Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun Koła: mgr Bożena Gongała Cotygodniowe spotkania w pracowni ekonomiczno-informatycznej, gdzie nauczycie się praktycznego zastosowania programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun Koła: mgr Bożena Gongała Cotygodniowe spotkania w pracowni ekonomiczno-informatycznej, gdzie nauczycie się praktycznego zastosowania programu."— Zapis prezentacji:

1

2 Opiekun Koła: mgr Bożena Gongała

3 Cotygodniowe spotkania w pracowni ekonomiczno-informatycznej, gdzie nauczycie się praktycznego zastosowania programu SYMFONIA w rozwiązywaniu merytorycznych problemów w rachunkowości, Comiesięczne spotkania w Klubie Młodego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Bydgoszczy, gdzie poszerzycie wiedzę z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przepisów podatkowo-finansowych, Będziecie współorganizatorami Międzyszkolnego Konkursu Mistrz Rachunkowości i Finansów, Będziecie organizatorami Międzyszkolnego Konkursu,,Potyczki z Ekonomią Będziecie uczestniczyć w Konferencjach Naukowych i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości organizowanym przez UMK w Toruniu.

4 Zgłębienie wiedzy i umiejętności z dziedziny rachunkowości. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań studentów. Rozwijanie nowych umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w rachunkowości. Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się aktami prawnymi z zakresu finansowo-księgowego. Nabycie praktycznych umiejętności z obsługi komputerowej programów użytkowych Symfonii, moduł: FK, Mała Księgowość i innych modułów. Uczestnictwo w wykładach biegłych rewidentów, głównych księgowych. Uczestnictwo w konferencjach naukowych.

5 Klub Młodego Księgowego ma na celu: Rozpowszechnianie rachunkowości, jako systemu informacyjno- kontrolnego (od rachunkowości finansowej poprzez podatkową, branżową do zarządczej), Przekazywanie wiedzy o międzynarodowych regulacjach dotyczących rachunkowości i podatków, Popularyzację zagadnień z zakresu analizy finansowej i finansów, Rozwiązywanie nurtujących pytań z zakresu rachunkowości i podatków, Zapoznanie się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w pracy działu księgowości, jak i wspomagających zarządzanie.

6 Międzyszkolny Konkurs Mistrz Rachunkowości i Finansów jest konkursem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie każdorazowo bierze udział ponad 500 uczniów. Jest to wartościowa impreza dydaktyczno-wychowawcza dla młodzieży zainteresowanej gospodarką, przedsiębiorczością i funkcjonowaniem rynku finansowego. Uczy pracy indywidualnej i współdziałania w zespole, pozwala uczestnikom ocenić własne możliwości i predyspozycje zawodowe a przez to pomaga w wyborze przyszłego kierunku nauki. W konkursie można zdobyć indeksy na I rok studiów na Wydziale Ekonomii Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

7 ,,Potyczki z Ekonomią Międzyszkolny Konkurs Potyczki z Ekonomią jest konkursem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to wartościowa impreza dydaktyczno-wychowawcza dla młodzieży zainteresowanej ekonomią. Jest formą zabawy, w której stosowane są gry dydaktyczne, a zespoły poszczególnych klas rywalizują ze sobą. W konkursie można zdobyć wartościowe nagrody ufundowane przez Rektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Zadaniem każdego zespołu było ułożenie wiersza, rymowanki na temat ekonomii, składającego się z minimum 4 wersów. A oto jeden z nich:,,Ekonomia temat rzeka, interesuje każdego człowieka. Popyt, podaż i te sprawy ekonomii to podstawy. Pamiętaj synku, zrób analizę rynku, przeprowadź rachunek zysków i strat, nie zapomnij zapłacić podatku VAT.


Pobierz ppt "Opiekun Koła: mgr Bożena Gongała Cotygodniowe spotkania w pracowni ekonomiczno-informatycznej, gdzie nauczycie się praktycznego zastosowania programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google