava – Katowice Projekt nr CZ /1.2.CZ.1/0076 Wnioskodawca: Straż Pożarna Kraju Morawskośląskiego Polski partner: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - województwo śląskie Łączne wydatki kwalifikowalne: CZK - w tym ERDF: CZK (75 %) Główny cel projektu: odpowiednio wczesna wymiana informacji

5 Projekt č. CZ /1.2.CZ.1/0076 TREŚĆ PROJEKTU : 1. Videokonferencyjne połączenie dla celów wymiany danych centrów operacyjnych Ostrava – Katowice - zakup sprzętu komputerowego, zakup i zainstalowanie oprogramowania videokonferencja Tandberg 880 MXP 2- interaktywny projektor Smart Board 3000i 3- praca ze Smart Boardem 3000i 4- przykład wykorzystania Smart Boardu 3000i

6 Projekt č. CZ /1.2.CZ.1/ Przygotowanie specjalistyczne oficerów dowodzących i pracowników centrów operacyjnych informacje o planie szkolenia 2- uc z estnicy szkolenia - centra operacyjne 3- sala konferencyjna hotelu Sepetná 4- uczestnicy szkolenia - oficerowie dowodzący Realizacja projektu: 09/2005 – 09/

7 Projekt č. CZ /1.1.CZ.1/0050 Priorytet 1:Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza Działanie 1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym Tytuł projektu: EUROMOST I – Urząd Celny Czeski Cieszyn Wnioskodawca:Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego Polski partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Czeski partner: miasto Český Těšín Łączne wydatki kwalifikowalne: CZK Struktura finansowania: UE CZK (75 %) Środki krajowe CZK (25 %) KOLEJNE DOBRE PROJEKTY

8 Priorytet 2:Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Działanie 2.1:Rozwój turystyki Tytuł projektu: Centrum wspierania rozwoju turystyki transgranicznej między Czechami a Polską Wnioskodawca:AHOL-Vyšší odborná škola o.p.s. (Wyższa Szkoła Specjalistyczna) Polski partner: Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu Łączne wydatki kwalifikowalne: CZK Struktura finansowania : UE CZK (75%) Środki krajowe CZK (25%) Projekt č. CZ /2.1.CZ.1/0075

9 Priorytet 2: Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Działanie 2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej Tytuł projektu: Współpraca Uniwersytetu Technicznego w Ostravie i Politechniki Opolskiej w dziedzinie racjonalnego wykorzystania energii Wnioskodawca:Wyższa Szkoła Pożarniczo-Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrava Polski partner: Politechnika Opolska Łączne wydatki kwalifikowalne: CZK Struktura finansowania: UE CZK (75 %) Środki krajowe CZK (25 %) Projekt č. CZ /2.3.CZ.1/0043

10 Przykłady dobrych projektów z 2 KS (I) Tytuł projektu: Modernizacja lokalnej drogi łączącej gminę Píšť i polską gminę Bolesław (działanie 1.1) Wnioskodawca:Gmina Píšť Polski partner: Gmina Krzyżanowice Łączne wydatki kwalifikowalne : CZK Tytuł projektu: CIESZ SIĘ Z CIESZYNA – ogród dwu brzegów (działanie 2.1) Wnioskodawca:Miasto Český Těšín Polski partner: Miasto Cieszyn Łączne wydatki kwalifikowalne : CZK

11 Przykłady dobrych projektów z 2 KS (II) Tytuł projektu: Pogotowie bez granic (działanie 2.3) Wnioskodawca:Pogotowie Ratunkowe Kraju Morawskośląskiego, jednostka budżetowa Polski partner: Cieszyńskie pogotowie ratunkowe w Cieszynie Łączne wydatki kwalifikowalne : CZK Tytuł projektu: Akademia kształcenia transgranicznego na Śląsku Cieszyńskim (działanie 2.3) Wnioskodawca: Instytut EuroSchola Polski partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza Łączne wydatki kwalifikowalne : CZK

12 Dziękuję za uwagę Ing. Zuzana Bardoňová Wydział Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Kultury Urząd Krajski Kraju Morawskośląskiego


Pobierz ppt "INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006 Przykłady dobrych projektów w kraju morawskośląskim (MSK) Seminarium końcowe, 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google