Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pomóc dzieciom się uczyć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pomóc dzieciom się uczyć?"— Zapis prezentacji:

1 Jak pomóc dzieciom się uczyć?

2 Zwiększenie skuteczności uczenia się zależy od kilku podstawowych czynników :
- motywacji do nauki, - pozytywnego nastawienia do procesu uczenia się, - zainteresowania przedmiotem, - uwagi, - koncentracji, - zrozumienia materiału, - indywidualnego podejścia do sposobu uczenia się oraz rytmów psycho-fizycznych osoby, - miejsca nauki, - czasu pracy oraz odpoczynku, - systematyczności, - sposobów pracy, zapamiętywania oraz powtarzania materiału.

3 MOTYWACJA DO NAUKI- to cel, dla którego osoba chce poświęcić swój czas oraz zaangażowanie w naukę.

4 POZYTYWNE NASTAWIENIE DO PROCESU UCZENIA SIĘ
jeśli osoba zna swoją motywację do podjęcia nauki łatwiej jej nastawić się pozytywnie do procesu przyswajania wiedzy. Pozytywne nastawienie zmniejsza napięcie organizmu, niweluje skutki stresu oraz daje nadzieję na osiągnięcie celu. Zwiększenie pozytywnego nastroju można uzyskać poprzez np. zrobienie dla siebie czegoś miłego przed przystąpieniem do nauki, obiecanie sobie czego miłego po zakończeniu nauki, bycie w optymalnym stanie psycho-fizycznym (przed nauką unikać sinych negatywnych emocji, być w sam raz najedzonym i wypoczętym), zrobienie kilku ćwiczeń fizycznych przed nauką (najlepiej z metody Dennisona).

5 ZAINTERESOWANIE PRZEDMIOTEM, UWAGA, KONCENTRACJA, ZROZUMIENIE MATERIAŁU
czynniki te łączą się ze sobą. Zainteresowanie przedmiotem nauki zwiększa skupienie uwagi oraz koncentrację na nim, co z kolei sprzyja zrozumieniu materiału. I odwrotnie- zrozumienie materiału zwiększa zainteresowanie przedmiotem, a to sprzyja chęci skupienia uwagi oraz koncentracji na nim. Skupienie uwagi jest najskuteczniejsze, gdy towarzyszy mu postanowienie zapamiętania.

6 INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO SPOSOBÓW UCZENIA SIĘ ORAZ RYTMÓW PSYCHO-FIZYCZNYCH OSOBY
sprawia, że osoba uzyskuje maksymalny skutek ze swojego działania. Wszystkie techniki uczenia się mogą okazać się nieskuteczne, jeśli nie będę szły w parze z tym, czego potrzebuje dana osoba.  Sztuczne dostosowywanie się do podanych w literaturze sposobów nauki, podziału pracy, odpoczynku oraz najlepszego czasu nie da efektu, jeśli dana osoba wypracowała już sobie własne skuteczne sposoby pracy połączone z jej indywidualnym rytmem np. ktoś może pracować efektywniej w nocy niż rano, chociaż statystyczne badania wykazują odwrotne wyniki.

7 MIEJSCE NAUKI - powinno być dostosowane do nauki i wydzielone do tego. Najlepiej siedzieć przy biurku lub stole z wyprostowanym kręgosłupem, mając po lewej stronie światło (leżenie na kanapie itp. pozycje zwiększają rozleniwienie i nie sprzyjają koncentracji). Pomieszczenie powinno być wywietrzone oraz z dala od źródeł hałasu. Przydatna jest możliwość spojrzenia od czasu do czasu na przyrodę lub kwiat doniczkowy dla odprężenia wzroku.

8 Nauce sprzyja, co wykazały badania dr Łozanowa i in
Nauce sprzyja, co wykazały badania dr Łozanowa i in. z instytutu Sugestologii w Sofii, muzyka w rytmie 60 taktowym np.: - Vivaldi „Cztery pory roku - Zima.”, - Bach „Aria na strunie G”, - Mozart „Symfonia Praska”, - Beethoven „Koncert skrzypcowy op.61 D- dur”, - - Brahms „Koncert skrzypcowy op.26 nr 1 g- moll”, - Chopin-walce, - Haydn „Symfonia nr 67 F- dur i nr 68 C- dur”.  

9 CZAS PRACY I ODPOCZYNKU ORAZ SYSTEMATYCZNOŚĆ
dziecko powinno wypracować własny rytm uwzględniający te czynniki. Wiadomo iż materiał do nauki powinien być podzielony na partie oraz że różne dziedziny wiedzy należy przeplatać. Należy zaczynać naukę od sporządzenia planu pracy, przerw i powtórzeń, łatwiejszych zagadnień (dla zaktywizowania pracy mózgu), następnie trudniejsze (zebranie materiału, ogólne przejrzenie go i zrobienie notatek), potem znów coś łatwiejszego i gruntowniejsze przyswojenie materiału trudnego. Po każdej części krótka przerwa, po większej części - długa. Uczenie się na bieżąco polega na powtórzeniu materiału zaraz po powrocie z miejsca nauki, następnie jeszcze raz za godzinę lub po odrobieniu innych zadań oraz na drugi dzień i kilka dni po.

10 PAMIĘĆ – proces rejestrowania (zapamiętywania) – przechowywania
i odtwarzania (przypominania); Elementy ważne w procesie uczenia się: pierwsze pół godziny najważniejsze – najwięcej się wtedy zapamiętuje; czas na powtórzenie zdobytego materiału – ważne, aby go powtórzyć w tym samym dniu – choćby przeczytać – bo po 2 dniach uczymy się go na nowo; powtarzanie po kilka razy bezbłędnie zapamiętanego materiał (nauka wiersza).

11 aktywne a nie bierne powtarzanie materiału – nie czytać
bezmyślnie –tylko rozumieć treść tego, co powtarzamy; stosowanie różnych technik nauki: pisanie, słuchanie, czytanie czy przeglądanie notatek; uczenie się systematyczne – częściej a krócej niż jednorazowo a długo – przede wszystkim przy nauce do klasówki; efekt pierwszeństwa ( to, co na początku i to, co na końcu – częste przerwy, aby było więcej początków nauki i końców) i efekt świeżości (to co nowe na początku, później łatwe i znane zadania domowe i na koniec znów powrót do tego, co nowe). nie uczyć się przedmiotów podobnych po sobie – przeplatać różniącymi się od siebie przedmiotami – np. języki i matematyka.

12 Lepiej zapamiętujemy:
to, co jest na początku i na końcu – warto podczas nauki robić przerwy, tak aby jak najwięcej „początków” i „końców” Oczywiście trzeba uważać, by przerwy nie były zbyt długie i przesadnie często, bo wtedy zamiast ułatwiać dziecku zapamiętywanie, będą je utrudniać, materiał sensowny, powiązany w logiczną całość – dobrze jest powiedzieć dziecku, aby dzieliło materiał, którego się uczy właśnie pod względem jego treści, a nie np. liczby stron,

13 materiał sensowny – warto rozumieć to, czego się
uczymy Mechaniczne zapamiętywanie wiadomości z lekcji, której dziecko nie rozumie, zajmie mu więcej czasu i nie będzie efektywne. Prawdopodobnie szybko zapomni to, czego się w taki sposób uczyło, materiał, który budzi w nas emocje lub jest powiązany z nasza osobą – należy uświadomić dziecku, że może podczas nauki świadomie tworzyć różne ciekawe, wywołujące emocje skojarzenia. Im oryginalniejsze i śmieszniejsze, tym trwalsze zapamiętywanie związanego z nimi materiału.

14 Rozpoznanie u dziecka jego strategii uczenia się:
Niektórzy uczniowie ucząc się na klasówkę chodzą po pokoju a nie siedzą przy biurku. Dzieje się tak dlatego, że do zapamiętywania potrzebny jest im ruch. Ruch pomaga im w uczeniu się, powodując lepsze krążenie krwi i dotlenienie mózgu, przepędza senność i zmęczenie. Warto również w proces zapamiętywania zaangażować możliwie wiele zmysłów. Dobrze jest: podkreślać najważniejsze informacje na kolorowo, uczyć się ich na głos, wystukiwać rytm trudniejszych do zapamiętania słów, nucić informacje jak piosenki.

15 MNEMOTECHNIKI zwane systemem umieszczania.
Opierają się na wyobraźni i skojarzeniach. Polegają na tworzeniu umysłowych obrazów przedmiotów i idei, które są zapamiętywane przez mało wykorzystywaną na co dzień prawą półkulę mózgu. Są efektywne (według badań Bowera zwiększają skuteczność zapamiętania o średnio 7 razy!). Umożliwiają skuteczne kodowanie informacji. Są w miarę uniwersalne. Oszczędzają czas. Zmniejszają lęk. Są dobrą zabawą. Łatwe w opanowaniu.

16 RODZAJE MNEMOTECHNIK:
AKRONIMY słowa utworzone z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład całej grupy np.PKO, NBP, PWN. Najbardziej wskazane do zapamiętywania obiektów konkretnych i zbliżonych do siebie. Ich odmianą są twórcze zdania- ułożenie zdania z pierwszych liter wyrazów do zapamiętania np. Moja wiecznie zapracowana mama jutro sama usmaży nam placki – to kolejność planet Układu Słonecznego: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

17 AKROSTYCHY przeciwieństwo akronimów. Tworzenie zdań, z których pierwsze litery składają się na wyraz do zapamiętania np. Sam teraz rozluźniam ekstremalne spięcie = STRES. RYMONIMY krótkie rymowane wierszyki ułatwiające zapamiętywanie informacji np. – uje się nie kreskuje.

18 SYSTEM ŁĄCZENIA PARAMI
łączenie przedmiotów z listy pierwszego z drugim, drugiego z trzecim, trzeciego z czwartym itd. W wyobraźni łączymy je stosując podane wcześniej techniki wyobrażeniowe. Np. trawa, nóż, pies, klamka. Wyobrażam sobie trawę, której źdźbłami są maleńkie noże, na pastwisku pasie się pies wielkości krowy. widzę drzwi, które mają klamkę w kształcie psa. Najlepiej by wyobrażenia były niezwykłe, śmieszne, karykaturalne i rozbudzały zmysły. System nadaje się do obiektów konkretnych. Jeśli ma być to pamiętane dłuższy czas to trzeba powtarzać.

19 MNEMONICZNE HISTORYJKI
w wyobraźni tworzy się śmieszne i przerysowane sceny. Np. dziewczyna, drzewo, parasol, długopis. Idąc przez park ujrzałem chodząca na czworakach dziewczynę, która na mój widok wspięła się na drzewo, które za koronę miało czerwony parasol. Bardzo dobrze, bo właśnie zaczął padać deszcz z maleńkich długopisów. Przy dłuższym czasie pamiętania należy je powtarzać.

20 Oto odpowiedniki cyfr: 1 wędka 2 łabędź 3 garby 4 krzesło 5 jabłko
SYSTEM ZACZEPIANIA umysłowe kołki- słowa służą zaczepianiu nowej informacji. System ten ma kilka wariantów: * rysunkowy system cyfr - każda cyfra ma swój odpowiednik rysunkowy, następnie do niego dodajemy wyraz, który mamy zapamiętać i tworzymy wyobrażenie. Oto odpowiedniki cyfr: wędka łabędź garby krzesło jabłko

21 Można stworzyć własne skojarzenia.
bomba kosa bałwan wąż jajko Można stworzyć własne skojarzenia.

22 Teraz robimy listę przedmiotów do zapamiętania np. 1. telewizor, 2
Teraz robimy listę przedmiotów do zapamiętania np. 1.telewizor, 2.dyliżans, 3.cukierek. - Na ogromnym niebieskim telewizorze stoi świeca, której płomień rozświetla ekran. - Dwa ogromne łabędzie ciągną ozdobny dyliżans. - Piękna brązowy wielbłąd ma garby, które przykryte są papierkami po cukierkach. rymowany system cyfr - do cyfr- kołków przyporządkowane są rymowane słowa: jeden eden sześć jeść dwa drwa siedem tandem trzy mży osiem prosię cztery siekiery dziewięć pieczęć pięć rtęć dziesięć jesień Metoda działa jak poprzednia.

23 system umieszczania - rolę kołków pamięci pełnią
system alfabetyczny - ma 27 słów- kołków odpowiadających kolejnym literom alfabetu, które rozpoczynają się od tych liter np. a - agrafka, b- bez, c- cel System działa jak poprzednie. system umieszczania - rolę kołków pamięci pełnią wyobrażenia miejsc lub przedmiotów związanych z konkretnym miejscem. To tak jakby np. przechodziło się przez dom i w każdym z pokoi umieszczało znaczące słowa czy idee w każdym z pomieszczeń. Ważne: nie powielać przedmiotów, niech będą duże, ruch w jednym kierunku, odległość między pomieszczeniami lub przedmiotami.

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Jak pomóc dzieciom się uczyć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google