Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja A. R. T. Przeciw Przemocy, ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja A. R. T. Przeciw Przemocy, ul"— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA A.R.T. www.przeciwprzemocy.pl
Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

2 Cele Fundacji Podejmowanie działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Podejmowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom. Podejmowanie innych działań na rzecz ochrony praw dziecka. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących. Pozyskiwanie funduszy na seminaria dla rodziców i wychowawców dzieci krzywdzonych. Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

3 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
Podejmowanie i organizację działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin. Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji. Wspieranie akcji służących celowi Fundacji oraz popieranie innowacyjnych projektów w tej dziedzinie. Pomoc materialną i niematerialna dla nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży, w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw. Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesienie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to przejmowanie i remont istniejących placówek oraz budowę nowych. Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

4 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez c.d.:
Organizowanie akcji charytatywnych, których celem będzie zebranie środków finansowych na cele statutowe Fundacji, a w szczególności poprzez: wystawy, zbiórki, aukcje internetowe, odczyty. Wspieranie inicjatyw w następujących obszarach: kultury, edukacji, sportu, których celem będzie aktywizacja „trudnej młodzieży”. Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, udzielenie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym w statucie Fundacji. Ścisła współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, a szczególnie: ze szkołami, domami dziecka, izbami dziecka. Pozyskiwanie środków finansowych, a także wsparcia organizacyjnego na rzecz realizacji działalności, o której mowa. Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

5 Jak możesz nam pomóc?? Wsparcie finansowe
Dary rzeczowe (upominki ,gadżety, rzeczy codziennego użytku) Pomoc merytoryczna Wolontariat Wsparcie prawne, psychologiczne, pedagogiczne Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

6 Dary rzeczowe Materiały edukacyjne (książki, programy multimedialne)
Pomoce naukowe (długopisy, kredki, przybory szkolne) Odzież Sprzęt komputerowy (nowy bądź używany) Żywność Meble, aby móc wesprzeć naszych podopiecznych i stworzyć im n. kąt do nauki, do zabawy Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

7 Wolontariat Będziemy zaszczyceni jeśli zechcecie Państwo wesprzeć nas swoją pracą na rzecz Fundacji. Twoja praca z pewnością przyniesie Ci wiele radości i satysfakcji. WARTO POMAGAĆ  Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

8 Wparcie prawne, psychologiczne i pedagogiczne
Podziel się z nami swoją wiedzą w zakresie: prawnym psychologicznym pedagogicznym Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

9 Co udało nam się zrobić? II ONKO BIEG - współorganizacja
Piknik dla dzieci z Czeczenii pod hasłem: „Praska Wiosna” Zbiórki ubrań/żywności dla podopiecznych Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego w Warszawie Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

10 Co udało nam się zrobić? II ONKO BIEG
Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

11 Co udało nam się zrobić? „Praska Wiosna”
Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,

12 Dziękujemy i zapraszamy do współpracy pomoc@przeciwprzemocy
Dziękujemy i zapraszamy do współpracy tel: fax: Fundacja A.R.T. Przeciw Przemocy, ul. Kłopotowskiego 11 lok Warszawa tel ,


Pobierz ppt "Fundacja A. R. T. Przeciw Przemocy, ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google