Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres mijającej kadencji 2006 - 2010. Oddział Mykanów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres mijającej kadencji 2006 - 2010. Oddział Mykanów."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres mijającej kadencji Oddział Mykanów

2 Zarząd Oddziału ZNP w Mykanowie Maria Wróblewska – prezes Jan Cierniak – wiceprezes Anna Księżnik – skarbnik Iwona Gonera – sekretarz Piotr Foltyn – prezes Ogniska Lubojna Irena Owczarek – prezes Ogniska Mykanów Izabela Sekret – prezes Ogniska Cykarzew Teresa Klekowska - przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Mariola Witczak – członek Zarządu

3

4 ZNP Mykanów Ognisko Lubojna Wierzchowisko, Czarny Las, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska Ognisko Mykanów Radostków, Mykanów, Borowno Ognisko Cykarzew Cykarzew, Broniszew, Kocin

5 Analiza stanu liczbowego członków ZNP Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Emeryci i renciści Ogółem Przynależność do ZNP 55,7 %52 % 52,4 %

6 Wnioski do realizacji w kadencji Mobilizować Zarząd do dalszej systematycznej pracy Kontynuować tradycję organizowania spotkań dla emerytów i rencistów Organizować większą ilość wycieczek Wnioskować do odznaczeń dla ludzi zasłużonych dla ZNP Poczynić starania o uzyskanie stałego lokalu Rozwinąć współpracę z ZO z sąsiednich gmin Wprowadzać w szeregi związku młodych nauczycieli Zorganizować Klub Młodego Nauczyciela

7 Reprezentowanie interesów indywidualnych i zbiorowych członków ZNP. Działania związku związane z ochroną Karty Nauczyciela, wzrostem wynagrodzeń, uprawnieniami emerytalnymi Referendum strajkowe II 2007r. Strajk ostrzegawczy – 29 V 2007r. Strajk ogólnopolski -27 V 2008r.

8

9 Działania na rzecz pomocy członkom ZNP Organizowanie doradztwa prawnego Interwencje w sprawach zawodowych i losowych Pomoc materialna zapomogi losowe ze środków własnych, zasiłki statutowe

10

11 Działania organizacyjne na rzecz integracji członków ZNP. Organizowanie akademii z okazji dnia KEN- Mykanów, Czarny Las, Broniszew, Lubojna Spotkania opłatkowe – Borowno, Broniszew, Kuźnica Kiedrzyńska, Radostków Wycieczki- Warszawa, Praga, Zakopane, Karpacz, Skalne Miasto, Toruń, Ciechocinek, Konin, Nałęczów, Święty Krzyż, Kotlina Kłodzka

12

13 Działania na rzecz pomocy w doskonaleniu zawodowym Reprezentowanie nauczycieli członków ZNP na posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, Współpraca z dyrektorami szkół i placówek

14

15

16

17 Przychody18625, , , ,18 Koszty ogółem18852, , , ,18 Zużycie materiałów do działal. Statut. 1103,20287,40283,83175,01 Usługi obce372,50213,0011,7563,39 Podróże służbowe,diety 1737,201565,001894,002300,60 Zasiłki statutowe1310,001850,00240,00600,00 Zapomogi300,00800,00-300,00 Nagrody rzeczowe777,00--- Dotacje dla ognisk6479,006084,336634, ,00 Działalność SEiR2925,803314,403510,803693,71 Dział. Kulturalno- turystyczna 2964,203390, ,00 Uroczystości, konferencje 843,001050, ,47 Prowizje bankowe40,7711,7658,97-

18 Wnioski do realizacji w przyszlej kadencji Czynić starania, aby szeregi związku zasilali młodzi nauczyciele Utworzyć Klub Młodego Nauczyciela i uczestniczyć w działaniach organizowanych dla tej grupy wiekowej Utworzyć stronę internetową oddziału Propagować działania związku wśród jego członków W szerszym stopniu uczestniczyć w uroczystościach, zlotach, spotkaniach, rajdach i innych formach organizowanych przez inne oddziały okręgu śląskiego Kontynuować dotychczasowe tradycje i tworzyć nowe Wnioskować do odznaczeń i wyróżnień zasłużonych członków związku

19

20 Adres strony internetowej oddziału ZNP w Mykanowie

21 Podziękowania Dla członków zarządu ZNP w Mykanowie kol. Jana Cierniaka, kol. Anny Księżnik, kol. Iwony Gonery, kol. Teresy Klekowskiej, kol. Ireny Owczarek, kol. Piotra Foltyna, kol. Izabeli Sekret, kol. Marioli Witczak, kol. Stefana Siedlarskiego


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres mijającej kadencji 2006 - 2010. Oddział Mykanów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google