Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pl. Konsulatu Polskiego 1 10-532 Olsztyn, II piętro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pl. Konsulatu Polskiego 1 10-532 Olsztyn, II piętro."— Zapis prezentacji:

1 Pl. Konsulatu Polskiego Olsztyn, II piętro

2 PRZEWODNICZĄCYPREZYDIUM RADYRADA SEKRETARZ DYREKTOR EWIDENCJA CZŁONKÓW KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA PRAWNO REGULAMINOWA KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJE POZASTATUTOWE (POZAREGULAMINOWE) KOMISJE STATUTOWE (REGULAMINOWE) KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ SKARBNIK KSIĘGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE RADCA PRAWNY

3 PRZEWODNICZĄCYPREZYDIUM RADYRADA SEKRETARZ DYREKTOR EWIDENCJA CZŁONKÓW KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA PRAWNO REGULAMINOWA KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJE POZASTATUTOWE (POZAREGULAMINOWE) KOMISJE STATUTOWE (REGULAMINOWE) KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ SKARBNIK KSIĘGOWA UPRAWNIENIA BUDOWLANE RADCA PRAWNY KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób

4 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71

5 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71

6 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków

7 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków

8 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego

9 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego

10 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób

11 KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ KOMISJA SAMOPOMOCOWA KOMISJA REWIZYJNA SĄD DYSCYPLINARNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ KOMISJA DS. SZKOLEŃ KOMISJA REWIZYJNA: Kontroluje działalność Statutową, finansową i gospodarczą Izby W kadencji Przeprowadziła 4 kontrole KOMISJA KWALIFIKACYJNA: W kadencji Ilość osób zakwalifikowanych do egzaminów 390 Ilość osób, które przystąpiły do egzaminów 297 Wyniki egzaminów ogółem: Pozytywne 226 Negatywne 71 SĄD DYSCYPLINARNY: Rozpatruje sprawy z zakresu Odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne Członków Izby W kadencji wpłynęło i rozpatrzono 8 wniosków RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ: Prowadzi postępowanie wyjaśniające W kadencji wpłynęło 48 wniosków KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ: W swej działalności inżynierowie i technicy powinni kierować się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej. W kadencji wpłynęło 9 wniosków KOMISJA PRAWNO- -REGULAMINOWA: Powołana w celu wpływu na poprawę prawa budowlanego KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób KOMISJA SAMOPOMOCOWA: Powołana w celu niesienia pomocy członkom samorządu, przyznaje zapomogi pieniężne. W kadencji Wpłynęło i rozpatrzono 11 wniosków KOMISJA DS. SZKOLEŃ: Powołana w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu. W kadencji Przeszkolono 2200 osób

12 Statystyka członkostwa (wg stanu na dzień r.) BO - B u d o w n i c t w o O g ó l n e IS - I n s t a l a c j e S a n i t a r n e IE - I n s t a l a c j e E l e k t r y c z n e BD - B u do w n i c t w o D r o g o w e WM - B u d o w n i c t w o W o d n o - M e l i o r a c y j n e BM - B u d o w n i c t w o M o s t o w e BT - B u d o w n i c t w o T e l e k o m u n i k a c y j n e BK - B u d o w n i c t w o K o l e j o w e BW - B u d o w n i c t w o W y b u r z e n I o w e

13 WYDARZENIA I WDROŻENIA W KADENCJI 2002 – 2006 Otwarcie nowej siedziby W-MOIIB Uruchomienie zintegrowanego systemu ewidencji Członków Uruchomienie strony internetowej Ubezpieczenie Członków Izby na życie Spotkanie robocze z Prezesem PIIB w siedzibie Izby W-MOIIB Cykliczne spotkania z Władzami Miasta Olsztyn Spotkania z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Spotkania z Izbą Architektów Porozumienie z Wydziałem Nauk Technicznych U W-M w Olsztynie Porozumienie z W-M Kuratorium Oświaty Porozumienie z Okręgową Inspekcją Pracy Wydanie cyklu artykułów Wyemitowanie cyklu audycji

14 Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Adres: Plac Konsulatu Polskiego 1, OLSZTYN Biuro Dyrektor biura Uprawnienia budowlane TELEFONY KONTAKTOWE Sekretarz Rady:tel. Kom Dyrektor Biura:tel. Kom Ewidencja członków:tel./fax. (0-89) Uprawnienia budowlane: tel. (0-89) Księgowość: tel. (0-89)


Pobierz ppt "Pl. Konsulatu Polskiego 1 10-532 Olsztyn, II piętro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google