Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne cele i zadania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach określa Statut zatwierdzony decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne cele i zadania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach określa Statut zatwierdzony decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego."— Zapis prezentacji:

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Ogrody 26

2 Główne cele i zadania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach określa Statut zatwierdzony decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W myśl Statutu: „Biblioteka - służy w szczególności potrzebom: kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. - gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory. - prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną. -udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym. - współdziała ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. - umożliwia prowadzenie prac naukowo-badawczych. - stwarza warunki dla rozwoju życia umysłowego i kulturalnego nauczycieli.”

3 Organizacja Biblioteki
Biblioteka jest dla czytelników czynna w cyklu zmianowym w godz – oprócz czwartków. W soboty czynna jest wypożyczalnia w godz

4 CZYTELNICY To przede wszystkim: nauczyciele,
studenci mieszkający na terenie powiatu ostrowieckiego, uczniowie szkół średnich, pozostali pracownicy oświaty. Inne osoby zainteresowane.

5 Do dyspozycji czytelników pozostaje:
Wypożyczalnia

6 Do dyspozycji czytelników pozostaje:
Czytelnia

7 Do dyspozycji czytelników pozostaje:
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

8 Do dyspozycji czytelników pozostaje:
Sala konferencyjna

9 Usługi Wypożyczanie książek, zbiorów audiowizualnych, pomocy metodycznych; Udostępnianie czasopism, programów nauczania i podręczników szkolnych; Sprowadzanie materiałów, których brak w zbiorach własnych z innych bibliotek krajowych w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej; Informowanie o zasobach treściowych zbiorów, źródłach informacyjno-bibliograficznych, formach działalności Biblioteki; Udzielanie porad bibliotecznych i bibliograficznych, konsultacji merytorycznych indywidualnych i zbiorowych, pomocy w zakresie przygotowania uczniów do samokształcenia i korzystania z informacji naukowej; Pomoc w doborze lektury na określony temat, w poszukiwaniach katalogowych i bibliograficznych; Organizowanie lekcji bibliotecznych według potrzeb zgłaszanych przez szkoły; Sporządzanie na indywidualne zamówienia kserokopii wybranych materiałów.

10 Główne katalogi Tradycyjny katalog alfabetyczny (zamknięty w 2006 r.)
Tradycyjny katalog rzeczowy (zamknięty w 2006 r.) Tradycyjny katalog zbiorów czytelni (zamknięty w 2006 r.) Katalog czasopism Katalog zbiorów audiowizualnych Katalog komputerowy (systematycznie uzupełniany) oraz kartoteki (od marca 2010 r. prowadzone w formie elektronicznej)

11 Katalog alfabetyczny Katalog rzeczowy

12 Katalog komputerowy

13 Zbiory Biblioteka Pedagogiczna jest biblioteką
specjalną, a jednocześnie z racji potrzeb swoich czytelników posiada zbiory niemal uniwersalne.

14 kontakt 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Osiedle Ogrody 26
tel

15 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Główne cele i zadania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach określa Statut zatwierdzony decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google